Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/0060(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0454/2013

Testi mressqa :

A7-0454/2013

Dibattiti :

PV 14/01/2014 - 10
CRE 14/01/2014 - 10

Votazzjonijiet :

PV 15/01/2014 - 10.11
CRE 15/01/2014 - 10.11
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2014)0027

Testi adottati
PDF 651kWORD 346k
L-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2014 - Strasburgu
L-aċċess ta' prodotti u servizzi għas-swieq tal-akkwist pubbliku ***I
P7_TA(2014)0027A7-0454/2013

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fil-15 ta' Jannar 2014 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess ta’ prodotti u servizzi ta’ pajjiżi terzi għas-suq intern tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni u l-proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati marbuta mal-aċċess tal-prodotti u s-servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku ta’ pajjiżi terzi (COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Titolu 1
Proposta għal
Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
dwar l-aċċess ta' prodotti u servizzi ta' pajjiżi terzi għas-suq intern tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni u l-proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati marbuta mal-aċċess tal-prodotti u s-servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku ta' pajjiżi terzi
dwar l-aċċess ta’ prodotti u servizzi ta’ pajjiżi terzi għas-suq intern tal-akkwist pubbliku u tal-konċessjonijiet tal-Unjoni u l-proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati marbuta mal-aċċess tal-prodotti u s-servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku u għall-konċessjonijiet ta’ pajjiżi terzi
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
Emenda 2
Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 3a (ġdida)
—  Wara li kkunsidra d-direttivi rieżaminati dwar l-akkwist pubbliku ((2011/0438(COD), 2011/0439(COD) u 2011/0437(COD));
Emenda 3
Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 3b (ġdida)
Wara li kkunsidraw il-Ftehim Multilaterali rivedut dwar l-Akkwist Pubbliku (GPA),
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 1
(1)  Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jipprovdi li l-Unjoni għandha tiddefinixxi u teżerċita politiki u azzjonijiet komuni, u taħdem biex tikseb livell għoli ta’ kooperazzjoni fl-oqsma kollha tar-relazzjonijiet internazzjonali sabiex, inter alia, tħeġġeġ l-integrazzjoni tal-pajjiżi kollha fl-ekonomija dinjija, inkluż permezz tal-abolizzjoni progressiva tar-restrizzjonijiet fuq il-kummerċ internazzjonali.
(1)  Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jipprovdi li l-Unjoni għandha tiddefinixxi u teżerċita politiki u azzjonijiet komuni, u taħdem biex tikseb livell għoli ta' kooperazzjoni fl-oqsma kollha tar-relazzjonijiet internazzjonali sabiex, inter alia, tissalvagwardja l-valuri, l-interessi fundamentali, is-sigurtà, l-indipendenza u l-integrità tagħha u sabiex tħeġġeġ l-integrazzjoni tal-pajjiżi kollha fl-ekonomija dinjija, inkluż permezz tal-abolizzjoni progressiva tar-restrizzjonijiet fuq il-kummerċ internazzjonali.
Emenda 86
Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)
(4a)  Il-Ftehim plurilaterali rivedut tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA) jipprevedi biss aċċess tas-suq limitat għall-kumpaniji tal-Unjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' swieq tal-akkwisti pubbliċi ta' pajjiżi terzi u japplika biss għal għadd limitat ta' Membri tad-WTO, li huma partijiet għall-GPA. Il-GPA rivedut ġie ratifikat mill-Unjoni f'Diċembru 2013.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  Fil-kuntest tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u permezz tar-relazzjonijiet bilaterali tagħha, l-Unjoni saħqet fuq ftuħ ambizzjuż tas-swieq internazzjonali tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni u s-sħab kummerċjali tagħha, fi spirtu ta' reċiproċità u benefiċċju reċiproku
(5)  Fil-kuntest tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u permezz tar-relazzjonijiet bilaterali tagħha, l-Unjoni saħqet fuq ftuħ ambizzjuż tas-swieq internazzjonali tal-akkwist pubbliku u tal-konċessjonijiet tal-Unjoni u s-sħab kummerċjali tagħha, fi spirtu ta’ reċiproċità u benefiċċju reċiproku.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)
(5a)  L-Akkwist Pubbliku jifforma parti importanti mill-PDG tal-UE u għandu għalhekk jintuża biex isaħħaħ il-potenzjal tal-UE għall-innovazzjoni u l-produzzjoni industrijali. Fid-dawl ta’ strateġija ta’ politika ta’ industrija sostenibbli fl-Unjoni Ewropea, għandhom għalhekk jiġu esklużi offerti inġusti li jinkludu prodotti u/jew servizzi li joriġinaw minn barra l-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin, għandhom jiġu żgurati reċiproċità u kundizzjonijiet ġusti għall-aċċess għas-suq tal-industriji tal-UE.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)
(5b)  Il-politika tal-kummerċ tal-Unjoni Ewropea għandha tgħin tnaqqas il-faqar madwar id-dinja, billi tippromwovi titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol, tas-saħħa u s-sigurtà fil-post tax-xogħol u tad-drittijiet fundamentali.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Bosta pajjiżi terzi jsibuha bi tqila sabiex jiftħu s-swieq tal-akkwist pubbliku tagħhom għall-kompetizzjoni internazzjonali jew li jiftħu dawk is-swieq aktar milli diġà għamlu. Bħala riżultat ta’ dan, l-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni jaffrontaw prattiki restrittivi tal-akkwist mingħand bosta sħab kummerċjali tal-Unjoni. Dawk il-prattiki restrittivi tal-akkwist iwasslu għal telf f’opportunitajiet importanti ta’ kummerċ.
(6)  Bosta pajjiżi terzi jsibuha bi tqila sabiex jiftħu s-swieq tal-akkwist pubbliku tagħhom u l-konċessjonijiet tagħhom għall-kompetizzjoni internazzjonali jew li jiftħu dawk is-swieq aktar milli diġà għamlu. Bħala riżultat ta’ dan, l-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni jaffrontaw prattiki restrittivi tal-akkwist mingħand bosta sħab kummerċjali tal-Unjoni. Dawk il-prattiki restrittivi tal-akkwist iwasslu għal telf f’opportunitajiet importanti ta’ kummerċ.
Emenda 87
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Id-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali u d-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 fuq koordinazzjoni ta’ proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi11 jinkludu biss ftit dispożizzjonijiet dwar id-dimensjoni esterna tal-politika tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Artikoli 58 u 59 tad-Direttiva 2004/17/KE. Madankollu dawn id-dispożizzjonijiet għandhom biss kamp ta' applikazzjoni limitat u minħabba nuqqas ta' gwida mhumiex applikati ħafna minn entitajiet kontraenti.
(7)  Id-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali u d-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 fuq koordinazzjoni ta’ proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi11 jinkludu biss ftit dispożizzjonijiet dwar id-dimensjoni esterna tal-politika tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Artikoli 58 u 59 tad-Direttiva 2004/17/KE. Madankollu, dawn id-dispożizzjonijiet kellhom biss kamp ta' applikazzjoni limitat u minħabba nuqqas ta' gwida ma kinux applikati ħafna minn entitajiet kontraenti, u għalhekk għandhom jinbiddlu b'dispożizzjonijiet aktar konċiżi u applikabbli.
__________________
__________________
10 ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.
10 ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.
11 ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.
11 ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.
Emenda 88
Proposta għal regolament
Premessa 7 a (ġdida)
(7a)  L-aċċess tas-suq għall-offerenti minn pajjiżi terzi għal swieq tal-akkwisti pubbliċi tal-Unjoni għandu jkun pprovdut f'konformità mad-Direttivi 2014/.../UE12 , 2014/.../UE13 u 2014/.../UE14 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;
__________________
12 Direttiva 2014/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... dwar l-akkwist pubbliku (ĠU L ...).
13 Direttiva 2014/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tal-ilma, tal-enerġija, tat-trasport u tas-servizzi postali (ĠU L ...).
14 Direttiva 2014/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (ĠU L ...).
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  Skont l-Artikolu 207 tat-TFUE, il-politika kummerċjali komuni fil-qasam tal-akkwist pubbliku għandha tkun ibbażata fuq prinċipji uniformi.
(8)  Skont l-Artikolu 207 tat-TFUE l-politika kummerċjali komuni fil-qasam tal-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet għandha tkun ibbażata fuq prinċipji uniformi.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 9
(9)  Fl-interess taċ-ċertezza legali għall-operaturi ekonomiċi u l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti tal-Unjoni u pajjiżi terzi, l-impenji għall-aċċess għas-suq internazzjonali li ttieħdu mill-Unjoni fir-rigward ta' pajjiżi terzi fil-qasam tal-akkwist pubbliku għandhom ikunu riflessi fl-ordni legali tal-UE, u b'hekk jiżguraw l-applikazzjoni effettiva tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tippubblika gwida dwar l-applikazzjoni tal-impenji internazzjonali eżistenti tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-aċċess għas-suq internazzjonali. Din il-gwida għandha tkun aġġornata regolarment u tipprovdi tagħrif li jkun faċli biex tużah.
(9)  Fl-interess taċ-ċertezza legali għall-operaturi ekonomiċi u l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti tal-Unjoni u pajjiżi terzi, l-impenji għall-aċċess għas-suq internazzjonali li ttieħdu mill-Unjoni fir-rigward ta’ pajjiżi terzi fil-qasam tal-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet għandhom ikunu riflessi fl-ordni legali tal-UE, u b’hekk jiżguraw l-applikazzjoni effettiva tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tippubblika gwida dwar l-applikazzjoni tal-impenji internazzjonali eżistenti tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-aċċess għas-suq internazzjonali. Din il-gwida għandha tkun aġġornata regolarment u tipprovdi tagħrif li jkun faċli biex tużah.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)
(9a)  Il-Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura li ma tiffinanzjax programmi li l-akkwist pubbliku u l-operazzjoni tal-kuntratti pubbliċi internazzjonali tagħhom imorru kontra l-prinċipji stabbiliti fid-direttiva dwar l-akkwist pubbliku (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) u 2011/0437(COD)).
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  L-għanijiet ta' titjib fl-aċċess tal-operaturi ekonomiċi tal-UE għas-swieq tal-akkwist pubbliku ta' ċertu pajjiżi terzi mħarsa minn miżuri restrittivi tal-akkwist u li jinżammu kundizzjonijiet ekwi għall-kompetizzjoni fis-Suq Uniku Ewropew jeħtieġu li t-trattament ta' prodotti u servizzi ta' pajjiżi terzi li mhumiex koperti mill-impenji internazzjoni tal-Unjoni jkunu armonizzati fl-Unjoni Ewropea kollha.
(10)  L-għanijiet ta’ titjib fl-aċċess tal-operaturi ekonomiċi tal-UE għas-swieq tal-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet ta’ ċertu pajjiżi terzi mħarsa minn miżuri restrittivi tal-akkwist u li jinżammu kundizzjonijiet ekwi għall-kompetizzjoni fis-Suq Uniku Ewropew jeħtieġu li t-trattament ta’ prodotti u servizzi ta’ pajjiżi terzi li mhumiex koperti mill-impenji internazzjonali tal-Unjoni jkunu armonizzati fl-Unjoni Ewropea kollha.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  Għal dan il-għan għandhom jiġu stabbiliti regoli tal-oriġini sabiex l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti jkunu jafu jekk prodotti u servizzi jkunux koperti mill-impenji internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. L-oriġini ta' prodott għandha tkun iddeterminata skont l-Artikolu 22 sa 26 tar-Regolament (KE) Nru 2913/1992 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità12. Skont dan ir-Regolament, prodotti għandhom ikunu kkunsidrati bħala prodotti tal-Unjoni meta jkunu miksuba jew prodotti b’mod sħiħ fl-Unjoni. Il-prodotti li l-produzzjoni tagħhom tkun involviet pajjiż terz wieħed jew aktar għandhom jitqiesu bħala li joriġinaw mill-pajjiż li fih ikun sar l-aħħar proċessar jew ħidma sostanzjali, ekonomikament iġġustifikati li jkunu twettqu f’impriża mgħammra għal dak il-għan u li wassal għall-manifattura ta’ prodott ġdid jew jirrappreżenta stadju importanti tal-manifattura. L-oriġini ta’ servizz għandha tkun determinata skont l-oriġini tal-persuna fiżika jew ġuridika li tkun qed tipprovdieh. Il-gwida msemmija fil-premessa 9 għandha tkopri l-applikazzjoni fil-prattika tar-regoli tal-oriġini.
(11)  Għal dan il-għan għandhom jiġu stabbiliti regoli tal-oriġini sabiex l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti jkunu jafu jekk prodotti u servizzi jkunux koperti mill-impenji internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. L-oriġini ta’ prodott għandha tkun iddeterminata skont l-Artikolu 59 sa 63 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament u tal-Kunsill, inklużi d-dispożizzjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 65 tiegħu. Skont dan ir-Regolament, prodotti għandhom ikunu kkunsidrati bħala prodotti tal-Unjoni meta jkunu miksuba jew prodotti b’mod sħiħ fl-Unjoni. Il-prodotti li l-produzzjoni tagħhom tkun involviet pajjiż terz wieħed jew aktar għandhom jitqiesu bħala li joriġinaw mill-pajjiż li fih ikun sar l-aħħar proċessar jew ħidma sostanzjali, ekonomikament iġġustifikati li jkunu twettqu f’impriża mgħammra għal dak il-għan u li wassal għall-manifattura ta’ prodott ġdid jew jirrappreżenta stadju importanti tal-manifattura. L-oriġini ta’ servizz għandha tkun determinata skont l-oriġini tal-persuna fiżika jew ġuridika li tkun qed tipprovdieh. Id-determinazzjoni tal-oriġini ta’ servizz għandha ssir b’mod konformi mal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS) tad-WTO. Id-dispożizzjonijiet li jiddeterminaw ir-regoli tal-oriġini tas-servizzi għandhom jipprevjenu t-tidwir ma’ restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-suq tal-akkwist pubbliku tal-UE permezz tat-twaqqif ta’ kumpaniji tal-kaxxi tal-ittri. Il-gwida msemmija fil-premessa 9 għandha tkopri l-applikazzjoni fil-prattika tar-regoli tal-oriġini.
_____________
12ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1
Emendi 14 u 89
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Il-Kummissjoni għandha tqis jekk tapprovax li l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti skont it-tifsira tad-Direttivi [2004/17/KE, 2004/18/KE u d-Direttiva [….] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' [….]…. dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni] jeskludu, għal kuntratti b'valur stmat ta' EUR 5 000 000 jew aktar, mill-proċeduri għall-għoti ta' kuntratti, prodotti u servizzi li mhumiex koperti mill-impenji internazzjonali li tkun ħadet l-Unjoni Ewropea.
(12)  Fil-każ li l-Kummissjoni tiftaħ investigazzjoni ta' akkwist estern biex tiddetermina jekk jistax ikun hemm nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali rigward l-aċċess għal swieq tal-akkwist pubbliku ta' pajjiżi terzi, il-Kummissjoni għandha tqis jekk tapprovax li l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti skont it-tifsira tad-Direttivi [2004/17/KE, 2004/18/KE u d-Direttiva [….] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ [….]…. dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni13] jeskludu, għall-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti jew konċessjonijiet b’valur stmat ta’ EUR 5 000 000 jew aktar, mill-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti, prodotti u servizzi li mhumiex koperti mill-impenji internazzjonali li tkun ħadet l-Unjoni Ewropea, soġġett għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Dan ma jikkonċernax proċeduri għall-għoti ta’ prodotti u servizzi ta’ kuntratt li joriġinaw mill-pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea kif definit mir-regoli tal-oriġini rilevanti, kif ukoll prodotti u servizzi ta’ kuntratt li joriġinaw minn pajjiżi li jibbenefikaw mill-ftehim “Kollox Minbarra Armi” kif elenkat fl-Anness IV għar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill1, kif ukoll prodotti u servizzi ta’ kuntratt li joriġinaw fil-pajjiżi fil-fażi ta’ żvilupp meqjusa bħala vulnerabbli minħabba nuqqas ta’ diversifikazzjoni u integrazzjoni insuffiċjenti fis-sistema ta’ kummerċ internazzjonali kif definit fl-Anness VII għar-Regolament (UE) Nru 978/2012.
________________
________________
13 ĠU L …
13 ĠU L …
13a Ir-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 (ĠU L 303, 31.10.2012, p. 1).
Emendi 15 u 90
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  Għall-finijiet tat-trasparenza, dawk l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti bl-intenzjoni li jużaw b'mod sħiħ is-setgħa tagħhom skont dan ir-Regolament sabiex jeskludu offerti li jkunu jinkludu prodotti u/jew servizzi li joriġinaw minn barra l-Unjoni Ewropea, li fihom il-valur tal-prodotti jew servizzi mhux koperti jaqbeż il-50 % tal-valur totali ta' dawn il-prodotti jew is-servizzi mill-proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għandhom jinfurmaw l-operaturi ekonomiċi b'dan fl-avviż tal-kuntratt ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
(13)  Għall-finijiet tat-trasparenza, dawk l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti bl-intenzjoni li jużaw b’mod sħiħ is-setgħa tagħhom skont dan ir-Regolament sabiex jeskludu offerti li jkunu jinkludu prodotti u/jew servizzi li joriġinaw minn barra l-Unjoni Ewropea, li fihom il-valur tal-prodotti jew servizzi mhux koperti jaqbeż il-50 % tal-valur totali ta’ dawn il-prodotti jew is-servizzi mill-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti jew konċessjonijiet għandhom jinfurmaw l-operaturi ekonomiċi b’dan fil-parti introduttiva 'tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi' jew 'tad-dokument deskrittiv' kif imsemmi fil-punt 15 tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva [2014/.../UE] dwar l-akkwist pubbliku u punt 15 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva [2014/.../UE] dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tal-ilma, tal-enerġija, tat-trasport u tass-servizzi postali, jew fil-parti introduttorja 'tar-rekwiżiti tekniċi u funzjonali' kif imsemmi fl-Artikolu 2(13) tad-Direttiva [2014/.../UE] dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  Għall-kuntratti b’valur stmat ta’ EUR 5 000 000 jew aktar, il-Kummissjoni għandha tapprova l-esklużjoni maħsuba jekk il-ftehim internazzjonali dwar l-aċċess għas-suq fil-qasam tal-akkwist pubbliku bejn l-Unjoni u l-pajjiż minn fejn joriġinaw il-prodotti u/jew is-servizzi, jinkludi, għall-prodotti u/jew is-servizzi li tagħhom tkun qed tiġi proposta l-esklużjoni, riżervazzjonijiet espliċiti ta’ aċċess għas-suq min-naħa tal-Unjoni. Meta ftehim tali ma jkunx jeżisti, il-Kummissjoni għandha tapprova l-esklużjoni fejn pajjiż terz iżomm miżuri restrittivi tal-akkwist li jwasslu għal nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali fil-ftuħ tas-suq bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz ikkonċernat. Għandu jkun preżunt nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali meta miżuri restrittivi tal-akkwist jirriżultaw f’diskriminazzjonijiet serji u ripetittivi tal-operaturi ekonomiċi, prodotti u servizzi tal-UE.
(15)  Għal kuntratti u konċessjonijiet b’valur stmat ta’ EUR 5,000,000 jew aktar, il-Kummissjoni għandha tapprova l-esklużjoni maħsuba jekk il-ftehim internazzjonali dwar l-aċċess għas-suq fil-qasam tal-akkwist pubbliku u tal-konċessjonijiet bejn l-Unjoni u l-pajjiż minn fejn joriġinaw il-prodotti u/jew is-servizzi, jinkludi, għall-prodotti u/jew is-servizzi li tagħhom tkun qed tiġi proposta l-esklużjoni, riżervazzjonijiet espliċiti ta’ aċċess għas-suq min-naħa tal-Unjoni. Meta ftehim tali ma jkunx jeżisti, il-Kummissjoni għandha tapprova l-esklużjoni fejn pajjiż terz iżomm miżuri restrittivi tal-akkwist fil-qasam tal-akkwist jew tal-għoti tal-konċessjonijiet li jwasslu għal nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali fil-ftuħ tas-suq bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz ikkonċernat. Għandu jkun preżunt nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali meta miżuri restrittivi tal-akkwist fil-qasam tal-akkwist jew l-għoti ta' konċessjonijiet jirriżultaw f’diskriminazzjonijiet serji u ripetittivi tal-operaturi ekonomiċi, prodotti u servizzi tal-UE jew jekk in-nuqqas ta' osservanza tad-dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali tax-xogħol elenkati fl-Anness XI għad-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku [...] fl-2014 u fl-Anness XIV għad-Direttiva dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tal-ilma, tal-enerġija, tat-trasport u tas-servizzi postali li [...] (2014) mill-awtoritajiet pubbliċi wasslu għal diffikultajiet serji li kellhom jaffrontaw impriżi Ewropej u li ġew rapportati lill-Kummissjoni Ewropea, meta dawk l-impriżi Ewropej ippruvaw jiżguraw l-għoti ta' kuntratti u konċessjonijiet f'pajjiżi terzi.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)  Meta tkun qed tivvaluta jekk jeżistix nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali, il-Kummissjoni għandha teżamina, sa liema livell il-liġijiet dwar l-akkwist pubbliku tal-pajjiż ikkonċernat jiżguraw trasparenza f’konformità mal-istandards internazzjonali fil-qasam tal-akkwist pubbliku u jipprekludu kwalunkwe diskriminazzjoni kontra prodotti, servizzi u operaturi ekonomiċi tal-Unjoni. Minbarra dan, għandha teżamina sa liema livell l-awtoritajiet pubbliċi u/jew entitajiet tal-akkwist individwali jżommu jew jadottaw prattiki diskriminatorji fir-rigward ta’ prodotti, servizzi u operaturi ekonomiċi tal-Unjoni.
(16)  Meta tkun qed tivvaluta jekk jeżistix nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali, il-Kummissjoni għandha teżamina, sa liema livell il-liġijiet dwar l-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet tal-pajjiż ikkonċernat jiżguraw trasparenza f’konformità mal-istandards internazzjonali fil-qasam tal-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet u jipprekludu kwalunkwe diskriminazzjoni kontra prodotti, servizzi u operaturi ekonomiċi tal-Unjoni. Minbarra dan, għandha teżamina sa liema livell l-awtoritajiet pubbliċi u/jew entitajiet tal-akkwist individwali jżommu jew jadottaw prattiki diskriminatorji fir-rigward ta’ prodotti, servizzi u operatur ekonomiku tal-Unjoni jew sa liema punt in-nuqqas ta' osservanza tad-dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali tax-xogħol elenkati fl-Anness XI għad-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku [...] fl-2014 u fl-Anness XIV għad-Direttiva dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tal-ilma, tal-enerġija, tat-trasport u tas-servizzi postali [...] (2014) mill-awtoritajiet pubbliċi wasslu għal diffikultajiet serji li kellhom jaffrontaw impriżi Ewropej u li ġew rapportati lill-Kummissjoni Ewropea, meta dawk l-impriżi Ewropej ippruvaw jiżguraw l-għoti ta' kuntratti u konċessjonijiet f'pajjiżi terzi.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)
(16a)  Meta tivvaluta offerti li jinkludu prodotti u/jew servizzi li joriġinaw minn barra l-Unjoni Ewropea, l-awtoritajiet kontraenti u l-Kummissjoni Ewropea għandhom jiżguraw l-konformità mal-kriterji għal kummerċ ġust, kif ukoll għall-konformità mad-drittijiet tax-xogħol u l-istandards ambjentali kif stabbilit fl-Artikolu 15(2) u l-Anness 11 tad-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku [...] (2013) XXX.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)  Il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tipprevjeni l-impatt negattiv li tista’ tħalli esklużjoni maħsuba fuq negozjati kummerċjali li jkunu għadhom għaddejjin mal-pajjiż ikkonċernat. Għalhekk, meta pajjiż ikun qed iwettaq negozjati importanti mal-Unjoni rigward l-aċċess għas-suq fil-qasam tal-akkwist pubbliku u l-Kummissjoni tqis li jkun hemm prospett raġonevoli għat-tneħħija ta' prattiki restrittivi tal-akkwist fil-futur qrib, il-Kummissjoni għandha tkun tista' tadotta att ta' implimentazzjoni li jipprovdi li l-prodotti u s-servizzi minn dak il-pajjiż ma jkunux esklużi mill-proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għall-perjodu ta' sena.
(17)  Il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tipprevjeni l-impatt negattiv li tista’ tħalli esklużjoni maħsuba fuq negozjati kummerċjali li jkunu għadhom għaddejjin mal-pajjiż ikkonċernat. Għalhekk, meta pajjiż ikun qed iwettaq negozjati importanti mal-Unjoni rigward l-aċċess għas-suq fil-qasam tal-akkwist pubbliku u/jew il-konċessjonijiet u l-Kummissjoni tqis li jkun hemm prospett raġonevoli għat-tneħħija ta’ prattiki restrittivi tal-akkwist u/jew tal-konċessjonijiet fil-futur qrib, il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tadotta att ta’ implimentazzjoni li jipprovdi li l-prodotti u s-servizzi minn dak il-pajjiż ma jkunux esklużi mill-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal perjodu ta’ sena.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 18
(18)  Fid-dawl tal-fatt li l-aċċess ta' prodotti u servizzi ta' pajjiżi terzi għas-suq tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-politika kummerċjali, l-Istati Membri jew l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti tagħhom ma għandhomx ikunu jistgħu jillimitaw l-aċċess ta' prodotti jew servizzi ta' pajjiżi terzi għall-proċeduri ta' offerti tagħhom bi kwalunkwe miżura oħra li ma tkunx prevista minn dan ir-Regolament.
(18)  Fid-dawl tal-fatt li l-aċċess ta’ prodotti u servizzi ta’ pajjiżi terzi għas-suq tal-akkwist pubbliku u tal-konċessjonijiet tal-Unjoni jaqa’ taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-politika kummerċjali, l-Istati Membri jew l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti tagħhom ma għandhomx ikunu jistgħu jillimitaw l-aċċess ta’ prodotti jew servizzi ta’ pajjiżi terzi għall-proċeduri ta’ offerti tagħhom bi kwalunkwe miżura oħra li ma tkunx prevista minn dan ir-Regolament jew minn dritt relevanti tal-Unjoni.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 19
(19)  Fid-dawl ta’ diffikultà akbar għall-awtoritajiet/entitajiet kontraenti sabiex dawn jivvalutaw, fil-kuntest ta’ offerti li jinkludu prodotti u/jew servizzi li joriġinaw minn barra l-Unjoni Ewropea, u li fihom il-valur tal-prodotti jew servizzi li mhumiex koperti jaqbeż il-50 % tal-valur totali ta’ dawn il-prodotti jew servizzi, huwa xieraq li tkun prevista trasparenza akbar fit-trattament ta’ offerti anormalment baxxi. Minbarra r-regoli previsti mill-Artikolu 69 tad-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku u Artikolu 79 tad-Direttiva dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali, l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti li għandhom l-intenzjoni li jaċċettaw offerta anormalment baxxa bħal din, għandhom jinfurmaw b'dan lill-offerenti l-oħra bil-miktub u jinkludu r-raġunijiet għan-natura anormalment baxxa tal-prezz jew tal-ispejjeż imposti. Dan jippermetti li dawn l-offerenti jikkontribwixxu għal valutazzjoni aktar preċiża fir-rigward ta’ jekk l-offerent rebbieħ ikunx jista’ jwettaq kompletament il-kuntratt taħt il-kundizzjonijiet spjegati fid-dokumentazzjoni tal-offerti. Għalhekk, din l-informazzjoni addizzjonali tippermetti livell aktar ekwu fis-suq tal-akkwist pubbliku tal-UE.
(19)  Fid-dawl ta’ diffikultà akbar għall-awtoritajiet/entitajiet kontraenti sabiex dawn jivvalutaw, fil-kuntest ta’ offerti li jinkludu prodotti u/jew servizzi li joriġinaw minn barra l-Unjoni Ewropea, u li fihom il-valur tal-prodotti jew servizzi li mhumiex koperti jaqbeż il-50 % tal-valur totali ta’ dawn il-prodotti jew servizzi, huwa xieraq li tkun prevista trasparenza akbar fit-trattament ta’ offerti anormalment baxxi. L-offerti li jidhru anormalment baxxi fir-rigward tax-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi jistgħu jkunu bbażati fuq assunzjonijiet jew prattiki li teknikament, ekonomikament jew legalment ma jkunux sodi. Minbarra r-regoli previsti mill-Artikolu 69 tad-Direttiva 2014/XXX/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13a u mill-Artikolu 79 tad-Direttiva 2014/XXX/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13b l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti li għandhom l-intenzjoni li jaċċettaw offerta anormalment baxxa bħal din, għandhom jinfurmaw b’dan lill-offerenti l-oħra bil-miktub u jinkludu r-raġunijiet għan-natura anormalment baxxa tal-prezz jew tal-ispejjeż imposti. Fejn l-offerent ma jkunx jista’ jipprovdi spjegazzjoni suffiċjenti, l-awtorità kontraenti għandha tkun intitolata li tirrifjuta l-offerta. Dan jippermetti li dawn l-offerenti jikkontribwixxu għal valutazzjoni aktar preċiża fir-rigward ta’ jekk l-offerent rebbieħ ikunx jista’ jwettaq kompletament il-kuntratt taħt il-kundizzjonijiet spjegati fid-dokumentazzjoni tal-offerti. Għalhekk, din l-informazzjoni addizzjonali tippermetti livell aktar ekwu fis-suq tal-akkwist pubbliku tal-UE.
_________________
13aId-Direttiva 2014/XXX/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist pubbliku (ĠU XXX) (2011/0438(COD)).
13b Id-Direttiva 2014/XXX/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali (ĠU XXX) (2011/0439(COD)).
Emendi 22 u 91
Proposta għal regolament
Premessa 20
(20)  Il-Kummissjoni għandha tkun tista', fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta' partijiet interessati jew ta' Stat Membru, fi kwalunkwe mument, tibda investigazzjoni esterna fir-rigward ta' prattiki restrittivi tal-akkwist li allegatament ikunu għadhom fis-seħħ f'pajjiż terz. Għandha tqis b’mod partikolari l-fatt li l-Kummissjoni approvat għadd ta’ esklużjonijiet maħsuba li jikkonċernaw pajjiż terz skont l-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament. Proċeduri investigattivi tali għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3286/94 tat-22 ta’ Diċembru 1994 li jistabbilixxi l-proċeduri tal-Komunità fil-qasam ta’ politika kummerċjali komuni sabiex jiżgura l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Komunità skont ir-regoli internazzjonali tal-kummerċ, b’mod partikolari dawk stabbiliti taħt l-awspiċji tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ14.
(20)  Il-Kummissjoni għandha tkun tista', fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta' partijiet interessati jew ta' Stat Membru, fi kwalunkwe mument, tibda investigazzjoni esterna fir-rigward ta' prattiki restrittivi tal-akkwist li allegatament ikunu għadhom fis-seħħ f'pajjiż terz. Fid-deċiżjoni tagħha biex tinbeda proċedura ta' investigazzjoni esterna, għandha tqis l-għadd ta' talbiet li saru mill entitajiet/awtoritajiet kontraenti jew mill-Istati Membri. B’mod partikolari għandha tqis l-fatt li l-Kummissjoni approvat għadd ta’ esklużjonijiet maħsuba li jikkonċernaw pajjiż terz skont l-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament. Proċeduri investigattivi tali għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3286/94 tat-22 ta’ Diċembru 1994 li jistabbilixxi l-proċeduri tal-Komunità fil-qasam ta’ politika kummerċjali komuni sabiex jiżgura l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Komunità skont ir-regoli internazzjonali tal-kummerċ, b’mod partikolari dawk stabbiliti taħt l-awspiċji tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ14.
________________
________________
14 ĠU L 349, 31.12.1994
14 ĠU L 349, 31.12.1994
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 21
(21)  Fejn il-Kummissjoni, abbażi ta' informazzjoni disponibbli għaliha, ikollha raġuni sabiex temmen li l-pajjiż terz ikun adotta jew żamm prattiki restrittivi tal-akkwist, għandha tkun tista' tibda investigazzjoni. Jekk l-eżistenza ta’ prattika restrittiva ta’ akkwist f’pajjiż terz tkun ikkonfermata, il-Kummissjoni għandha tistieden lill-pajjiż ikkonċernat jidħol f’konsultazzjonijiet bil-għan li jtejjeb l-opportunitajiet għal offerti ta’ operaturi, prodotti u servizzi ekonomiċi fis-suq tal-akkwist f’dak il-pajjiż.
(21)  Meta l-Kummissjoni, abbażi ta’ informazzjoni disponibbli għaliha, ikollha raġuni sabiex temmen li l-pajjiż terz ikun adotta jew żamm prattiki restrittivi tal-akkwist u ta' konċessjoni, għandha tkun tista’ tibda investigazzjoni. Jekk l-eżistenza ta’ prattika restrittiva ta’ akkwist f’pajjiż terz tkun ikkonfermata, il-Kummissjoni għandha tistieden lill-pajjiż ikkonċernat jidħol f’konsultazzjonijiet bil-għan li jtejjeb l-opportunitajiet għal offerti ta’ operaturi, prodotti u servizzi ekonomiċi fis-suq tal-akkwist f’dak il-pajjiż.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 22
(22)  Jekk il-konsultazzjonijiet mal-pajjiż ikkonċernat ma jwasslux għal titjib suffiċjenti fl-opportunitajiet għal offerti ta' operaturi ekonomiċi, prodotti u servizzi tal-UE, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri restrittivi xierqa.
(22)  Jekk il-konsultazzjonijiet mal-pajjiż ikkonċernat ma jwasslux għal titjib suffiċjenti fl-opportunitajiet għal offerti ta’ operaturi ekonomiċi, prodotti u servizzi tal-UE f’perjodu ta’ żmien raġonevoli jew jitqies li l-miżuri ta’ rimedju/korrettivi li ttieħdu mill-pajjiż terz ikkonċernat mhumiex sodisfaċenti, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri restrittivi xierqa.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 23
(23)  Miżuri tali jistgħu jġibu magħhom l-esklużjoni obbligatorja ta’ ċertu prodotti u servizzi ta’ pajjiżi terzi mill-proċeduri tal-akkwist pubbliku fl-Unjoni Ewropea jew jimponu fuq l-offerti, li jikkonsistu fi prodotti jew servizzi li joriġinaw minn dak il-pajjiż, penali obbligatorja fuq il-prezz. Sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni ta’ dawn il-miżuri, jista’ wkoll ikun meħtieġ li jkunu esklużi ċerti persuni ġuridiċi kkontrollati minn barranin jew bi sjieda barranija stabbiliti fl-Unjoni Ewropea u li mhumiex impenjati f’operazzjonijiet importanti ta’ negozju b’mod illi jkollhom rabta diretta u effettiva mal-ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat. Miżuri xierqa ma għandhomx ikunu sproporzjonati meta mqabbla mal-prattiki restrittivi tal-akkwist li ġew adottati b’reazzjoni għalihom.
(23)  Miżuri tali jistgħu jġibu magħhom l-esklużjoni obbligatorja ta’ ċertu prodotti u servizzi ta’ pajjiżi terzi mill-proċeduri tal-akkwist pubbliku jew mill-proċeduri għall-għoti ta’ konċessjonijiet fl-Unjoni Ewropea jew jimponu fuq l-offerti, li jikkonsistu fi prodotti jew servizzi li joriġinaw minn dak il-pajjiż, penali obbligatorja fuq il-prezz. Sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni ta’ dawn il-miżuri, jista’ wkoll ikun meħtieġ li jkunu esklużi ċerti persuni ġuridiċi kkontrollati minn barranin jew bi sjieda barranija stabbiliti fl-Unjoni Ewropea u li mhumiex impenjati f’operazzjonijiet importanti ta’ negozju b’mod illi jkollhom rabta diretta u effettiva mal-ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat. Miżuri xierqa ma għandhomx ikunu sproporzjonati meta mqabbla mal-prattiki restrittivi tal-akkwist li ġew adottati b’reazzjoni għalihom, u għandhom japplikaw għal perjodu ta’ ħames snin, li jista’ jiġi estiż għal ħames snin oħra.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)
(24a)  Huwa ta’ importanza vitali wkoll li, fid-dawl ta’ integrazzjoni xierqa ta’ rekwiżiti ambjentali, soċjali u tax-xogħol, l-awtoritajiet kontraenti jieħdu miżuri relevanti biex jiżguraw konformità mal-obbligi fl-oqsma tal-liġi ambjentali, soċjali u tax-xogħol li japplikaw fil-post fejn jitwettqu x-xogħlijiet u li jirriżultaw minn obbligi, liġijiet, regolamenti, digrieti u deċiżjonijiet internazzjonali, kemm fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni, kif ukoll minn ftehimiet kollettivi.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Premessa 26
(26)  Fid-dawl tal-politika ġenerali tal-Unjoni fir-rigward tal-pajjiżi l-anqas żviluppati hekk kif prevista, inter alia, fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 tat-22 ta' Lulju 2008 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2009, huwa xieraq li l-prodotti u s-servizzi minn dawn il-pajjiżi jiġu assimilati għal prodotti u servizzi tal-Unjoni.
(26)  Fid-dawl tal-objettiv tal-politika ġenerali tal-Unjoni li tappoġġja t-tkabbir ekonomiku tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-integrazzjoni tagħhom fil-katina tal-valur globali, li hija l-bażi għat-twaqqif min-naħa tal-Unjoni ta’ sistema ġeneralizzata ta’ preferenzi kif deskritt fil-qosor fir-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, huwa xieraq li jiġu assimilati l-prodotti u s-servizzi mill-pajjiżi l-anqas żviluppati li jibbenefikaw mill-arranġamċnt “Kollox Minbarra Armi” kif ukoll prodotti u servizzi minn pajjiżi fil-fażi ta’ żvilupp meqjusa bħala vulnerabbli minħabba nuqqas ta’ diversivikazzjoni u integrazzjoni insuffiċjenti fis-sistema ta’ kummerċ internazzjonali kif definit rispettivament fl-Annessi IV u VII għar-Regolament (UE) Nru 978/2012, għal prodotti u servizzi tal-Unjoni.
Emenda 28
Proposta għal regolament
Premessa 27
(27)  Sabiex fl-ordni ġuridiku tal-Unjoni Ewropea jiġu riflessi l-impenji internazzjonali fir-rigward tal-aċċess għas-suq u li ttieħdu fil-qasam tal-akkwist pubbliku wara l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea bil-għan li tkun emendata l-lista ta' ftehimiet internazzjonali annessi għal dan ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni għandha tagħmel konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta tkun qed tħejji u telabora l-atti delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.
(27)  Sabiex fl-ordni ġuridiku tal-Unjoni Ewropea jiġu riflessi l-impenji internazzjonali fir-rigward tal-aċċess għas-suq u li ttieħdu fil-qasam tal-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet wara l-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea bil-għan li tkun emendata l-lista ta’ ftehimiet internazzjonali annessi għal dan ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni għandha tagħmel konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Premessa 30
(30)  Il-Kummissjoni għandha tippreżenta, mill-inqas kull tliet snin, rapporti dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.
(30)  Il-Kummissjoni għandha tippreżenta, mill-inqas kull tliet snin, rapporti dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Fir-rapport tagħha, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-funzjonament tar-Regolament kif ukoll il-progress magħmul fl-ilħuq ta’ reċiproċità fil-ftuħ ta’ swieq ta’ akkwist pubbliku. Flimkien mat-tieni rapport dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, li għandu jiġi sottomess mhux iktar tard minn sitt snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament, il-Kummissjoni għandha tissottometti proposta sabiex ittejjeb ir-Regolament jew tistabbilixxi r-raġunijiet għalfejn, fl-opinjoni tal-Kummissjoni, ma jkun meħtieġ l-ebda tibdil f’dan ir-Regolament. Fl-eventwalità li l-Kummissjoni la tissottometti proposta u lanqas tistabbilixxi r-raġunijiet għalfejn l-ebda tibdil mhu meħtieġ f’dan ir-Regolament, dan ir-Regolament m’għandux jibqa’ fis-seħħ.
Emenda 30
Proposta għal regolament
Premessa 31
(31)  Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, huwa meħtieġ u xieraq, sabiex jitwettaq l-għan fundamentali ta' stabbiliment ta' politika esterna komuni fir-rigward ta' swieq pubbliċi, li jkunu stabbiliti regoli marbuta mat-trattament ta' prodotti u servizzi li mhumiex koperti mill-impenji internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-Regolament dwar l-aċċess għall-operaturi ekonomiċi, prodotti u servizzi tal-pajjiżi terzi ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu l-għanijiet fil-mira, skont it-tielet paragrafu tal-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,
(31)  Skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, huwa meħtieġ u xieraq, sabiex jitwettaq l-għan fundamentali ta’ stabbiliment ta’ politika esterna komuni fil-qasam tal-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet, li jkunu stabbiliti regoli marbuta mat-trattament ta’ prodotti u servizzi li mhumiex koperti mill-impenji internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-Regolament dwar l-aċċess għall-operaturi ekonomiċi, prodotti u servizzi tal-pajjiżi terzi ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu l-għanijiet fil-mira, skont it-tielet paragrafu tal-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,
Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1
1.  Dan ir-Regolament jistipula regoli dwar l-aċċess ta’ prodotti u servizzi ta’ pajjiżi terzi għall-għoti ta’ kuntratti bil-għan li jitwettqu x-xogħlijiet jew biċċa xogħol, il-provvista ta’ prodotti u l-forniment ta’ servizzi mill-awtoritajiet/entitajiet kontraenti tal-Unjoni, u jistabbilixxi proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati fir-rigward tal-aċċess tal-prodotti u s-servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku tal-pajjiżi terzi.
1.  Dan ir-Regolament jistipula regoli dwar l-aċċess ta’ prodotti u servizzi ta’ pajjiżi terzi għall-għoti ta’ kuntratti bil-għan li jitwettqu x-xogħlijiet jew biċċa xogħol, il-provvista ta’ prodotti u l-forniment ta’ servizzi mill-awtoritajiet/entitajiet kontraenti tal-Unjoni, u jistabbilixxi proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati fir-rigward tal-aċċess tal-prodotti u s-servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku tal-pajjiżi terzi. L-Istati Membri jew l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti tagħhom jistgħu jirrestrinġu l-aċċess ta' prodotti u servizzi ta' pajjiżi terzi għall-proċeduri ta’ offerti tagħhom biss permezz ta’ miżuri previsti f’dan ir-Regolament.
Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
Dan ir-Regolament għandu japplika għall-għoti ta' kuntratti meta l-prodotti jew is-servizzi jkunu akkwistati għal finijiet governattivi u mhux bil-għan li jkun hemm bejgħ mill-ġdid kummerċjali jew bil-għan li jintużaw fil-produzzjoni ta' prodotti jew fil-forniment ta' servizzi għal bejgħ kummerċjali.
Dan ir-Regolament għandu japplika għall-għoti ta’ kuntratti meta l-prodotti jew is-servizzi jkunu akkwistati għal finijiet governattivi, u għall-għoti ta’ konċessjonijiet ta' servizzi u xogħlijiet pprovduti għal finijiet governattivi, u mhux bil-għan li jkun hemm bejgħ mill-ġdid kummerċjali jew bil-għan li jintużaw fil-produzzjoni ta’ prodotti jew fil-forniment ta’ servizzi għal bejgħ kummerċjali.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a
(a)  'fornitur' tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li toffri prodotti fis-suq;
(a)  ‘operatur ekonomiku’ tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika jew entità pubblika jew grupp ta’ tali persuni u/jew entitajiet li joffru t-twettiq ta’ xogħlijiet jew biċċa xogħol, il-provvista ta’ prodotti jew il-forniment ta’ servizzi fis-suq;
Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b
(b)  'fornitur ta' servizzi' tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li toffri t-twettiq ta' xogħlijiet jew biċċa xogħol, jew servizzi fis-suq;
(b)  ‘offerent’ tfisser operator ekonomiku li jkun issottometta offerta;
Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d
(d)  ‘prodotti jew servizzi koperti’ tfisser prodott jew servizz li joriġina minn pajjiż li miegħu l-Unjoni tkun ikkonkludiet ftehim internazzjonali fil-qasam tal-akkwist pubbliku inkluż impenji għall-aċċess għas-suq u li għalihom japplika l-ftehim relevanti. L-Anness I għal dan ir-Regolament jinkludi lista ta’ ftehimiet rilevanti;
(d)  ‘prodotti jew servizzi koperti’ tfisser prodott jew servizz li joriġina minn pajjiż li miegħu l-Unjoni tkun ikkonkludiet ftehim internazzjonali fil-qasam tal-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet inklużi impenji għall-aċċess għas-suq u li għalihom japplika l-ftehim relevanti. L-Anness I għal dan ir-Regolament jinkludi lista ta’ ftehimiet rilevanti;
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu (iż-żieda tar-referenza għall-konċessjonijiet kull darba li jissemma l-akkwist pubbliku); l-adozzjoni tar-regolament se jimplika emendi tekniċi fit-test kollu.)
Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)
(ga)  'in-nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali' tfisser l-eżistenza ta' kwalunkwe miżura, proċedura jew prattika leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi, adottata jew imwettqa minn awtoritajiet pubbliċi jew entitajiet individwali ta' akkwist f'pajjiż terz, li jirrestrinġu l-aċċess għas-swieq tal-akkwist pubbliku jew tal-konċessjonijiet b'mod partikolari b'nuqqas ta' trasparenza meta mqabbla ma' standards internazzjonali u dispożizzjonijiet leġiżlattivi u prassi amministrattivi diskriminatorji, li jirriżulta fi trattament diskriminatorju serju u rikorrenti fil-konfront tal-operaturi, l-oġġetti jew is-servizzi tal-Unjoni.
"Nuqqas ta’ reċiproċitá sostanzjali" għandu jiġi preżunt, fin-nuqqas ta' osservanza tad-dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali tax-xogħol elenkati fl-Anness XI għad-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku [...] 2014 u fl-Anness XIV għad-Direttiva dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u tas-servizzi postali [...] (2014) minn awtoritajiet pubbliċi wassal għal diffikultajiet affrontati minn impriżi Ewropej u li ġew rapportati lill-Kummissjoni, meta dawn l-impriżi jkunu ppruvaw jiżguraw l-għoti tal-kuntratti u ta' konċessjonijiet f’pajjiżi terzi.
Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b
(b)  it-terminu 'operatur ekonomiku' għandu jkopri bl-istess mod il-kunċetti ta' fornitur u fornitur tas-servizz;
imħassar
Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c
(c)  operatur ekonomiku li ssottometta offerta għandu jissejjaħ 'offerent';
imħassar
Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e
(e)  'penali obbligatorja fuq il-prezz' għandha tirreferi għal obbligu għall-entitajiet kontraenti li jżidu, suġġett għal ċerta eċċezzjonijiet, il-prezz tas-servizzi u/jew il-prodotti li joriġinaw minn ċertu pajjiżi terzi u li kienu ġew offerti fil-proċeduri tal-għoti tal-kuntratt.
(e)  ‘penali obbligatorja fuq il-prezz’ għandha tirreferi għal obbligu għall-entitajiet kontraenti li jżidu, suġġett għal ċerta eċċezzjonijiet, il-prezz tas-servizzi u/jew il-prodotti li joriġinaw minn ċertu pajjiżi terzi u li kienu ġew offerti fil-proċeduri tal-għoti tal-kuntratt jew fil-proċeduri tal-għoti ta’ konċessjonijiet.
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat (żieda tar-referenza għall-'proċeduri tal-għoti ta’ konċessjonijiet' meta ssir referenza għall-'proċeduri tal-għoti tal-kuntratt’, kemm fis-singular kif ukoll fil-plural); l-adozzjoni tagħha tirrikjedi adattamenti tekniċi fit-test kollu.)
Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
1.  L-oriġini ta' prodott għandha tkun iddeterminata skont l-Artikolu 22 sa 26 tar-Regolament (KE) Nru 2913/1992 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità18.
1.  L-oriġini ta’ prodott għandha tkun iddeterminata skont l-Artikolu 59 sa 63 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament u tal-Kunsill, inklużi d-dispożizzjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 65 tiegħu.
__________________
18 ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1
Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
L-oriġini ta' servizz għandu jkun determinat skont l-oriġini tal-persuna fiżika jew ġuridika li tkun qed tipprovdieh. L-oriġini tal-fornitur tas-servizz għandu jitqies bħala:
L-oriġini ta' servizz għandu jkun determinat skont l-oriġini tal-persuna fiżika jew ġuridika li tkun qed tipprovdieh. L-oriġini tal-operatur ekonomiku li jipprovdi s-servizz għandha titqies bħala:
Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 4
Trattament ta' prodotti u servizzi koperti
Trattament ta' prodotti u servizzi koperti
Meta jingħataw kuntratti għat-twettiq ta' xogħlijiet u/jew ta' biċċa xogħol, il-forniment ta' prodotti jew ta' servizzi, l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti għandhom jittrattaw prodotti u servizzi koperti bl-istess mod bħall-prodotti u servizzi li joriġinaw mill-Unjoni Ewropea.
Meta jingħataw kuntratti għat-twettiq ta’ xogħlijiet u/jew ta’ biċċa xogħol, il-forniment ta’ prodotti jew ta’ servizzi, jew meta jingħataw konċessjonijiet sabiex jitwettqu xogħlijiet jew għall-provvista ta’ servizzi, awtoritajiet/entitajiet kontraenti għandhom jittrattaw prodotti u servizzi koperti bl-istess mod bħall-prodotti u servizzi li joriġinaw mill-Unjoni Ewropea.
Prodotti jew servizzi li joriġinaw mill-pajjiżi lanqas żviluppati elenkati fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 732/2008 għandhom ikunu trattati bħala prodotti u servizzi koperti.
Prodotti jew servizzi li joriġinaw mill-pajjiżi l-anqas żviluppati elenkati fl-Anness IV għar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jew fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp meqjusa bħala vulnerabbli minħabba nuqqas ta' diversifikazzjoni u integrazzjoni insuffiċjenti fl-ekonomija dinjija kif definit fl-Anness VII għar-Regolament (UE) Nru 978/2012 għandhom ikunu trattati bħala prodotti u servizzi koperti.
Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1
1.  Fuq talba tal-awtoritajiet/entitajiet kontraenti, il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk għandhiex tapprova, għall-kuntratti b’valur stmat ta’ EUR 5 000 000 jew aktar u li jeskludi t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), l-esklużjoni mill-proċeduri għall-għoti ta’ offerti ta’ kuntratt li jinkludu prodotti jew servizzi li joriġinaw minn barra l-Unjoni, jekk il-valur ta’ prodotti jew servizzi mhux koperti jkun jaqbeż il-50 % tal-valur totali ta’ prodotti jew servizzi li jikkostitwixxu l-offerta, skont il-kundizzjonijiet li ġejjin.
1.  Meta l-Kummissjoni tibda investigazzjoni ta’ akkwist estern kif previst fl-Artikolu 8, il-Kummissjoni, fuq talba tal-awtoritajiet/entitajiet kontraenti u wara l-pubblikazzjoni tal-avviż tal-bidu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni, għandha tivvaluta jekk għandhiex tapprova, għall-kuntratti b’valur stmat ta’ EUR 5,000,000 jew aktar u li jeskludi t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), l-esklużjoni mill-proċeduri għall-għoti ta’ offerti ta’ kuntratt li jinkludu prodotti jew servizzi li joriġinaw minn barra l-Unjoni, jekk il-valur ta’ prodotti jew servizzi mhux koperti jkun jaqbeż il-50 % tal-valur totali ta’ prodotti jew servizzi li jikkostitwixxu l-offerta, skont il-kundizzjonijiet li ġejjin.
Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
Meta l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti jkollhom il-ħsieb li jagħmlu esklużjonijiet mill-proċeduri għall-għoti ta' kuntratti abbażi tal-paragrafu 1, għandhom jindikaw dan fl-avviż tal-kuntratt li jippubblikaw skont l-Artikolu 35 tad-Direttiva 2004/18/KE jew skont l-Artikolu 42 tad-Direttiva 2004/17/KE jew l-Artikolu 26 tad-Direttiva dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni.
Meta l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti jkollhom il-ħsieb li jagħmlu esklużjonijiet mill-proċeduri għall-għoti ta' kuntratti abbażi tal-paragrafu 1, għandhom jindikaw dan b'mod ċar fil-parti introduttiva "tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi" jew "tad-dokument deskrittiv" kif imsemmi fl-Artikolu 2(15) tad-Direttivi [2014 / ... / UE] dwar l-akkwist pubbliku u tad-Direttiva [2014 / ... / UE] dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tal-ilma, tal-enerġija, tat-trasport u tas-servizzi postali, jew fil-parti introduttorja "tar-rekwiżiti tekniċi u funzjonali" kif imsemmi fl-Artikolu 2(13) tad-Direttiva [2014 / ... / UE] dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni.
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3
Meta l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti jirċievu offerti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 1 illi għandhom l-intenzjoni li jitolbu l-esklużjoni tagħhom minħabba dik ir-raġuni, għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni. Matul il-proċedura ta’ notifika l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti jistgħu jkomplu bl-analiżi tagħhom tal-offerti.
Meta l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti jirċievu offerti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 1 illi għandhom l-intenzjoni li jitolbu l-esklużjoni tagħhom minħabba dik ir-raġuni, għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni fi żmien ġimgħa. Matul il-proċedura ta’ notifika l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti jistgħu jkomplu bl-analiżi tagħhom tal-offerti.
