Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0096(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0479/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0479/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 15/01/2014 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0021

Pieņemtie teksti
PDF 353kWORD 44k
Trešdiena, 2014. gada 15. janvāris - Strasbūra
Apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtība un tehniskie dati*
P7_TA(2014)0021A7-0479/2013

Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtību un tehniskajiem datiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Apspriešanās — pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0184),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 128. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0132/2013),

–  ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(1),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2013. gada 17. jūnija vēstuli Ekonomikas un monetārajai komitejai, kura iesniegta saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0479/2013),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi, kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo aktu negrozīto noteikumu kodifikāciju ar šiem grozījumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
4.apsvērums
(4)  Savienības vienotās metāla naudas sistēmai vajadzētu piesaistīt sabiedrības uzticību un izraisīt tehnoloģiskus jauninājumus, kas nodrošina, ka tā ir droša, uzticama un efektīva sistēma.
(4)  Savienības vienotās metāla naudas sistēmai vajadzētu piesaistīt sabiedrības uzticību un izraisīt tehnoloģiskus jauninājumus, kas nodrošina, ka tā ir droša, uzticama un efektīva sistēma. Tai arī būtu jāatvieglo cīņa pret kontrabandu.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
10. pants – 8. punkts
8.  Visu atbilstīgo informāciju saistībā ar jaunajiem apgrozības monētu valsts dizainparaugiem Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
8.  Visu atbilstīgo informāciju saistībā ar jaunajiem apgrozības monētu valsts dizainparaugiem Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Par jebkādiem iebildumiem, kas tai radušies saskaņā ar 5. punktu, Komisija informē Eiropas Parlamentu.

(1) OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika