Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0438(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0007/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0007/2013

Viták :

PV 14/01/2014 - 9
CRE 14/01/2014 - 9

Szavazatok :

PV 15/01/2014 - 10.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0025

Elfogadott szövegek
PDF 205kWORD 102k
2014. január 15., Szerda - Strasbourg
Közbeszerzés ***I
P7_TA(2014)0025A7-0007/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. január 15-i jogalkotási állásfoglalása a közbeszerzésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0896),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére és 114. cikkére, amelynek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0006/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a svéd parlament és a brit Alsóház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolással ellátott véleményekre, amelyek szerint a jogalkotásiaktus-tervezet nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 26-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2012. október 9-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. július 17-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire (A7-0007/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 191., 2012.6.29., 84. o.
(2) HL C 391., 2012.12.18., 49. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. január 15-én került elfogadásra a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0438

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/24/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat