Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0096(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0479/2013

Předložené texty :

A7-0479/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2014 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0021

Přijaté texty
PDF 381kWORD 46k
Středa, 15. ledna 2014 - Štrasburk
Nominální hodnoty a technické specifikace euromincí určených pro peněžní oběh *
P7_TA(2014)0021A7-0479/2013

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2014 o návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (přepracované znění) (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Konzultace – přepracování)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2013)0184),

—  s ohledem na čl. 128 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7-0132/2013),

—  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

—  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 17. června 2013 zaslaný Hospodářskému a měnovému výboru podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

—  s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0479/2013),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů a výše uvedených změn, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise,

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Návrh Komise   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Jednotná soustava mincí Unie by měla vzbuzovat důvěru veřejnosti a zahrnovat technologické inovace, které zajistí, že je bezpečná, spolehlivá a účinná.
(4)  Jednotná soustava mincí Unie by měla vzbuzovat důvěru veřejnosti a zahrnovat technologické inovace, které zajistí, že je bezpečná, spolehlivá a účinná. Měla by rovněž umožnit boj proti padělání.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 8
8.  Všechny příslušné informace týkající se nových vzorů národních stran oběžných mincí zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie.
8.  Všechny příslušné informace týkající se nových vzorů národních stran oběžných mincí zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie.

Komise rovněž informuje Evropský parlament o jakýchkoliv připomínkách, které vznese podle odstavce 5.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí