Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0438(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0007/2013

Předložené texty :

A7-0007/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Hlasování :

PV 15/01/2014 - 10.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0025

Přijaté texty
PDF 282kWORD 91k
Středa, 15. ledna 2014 - Štrasburk
Zadávání veřejných zakázek ***I
P7_TA(2014)0025A7-0007/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek (COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0896),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1, článek 62 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0006/2012),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na odůvodněná stanoviska, předložená švédským parlamentem a Dolní sněmovnou Spojeného království v rámci protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality, uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. dubna 2012(1),

—  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 9. října 2012(2),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 17. července 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro právní záležitosti (A7-0007/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 191, 29.6.2012, s. 84.
(2) Úř. věst. C 391, 18.12.2012, s. 49.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. ledna 2014 k přijatí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
P7_TC1-COD(2011)0438

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2014/24/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí