Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0282(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0473/2013

Ingivna texter :

A7-0473/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2014 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0020

Antagna texter
PDF 190kWORD 33k
Onsdagen den 15 januari 2014 - Strasbourg
Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ryssland ***
P7_TA(2014)0020A7-0473/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2014 om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering (13152/2013 – C7-0370/2013 – 2013/0282(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering (13152/2013),

–  med beaktande av rådets beslut 2000/742/EG av den 16 november 2000 om ingåendet av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering,

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 och artikel 218.6 a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0370/2013),

–  med beaktande av artiklarna 81, 90.7 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor samt budgetutskottet (A7‑0473/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet förnyas.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Ryska federationen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy