Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0196(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0471/2013

Pateikti tekstai :

A7-0471/2013

Debatai :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Balsavimas :

PV 15/01/2014 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0023

Priimti tekstai
PDF 344kWORD 38k
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d. - Strasbūras
Tachografai ir su kelių transportu susiję socialiniai teisės aktai ***II
P7_TA(2014)0023A7-0471/2013
Rezoliucija
 Priedas

2014 m. sausio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 7 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0451) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7-0471/2013),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 43, 2012 2 15, p. 79.
(2) OL C 349 E, 2013 11 29, p. 105.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas dėl Reglamento (EB) Nr. 561/2006

Siekdama užtikrinti veiksmingą ir vienodą teisės aktų dėl važiavimo laiko ir poilsio laiko įgyvendinimą, Komisija ir toliau atidžiai stebės šių teisės aktų įgyvendinimą ir prireikus imsis atitinkamų iniciatyvų.

Teisinė informacija - Privatumo politika