Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0437(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0030/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0030/2013

Viták :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Szavazatok :

PV 15/01/2014 - 10.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0024

Elfogadott szövegek
PDF 217kWORD 97k
2014. január 15., Szerda - Strasbourg
Koncessziós szerződések odaítélése ***I
P7_TA(2014)0024A7-0030/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. január 15-i jogalkotási állásfoglalása a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság által a Parlament és Tanács elé terjesztett javaslatra (COM(2011)0897),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére, valamint 62. és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0004/2012),

—  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv értelmében a német Bundesrat, a spanyol képviselőház és az osztrák Szövetségi Tanács által benyújtott, indokolással ellátott véleményekre, amelyek hangsúlyozzák, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 26-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. július 19-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. július 17-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A7-0030/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 191., 2012.6.29., 84. o.
(2) HL C 277., 2012.9.13., 74. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. január 15-én került elfogadásra a koncessziós szerződésekről szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0437

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/23/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat