Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0096(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0479/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0479/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 15/01/2014 - 10.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0021

Elfogadott szövegek
PDF 279kWORD 45k
2014. január 15., Szerda - Strasbourg
A forgalomba hozatalra szánt euróérmék címletei és műszaki előírásai *
P7_TA(2014)0021A7-0479/2013

Az Európai Parlament 2014. január 15-i jogalkotási állásfoglalása a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0184),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés182. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően konzultált a Parlamenttel (C7-0132/2013),

–  tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által az Gazdasági és Monetáris Bizottságnak küldött, 2013. június 17-i levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0479/2013),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi módosításokkal;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Az egységes uniós pénzérmerendszernek élveznie kell a közbizalmat, és olyan technológiai innovációkkal kell járnia, amely biztosítja, hogy az biztonságos, megbízható és hatékony rendszer.
(4)  Az egységes uniós pénzérmerendszernek élveznie kell a közbizalmat, és olyan technológiai innovációkkal kell járnia, amely biztosítja, hogy az biztonságos, megbízható és hatékony rendszer. A hamisítás elleni küzdelmet is lehetővé kell tennie.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés
(8)  A Bizottság a pénzforgalmi érmék új nemzeti rajzolataival kapcsolatos valamennyi lényeges információt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
(8)  A Bizottság a pénzforgalmi érmék új nemzeti rajzolataival kapcsolatos valamennyi lényeges információt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A Bizottság értesíti az Európai Parlamentet az (5) bekezdés szerint emelt kifogásairól.

(1) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat