Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0196(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0471/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0471/2013

Viták :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Szavazatok :

PV 15/01/2014 - 10.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0023

Elfogadott szövegek
PDF 205kWORD 38k
2014. január 15., Szerda - Strasbourg
A közúti közlekedésben használt menetíró készülék és a vonatkozó szociális jogszabályok ***II
P7_TA(2014)0023A7-0471/2013
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. január 15-i jogalkotási állásfoglalása a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11532/4/2013 – C7-0410/2013),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. december 7-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2011)0451) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0471/2013),

1.  jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 43., 2012.2.15., 79. o.
(2) HL C 349. E, 2013.11.29. 105. o.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata az 561/2006/EK rendeletről

A vezetési időkről és a pihenőidőkről szóló jogszabályok tényleges és egységes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság továbbra is szigorúan ellenőrzi e jogszabályok végrehajtását, és szükség esetén megteszi a megfelelő kezdeményezéseket.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat