Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0196(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0471/2013

Předložené texty :

A7-0471/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Hlasování :

PV 15/01/2014 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0023

Přijaté texty
PDF 426kWORD 39k
Středa, 15. ledna 2014 - Štrasburk
Tachografy a předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy ***II
P7_TA(2014)0023A7-0471/2013
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2014 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 7. prosince 2011(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (COM (2011)0451),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A7-0471/2013),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 43, 15.2.2012, s. 79.
(2) Úř. věst. C 349 E, 29.11.2013, s. 105.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ:

Prohlášení Komise o nařízení (ES) č. 561/2006

V zájmu zajištění jednotného a účinného uplatňování právních předpisů týkajících se dob řízení a dob odpočinku bude Komise nadále pozorně sledovat jejich provádění a ve vhodných případech podá náležité podněty.

Právní upozornění - Ochrana soukromí