Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0196(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0471/2013

Texte depuse :

A7-0471/2013

Dezbateri :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Voturi :

PV 15/01/2014 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0023

Texte adoptate
PDF 269kWORD 39k
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg
Aparatura de înregistrare în transportul rutier și legislația din domeniul social referitoare la transportul rutier ***II
P7_TA(2014)0023A7-0471/2013
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2014 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11532/4/2013 – C7-0410/2013),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 decembrie 2011(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0451),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A7-0471/2013),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 43, 15.2.2012, p. 79.
(2) JO C 349 E, 29.11.2013, p. 105.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei privind Regulamentul (CE) nr. 561/2006

Pentru a asigura punerea în aplicare efectivă și uniformă a legislației privind perioadele de conducere și perioadele de repaus, Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a respectivei legislații și, dacă este cazul, va lua inițiativele corespunzătoare.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate