12 март 2014 г.
P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)
ПОПРАВКА
на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 януари 2014 г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива)
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 93kWORD 48k
Правна информация - Политика за поверителност