Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2148(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0441/2013

Předložené texty :

A7-0441/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2014 - 10.6
CRE 15/01/2014 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0022

Přijaté texty
PDF 409kWORD 92k
Středa, 15. ledna 2014 - Štrasburk
Budoucnost vztahů mezi EU a ASEAN
P7_TA(2014)0022A7-0441/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2014 o budoucnosti vztahů mezi EU a ASEAN (2013/2148(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na hlavní právní rámec vztahů se sdružením ASEAN, tj. na dohodu o spolupráci mezi EU a ASEAN podepsanou v březnu roku 1980(1),

—  s ohledem na dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a členskými státy ASEAN, jmenovitě Brunejí, Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem, Thajskem a Vietnamem, o nichž se v současnosti jedná nebo které již byly uzavřeny,

—  s ohledem na jednání o dohodách o volném obchodu s Malajsií, Thajskem a Vietnamem a na uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem,

—  s ohledem na strategii EU „Nové partnerství s jihovýchodní Asií“ z července roku 2003 (COM(2003)0399), která za klíčové priority označuje posílení regionálních obchodních a investičních vztahů se sdružením ASEAN a dialog v konkrétních oblastech politiky,

—  s ohledem na 7. zasedání parlamentního partnerství Asie a Evropy (ASEP) a na 22. vrcholnou schůzku sdružení ASEAN,

—  s ohledem na Norimberskou deklaraci o posíleném partnerství mezi EU a sdružením ASEAN z března roku 2007 a příslušný akční plán z listopadu roku 2007,

—  s ohledem na akční plán z Bandar Seri Begawanu na posílení partnerství mezi EU a sdružením ASEAN (2013–2017) přijatý v Bruneji dne 27. dubna 2012,

—  s ohledem na přistoupení Evropské unie ke Smlouvě o přátelství a spolupráci v jihovýchodní Asii v Phnompenhu dne 12. července 2012(2),

—  s ohledem na 9. summit Dialogu Asie–Evropa (ASEM), který se konal v listopadu 2012 v laoském Vientiane,

—  s ohledem na nadaci Asie–Evropa (ASEF), založenou v únoru roku 1997 za účelem vytvoření fóra pro vedení dialogu na nevládní úrovni,

—  s ohledem na program EU–ASEAN na podporu regionální integrace (APRIS), program na podporu regionální integrace v rámci ASEAN (ARISE) a regionální nástroj EU–ASEAN k vedení dialogu (READI), jež mají za cíl podporovat harmonizaci politik a předpisů v odvětvích nesouvisejících s obchodem,

—  s ohledem na společné prohlášení EU a USA ze dne 12. července 2012 o asijsko-tichomořské oblasti,

—  s ohledem na založení Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) dne 8. srpna 1967,

—  s ohledem na plán hospodářského společenství ASEAN dohodnutý v roce 2007 a chartu ASEAN přijatou v roce 2008,

—  s ohledem na první deklaraci lidských práv sdružení ASEAN ze dne 18. listopadu 2012, zřízení mezivládní komise ASEAN pro lidská práva (AICHR) a první dialog mezi AICHR a novým zvláštním zástupcem EU pro lidská práva Stavrosem Lambrinidisem, který proběhl dne 8. května 2013,

—  s ohledem na 14. vrcholnou schůzku sdružení ASEAN konanou v roce 2009 a na vytvoření plánu jednotného trhu (hospodářského) společenství ASEAN, politicko-bezpečnostního společenství ASEAN a socio-kulturního společenství ASEAN,

—  s ohledem na 22. vrcholnou schůzku sdružení ASEAN konanou v Bruneji ve dnech 24.–25. dubna 2013,

—  s ohledem na 7. vrcholnou schůzku zemí východní Asie (EAS) konanou v Phnompenhu dne 20. listopadu 2012, jíž se zúčastnili představitelé 17 zemí ASEAN, Číny, Japonska a Jižní Koreje (ASEAN+3), Indie, Austrálie a Nového Zélandu (ASEAN+6) a Spojených států amerických,

—  s ohledem na dohodu ASEAN o zvládání katastrof a reakcích na mimořádné události (AADMER),

—  s ohledem na společné prohlášení vydané na osmém setkání ministrů pro sociální věci a rozvoj zemí ASEAN konaném dne 6. září 2013 v Phnompenu, které bylo přípravou na summit ASEAN plánovaný na říjen 2013, a na ujednání obsažené v tomto prohlášení o tom, že přístup k sociální ochraně je základním lidským právem,

—  s ohledem na svá nedávná usnesení o členských státech sdružení ASEAN, zejména na usnesení ze dne 11. září 2013 o jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií(3), ze dne 13. června 2013 o situaci muslimů z etnické skupiny Rohingya(4), ze dne 11. června 2013 o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz(5), ze dne 18. dubna 2013 o Vietnamu, především o svobodě projevu(6) a ze dne 7. února 2013 o Laosu: případ Sombatha Somphoneho(7),

—  s ohledem na svá nedávná usnesení o členských státech ASEAN, zejména na usnesení ze dne 17. února 2011 o střetech na hranicích mezi Thajskem a Kambodžou(8), ze dne 7. července 2011 o Indonésii: útoky proti menšinám(9) a ze dne 25. listopadu 2010 o Barmě: průběh voleb a propuštění vedoucí představitelky opozice Aun Schan Su Ťij(10), ze dne 20. května 2010 o situaci v Barmě/Myanmaru(11), ze dne 20. května 2010 o situaci v Thajsku(12), ze dne 26. listopadu 2009 o situaci v Laosu a ve Vietnamu(13) a ze dne 5. února 2009 o situaci barmských uprchlíků v Thajsku(14),

—  s ohledem na „Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv provádějící rámcový program OSN „Chránit, dodržovat a napravovat““ přijaté Radou OSN pro lidská práva dne 16. června 2011,

—  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro rozvoj (A7-0441/2013),

A.  vzhledem k tomu, že ASEAN je v současnosti jednou z nejdůležitějších vznikajících regionálních organizací na světě jak z hlediska hospodářského rozvoje, tak i geopolitické dynamiky;

B.  vzhledem k tomu, že charta ASEAN, podepsaná v listopadu roku 2007, vytváří právní subjektivitu a institucionální rámec ASEAN a ustavuje výbor stálých zástupců, jehož úkolem je činnost ASEAN podporovat a koordinovat;

C.  vzhledem k tomu, že cílem hospodářského společenství ASEAN je vytvořit do roku 2015 vnitřní trh pro 600 milionů obyvatel, díky čemuž ASEAN se svými konkurenceschopnými hospodářskými subjekty a rychle rostoucí vnitřní poptávkou získá postavení srovnatelné s ostatními velkými světovými trhy, například EU, USA, Čínou, Japonskem a Indií, a stane se tak silným hospodářským partnerem na regionálním a mezinárodním trhu; vzhledem k tomu, že členské státy ASEAN budou během integračního procesu muset řešit problémy související s konkurenceschopností a sociální stabilitou a posílit a rozvíjet sociální prvky tohoto procesu;

D.  vzhledem k tomu, že úsilí členských států ASEAN o restrukturalizaci ekonomiky po asijské finanční krizi v roce 1997 těmto zemím pomohlo prokázat obecně dobrou odolnost vůči současné celosvětové hospodářské krizi;

E.  vzhledem k tomu, že v roce 1993 bylo zřízeno regionální fórum ASEAN (ARF), jehož účelem je podporovat dialog a konzultace o politických a bezpečnostních otázkách a přispívat k budování důvěry a preventivní diplomacii v asijsko-tichomořské oblasti;

F.  vzhledem k tomu, že na poslední vrcholné schůzce sdružení ASEAN zazněl požadavek na jaderné odzbrojení Korejského poloostrova a výzva, aby jaderné mocnosti přistoupily k protokolu smlouvy o bezjaderné zóně v jihovýchodní Asii; vzhledem k tomu, že na summitu se rovněž diskutovalo o možném přistoupení Východního Timoru ke sdružení ASEAN;

G.  vzhledem k tomu, že Čína posiluje své hospodářské vazby se zeměmi jihovýchodní Asie; vzhledem k tomu, že členské státy sdružení ASEAN prohloubily spolupráci s USA v otázkách námořní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že Rusko přiznává Asii značný význam ve své mezinárodní strategii; vzhledem k tomu, že země ASEAN hrají významnou úlohu při udržování míru a stability v tomto regionu; vzhledem k tomu, že EU i ASEAN znepokojují nevyřešené územní spory v Jihočínském moři a mají značný zájem na zachování míru, stability, dodržování mezinárodního práva, zejména charty OSN a Úmluvu OSN o mořském právu z roku 1982; podporuje prohlášení ASEAN o dodržování šesti zásad v Jihočínském moři z července 2012 a pokyny k provádění deklarace o chování stran v Jihočínském moři z roku 2011, jež podporují mírové řešení sporu;

H.  vzhledem k tomu, že deklarace ASEAN o lidských právech i nadále umožňuje jednotlivým zemím přijímat vlastní právní nástroje na ochranu lidských práv, ale zároveň stanoví obecný rámec na ochranu lidských práv v celém regionu;

I.  vzhledem k tomu, že dne 8. listopadu 2013 zasáhl Filipíny tajfun Haiyan, který za sebou zanechal poničená celá města a dosud neznámý počet mrtvých (zřejmě jde o tisíce osob) a miliony lidí připravil o domov; vzhledem k tomu, že se jedná o dosud nejsilnější bouři zaznamenanou na pevnině a že může sloužit jako příklad obrovského nebezpečí spojeného se stále častějšími extrémními výkyvy počasí;

J.  vzhledem k tomu, že vysoké znečištění způsobené kouřem z velkých lesních požárů v této oblasti má velmi vážné důsledky pro životní prostředí a mohlo by představovat novou bezpečnostní hrozbu;

K.  vzhledem k tomu, že EU a ASEAN si za svůj politický cíl vytkly zvyšování blahobytu a posilování spolupráce a míru ve svých regionech i na celém světě;

L.  vzhledem k tomu, že cílem akčního plánu z Bandar Seri Begawanu z roku 2012 pro vztahy mezi EU a ASEAN je strategičtější zaměření na spolupráci založenou na třech pilířích ASEAN a na spolupráci v oblasti kultury a rozvoje, přičemž se v této souvislosti konají pravidelné schůzky na úrovni ministrů a vysokých úředníků;

M.  vzhledem k tomu, že s ohledem na probíhající jednání o dohodách o volném obchodu mezi EU a Malajsií, Thajskem a Vietnamem, na uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem a na dlouhodobý cíl, jímž je uzavření dohody o volném obchodu mezi oběma regiony, je mimořádně důležité vytvořit komplexnější politický rámec s partnery sdružení ASEAN;

1.  zastává názor, že ASEAN, coby regionálně i celosvětově významný hospodářský subjekt, může hrát důležitou roli v prosazování mírového, multilaterálního světového řádu; přál by si být svědkem dalšího rozvoje institucionálních, hospodářských a politických kapacit zemí ASEAN;

2.  důrazně podporuje ASEAN v další politické a hospodářské integraci, zejména pak ambiciózní jeho plán na vytvoření hospodářského společenství do roku 2015, včetně liberalizace jeho vnitřního trhu práce, jež by byla velmi přínosná pro všechny zúčastněné země;

3.  blahopřeje vedoucím představitelům ASEAN k významnému pokroku v procesu regionální integrace, k jehož nejviditelnějším výsledkům patří připravované zřízení hospodářského společenství ASEAN; je přesvědčen o tom, že tento pozitivní vývoj by měl být doprovázen posílením parlamentního hlediska, a vyzývá vedoucí představitele ASEAN, aby zvážili formální uznání úlohy Meziparlamentního shromáždění sdružení ASEAN (AIPA) v rámci Charty jako nedílné součástí samotného sdružení ASEAN;

4.  vyzdvihuje obrovský hospodářský potenciál regionu ASEAN a vyzývá země ASEAN a místní i zahraniční podniky působící v zemích ASEAN, aby uplatňovaly zásady sociální odpovědnosti podniků, důsledně dodržovaly základní pracovní normy Mezinárodní organizace práce a Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, prosazovaly náležitou ochranu zaměstnanců a důstojné pracovní podmínky a aby vytvořily příznivější prostředí pro rozvoj odborových svazů a jejich činnosti; v tomto ohledu naléhavě vyzývá Komisi, aby pomohla vypracovat opatření na posílení mezinárodních i místních kapacit pro vymáhání práva;

5.  domnívá se, že země ASEAN by měly přikročit k nové fázi inkluzívního hospodářského a sociálního rozvoje a věnovat pozornost zejména podpoře lidských, sociálních, pracovních a hospodářských práv svých občanů s cílem zaručit rovnoprávnější a spravedlivější společnost; domnívá se, že za tímto účelem by mělo jejich rostoucí hospodářské bohatství sloužit k posilování systémů sociálního zabezpečení a záchranných sítí; naléhavě vyzývá také EU, aby posílila svou spolupráci v oblasti lidských práv, a tak napomáhala k tomu, aby Mezivládní komise ASEAN pro lidská práva účinně prosazovala a chránila lidská práva;

6.  zdůrazňuje, že EU a ASEAN sdílejí společné hodnoty i politické a hospodářské zájmy, které by měly být přednostně nadále rozvíjeny a povýšeny na úroveň strategického partnerství; vítá, že ESVČ jako projev uznání významu tohoto vztahu vážně zvažuje jmenování vedoucího delegace EU ve sdružení ASEAN; od tohoto jmenování očekává intenzivnější koordinaci činnosti vedoucích delegací EU v členských zemích ASEAN s ambasádami členských států EU a posílení politické věrohodnosti a viditelnosti EU; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a Komisi, aby předložily přepracovanou, komplexnější strategii pro jihovýchodní Asii;

7.  je přesvědčen o tom, že EU a její členské státy by měly pracovat na vytvoření společné a ucelené strategie pro region ASEAN a navzájem se při tom podporovat a doplňovat, což EU umožní vybudovat si v tomto regionu silnější hospodářskou i politickou pozici; domnívá se, že je důležité zlepšit přítomnost EU a zástupců členských států v regionálních a národních fórech zemí ASEAN na všech úrovních;

8.  doporučuje, aby se Unie pokusila zvýšit povědomí veřejnosti v těchto zemích o skutečnosti, že svou vnější politiku uplatňuje jako regulační mocnost usilující o podporu regionální integrace pomocí politického dialogu, preferenčních obchodních dohod a dohod o partnerství;

9.  upřímně vítá jednání o sedmi dohodách o partnerství a spolupráci mezi EU a jednotlivými členskými zeměmi ASEAN, které se stanou základními kameny pro další prohlubování vzájemných vztahů, a zdůrazňuje, že je třeba urychlit jednání s ostatními členy ASEAN; žádá rychlou ratifikaci stávajících dohod o partnerství a spolupráci; domnívá se však, že dohody o partnerství a spolupráci uzavírané s jednotlivými zeměmi by se neměly stát vážnou překážkou všeobecných vztahů na úrovni EU a ASEAN;

10.  podporuje posílení parlamentního rozměru těchto vztahů; domnívá se, že zřízení formálního parlamentního shromáždění EU-ASEAN – až k tomu dozraje doba – by vztahy mezi EU a členskými zeměmi ASEAN posunulo na oficiálnější úroveň a nabídlo by multilaterální fórum pro komplexnější diskusi o globálních otázkách; navrhuje také, aby byly vytvořeny vazby mezi podvýborem EP pro lidská práva a mezivládní komisí ASEAN pro lidská práva (AICHR); je přesvědčen, že pomoc při budování kapacit by mohl Meziparlamentnímu shromáždění ASEAN (AIPA) poskytnout Úřad pro podporu parlamentní demokracie tím, že by v rámci sdružení ASEAN posílil úlohu vnitrostátních parlamentů i shromáždění AIPA;

11.  poukazuje na přínosy častějších společných schůzek na vysoké úrovni a vzájemné spolupráce a porozumění v rámci mnohostranných fór, jako je Organizace spojených národů a její agentury, MMF a WTO;

12.  zdůrazňuje, že setkání Asie-Evropa (ASEM) a parlamentní partnerství Asie-Evropa (ASEP) by měly být ze současné funkce fóra pro dialog mezi EU a ASEAN povýšeny na vládní a parlamentní úroveň a dále rozšířeny;

13.  podporuje ASEAN v budování jeho vlastního prostoru v kontextu protichůdných hospodářských a bezpečnostních zájmů Číny, Japonska a Spojených států; přál by si, aby EU byla pro ASEAN blízkým politickým partnerem při hledání nevojenských řešení významných bezpečnostních a geostrategických výzev, a to tak, že bude s tímto sdružením sdílet své zkušenosti s předcházením a řešením konfliktů týkajících se správy hranic a územních sporů s cílem podpořit mír a stabilitu v této oblasti;

14.  je znepokojen nedávnými událostmi v Jihočínském moři a oceňuje činnost pracovní skupiny pro provádění deklarace o chování stran v Jihočínském moři, jež usiluje o nalezení mírového a vzájemně prospěšného řešení sporu o tamní mořské hranice;

15.  naléhavě vyzývá Unii, aby pomohla zmírnit geopolitické napětí v regionu prostřednictvím úzkého vztahu se sdružením ASEAN, což bude znamenat posílení mechanismů k řešení konfliktů;

16.  bere na vědomí úsilí, které sdružení ASEAN vynaložilo na přijetí opatření na potírání pirátství, a vítá dosavadní ohlášené pozitivní výsledky; zdůrazňuje, že námořní trasy v této oblasti mají z hlediska světového hospodářství zásadní význam a komplexní povahu a jsou ohroženy, a domnívá se, že by se EU měla v rámci svého působení v tomto regionu neustále zaměřovat na boj proti pirátství;

17.  vyzývá Komisi a ESVČ, aby pokračovaly v podpoře budování kapacit sekretariátu a orgánů ASEAN a využívaly při tom zkušeností EU; navrhuje, aby tato pomoc byla nadále poskytována prostřednictvím programu EU na podporu regionální integrace v rámci ASEAN (ARISE);

18.  vybízí k podpoře výměnných pobytů umělců mezi jednotlivými regiony a naléhavě žádá členské státy, aby podporovaly větší pokrytí regionu ASEAN ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích a ve vzdělávání a aby zvýšily svou přítomnost v regionu prostřednictvím kulturních institutů či jinými způsoby, což by rozšířilo a prohloubilo kulturní vazby se zeměmi ASEAN a zlepšilo a podpořilo vzájemnou znalost jednotlivých kultur a mezikulturní dialog;

19.  je přesvědčen, že by stálo za to zvážit uspořádání „roku kultury“, jehož téma by se každoročně měnilo a který by spočíval v tom, že by se vždy jeden členský stát EU představil v členských zemích ASEAN a že by se obdobně některá země ASEAN prezentovala v Evropě;

20.  vítá, že EU je v současnosti největším partnerem většiny členských zemí ASEAN na poli vědecké spolupráce, a navrhuje, aby byl ve vědeckých institucí v tomto regionu aktivněji propagován výzkumný a inovační program Komise Horizont 2020;

21.  zdůrazňuje významnou úlohu výměnných programů, jako je Erasmus, pro podporu mobility mladých lidí a mezikulturní spolupráci studentů a výzkumných pracovníků na vysokoškolských vzdělávacích institucích EU a sdružení ASEAN; navrhuje zřízení studijních center ASEAN v Evropě a studijních center EU na univerzitách v zemích ASEAN a rozšířit možnosti společných studijních programů; je přesvědčen, že EU potřebuje rozšířit vysokoškolské programy v angličtině, aby asijským studentům usnadnila přístup na evropské univerzity, zatímco výzkumným pracovníkům z EU by se mělo dostávat pomoci při zapojení do společných výzkumných programů v Asii, včetně spolupráce s univerzitní sítí ASEAN (AUN);

22.  navrhuje, aby byla přijata opatření – zejména prostřednictvím nového nástroje partnerství – k zintenzivnění pravidelných výměn a vytvoření společných učebních plánů, například o multikulturních společnostech a demokratických státních strukturách pro 21. století; zdůrazňuje, že je třeba zohledňovat práva menšin, prosazovat rovnost pohlaví a posílení postavení žen, zlepšit životy dívek a žen a sociální a pracovní normy, včetně zákazu nucené dětské práce, prosazovat náležitou ochranu zaměstnanců a přístup k důstojným pracovním podmínkám, vytvořit udržitelné a všeobecné státní systémy sociálního zabezpečení, právní a bezpečnostní systémy, navázat hospodářskou spolupráci a přijmout veškerá další vhodná opatření;

23.  trvá na tom, že je důležité navazovat mezilidské kontakty, a oceňuje práci nadace Asie–Evropa (ASEP), jejíž hlavní náplní je rozvíjet vazby mezi občanskými společnostmi v obou regionech; vyzývá EU, aby zaujala aktivnější a význačnější institucionální roli, než je role pouhého člena;

24.  vyzývá k zahájení iniciativy partnerství měst s cílem propojit asijské a evropské regiony, neboť dosud bylo navázáno jen velmi málo vzájemných kontaktů;

25.  navrhuje, aby EU posílila meziregionální spolupráci s ASEAN při prevenci a zvládání katastrof a krizí i při řešení důležitých výzev, jako jsou udržitelný rozvoj v oblastech zabezpečení dodávek potravin, hospodaření se zdroji (včetně vodohospodářství a využívání mořských zdrojů, a to i v povodí Mekongu), investic do zemědělství, podpory drobných zemědělců, urbanizace, propojení a dopravy, změny klimatu, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a přechodu k jiným zdrojům energie, cestovního ruchu, výzkumu a inovací;

26.  konstatuje, že země ASEAN se stále potýkají s chudobou, která se dotýká zejména žen, osob s nízkým vzděláním, osob žijících ve venkovských oblastech a etnických či náboženských menšin; domnívá se proto, že je nezbytné lépe přerozdělovat bohatství a na všech úrovních podporovat sociální spravedlnost a že je nadále nutná nová strategie EU na pomoc při rozvoji a boji proti nerovnostem v těchto zemích, jež by zahrnovala i zajištění přístupu k financování prostřednictvím mikroúvěrů; domnívá se, že takováto strategie by měla být založena především na těchto zásadách: soudržnost rozvojových politik, dlouhodobá účinnost pomoci, upřednostňování základních sociálních potřeb, zapojení vnitrostátních aktérů, včetně vnitrostátních parlamentů, místních orgánů a rozvoj nevládních organizací a občanské společnosti;

27.  poukazuje na to, že EU by měla podpořit budování kapacit mezivládní komise ASEAN pro lidská práva a poskytnout technickou pomoc výboru ASEAN pro ženy a děti;

28.  vyjadřuje naději na posílení spolupráce a sbližování pozic v otázkách lidských práv, mezi něž patří svoboda projevu a sdělovacích prostředků, svoboda shromažďování a sdružování, a to i v odborových organizacích, a domnívá se, že EU i ASEAN mají oblasti, v nichž existuje prostor ke zlepšení, např. v souvislosti se zacházením s migranty a menšinami;

29.  očekává, že přezkum působnosti mezivládní komise ASEAN pro lidská práva se stane příležitostí k posílení její úlohy; vyzývá ASEAN, aby vypracovalo normy a pravidla, jimiž by podpořilo provádění své deklarace lidských práv; zdůrazňuje, že závazky členských zemí ASEAN vyplývající z mezinárodního práva mají přednost před veškerými protichůdnými ustanoveními této deklarace; navrhuje rovněž, aby byly v budoucnu vytvořeny podobné regionální mechanismy pro řešení sporů a ukládání sankcí v případech porušování lidských práv, které již existují v jiných regionech, jako je například Evropský soud pro lidská práva; podporuje posílenou spolupráci v záležitostech společného zájmu týkajících se lidských práv;

30.  naléhavě vyzývá EU, aby posílila svou pomoc a spolupráci v boji s korupcí, mimo jiné prosazováním ratifikace a provádění Úmluvy OSN proti korupci;

31.  naléhavě žádá Komisi, aby zemím ASEAN i nadále pomáhala při zmírňování rozdílů mezi jednotlivými státy a aby je doprovázela na cestě k politické, hospodářské a institucionální integraci na regionální úrovni a aby zvláštní pozornost věnovala především nejméně rozvinutým zemím (Kambodži, Laosu a Myanmaru);

32.  naléhavě vyzývá, aby byly uvedeny do praxe obecné zásady EU v oblasti pozemkové politiky z roku 2004, které umožní bojovat proti zabírání půdy; především zdůrazňuje, že dárci by se měli zapojit do pozemkové politiky, jejímž cílem je obrana a posilování malých rodinných zemědělských podniků;

33.  vyjadřuje uznání členským zemím ASEAN za jejich rozhodnutí vyhlásit ASEAN zónou bez jaderných zbraní a je přesvědčen, že tento příklad by měli následovat i ostatní;

34.  vyjadřuje znepokojení nad současnou politikou v oblasti životního prostředí, zejména nad rozsahem nezákonné těžby dřeva, vypalování a objemem výsledného smogu, jež mají značný negativní dopad i za hranicemi zemí ASEAN; vyjadřuje politování nad tím, že podpora biopaliv v EU přispívá k rychlému zvyšování produkce palmového oleje, s nímž je spojeno vyvlastňování půdy nebo nucené zapojování chudého venkovského obyvatelstva do pěstování palmy olejné; domnívá se proto, že je naprosto nezbytné podpořit v rámci rozvojové pomoci právo chudých osob v rozvojových zemích na půdu; podporuje zintenzivnění úsilí o ochranu životního prostředí a biologické rozmanitosti, vyjadřuje uznání práci centra ASEAN pro biologickou rozmanitost a těší se na užší spolupráci mezi EU a ASEAN v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně;

35.  naléhavě vyzývá členské země ASEAN k uzavření dohody o koordinovaných opatřeních k předcházení a zamezení šíření požárů s ničivým dopadem na životní prostředí; naléhavě vyzývá Indonésii, aby ratifikovala dohodu z roku 2002 o znečištění ovzduší způsobeném požáry v tomto regionu;

36.  zdůrazňuje, že EU by měla taktéž zintenzívnit politický dialog a úzce spolupracovat v otázkách lidských a základních práv, včetně práv etnických a náboženských menšin, a v souvislosti s ochranou svobody projevu a svobodného oběhu informací v záležitostech společného zájmu, které se týkají právního státu a otázek bezpečnosti, jako je boj proti mezinárodnímu zločinu, korupci, daňovým podvodům, praní peněz a obchodování s lidmi a drogami, potírání terorismu, nešíření jaderných zbraní, odzbrojení, bezpečnost na mořích a kybernetická bezpečnost;

37.  je znepokojen problémy v oblasti urbanistického rozvoje, jimž státy ASEAN musí čelit v důsledku svého hospodářského růstu a které zahrnují například zvládání migračních toků z venkovských oblastí do měst, územní plánování a zajišťování infrastruktur a základních služeb, opatření bránící šíření chudinských čtvrtí a doporučené používání čistých energií z obnovitelných zdrojů s cílem bojovat proti znečištění; vyzývá Komisi, aby se státy ASEAN spolupracovala na strategiích k řešení těchto problémů;

38.  navrhuje, aby byla podpořena regionální hospodářská integrace, zejména volný pohyb zboží, služeb a investic a  mobilita kvalifikovaných pracovníků, a dále posílena spolupráce při zvládání katastrof a řízení krizí a v otázkách souvisejících s bezpečností, bojem proti chudobě a migrací;

39.  připomíná, že je rovněž důležité podporovat prudce se rozvíjející soukromý sektor, a to posílením dialogu mezi evropskými a asijskými podniky a spoluprací veřejného a soukromého sektoru ve finančních, investičních, hospodářských a obchodních záležitostech, včetně internacionalizace evropských malých a středních podniků a jejich přístupu na asijský trh, a v souvislosti s přetrvávající celosvětovou finanční krizí; v této souvislosti vyzývá k výměně osvědčených postupů mezi EU a ASEAN;

40.  konstatuje, že pro několik členů ASEAN představuje vývoz textilu do EU významné odvětví, a připomíná, že udílení preferencí v rámci GSP a GSP+ je podmíněno dodržováním základních pracovních norem, standardů MOP a dalších základních úmluv, které mají zásadní význam z hlediska udržitelného rozvoje;

41.  vyzývá vedoucí představitele členských zemí ASEAN, aby podpořily cíl EU účastnit se budoucích summitů zemí východní Asie po jejím přistoupení ke Smlouvě o přátelství a spolupráci v jihovýchodní Asii;

42.  vítá mírový proces a demokratické reformy v Barmě/Myanmaru, které představují historickou příležitost k významnému posílení vztahů mezi EU a ASEAN; je však nadále velmi znepokojen situací národnostních menšin; naléhavě vyzývá barmskou vládu a sousedící země ASEAN, aby vynaložily veškeré úsilí na zlepšení jejich životních podmínek a občanských práv, zejména Rohingyů;

43.  vítá skutečnost, že Kambodža a Filipíny ratifikovaly statut Mezinárodního trestního soudu (ICC) a obrací se na všechny členské státy ASEAN s výzvou, aby učinily totéž; vyzývá rovněž všechny členské země ASEAN, aby následovaly celosvětový trend a zrušily trest smrti; vybízí je rovněž k ratifikaci a provádění Úmluvy OSN proti korupci;

44.  vyjadřuje uznání Indonésii a Filipínám za jejich aktivní zapojení do Partnerství pro otevřenou správu vládnutí a jejich odhodlání k dosažení větší otevřenosti správy a bezúhonnosti veřejných činitelů; navrhuje, aby se i ostatní země ASEAN ucházely o členství v Partnerství pro otevřenou správu a vypracovaly vlastní akční plány v úzké a smysluplné spolupráci s občanskou společností a místními organizacemi;

45.  vyjadřuje však znepokojení nad tím, že zabírání půdy, beztrestnost osob spojených s vládnoucími elitami a korupce v mnoha zemích ASEAN ohrožují mimořádný hospodářský a sociální pokrok, jehož bylo v tomto regionu dosaženo;

46.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení ESVČ, Radě a Komisi, Meziparlamentnímu shromáždění ASEAN (AIPA), sekretariátu ASEAN a vládám a parlamentům členských zemí ASEAN.

(1) Úř. věst. C 85, 8.4.1980, s. 83.
(2) Úř. věst. L 154, 15.6.2012, s. 1.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2013)0367.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0286.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2013)0245.
(6) Přijaté texty, P7_TA(2013)0189.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2013)0058.
(8) Úř. věst. C 188 E, 28.6.2012, s. 57.
(9) Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 201.
(10) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 120.
(11) Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 154.
(12) Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 152.
(13)Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 76.
(14) Úř. věst. C 67 E, 18.3.2010, s. 144.

Právní upozornění - Ochrana soukromí