Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0196(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0471/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0471/2013

Keskustelut :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Äänestykset :

PV 15/01/2014 - 10.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0023

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 37k
Keskiviikko 15. tammikuuta 2014 - Strasbourg
Ajopiirturit ja tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö ***II
P7_TA(2014)0023A7-0471/2013
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. tammikuuta 2014 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 7. joulukuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0451),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 72 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0471/2013),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

5.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 43, 15.2.2012, s. 79.
(2) EUVL C 349 E, 29.11.2013, s. 105.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma asetuksesta (EY) N:o 561/2006

Jotta varmistettaisiin ajoaikaa ja lepoaikoja koskevan lainsäädännön soveltaminen yhdenmukaisesti ja tehokkaasti, komissio seuraa edelleen tarkasti tämän lainsäädännön täytäntöönpanoa ja toteuttaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisia aloitteita.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö