Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0196(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0471/2013

Predkladané texty :

A7-0471/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Hlasovanie :

PV 15/01/2014 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0023

Prijaté texty
PDF 204kWORD 39k
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg
Tachografy a právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy ***II
P7_TA(2014)0023A7-0471/2013
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2014 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11532/4/2013 – C7-0410/2013),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 7. decembra 2011(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0451),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0471/2013),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 79.
(2) Ú. v. EÚ C 349 E, 29.11.2013, s. 105.


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie k nariadeniu (ES) č. 561/2006

S cieľom zabezpečiť účinné a jednotné vykonávanie právnych predpisov pre čas jazdy a čas odpočinku bude Komisia naďalej dôkladne monitorovať vykonávanie týchto právnych predpisov a v prípade potreby prijme príslušné iniciatívy.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia