12 mars 2014
P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 januari 2014 inför antagandet av ovannämnda direktiv )
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 85kWORD 45k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy