Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2012/0060(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0454/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0454/2013

Rasprave :

PV 14/01/2014 - 10
CRE 14/01/2014 - 10

Glasovanja :

PV 15/01/2014 - 10.11
CRE 15/01/2014 - 10.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0027

Usvojeni tekstovi
PDF 617kWORD 311k
Srijeda, 15. siječnja 2014. - Strasbourg
Pristup robe i usluga tržištima javne nabave ***I
P7_TA(2014)0027A7-0454/2013

Amandmani Europskog parlamenta od 15. siječnja 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu robe i usluga iz trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave Unije i postupcima koji doprinose pregovorima o pristupu robe i usluga iz Unije tržištima javne nabave trećih zemalja (COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog Uredbe
Naslov 1.
Prijedlog
Prijedlog
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
o pristupu roba i usluga trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave Unije i postupcima koji pridonose pregovorima o pristupu robe i usluga Unije tržištima javne nabave trećih zemalja
o pristupu roba i usluga trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave i koncesija Unije i postupcima koji pridonose pregovorima o pristupu roba i usluga Unije tržištima javne nabave i koncesijama trećih zemalja
(Tekst značajan za EGP)
(Tekst značajan za EGP)
Amandman 2
Prijedlog Uredbe
Pozivanje 3.a (novo)
—  uzimajući u obzir revidirane direktive o javnoj nabavi (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) i 2011/0437(COD);
Amandman 3
Prijedlog Uredbe
Pozivanje 3.b (novo)
—  uzimajući u obzir revidirani plurilateralni Sporazum o javnim nabavama (Agreement on Government Procurement ‒ GPA);
Amandman 4
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)   Članak 21. Ugovora o Europskoj uniji propisuje da Unija utvrđuje i provodi zajedničke politike i djelovanja te nastoji ostvariti visok stupanj suradnje na svim područjima međunarodnih odnosa, između ostaloga, radi poticanja integracije svih zemalja u svjetsko gospodarstvo, uključujući i postupnim ukidanjem ograničenja u međunarodnoj trgovini.
(1)   Člankom 21. Ugovora o Europskoj uniji propisuje se da Unija utvrđuje i provodi zajedničke politike i djelovanja te nastoji ostvariti visok stupanj suradnje na svim područjima međunarodnih odnosa radi, između ostaloga, zaštite svojih vrijednosti, temeljnih interesa, sigurnosti, neovisnosti i cjelovitosti te radi poticanja integracije svih zemalja u svjetsko gospodarstvo, uključujući postupnim ukidanjem ograničenja u međunarodnoj trgovini.
Amandman 86
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 4a (nova)
(4a)  Revidirani plurilateralni Sporazum Svjetske trgovinske organizacije (WTO) o javnoj nabavi omogućava samo ograničeni pristup tržištima javne nabave trećih zemalja za društva Unije te se primjenjuje samo na ograničen broj članica WTO-a, koje su ugovorne strane Sporazuma o javnoj nabavi. Revidirani Sporazum o javnoj nabavi Unija je ratificirala u prosincu 2013
Amandman 5
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  U kontekstu Svjetske trgovinske organizacije i putem bilateralnih odnosa Unija se zalaže za ambiciozno otvaranje međunarodnih tržišta javne nabave Unije i njezinih trgovačkih partnera u duhu uzajamnosti i zajedničke koristi.
(5)  U kontekstu Svjetske trgovinske organizacije i u sklopu bilateralnih odnosa Unija se zalaže za ambiciozno otvaranje međunarodnih tržišta javne nabave i koncesija Unije i njezinih trgovačkih partnera u duhu uzajamnosti i zajedničke koristi.
Amandman 6
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  Javna nabava čini važan dio BDP-a Unije te se stoga mora upotrebljavati za jačanje potencijala Unije za inovacije i industrijsku proizvodnju. Stoga se, u pogledu strategije održive industrijske politike u Uniji, nepoštene ponude za robe i/ili usluge koje potječu izvan Europske unije moraju isključiti. Istodobno se trebaju osigurati uzajamnost i pošteni uvjeti za pristup industrija Unije tržištima.
Amandman 7
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  Trgovinska politika Unije trebala bi pomoći u borbi protiv siromaštva u svijetu promicanjem boljih radnih uvjeta, zdravlja i sigurnosti na radu te temeljnih prava.
Amandman 8
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Mnoge treće zemlje nisu voljne otvoriti svoja tržišta javne nabave međunarodnoj konkurenciji niti se pobrinuti za veći stupanj otvaranja u odnosu na dosadašnji. Stoga se gospodarski subjekti Unije suočavaju s ograničavajućim postupcima nabave u mnogim trgovačkim partnerima Unije. Ti ograničavajući postupci nabave rezultiraju gubljenjem značajnih trgovačkih prilika.
(6)  Mnoge treće zemlje nisu voljne otvoriti svoja tržišta javne nabave i koncesija međunarodnoj konkurenciji niti se pobrinuti za veći stupanj otvaranja u odnosu na dosadašnji. Stoga se gospodarski subjekti Unije suočavaju s ograničavajućim postupcima nabave u mnogim trgovačkim partnerima Unije. Ti ograničavajući postupci nabave rezultiraju gubljenjem značajnih trgovačkih prilika.
Amandman 87
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, u energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga10 i Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj opskrbi te ugovora o pružanju javnih usluga11 sadrže samo nekoliko odredaba o vanjskim dimenzijama pravila Unije o javnoj nabavi, osobito članci 58. i 59. Direktive 2004/17/EZ. Međutim, te odredbe imaju ograničen opseg te ih zbog manjka smjernica javni naručitelji ne primjenjuju često.
(7)  Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, u energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga10 i Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj opskrbi te ugovora o pružanju javnih usluga11 sadrže samo nekoliko odredaba o vanjskim dimenzijama pravila Unije o javnoj nabavi, osobito članci 58. i 59. Direktive 2004/17/EZ. Međutim, te su odredbe imale samo ograničeno područje primjene te ih zbog manjka smjernica javni naručitelji nisu primjenjivali često pa ih stoga treba zamijeniti sažetijim i primjenjivijim odredbama.
________________
__________________
10 SL L 134, 30.4.2004., str. 1.
10 SL L 134, 30.4.2004., str. 1.
11 SL L 134, 30.4.2004., str. 114.
11 SL L 134, 30.4.2004., str. 114.
Amandman 88
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 7a (nova)
(7a)  Pristup tržištima javne nabave Unije za ponuđače iz trećih zemalja treba omogućiti u skladu s Direktivama 2014/.../EU12, 2014/.../EU13 i 2014/.../EU14 Europskog parlamenta i Vijeća;
__________________
12 Direktiva 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... o javnoj nabavi (SL L ...).
13 Direktiva 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (SL L ...).
14 Direktiva 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... o dodjeli koncesijskih ugovora (SL L ...).
Amandman 9
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  U skladu s člankom 207. UFEU-a zajednička trgovinska politika na području javne nabave mora se temeljiti na jedinstvenim načelima.
(8)  U skladu s člankom 207. UFEU-a zajednička trgovinska politika na području javne nabave i koncesija mora se temeljiti na jedinstvenim načelima.
Amandman 10
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  U interesu pravne sigurnosti Unije te gospodarskih subjekata i središnjih tijela za javnu nabavu/javnih naručitelja trećih zemalja, obveze koje je Unija poduzela u vezi s pristupom međunarodnom tržištu u odnosu na treće zemlje na području javne nabave trebaju se odražavati u pravnom poretku EU-a, osiguravajući na taj način njihovu djelotvornu primjenu. Komisija treba zadati smjernice za primjenu postojećih obveza Europske unije u vezi s pristupom međunarodnom tržištu. Te je smjernice potrebno redovito ažurirati, a one trebaju sadržavati informacije jednostavne za upotrebu.
(9)  U interesu pravne sigurnosti Unije te gospodarskih subjekata i središnjih tijela za javnu nabavu/javnih naručitelja trećih zemalja, obveze koje je Unija poduzela u vezi s pristupom međunarodnom tržištu u odnosu na treće zemlje na području javne nabave i koncesija trebaju se odražavati u pravnom poretku EU-a, osiguravajući na taj način njihovu djelotvornu primjenu. Komisija treba zadati smjernice za primjenu postojećih obveza Europske unije u vezi s pristupom međunarodnom tržištu. Te je smjernice potrebno redovito ažurirati, a one trebaju sadržavati informacije jednostavne za upotrebu.
Amandman 11
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 9.b (nova)
(9b)  Komisija treba biti sigurna da ne financira programe čije sklapanje i provedba na međunarodnim javnim tržištima ne poštuje načela navedena u direktivama o javnoj nabavi 2011/0438(COD), 2011/0439(COD) i 2011/0437(COD).
Amandman 12
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Ciljevi poboljšavanja pristupa gospodarskih subjekata EU-a tržištima javne nabave određenih trećih zemalja koja su zaštićena restriktivnim mjerama nabave i očuvanja jednakih uvjeta natjecanja unutar jedinstvenog europskog tržišta zahtijevaju da se postupanje s robom i uslugama trećih zemalja koje ne podliježu međunarodnim obvezama Unije uskladi diljem Europske unije.
(10)  Ciljevi poboljšavanja pristupa gospodarskih subjekata EU-a tržištima javne nabave i koncesija određenih trećih zemalja koja su zaštićena restriktivnim mjerama nabave i očuvanja jednakih uvjeta natjecanja unutar jedinstvenog europskog tržišta zahtijevaju da se postupanje s robom i uslugama trećih zemalja koje ne podliježu međunarodnim obvezama Unije uskladi diljem Europske unije.
Amandman 13
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  U tu svrhu potrebno je uspostaviti pravila o podrijetlu proizvoda kako bi središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji znali obuhvaćaju li međunarodne obveze Europske unije i robu i usluge. Podrijetlo robe potrebno je utvrditi u skladu s člancima 22. do 26. Uredbe (EZ) br. 2913/1992 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. listopada 1992. o uspostavljanju Carinskog zakonika Zajednice12. U skladu s tom Uredbom, roba se smatra robom iz Unije ako je u cijelosti nabavljena ili proizvedena u Uniji. Roba čija proizvodnja uključuje više od jedne zemlje smatrat će se podrijetlom iz zemlje u kojoj je prošla posljednju bitnu gospodarski opravdanu preradu ili obradu u trgovačkom društvu koja je opremljena za tu svrhu i dovodi do proizvodnje novog proizvoda ili predstavlja važnu fazu proizvodnje. Podrijetlo usluge određuje se na temelju podrijetla fizičke ili pravne osobe koja je pruža. Smjernice navedene u uvodnoj izjavi 9. trebaju obuhvatiti primjenu pravila o podrijetlu proizvoda u praksi.
(11)  U tu svrhu potrebno je uspostaviti pravila o podrijetlu proizvoda kako bi središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji znali obuhvaćaju li međunarodne obveze Europske unije i robu i usluge. Podrijetlo robe potrebno je utvrditi u skladu s člancima 59. do 63. Uredbe (EU) br. 952/2013 Parlamenta i Vijeća, uključujući dodatne odredbe koje se usvajaju prema članku 65. U skladu s tom Uredbom, roba se smatra robom iz Unije ako je u cijelosti nabavljena ili proizvedena u Uniji. Roba čija proizvodnja uključuje više od jedne zemlje smatrat će se podrijetlom iz zemlje u kojoj je prošla posljednju bitnu gospodarski opravdanu preradu ili obradu u trgovačkom društvu koja je opremljena za tu svrhu i dovodi do proizvodnje novog proizvoda ili predstavlja važnu fazu proizvodnje. Podrijetlo usluge određuje se na temelju podrijetla fizičke ili pravne osobe koja je pruža. Utvrđivanje podrijetla usluge trebalo bi provesti u skladu s načelima WTO-ovog Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS). Odredbe kojima se utvrđuju pravila o podrijetlu usluga trebale bi spriječiti zaobilaženje ograničenja pristupa tržištu javne nabave EU-a osnivanjem tvrtki s fiktivnom adresom radi izbjegavanja plaćanja poreza. Smjernice navedene u uvodnoj izjavi 9. trebaju obuhvatiti primjenu u praksi pravila o podrijetlu proizvoda.
_____________
12SL L 302, 19.10.1992., str. 1.
Amandmani 14 i 89
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Komisija procjenjuje treba li na zahtjev središnjih tijela za javnu nabavu/javnih naručitelja u smislu Direktiva [2004/17/EZ, 2004/18/EZ i Direktive [….] Europskog parlamenta i Vijeća od [….] o dodjeli koncesijskih ugovora13] odobriti isključenje za natječaje čija je vrijednost procijenjena na 5 000 000 EUR ili više iz postupaka nabave roba i usluga koji nisu obuhvaćeni međunarodnim obvezama Europske unije.
(12)  U slučaju da Komisija pokrene vanjsku istragu o javnoj nabavi kako bi utvrdila postoji li nepostojanje temeljne uzajamnosti kad je riječ o pristupu tržištima javne nabave trećih zemalja, Komisija procjenjuje treba li na zahtjev središnjih tijela za javnu nabavu/javnih naručitelja u smislu Direktiva [2004/17/EZ, 2004/18/EZ i Direktive [….] Europskog parlamenta i Vijeća od [….] o dodjeli koncesijskih ugovora13] odobriti isključenje za natječaje čija je vrijednost procijenjena na 5 000 000 EUR ili više iz postupaka nabave roba i usluga koji nisu obuhvaćeni međunarodnim obvezama Europske unije. To se ne odnosi na postupke nabave robe i usluga koje potječu iz zemalja Europskog gospodarskog područja u skladu s odgovarajućim pravilima o podrijetlu, kao i nabave robe i usluga koje potječu iz zemalja koje imaju koristi od rješenja „sve osim oružja” iz Priloga IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća13a kao i nabave robe i usluga koje potječu iz zemalja u razvoju koje se smatra ranjivima zbog manjka diversifikacije i nedovoljne integracije unutar međunarodnog trgovinskog sustava kako je utvrđeno u Prilogu VII. Uredbi (EU) br. 978/2012.
__________________
__________________
13 SL L….
13 SL L….
13aUredba (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. kojom se primjenjuje program općenitih povlastica tarifa i stavlja Uredbu Vijeća (EZ)br. 732/2008 − (SL L 303, 31.10.2012., str. 1.) izvan snage.
Amandmani 15 i 90
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  Radi transparentnosti središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji koji namjeravaju iskoristiti svoje ovlasti u skladu s ovom Uredbom kako bi iz postupaka dodjele ugovora isključili ponude za robu i/ili usluge koje potječu izvan Europske Unije, a u kojima vrijednost neobuhvaćenih roba ili usluga premašuje 50 % ukupne vrijednosti tih roba i usluga, moraju o tome obavijestiti gospodarske subjekte u obavijesti o dodjeli ugovora u Službenom listu Europske unije.
(13)  Radi transparentnosti središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji koji namjeravaju iskoristiti svoje ovlasti u skladu s ovom Uredbom kako bi iz postupaka dodjele ugovora isključili ponude za robu i/ili usluge koje potječu izvan Europske Unije, a u kojima vrijednost neobuhvaćene robe ili usluga premašuje 50 % ukupne vrijednosti te robe i usluga, moraju o tome obavijestiti gospodarske subjekte u uvodnom dijelu „Tehničkih specifikacija” ili „Opisnog dokumenta” kako je navedeno u točki 15. članka 2. stavka 1. Direktive [2014/…/EU] o javnoj nabavi i točki 15. članka 2. Direktive [2014/…/EU]o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga ili u uvodnom dijelu „Tehničkih i funkcionalnih uvjeta“ kako je navedeno u članku 2. stavku 13. Direktive [2014/…/EU]o dodjeli koncesijskih ugovora.
Amandman 16
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)   Za ugovore čija je vrijednost procijenjena na 5 000 000 EUR ili više Komisija treba odobriti predviđeno isključenje ako je međunarodnim sporazumom o pristupu tržištima javne nabave između Unije i zemlje iz koje roba i usluge potječu predviđeno jasno pridržavanje prava Unije na području pristupa tržištu za robe i/ili usluge za koje se predlaže isključenje. U nedostatku takvog sporazuma Komisija treba odobriti isključenje ako treća zemlja provodi ograničavajuće mjere za javnu nabavu koje vode do nedostatka temeljne uzajamnosti u vezi s otvaranjem tržišta između Unije i treće zemlje o kojoj je riječ. Nepostojanje temeljne uzajamnosti pretpostavlja se ondje gdje restriktivne mjere u području dodjele ugovora dovode do teške i opetovane diskriminacije gospodarskih subjekata, robe i usluga iz Europske unije.
(15)   Za ugovore i koncesije čija je vrijednost procijenjena na 5 000 000 EUR ili više Komisija treba odobriti predviđeno isključenje ako je međunarodnim sporazumom o pristupu tržištima javne nabave i koncesija između Unije i zemlje iz koje roba i usluge potječu predviđeno jasno pridržavanje prava Unije na području pristupa tržištu za robe i/ili usluge za koje se predlaže isključenje. U nedostatku takvog sporazuma Komisija treba odobriti isključenje ako treća zemlja provodi ograničavajuće mjere za javnu nabavu na području nabave ili dodjele koncesija koje vode do nedostatka temeljne uzajamnosti u vezi s otvaranjem tržišta između Unije i treće zemlje o kojoj je riječ. Nepostojanje temeljne uzajamnosti pretpostavlja se ondje gdje restriktivne mjere u području dodjele ugovora dovode do teške i opetovane diskriminacije gospodarskih subjekata, robe i usluga iz EU-a ili ako se javna tijela ne pridržavaju odredbi međunarodnog radnog prava navedenih u Prilogu XI. Direktive o javnoj nabavi [...] (2013) te u Prilogu XIV. Direktive o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga [...] (2013), što je dovelo do teškoća koje su imala, i koje su europska poduzeća prijavili Komisiji, kad su pokušala osigurati dodjelu ugovora u trećim zemljama.
Amandman 17
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)   Prilikom procjenjivanja postoji li manjak temeljne uzajamnosti Komisija treba ispitati u kojoj mjeri zakonodavstvo o javnoj nabavi zemlje o kojoj je riječ jamči transparentnost u skladu s međunarodnim normama na području javne nabave i izbjegava svaku vrstu diskriminacije roba, usluga i gospodarskih subjekata Unije. Osim toga, trebala bi ispitati u kojoj mjeri središnja tijela za javnu nabavu i/ili pojedinačni javni naručitelji provode ili prihvaćaju diskriminacijsku praksu u odnosu na robe, usluge i gospodarske subjekte Unije.
(16)   Prilikom procjenjivanja postoji li manjak temeljne uzajamnosti Komisija treba ispitati u kojoj mjeri zakonodavstvo o javnoj nabavi i koncesijama zemlje o kojoj je riječ jamči transparentnost u skladu s međunarodnim normama na području javne nabave i koncesija te izbjegava svaku vrstu diskriminacije roba, usluga i gospodarskih subjekata Unije. Osim toga, trebala bi ispitati u kojoj mjeri središnja tijela za javnu nabavu i/ili pojedinačni javni naručitelji provode ili prihvaćaju diskriminacijsku praksu u odnosu na robe, usluge i gospodarske subjekte Unije ili u kojoj mjeri kršenje odredbi međunarodnog radnog prava navedenih u Prilogu XI. Direktive o javnoj nabavi [...] (2013) te u Prilogu XIV. Direktive o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga [...] (2013), što je dovelo do teškoća koje su imala i prijavila europska poduzeća kad su pokušala osigurati dodjelu ugovora u trećim zemljama.
Amandman 18
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16a)  Prilikom procjenjivanja ponuda za robe i/ili usluge koje potječu izvan Europske unije, javni naručitelji i Komisija trebaju osigurati poštovanje kriterija za poštenu trgovinu kao i poštovanje prava rada i ekoloških standarda kako je utvrđeno člankom 15. stavkom 2. i Prilogom 11. Direktive o javnoj nabavi [...] (2013) XXX.
Amandman 19
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Komisija treba moći spriječiti mogući negativan utjecaj predviđenog isključenja na tekuće pregovore o trgovini sa zemljom o kojoj je riječ. Stoga, ako je zemlja pokrenula temeljne pregovore s Unijom o pristupu tržištima javne nabave, a Komisija smatra da postoje opravdani izgledi za uklanjanje ograničavajućih postupaka nabave u bliskoj budućnosti, Komisija može donijeti provedbeni akt da se robe i usluge iz te zemlje ne isključuju iz postupaka za dodjelu ugovora u trajanju od godinu dana.
(17)  Komisija treba moći spriječiti mogući negativan utjecaj predviđenog isključenja na tekuće pregovore o trgovini sa zemljom o kojoj je riječ. Stoga, ako je zemlja pokrenula temeljne pregovore s Unijom o pristupu tržištima javne nabave i/ili koncesija, a Komisija smatra da postoje opravdani izgledi za uklanjanje ograničavajućih postupaka nabave i/ili koncesija u bliskoj budućnosti, Komisija može donijeti provedbeni akt da se robe i usluge iz te zemlje ne isključuju iz postupaka za dodjelu ugovora u trajanju od godinu dana.
Amandman 20
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  Budući da pristup proizvoda i usluga trećih zemalja tržištu javne nabave Unije ulazi u područje primjene zajedničke trgovinske politike, države članice i njihovi javni i ostali naručitelji ne bi smjeli ograničavati pristup proizvoda i usluga iz trećih država svojim postupcima dodjele ugovora ni jednom drugom mjerom osim onih predviđenih ovom Uredbom.
(18)  Budući da pristup proizvoda i usluga trećih zemalja tržištu javne nabave i koncesija Unije ulazi u područje primjene zajedničke trgovinske politike, države članice ili njihovi javni i ostali naručitelji ne bi smjeli ograničavati pristup proizvoda i usluga iz trećih država svojim postupcima dodjele ugovora ni jednom drugom mjerom osim onih predviđenih ovom Uredbom ili bilo kojim drugim relevantnim zakonom Unije.
.
Amandman 21
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)   S obzirom na teškoće u pristupu središnjih tijela za javnu nabavu/javnih naručitelja obrazloženjima ponuditelja u kontekstu ponuda za robu i/ili usluge koje potječu izvan Unije, a u kojima vrijednost neobuhvaćenih roba i usluga premašuje 50 % ukupne vrijednosti tih roba i usluga, primjereno je omogućiti povećanu transparentnost za izuzetno niske ponude. Uz pravila navedena u članku 69. Direktive o javnoj nabavi i članku 79. Direktive o javnoj nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga, središnje tijelo za javnu nabavu/javni naručitelj koji namjerava prihvatiti tako izuzetno nisku ponudu treba o tome napismeno obavijestiti ostale ponuditelje, uključivši razloge za izuzetno nisku cijenu ili naplaćene troškove. Na taj se način tim ponuditeljima omogućuje pridonošenje točnijoj procjeni hoće li uspješni ponuditelj moći potpuno poštovati ugovor pod uvjetima navedenima u dokumentaciji ponude. Stoga ti dodatni podaci omogućuju ravnopravnije uvjete na tržištu javne nabave EU-a.
(19)   S obzirom na teškoće u pristupu središnjih tijela za javnu nabavu/javnih naručitelja obrazloženjima ponuditelja u kontekstu ponuda za robu i/ili usluge koje potječu izvan Unije, a u kojima vrijednost neobuhvaćenih roba i usluga premašuje 50 % ukupne vrijednosti tih roba i usluga, primjereno je omogućiti povećanu transparentnost za izuzetno niske ponude. Ponude koje su izuzetno jeftine s obzirom na radove, robu ili usluge mogle bi biti utemeljene na tehnički, ekonomski ili pravno nevjerodostojnim pretpostavkama ili praksama. Uz pravila predviđena člankom 69. Direktive 20XX/XXX/EU Europskog parlamenta i Vijeća13a i člankom79. Direktive 20XX/XXX/EU Europskog parlamenta i Vijeća13b središnje tijelo za javnu nabavu/javni naručitelj koji namjerava prihvatiti ponudu s tako neuobičajeno niskom cijenom, mora o tome pisanim putem obavijestiti ostale ponuditelje navodeći razloge za neuobičajeno nisku cijenu ili naplaćene troškove. Ako ponuditelj ne može pružiti zadovoljavajuće objašnjenje, javni naručitelj trebao bi biti ovlašten odbiti ponudu. Na taj se način tim ponuditeljima omogućuje pridonošenje točnijoj procjeni hoće li uspješni ponuditelj moći u cijelosti izvršiti ugovor pod uvjetima navedenima u dokumentaciji ponude. Stoga se tom dodatnom informacijom omogućuju ravnopravniji uvjeti na tržištu javne nabave EU-a.
_________________
13a Direktiva 20XX/XXX/EU Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi (SL XXX) (2011/0438(COD)).
13b Direktiva 20XX/XXX/EU Europskog parlamenta i Vijeća o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (SL XXX) (2011/0439(COD)).
Amandmani 22 i 91
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)  Komisija treba moći, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev zainteresiranih strana ili države članice, u svakom trenutku pokrenuti vanjsku istragu o javnoj nabavi čiji su predmet ograničavajući postupci javne nabave koje navodno provodi treća zemlja. Osobito treba voditi računa o činjenici da je Komisija odobrila niz prijedloga isključivanja u odnosu na treću zemlju prema članku 6. stavku 2. ove Uredbe. Takav istražni postupak ne smije dovoditi u pitanje Uredbu Vijeća (EZ) br. 3286/94 od 22. prosinca 1994. kojom se utvrđuju postupci Zajednice na području zajedničke trgovinske politike kako bi se osiguralo izvršenje prava Zajednice prema pravilima međunarodnog trgovanja, posebno onih uspostavljenih pod pokroviteljstvom Svjetske trgovinske organizacije14.
(20)  Komisija bi trebala biti u mogućnosti, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev zainteresiranih strana ili države članice, u svakom trenutku pokrenuti vanjsku istragu javne nabave o ograničavajućim postupcima javne nabave koje navodno provodi treća zemlja. U svojoj odluci o pokretanju vanjske istrage javne nabave trebala bi voditi računa o broju zahtjeva središnjih tijela za javnu nabavu/javnih naručitelja ili države članice. Osobito treba voditi računa o činjenici da je Komisija odobrila niz prijedloga isključivanja u odnosu na treću zemlju prema članku 6. stavku 2. ove Uredbe. Takvim istražnim postupkom ne smije se dovoditi u pitanje Uredba Vijeća (EZ) br. 3286/94 od 22. prosinca 1994. o utvrđivanju postupaka Zajednice u području zajedničke trgovinske politike kako bi se osiguralo ostvarivanje prava Zajednice prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije14.
_____________
_______________
14 SL L 349, 31.12.1994.
14 SL L 349, 31.12.1994.
Amandman 23
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 21.
(21)  Ako Komisija na temelju dostupnih podataka ima razloga vjerovati da je treća zemlja usvojila ili provodi ograničavajući postupak nabave, trebala bi moći pokrenuti istragu. Ako se u trećoj zemlji utvrdi postojanje postupaka ograničavajuće nabave, Komisija treba pozvati dotičnu zemlju da započne savjetovanje radi poboljšanja prilika za nadmetanje u postupcima javne nabave za gospodarske subjekte, robe i usluge u toj zemlji.
(21)  Ako Komisija na temelju dostupnih podataka ima razloga vjerovati da je treća zemlja usvojila ili provodi ograničavajući postupak nabave i koncesija, trebala bi moći pokrenuti istragu. Ako se u trećoj zemlji utvrdi postojanje postupaka ograničavajuće nabave, Komisija treba pozvati dotičnu zemlju da započne savjetovanje radi poboljšanja prilika za nadmetanje u postupcima javne nabave za gospodarske subjekte, robe i usluge u toj zemlji.
Amandman 24
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)  Ako savjetovanje s dotičnom zemljom ne dovede do potrebnog napretka u prilikama za nadmetanje za gospodarske subjekte, robe i usluge EU-a, Komisija treba poduzeti odgovarajuće ograničavajuće mjere.
(22)  Ako savjetovanja s dotičnom zemljom ne dovedu do potrebnog napretka u prilikama za nadmetanje za gospodarske subjekte, robe i usluge EU-a, u razumnom vremenskom roku ili ako se pravne/korektivne mjere koje je usvojila dotična treća zemlja ne smatraju zadovoljavajućima, Komisija treba poduzeti odgovarajuće ograničavajuće mjere.
Amandman 25
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 23.
(23)  Takve mjere mogu prouzročiti obvezno isključivanje određenih roba i usluga trećih zemalja iz postupaka javne nabave u Europskoj uniji ili mogu prouzročiti obvezne kaznene troškove za cijene ponuda roba ili usluga koje potječu iz te zemlje. Kako bi se izbjeglo zaobilaženje tih mjera, također može biti potrebno isključenje određenih pravnih osoba pod vanjskim nadzorom ili pravnih osoba u vlasništvu osnovanih u Europskoj Uniji, koje nisu uključene u važne poslovne aktivnosti u izravnoj i djelotvornoj vezi s gospodarstvom dotičnih država članica. Odgovarajuće mjere ne smiju biti nesrazmjerne u odnosu na ograničavajuće postupke nabave na koje se odnose.
(23)  Takve mjere mogu prouzročiti obvezno isključivanje određenih roba i usluga trećih zemalja iz postupaka javne nabave ili postupaka dodjele koncesija u Europskoj uniji ili mogu prouzročiti obvezne kaznene troškove za cijene ponuda roba ili usluga koje potječu iz te zemlje. Kako bi se izbjeglo zaobilaženje tih mjera, također može biti potrebno isključenje određenih pravnih osoba pod vanjskim nadzorom ili pravnih osoba u vlasništvu osnovanih u Europskoj Uniji, koje nisu uključene u važne poslovne aktivnosti u izravnoj i djelotvornoj vezi s gospodarstvom dotičnih država članica. Odgovarajuće mjere ne smiju biti nesrazmjerne u odnosu na ograničavajuće postupke nabave na koje se odnose te se trebaju primjenjivati u razdoblju od pet godina, koje se može produžiti za dodatnih pet godina.
Amandman 26
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 24.a (nova)
(24.a)  Također je nužno da, u pogledu primjerene integracije zahtjeva vezanih za zaštitu okoliša, socijalnih i radnih zahtjeva, javni naručitelji poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo poštovanje obveza na području prava o zaštiti okoliša, socijalnog i radnog prava koje se primjenjuju na mjestu gdje se radovi izvode, a proizlaze iz međunarodnih obveza, zakona, uredbi, dekreta i odluka, i na nacionalnoj razini i na razini Unije, kao i iz kolektivnih ugovora.
Amandman 27
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 26.
(26)   U svjetlu cjelokupne politike Unije prema najmanje razvijenim zemljama kao što je, između ostalog, navedeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 732/2008 od 22. srpnja 2008. o primjeni sustava općih carinskih povlastica od 1. siječnja 2009., primjereno je robe i usluge iz tih zemalja izjednačiti s robama i uslugama Unije.
(26)   Uzimajući u obzir opći cilj politike Unije u pogledu podupiranja gospodarskog rasta zemalja u razvoju i njihove integracije u svjetski vrijednosni lanac, što je temelj za osnivanje općeg sustava povlastica Unije kao što je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, primjereno je izjednačiti robu i usluge iz najmanje razvijenih zemalja koje imaju koristi od rješenja „sve osim oružja” kao i robu i usluge koje potječu iz zemalja u razvoju koje se smatra ranjivima zbog manjka diversifikacije i nedovoljne integracije u sklopu međunarodnog trgovinskog sustava kako je utvrđeno u Prilozima VI. i VII. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća čime se primjenjuje sustav općih tarifnih povlastica, s dobrima i uslugama Unije.
Amandman 28
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 27.
(27)   Kako bi u pravnom poretku Europske unije odražavala obveze u vezi s pristupom međunarodnom tržištu na području javne nabave nakon usvajanja ove Uredbe, Komisija treba imati ovlasti za donošenje akata u skladu s izmjenama članka 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u vezi s popisom međunarodnih sporazuma priloženih ovoj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svoga pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Pri pripremi i sastavljanju delegiranih akata Komisija treba osigurati istovremen, pravovremen i prikladan prijenos odgovarajućih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.
(27)   Kako bi u pravnom poretku Europske unije odražavala obveze u vezi s pristupom međunarodnom tržištu na području javne nabave i koncesija nakon usvajanja ove Uredbe, Komisija treba imati ovlasti za donošenje akata u skladu s izmjenama članka 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u vezi s popisom međunarodnih sporazuma priloženih ovoj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svoga pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Pri pripremi i sastavljanju delegiranih akata Komisija treba osigurati istovremen, pravovremen i prikladan prijenos odgovarajućih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.
Amandman 29
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 30.
(30)  Komisija treba podnijeti izvješće o primjeni ove Uredbe najmanje svake tri godine.
(30)  Komisija treba podnijeti izvješće o primjeni ove Uredbe najmanje svake tri godine. U svom izvješću Komisija treba procijeniti funkcioniranje Uredbe kao i ostvareni napredak u postizanju uzajamnosti u otvaranju tržišta javne nabave. Zajedno s drugim izvješćem o primjeni ove Uredbe koje treba podnijeti najkasnije šest godina nakon stupanja na snagu Uredbe, Komisija treba ili podnijeti prijedlog za poboljšanjem Uredbe ili utvrditi razloge zašto prema mišljenju Komisije nikakve promjene ove Uredbe nisu potrebne. U slučaju da Komisija ne podnese prijedlog niti utvrdi razloge zašto nisu potrebne nikakve promjene ove Uredbe, ova se Uredba treba prestati primjenjivati.
Amandman 30
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 31.
(31)   U skladu s načelom razmjernosti, za postizanje osnovnog cilja uspostave zajedničke vanjske politike na području javne nabave nužno je i primjereno utvrditi pravila o postupanju s robama i uslugama koje ne podliježu međunarodnim obvezama Europske unije. Ova Uredba o pristupu gospodarskih subjekata, roba i usluga trećih zemalja ne prelazi okvir potreban za postizanje tih ciljeva, u skladu s trećim stavkom članka 5. Ugovora o Europskoj uniji,
(31)   U skladu s načelom razmjernosti, za postizanje osnovnog cilja uspostave zajedničke vanjske politike na području javne nabave i koncesija nužno je i primjereno utvrditi pravila o postupanju s robama i uslugama koje ne podliježu međunarodnim obvezama Europske unije. Ova Uredba o pristupu gospodarskih subjekata, roba i usluga trećih zemalja ne prelazi okvir potreban za postizanje tih ciljeva, u skladu s trećim stavkom članka 5. Ugovora o Europskoj uniji,
Amandman 31
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – stavak 1.
1.  Ovom Uredbom utvrđuju se pravila o pristupu roba i usluga iz trećih zemalja sklapanju ugovora o izvršavanju radova i/ili djela odnosno o opskrbi robom i pružanju usluga javnih naručitelja i naručitelja Unije te se određuju postupci za potporu pregovorima o pristupu roba i usluga iz Unije tržištima javne nabave trećih zemalja.
1.  Ovom Uredbom utvrđuju se pravila o pristupu roba i usluga iz trećih zemalja sklapanju ugovora o izvršavanju radova i/ili djela odnosno o opskrbi robom i pružanju usluga javnih naručitelja i naručitelja Unije te se određuju postupci za potporu pregovorima o pristupu roba i usluga iz Unije tržištima javne nabave trećih zemalja. Države članice ili njihova središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji mogu ograničiti pristup robi i uslugama iz trećih zemalja svojim postupcima za sklapanje ugovora o javnoj nabavi samo u skladu s mjerama iz ove Uredbe ili relevantnog prava Unije.
Amandman 93
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – stavak 2. – podstavak 2.
Ova se Uredba primjenjuje na dodjelu ugovora o nabavi roba i usluga u vladine svrhe, a ne u svrhu komercijalne prodaje niti u svrhu upotrebe u proizvodnji roba ili pružanju usluga za komercijalnu prodaju.
Ova Uredba primjenjuje se na dodjelu ugovora o nabavi robe ili usluga za potrebe vlade i za dodjelu koncesija za radove i usluge pružene za potrebe vlade, a ne u svrhu komercijalne preprodaje niti u svrhu upotrebe u proizvodnji robe ili pružanja usluga za komercijalnu prodaju.
Amandman 33
Prijedlog Uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka a
(a)   „dobavljač” označava fizičku ili pravnu osobu koja na tržištu nudi robu;
(a)   „gospodarski subjekt” označava fizičku ili pravnu osobu ili javni subjekt ili skupinu takvih osoba i/ili subjekata koji na tržištu nude izvođenje radova ili djela, nabavu proizvoda ili pružanje usluga;
Amandman 34
Prijedlog Uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka b
(b)  „pružatelj usluge” označava fizičku ili pravnu osobu koja na tržištu nudi izvršavanje radova ili djela ili usluge;
(b)  „ponuditelj” znači gospodarski subjekt koji je dostavio ponudu;
Amandman 35
Prijedlog Uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka d
(d)  „obuhvaćene robe ili usluge” označavaju robu ili usluge koje potječu iz zemlje s kojom je Unija sklopila međunarodni sporazum na području javne nabave, uključujući obveze u vezi s pristupom tržištu te na koje se odgovarajući sporazum primjenjuje. Prilog I. ovoj Uredbi sadrži popis odgovarajućih ugovora;
(d)  „obuhvaćeni proizvod ili usluga”, označavaju robu ili usluge koje potječiz iz zemlja s kojom je Unija sklopila međunarodni sporazum na području javne nabave i koncesija, uključujući obveze u vezi s pristupom tržištu na koje se taj sporazum primjenjuje. Prilog I. ovoj Uredbi sadrži popis odgovarajućih ugovora;
(Ova izmjena primjenjuje se na cjelokupni zakonodavni tekst koji se razmatra (dodaje se upućivanje na koncesije kad se upućuje na javnu nabavu); donošenje uredbe povlači tehničke izmjene u cijelom tekstu.)
Amandman 39
Prijedlog Uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka ga (nova)
(ga)  „Nedostatak temeljne uzajamnosti ˮ znači postojanje bilo koje zakonodavne, regulatorne ili upravne mjere, postupka ili prakse koje su javna tijela ili pojedini dobavljači u trećoj zemlji usvojili ili primijenili, a kojim se ograničava pristup tržištu javne nabave ili koncesija, osobito nedostatkom transparentnosti u usporedbi s međunarodnim standardima te diskriminacijske pravne odredbe i administrativna praksa, što uzrokuje ozbiljnu i opetovanu diskriminaciju Unijinih gospodarskih subjekata, dobara ili usluga.
Nedostatak temeljne uzajamnosti pretpostavlja se ako se javna tijela ne pridržavaju odredbi međunarodnog radnog prava navedenih u Prilogu XI. Direktive o javnoj nabavi [...] (2013) te u Prilogu XIV. Direktive o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga [...] (2013), što je dovelo do teškoća koje su imala i prijavila europska poduzeća kad su pokušala osigurati dodjelu ugovora u trećim zemljama.
Amandman 36
Prijedlog Uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka b
(b)  pojam „gospodarski subjekt” podjednako obuhvaća koncepte dobavljača i pružatelja usluge;
Briše se.
Amandman 37
Prijedlog Uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka c
(c)  gospodarski subjekt koji je podnio ponudu naziva se „ponuditelj”;
Briše se.
Amandman 38
Prijedlog Uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka e
(e)   „obvezni kazneni troškovi” odnose se na obvezu javnih naručitelja da povećaju, s određenim iznimkama, cijenu usluga i/ili roba koje potječu iz određenih trećih zemalja ponuđenih u postupcima dodjele ugovora.
(e)   „obvezni kazneni troškovi” znače obvezu naručitelja da povećaju, uz određene iznimke, cijenu usluga i/ili robe iz određenih trećih zemalja ponuđenih u postupcima dodjele ugovora ili postupcima dodjele koncesija.
(Ova izmjena primjenjuje se na cjelokupni zakonodavni tekst koji se razmatra (dodaje se upućivanje na „postupke dodjele koncesija” kad se upućuje na „postupke sklapanja ugovora”, u jednini i u množini); njezino prihvaćanje iziskuje tehničke prilagodbe u cijelom tekstu.)
Amandman 40
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 1.
1.  Podrijetlo robe utvrđuje se u skladu s člancima 22. do 26. Uredbe (EZ) br. 2913/1992 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. listopada 1992. kojom se uspostavlja Carinski zakonik Zajednice18.
1.  Podrijetlo robe potrebno je utvrditi u skladu s člancima 59. do 63. Uredbe (EU) br. 952/2013 Parlamenta i Vijeća uključujući dodatne odredbe koje se usvajaju prema članku 65.
__________________
18 SL L 302, 19.10.1992, str. 1
Amandman 41
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio
Podrijetlo usluge određuje se na temelju podrijetla fizičke ili pravne osobe koja je pruža. Pod podrijetlom pružatelja usluge podrazumijeva se sljedeće:
Podrijetlo usluge određuje se na temelju podrijetla fizičke ili pravne osobe koja je pruža. Podrijetlo gospodarskog subjekta koji pruža uslugu smatra se:
Amandman 42
Prijedlog Uredbe
Članak 4.
Postupanje s obuhvaćenim robama i uslugama
Postupanje s obuhvaćenim robama i uslugama
Pri sklapanju ugovora o izvršavanju radova i/ili djela, opskrbi robom ili pružanju usluga središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji postupat će s obuhvaćenom robom i uslugama kao s robom i uslugama koje potječu iz Europske unije.
Pri dodjeli natječaja za izvođenje djela i radova ili nabavu proizvoda i pružanje usluga, ili pri dodjeli koncesija za izvođenje radova ili pružanje usluga, središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji na isti način tretiraju obuhvaćene proizvode i usluge te proizvode i usluge iz Europske unije.
S robom ili uslugama koje potječu iz najmanje razvijenih zemalja navedenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 732/2008 postupat će se kao s obuhvaćenim robama i uslugama.
S robom ili uslugama koje potječu iz najslabije razvijenih zemalja navedenih u Prilogu IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ili iz zemalja u razvoju koje se smatra ranjivima zbog nedostatka diversifikacije i nedovoljne integracije u svjetsko gospodarstvo kako je utvrđeno u Prilogu VII. Uredbi (EU) br. 978/2012 postupa se kao s obuhvaćenim robama i uslugama.
Amandman 43
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1.
1.  Na zahtjev središnjih tijela za javnu nabavu/javnih naručitelja Komisija procjenjuje treba li za ugovore čija je vrijednost procijenjena na 5 000 000 EUR ili više, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), odobriti isključenje ugovornih ponuda iz postupaka dodjele ugovora o robama i uslugama koje potječu izvan Unije, ako vrijednost neobuhvaćenih roba i usluga prelazi 50 % ukupnih vrijednosti robe i usluga koje čine ponudu, pod sljedećim uvjetima.
1.  Ako Komisija pokrene vanjsku istragu o javnoj nabavi u skladu s člankom 8., Komisija, na zahtjev središnjih tijela za javnu nabavu/javnih naručitelja i nakon objave obavijesti o njezinom pokretanju u Službenom listu Unije, procjenjuje treba li za ugovore čija je vrijednost procijenjena na 5.000.000 eura ili više, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), odobriti isključenje ugovornih ponuda iz postupaka dodjele ugovora o robama i uslugama koje potječu izvan Unije, ako vrijednost neobuhvaćenih roba i usluga prelazi 50 % ukupnih vrijednosti robe i usluga koje čine ponudu, pod sljedećim uvjetima.
Amandman 44
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1.
Ako središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji namjeravaju tražiti isključenje iz postupaka dodjele ugovora na temelju stavka 1., to trebaju navesti u obavijesti o ugovoru koju objavljuju prema članku 35. Direktive 2004/18/EZ ili prema članku 42. Direktive 2004/17/EZ ili članku 26. Direktive o dodjeli koncesijskih ugovora.
Ako središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji namjeravaju tražiti isključenje iz postupaka dodjele ugovora na temelju stavka 1., to trebaju jasno navesti u uvodnom dijelu „Tehničkih specifikacija“ ili „Opisnog dokumenta“ kako je navedeno u članku 2. stavku 15. Direktive [2014/…/EU] o javnoj nabavi i Direktive [2014/…/EU]o nabavi tijela koja djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga ili u uvodnom dijelu „Tehničkih i funkcionalnih uvjeta“ kako je navedeno u članku 2. stavku 13. Direktive [2014/…/EU]o dodjeli koncesijskih ugovora.
Amandman 45
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 3.
Središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji koji prime ponude koje odgovaraju uvjetima iz stavka 1., i za koje iz tog razloga namjeravaju tražiti isključenje, trebaju o tome obavijestiti Komisiju. Tijekom postupka obavještavanja središnje tijelo za javnu nabavu/javni naručitelj može nastaviti s analizom ponuda.
Središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji koji prime ponude koje odgovaraju uvjetima iz stavka 1. i za koje iz tog razloga namjeravaju tražiti isključenje obavještavaju o tome Komisiju u roku od osam kalendarskih dana. Tijekom postupka obavještavanja središnje tijelo za javnu nabavu/javni naručitelj može nastaviti s analizom ponuda.
Amandman 46
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 4. – točka b
(b)  opis predmeta ugovora;
(b)  opis predmeta ugovora ili koncesije;
Amandman 47
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 4. – točka da (nova)
(da)  prema potrebi, bilo koje druge podatke koje Komisija smatra korisnima.
Amandman 48
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 3. – podstavak 5.
Komisija može od javnog naručitelja/naručitelja zatražiti dodatne informacije.
Briše se.
Amandman 49
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 6.
Te informacije potrebno je dostaviti u roku od osam radnih dana od prvog radnog dana nakon datuma kada je zaprimljen zahtjev za dodatne informacije. Ako Komisija ne primi informacije unutar tog roka, razdoblje određeno u stavku 3. obustavlja se dok Komisija ne primi zatražene informacije.
Te informacije dostavljaju se u roku osam kalendarskih dana počevši od prvoga kalendarskog dana nakon datuma kad primi zahtjev za dodatne informacije. Ako Komisija ne primi informacije unutar tog roka, razdoblje određeno u stavku 3. obustavlja se dok Komisija ne primi zatražene informacije.
days'.
Amandman 50
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 3.
3.  Za ugovore navedene u stavku 1. Komisija donosi provedbeni akt o odobrenju predviđenog isključenja u roku od dva mjeseca od prvog radnog dana nakon datuma kada je zaprimljena obavijest. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda navedenim u članku 17. stavku 2. U opravdanim slučajevima rok se može jedanput produžiti za najviše dva mjeseca, posebno ako su informacije u obavijesti ili priloženim dokumentima nepotpune ili netočne ili ako je u prijavljenim informacijama došlo do znatnih promjena. Ako nakon isteka roka od dva mjeseca ili produžetka Komisija nije donijela odluku kojom odobrava ili odbija isključenje, smatra se da je Komisija odbila isključenje.
3.  Ako Komisija utvrdi, za robe i/ili usluge za koje se predlaže isključenje, nedostatak temeljne uzajamnosti u skladu s člankom 2. stavkom 1., ona donosi provedbeni akt o odobrenju predviđenog isključenja ponuda za istragu u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2. Provedbeni akt donosi se u roku od mjesec dana od prvog kalendarskog dana nakon datuma zahtjeva iz stavka 1. U opravdanim slučajevima, rok se može produžiti jednom za najviše jedan mjesec, posebno ako su informacije u obavijesti ili dokumenti koji su joj priloženi nepotpuni ili netočni ili ako je došlo do znatnih promjena. Ako nakon isteka roka od jednog mjeseca ili produžetka, Komisija nije donijela odluku kojom odobrava ili odbija isključenje, smatra se da je Komisija odbila isključenje.
Takvo isključenje ostaje privremeno do završetka istrage o vanjskoj nabavi kako je navedeno u članku 8. zaključaka o postupku savjetovanja u skladu s člankom 9. i, ako je to slučaj, donošenja regulatornih mjera koje ograničavaju pristup neobuhvaćenih roba i usluga na javnim tržištima Unije kako je predviđeno člankom 10.
Amandman 51
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1. – točka b
(b)  u nedostatku sporazuma iz točke (a) i ako treća zemlja provodi ograničavajuće mjere nabave koje dovode do nedostatka temeljnog uzajamnog otvaranja tržišta između Unije i dotične treće zemlje.
(b)  u nedostatku sporazuma iz točke (a) i ako treća zemlja provodi ograničavajuće mjere nabave ili dodjele koncesije koje dovode do nedostatka temeljnog uzajamnog otvaranja tržišta između Unije i dotične treće zemlje, osobito ako su te ograničavajuće mjere štetne za industrijsku politiku EU-a.
Amandman 52
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 4. – podstavak 2.
U svrhu točke (b) nedostatak temeljne uzajamnosti pretpostavlja se ako ograničavajuće mjere nabave izazivaju tešku i opetovanu diskriminaciju gospodarskih subjekata, roba i usluga Unije.
Briše se.
Amandman 53
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 5.
5.  Prilikom procjenjivanja postoji li manjak temeljne uzajamnosti Komisija ispituje sljedeće:
Briše se.
(a)  u kojoj mjeri zakonodavstvo o javnoj nabavi zemlje o kojoj je riječ jamči transparentnost u skladu s međunarodnim normama na području javne nabave i izbjegava svaku vrstu diskriminacije roba, usluga i gospodarskih subjekata Unije;
(b)  u kojoj mjeri središnja tijela za javnu nabavu i/ili pojedinačni javni naručitelji provode ili prihvaćaju diskriminacijsku praksu u odnosu na robe, usluge i gospodarske subjekte Unije.
Amendment 92
Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 7
7.  Središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji koji su isključili ponude prema stavku 1. navode to u obavijesti o dodjeli ugovora koja se objavljuje prema članku 35. Direktive 2004/18/EZ, članku 42. Direktive 2004/17/EZ ili članku 27. Direktive o dodjeli koncesijskih ugovora. Komisija donosi provedbene akte kako bi odredila standardne obrasce za obavijesti o dodjeli ugovora. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 17. stavka 3.
7.   Kada su ponude isključene prema stavku 3. središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji navode to, uključujući razloge za isključenje, u obavijesti o dodjeli ugovora objavljenoj u skladu s člankom 35. Direktive 2004/18/EZ, člankom 42. Direktive 2004/17/EZ ili člankom 27. Direktive o dodjeli koncesijskih ugovora. Komisija donosi provedbene akte kako bi odredila standardne obrasce za obavijesti o dodjeli ugovora. Ti provedbeni akti donose se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 17. stavka 3.
Amandman 55
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 8.
8.  Stavak 1. ne primjenjuje se ako je Komisija donijela provedbeni akt o privremenom pristupu roba i usluga iz zemlje koja je pokrenula temeljne pregovore s EU-om kako je određeno u članku 9. stavku 4.
8.  Stavak 1. može se ne primijeniti ako je Komisija donijela provedbeni akt u području privremenog pristupa robe i usluga iz zemlje koja je pokrenula pregovore s Unijom u skladu s člankom 9. stavkom 4. Komisija svoju odluku obrazlaže tijelu za javnu nabavu koje je podnijelo zahtjev.
Amandman 56
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 1.
Ako središnje tijelo za javnu nabavu/javni naručitelj namjerava, u okviru članka 69. Direktive o javnoj nabavi ili u okviru članka 79. Direktive o javnoj nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga, nakon ovjeravanja obrazloženja ponuditelja prihvatiti izuzetno nisku ponudu za robe i/ili usluge koje potječu izvan Unije, u kojoj vrijednost neobuhvaćenih roba ili usluga prelazi 50 % ukupne vrijednosti roba ili usluga koje čine ponudu, mora o tome napismeno obavijestiti ostale ponuditelje, uključujući razloge za izuzetno nisku cijenu ili naplaćene troškove.
Ako središnje tijelo za javnu nabavu/javni naručitelj namjerava, u okviru članka 69. Direktive o javnoj nabavi ili u okviru članka 79. Direktive o javnoj nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga, nakon ovjeravanja obrazloženja ponuditelja prihvatiti izuzetno nisku ponudu za robe i/ili usluge koje potječu izvan Unije, u kojoj vrijednost neobuhvaćenih roba ili usluga prelazi 50 % ukupne vrijednosti roba ili usluga koje čine ponudu, mora o tome napismeno obavijestiti ostale ponuditelje, uključujući razloge za izuzetno nisku cijenu ili naplaćene troškove. Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurale da u provođenju javnih ugovora gospodarski subjekti udovoljavaju primjenjivim obvezama u području prava zaštite okoliša, socijalnog i radnog prava određenog pravom Unije, nacionalnim pravom, kolektivnim ugovorima ili odredbama međunarodnog prava zaštite okoliša, socijalnog i radnog prava popisanim u Prilogu XI. Direktive o javnoj nabavi [...] 2013.
Amandman 57
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 2.
Središnje tijelo za javnu nabavu/javni naručitelj može uskratiti informacije čije bi objavljivanje narušilo provođenje zakona, koje bi se na druge načine protivile javnom interesu, koje bi nepovoljno utjecale na zakonske komercijalne interese javnih ili privatnih gospodarskih subjekata ili bi mogle nepovoljno utjecati na poštenu konkurenciju među njima.
Nakon što ih središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelj obavijeste o namjeri prihvaćanja izuzetno niske ponude, ostali ponuditelji imaju mogućnost dostavljanja relevantnih podataka središnjim tijelima za javnu nabavu/javnom naručitelju u razumnom vremenskom roku kako bi mu omogućili da donese odluku o prihvaćanju znajući za potencijalne čimbenike koji bi mogli utjecati na procjenu izuzetno niske ponude ili vrste cijene ili naplaćenih troškova.
Amandman 58
Prijedlog Uredbe
Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.
Ako smatra da je to u interesu Unije, Komisija može u bilo kojem trenutku, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev zainteresiranih strana ili države članice, pokrenuti vanjsku istragu o javnoj nabavi čiji su predmet navodne ograničavajuće mjere nabave.
Komisija može u bilo kojem trenutku, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev zainteresiranih strana, središnjih tijela za javnu nabavu/javnih naručitelja ili države članice, pokrenuti vanjsku istragu o javnoj nabavi čiji su predmet navodne ograničavajuće mjere nabave U svojoj odluci o pokretanju vanjske istrage o javnoj nabavi, Komisija uzima u obzir broj zahtjeva od središnjih tijela za javnu nabavu/javnih naručitelja ili države članice. Ako Komisija odbije pokrenuti istragu, ona državi članici, zainteresiranoj strani ili naručitelju obrazlaže svoju odluku.
Amandman 59
Prijedlog Uredbe
Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2.
Posebno, Komisija razmatra jesu li isključenja odobrena u skladu s člankom 6.a stavkom 3. ove Uredbe.
Briše se.
Amandman 60
Prijedlog Uredbe
Članak 8. – stavak 2.
2.  Istraga iz stavka 1. provodi se na temelju kriterija utvrđenih u članku 6.
2.  Istraga iz stavka 1. provodi se na temelju kriterija iz članka 2.stavka ga.
Amandman 61
Prijedlog Uredbe
Članak 8. – stavak 3.
3.  Komisija procjenjuje provodi li dotična treća zemlja ograničavajuće mjere nabave na temelju informacija koje je dobila od zainteresiranih strana i država članica i/ili podataka koje je prikupila tijekom istrage te zaključuje procjenu u roku od devet mjeseci od pokretanja istrage. U opravdanim slučajevima taj se rok može produljiti za tri mjeseca.
3.  Komisija procjenjuje provodi li dotična treća zemlja ograničavajuće mjere nabave na temelju informacija koje je dobila od zainteresiranih strana i država članica i/ili podataka koje je prikupila tijekom istrage ili u svojim redovnim izvješćima o postojećim trgovinskim preprekama u trećim zemljama; zaključuje procjenu u roku od najviše tri mjeseca od pokretanja istrage. U opravdanim slučajevima taj se rok može produljiti za jedan mjesec.
Komisija u svojoj ocjeni uzima u obzir zahtjeve sredušnjih tijela za javnu nabavu/javnih naručitelja za istrage iz članka 6. stavka 1. nakon pokretanja postupka iz ovog članka.
Amandman 62
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1.
Ako nakon početka savjetovanja dotična zemlja poduzme odgovarajuće popravne/korektivne mjere, no bez preuzimanja novih obveza u vezi s pristupom tržištu, Komisija može obustaviti ili okončati savjetovanje.
Ako nakon početka savjetovanja dotična zemlja poduzme odgovarajuće popravne/korektivne mjere, no bez preuzimanja novih obveza u vezi s pristupom tržištu, Komisija može obustaviti savjetovanje, okončati ga ili pozvati dotičnu zemlju da otpočne pregovore u skladu s člankom 9. stavkom 4.
Amandman 63
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 3. – podstavak 3. – uvodni dio
Ako su popravne/korektivne mjere koje je poduzela treća zemlja opozvane, obustavljene ili provedene na neodgovarajući način, Komisija može:
Ako su popravne/korektivne mjere koje je usvojila treća zemlja opozvane, obustavljene ili provedene na neodgovarajući način, Komisija djeluje prema članku 10. i donosi provedbene akte kako bi ograničila pristup robi i uslugama koje potječu iz treće zemlje.
Amandman 64
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 3. – podstavak 3. – točka i
(i.)  nastaviti ili ponovno započeti savjetovanje s trećom zemljom o kojoj je riječ i/ili
Briše se.
Amandman 65
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 3. – podstavak 3. – točka ii
(ii.)  postupiti u skladu s člankom 10. kako bi se donijeli provedbeni akti koji ograničavaju pristup roba i usluga koje potječu iz treće zemlje
Briše se.
Amandman 66
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 4.
4.  Ako se nakon početka savjetovanja uspostavi da je najprikladniji način za okončanje ograničavajućih postupaka nabave sklapanje međunarodnog sporazuma, pregovori o tome vode se u skladu s odredbama u člancima 207. i 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ako je zemlja pokrenula temeljne pregovore s Europskom Unijom o pristupu tržištima javne nabave, Komisija može donijeti provedbeni akt na temelju kojega robe i usluge iz te zemlje ne mogu biti isključene iz postupaka dodjele ugovora u skladu s člankom 6.
4.  Ako se nakon početka savjetovanja uspostavi da je najprikladniji način za okončanje ograničavajućih postupaka nabave sklapanje međunarodnog sporazuma, pregovori o tome vode se u skladu s odredbama u člancima 207. i 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ako je zemlja pokrenula pregovore s Europskom unijom o pristupu tržištima javne nabave, Komisija može donijeti provedbeni akt na temelju kojega robe i usluge iz te zemlje ne mogu biti isključene iz postupaka dodjele ugovora u skladu s člankom 6. Komisija svoju odluku obrazlaže državi članici, zainteresiranoj strani ili naručitelju koji je podnio zahtjev.
Amandman 67
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 5. – podstavak 1.
Komisija može okončati savjetovanje ako se dotična zemlja pridržava međunarodnih obveza dogovorenih s Unijom u bilo kojem od sljedećih okvira:
Komisija može okončati savjetovanje ako dotična zemlja provodi s Unijom ili na međunarodnoj razini sljedeće mjere:
Amandman 68
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 5. – podstavak 1. – točka a (nova)
(a)  Međunarodne obveze dogovorene s Unijom u bilo kojem od sljedećih okvira:
Amandman 69
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 5. – podstavak 1. − točka iii
(iii)  Expansion of its market access commitments undertaken under the WTO Government Procurement Agreement (GPA) or under a bilateral agreement concluded with the Union in that framework,
(iii)  proširenje obveza u vezi s pristupom tržištu koje propisuje Sporazum WTO-a o javnim nabavama ili bilateralni sporazum zaključen s Unijom u tom okviru, i
Amandman 70
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 5. – podstavak 1. – točka b (nova)
(b)  dotična zemlja usvojila je korektivne mjere.
Amandman 71
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 6.
6.  Ako se savjetovanjem s trećom zemljom ne postignu zadovoljavajući rezultati u roku od 15 mjeseci od datuma početka, Komisija ga okončava i procjenjuje mogućnost donošenja provedbenih akata, u skladu s člankom 10., kako bi ograničila pristup robe i usluga iz trećih zemalja.
6.  Ako se savjetovanjem s trećom zemljom ne postignu zadovoljavajući rezultati u roku od 12 mjeseci od kalendarskog datuma početka savjetovanja s trećom zemljom, Komisija ga okončava i procjenjuje mogućnost donošenja provedbenih akata, u skladu s člankom 10., kako bi ograničila pristup robe i usluga iz trećih zemalja.
Amandman 72
Prijedlog Uredbe
Članak 10. – stavak 1.
1.  Ako se nakon istrage prema članku 8. i nakon praćenja postupka iz članka 9. utvrdi da ograničavajuće mjere nabave koje je treća zemlja usvojila ili provodi dovode do manjka temeljne uzajamnosti u otvaranju tržišta između Unije i treće zemlje kako je navedeno u članku 6., Komisija može donijeti provedbene akte o privremenom ograničavanju pristupa neobuhvaćenih roba i usluga podrijetlom iz treće zemlje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda navedenim u članku 17. stavku 2.
1.  Ako se nakon istrage prema članku 8. i nakon praćenja postupka iz članka 9. utvrdi manjak temeljne uzajamnosti u otvaranju tržišta između Unije i treće zemlje kako je navedeno u članku 2.stavku 1., točki ga, Komisija donosi provedbene akte o privremenom ograničavanju pristupa neobuhvaćenih roba i usluga podrijetlom iz treće zemlje za razdoblje do pet godina, koje se može produžiti za još pet godina. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda navedenim u članku 17. stavku 2.
Amandman 73
Prijedlog Uredbe
Članak 10. – stavak 3. – uvodni dio
Mjere usvojene prema stavku 1. mogu posebno biti ograničene na sljedeće:
Komisija ne odobrava predviđeno isključenje ako se time krše obveze u vezi s pristupom tržištu koje je Unija uvela u svoje međunarodne sporazume. Mjere usvojene prema stavku 1. mogu posebno biti ograničene na sljedeće:
Amandman 74
Prijedlog Uredbe
Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.
Ako mjere donesene u skladu s člankom 9. stavkom 4. i člankom 10. nisu u međuvremenu obustavljene ili stavljene izvan snage, one ističu pet godina nakon stupanja na snagu.
Amandman 75
Prijedlog Uredbe
Članak 13. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji mogu odlučiti ne primijeniti mjere prema članku 10. s obzirom na postupak nabave ako:
1.  Središnja tijela za javnu nabavu/javni naručitelji mogu zatražiti od Komisije da ne primijeni mjere prema članku 10. s obzirom na postupak nabave ako:
Amandman 76
Prijedlog Uredbe
Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2. (novi)
Ako, nakon isteka roka od 15 kalendarskih dana, Komisija nije donijela odluku kojom odobrava ili odbija takav zahtjev, smatra se da je Komisija odbila zahtjev. U iznimnim okolnostima, ovaj rok se može produžiti za maksimalni dodatni period od pet kalendarskih dana.
Amandman 77
Prijedlog Uredbe
Članak 13. – stavak 2. – podstavak 1.
Ako središnje tijelo za javnu nabavu/javni naručitelj namjerava ne primijeniti mjere usvojene prema članku 10. ove Uredbe ili ponovno uvedene prema članku 11., svoju namjeru treba navesti u obavijesti o ugovoru koju objavljuje prema članku 35. Direktive 2004/18/EZ ili članku 42. Direktive 2004/17/EZ. O tome treba obavijestiti Komisiju u roku od najviše deset kalendarskih dana nakon objave obavijesti o ugovoru.
Ako središnje tijelo za javnu nabavu/javni naručitelj namjerava ne primijeniti mjere usvojene prema članku 10. ove Uredbe ili ponovno uvedene prema članku 11., svoju namjeru treba navesti u obavijesti o ugovoru koju objavljuje prema članku 35. Direktive 2004/18/EZ ili članku 42. Direktive 2004/17/EZ.
Amandman 78
Prijedlog Uredbe
Članak 13. – stavak 2. – podstavak 2.
Ta se obavijest šalje elektroničkim putem pomoću standardnog obrasca. Komisija donosi provedbene akte kako bi odredila standardne obrasce za obavijesti o ugovoru i obavijesti u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 17. stavka 3.
Komisija donosi provedbene akte kako bi odredila standardne obrasce za obavijesti o ugovoru u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 17. stavka 3.
Amandman 79
Prijedlog Uredbe
Članak 13. – stavak 2. – podstavak 3.
Obavijest treba sadržavati sljedeće informacije:
Briše se.
(a)  ime i kontakt podatke o javnom naručitelju/naručitelju;
(b)  opis predmeta ugovora;
(c)  podatke o podrijetlu gospodarskih subjekata, roba i/ili usluga koje je potrebno odobriti;
(d)  osnovu na kojoj se temelji odluka da se ne primijene ograničavajuće mjere i detaljno obrazloženje za upotrebe te iznimke;
(e)  po potrebi, bilo kakve dodatne informacije koje središnje tijelo za javnu nabavu/javni naručitelj smatra korisnima.
Amandman 80
Prijedlog Uredbe
Članak 15. – stavak 3.
3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati ovlasti iz članka 14. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili od kasnijeg datuma navedenog u njoj. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već stupili na snagu.
3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati ovlasti iz članka 14. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka stupa na snagu sljedećeg kalendarskog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije ili kasnijeg datuma navedenog u odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već stupili na snagu.
Amandman 81
Prijedlog Uredbe
Članak 16.a (novi)
Article 16a
Uvjeti javne nabave u okviru programa koje financira Unija u trećim zemljama.
U vezi s javnim nabavama koje financira Europska unija i njezine države članice, Komisija osigurava uspostavu obvezujućeg zakonskog okvira kojim se uvodi upravljanje javnim dodjelama i provedbom javnih ugovora. U tom okviru, Unija treba donijeti jedinstveni pravilnik koji će osigurati ravnopravne uvjete između gospodarskih subjekata Unije i trećih zemalja.
Amandman 82
Prijedlog Uredbe
Članak 18. – stavak 2.
2.  Ni Komisija ni Vijeće, kao ni Europski parlament ni države članice i njihovi dužnosnici ne smiju otkriti informacije povjerljive prirode primljene prema ovoj Odredbi bez izričitog dopuštenja osobe koja je pružila takve informacije.
Briše se.
Amandman 83
Prijedlog Uredbe
Članak 18. – stavak 4.a (novi)
4a.  Ni pod kojim se okolnostima podaci zaprimljeni u skladu s ovom Uredbom i koje je davatelj podataka označio kao povjerljive ne otkrivaju, osim ako davatelj podataka to izričito ne dopusti.
Amandman 84
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 1.
Do 1. siječnja 2017. i najmanje svake tri godine nakon stupanja ove Uredbe na snagu Komisija će podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Uredbe i o napretku učinjenom u međunarodnim pregovorima u vezi s pristupom gospodarskih subjekata EU-a postupcima dodjele javnih natječaja u trećim zemljama pokrenutima u okviru ove Uredbe. S tim ciljem države članice na zahtjev dostavljaju Komisiji odgovarajuće podatke.
Najmanje svake tri godine nakon stupanja ove Uredbe na snagu Komisija će podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Uredbe i o napretku učinjenom u međunarodnim pregovorima u vezi s pristupom gospodarskih subjekata EU-a postupcima dodjele javnih natječaja u trećim zemljama pokrenutima u okviru ove Uredbe. S tim ciljem države članice na zahtjev dostavljaju Komisiji odgovarajuće podatke. Kada Komisija podnese svoje drugo izvješće, podnosi Europskom parlamentu i Vijeću i zakonodavni prijedlog za izmijenjenu Uredbu ili utvrđuje razloge zašto prema njezinom mišljenju nikakve promjene nisu potrebne. Ukoliko Komisija ne izvrši ovu obvezu, Uredba će se prestati primjenjivati krajem druge godine nakon podnošenja drugog izvješća.
Amandman 85
Prijedlog Uredbe
Članak 20.
Članci 58. i 59. Direktive 2004/17/EZ stavljaju se izvan snage od datuma stupanja ove Uredbe na snagu.
Komisija procjenjuje zadržavaju li se članci 58. i 59. Direktive 2004/17/EZ. S obzirom na zaključke te procjene Komisija donosi zakonodavni prijedlog kojim se ti članci stavljaju izvan snage od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

(1) Predmet je vraćen nadležnom odboru na razmatranje, sukladno članku 57. stavku 2., drugim podstavku (A7-0454/2013).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti