Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0196(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0471/2013

Внесени текстове :

A7-0471/2013

Разисквания :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0023

Приети текстове
PDF 273kWORD 41k
Сряда, 15 януари 2014 г. - Страсбург
Тахографите и социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт ***II
P7_TA(2014)0023A7-0471/2013
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2014 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 7 декември 2011 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0451),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 72 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A7-0471/2013),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

5.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 43, 15.2.2012 г., стр. 79.
(2) OВ C 349, 29.11.2013 г., стр. 105.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Комисията относно Регламент (ЕО) № 561/2006

С цел да гарантира ефективно и еднакво прилагане на законодателството относно времето на шофиране и почивките, Комисията ще продължи да наблюдава отблизо прилагането му и при необходимост ще предприеме подходящи инициативи.

Правна информация - Политика за поверителност