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 4 – punt b
(b)  deskrizzjoni tal-prodott tal-kuntratt;
(b)  deskrizzjoni tal-prodott tal-kuntratt jew tal-konċessjoni;
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 4 – punt da (ġdid)
(da)  fejn ikun xieraq, kwalunkwe informazzjoni oħra li titqies utli mill-Kummissjoni.
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 5
Il-Kummissjoni tista' titlob lill-awtorità/entità kontraenti għal tagħrif addizzjonali.
imħassar
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 6
Dak it-tagħrif għandu jkun ipprovdut fi żmien tmint ijiem ta’ xogħol, li jibdew fl-ewwel jum ta’ xogħol wara d-data li fiha tirċievi t-talba għal tagħrif addizzjonali. Jekk il-Kummissjoni ma tirċievi l-ebda tagħrif f’dan il-perjodu, il-perjodu ta’ żmien stabbilit fil-paragrafu 3 għandu jkun sospiż, sakemm il-Kummissjoni tirċievi t-tagħrif mitlub.
Dak it-tagħrif għandu jkun ipprovdut fi żmien tmint ijiem kalendarji, li jibdew fl-ewwel jum kalendarju wara d-data li fiha tirċievi t-talba għal tagħrif addizzjonali. Jekk il-Kummissjoni ma tirċievi l-ebda tagħrif f’dan il-perjodu, il-perjodu ta’ żmien stabbilit fil-paragrafu 3 għandu jkun sospiż, sakemm il-Kummissjoni tirċievi t-tagħrif mitlub.
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3
3.  Għall-kuntratti li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' implimentazzjoni dwar l-approvazzjoni tal-esklużjoni maħsuba f'perjodu ta' xahrejn li jibda fl-ewwel ġurnata xogħol wara d-data li fiha tirċievi n-notifika. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 17(2). Dan il-perjodu ta' żmien jista' jiġi estiż darba b'massimu ta' xahrejn f'każijiet iġġustifikati kif xieraq, b'mod partikolari jekk it-tagħrif inkluż fin-notifika jew fid-dokumenti annessi magħha ma jkunx komplut jew mhux eżatt jew jekk il-fatti hekk kif rapportati jinbidlu b'mod sostanzjali. Jekk, fl-aħħar ta' dan il-perjodu ta' xahrejn, jew tal-perjodu ta' żmien estiż, il-Kummissjoni ma tkunx adottat deċiżjoni li tapprova jew ma tapprovax l-esklużjoni, l-esklużjoni għandha titqies bħala mhux approvata mill-Kummissjoni.
3.  Fejn il-Kummissjoni ssib, għall-oġġetti u/jew is-servizzi li għalihom ġiet proposta l-esklużjoni, nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali kif definita f'punt (g) tal-Artikolu 2(1), hija għandha tadotta att ta' implimentazzjoni li japprova l-esklużjoni tal-offerti kkonċernati mill-investigazzjoni f'konformitá mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 17(2). Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati fi ħdan perjodu ta' xahar li jibda' mill-ewwel jum wara talba kif imsemmija fil-paragrafu 1. Dan il-perjodu ta’ żmien jista’ jiġi estiż darba b’massimu ta’ xahar f’każijiet iġġustifikati kif xieraq, b’mod partikolari jekk it-tagħrif inkluż fin-notifika jew fid-dokumenti annessi magħha ma jkunx komplut jew mhux eżatt jew jekk il-fatti hekk kif rapportati jinbidlu b’mod sostanzjali. Jekk, fl-aħħar ta’ dan il-perjodu ta’ xahar, jew tal-perjodu ta’ żmien estiż, il-Kummissjoni ma tkunx adottat deċiżjoni li tapprova jew ma tapprovax l-esklużjoni, l-esklużjoni għandha titqies bħala mhux approvata mill-Kummissjoni.
Dik l-esklużjoni għandha tkun miżura temporanja sakemm titlesta l-investigazzjoni esterna dwar l-akkwist kif prevesit fl-Artikolu 8, il-konklużjonijiet tal-proċedura ta’ konċiljazzjoni prevista skont l-Artikolu 9 u, fejn japplika, l-adozzjoni ta' kwalunkwe miżura li tillimitaw l-aċċess ta’ prodotti jew servizzi mhux koperti fis-suq tal-Unjoni tal-akkwist pubbliku skont l-Artikolu 10.
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b
(b)  meta ftehim imsemmi fil-punt (a) ma jkunx jeżisti u l-pajjiż terz iżomm miżuri restrittivi tal-akkwist li jwasslu għal nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali fil-ftuħ tas-suq bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz ikkonċernat.
(b)  meta ftehim imsemmi fil-punt (a) ma jkunx jeżisti u l-pajjiż terz iżomm miżuri restrittivi tal-akkwist jew għall-għoti ta' konċessjoni li jwasslu għal nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali fil-ftuħ tas-suq bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz ikkonċernat, b’mod partikolari meta dawk il-miżuri restrittivi jkunu ta’ ħsara għall-politika industrijali tal-UE.
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
Għall-finijiet tal-punt (b), għandu jkun preżunt nuqqas ta' reċiproċità sostanzjali meta miżuri restrittivi tal-akkwist jirriżultaw f'diskriminazzjoni serja u ripetuta tal-operaturi ekonomiċi, prodotti u servizzi tal-Unjoni.
imħassar
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5
5.  Meta tkun qed tivvaluta jekk jeżistix nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali, il-Kummissjoni għandha teżamina dan li ġej:
imħassar
(a)  sa liema livell il-liġijiet dwar l-akkwist pubbliku tal-pajjiż ikkonċernat jiżguraw trasparenza f’konformità mal-istandards internazzjonali fil-qasam tal-akkwist pubbliku u jipprekludu kwalunkwe diskriminazzjoni kontra l-prodotti, is-servizzi u l-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni;
(b)  sa liema livell l-awtoritajiet pubbliċi u/jew entitajiet tal-akkwist individwali japplikaw jew jadottaw prattiki diskriminatorji kontra prodotti, servizzi u operaturi ekonomiċi tal-Unjoni.
Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – Paragrafu 7
7.  L-awtoritajiet/entitajiet kontraenti li jkunu eskludew offerti abbażi tal-paragrafu 1, għandhom jindikaw dan fl-avviż tal-kuntratt li jippubblikaw skont l-Artikolu 35 tad-Direttiva 2004/18/KE, l-Artikolu 42 tad-Direttiva 2004/17/KE, jew l-Artikolu 27 tad-Direttiva dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu l-formoli standard għal avviżi ta' għoti ta' kuntratt. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 17(3).
7.  Meta l-offerti jkunu ġew esklużi skont il-paragrafu 3, l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti, għandhom jindikaw dan, inklużi r-raġunijiet għall-esklużjoni, fl-avviż tal-kuntratt li jippubblikaw skont l-Artikolu 35 tad-Direttiva 2004/18/KE, Artikolu 42 tad-Direttiva 2004/17/KE, jew l-Artikolu 27 tad-Direttiva dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu l-formoli standard għal avviżi ta' għoti ta' kuntratt. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 17(3).
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 8
8.  Il-paragrafu 1 ma għandux japplika fejn il-Kummissjoni tkun adottat l-att ta' implimentazzjoni dwar l-aċċess temporanju tal-prodotti u servizzi minn pajjiż impenjat f'negozjati sostanzjali mal-Unjoni hekk kif stabbilit fl-Artikolu 9(4).
8.  Paragrafu 1 jista' ma jkunx japplika fejn il-Kummissjoni tkun adottat l-att ta’ implimentazzjoni dwar l-aċċess temporanju tal-prodotti u servizzi minn pajjiż impenjat f’negozjati mal-Unjoni hekk kif stabbilit fl-Artikolu 9(4). Il-Kummissjoni għandha tiġġustifika kif dovut id-deċiżjoni korrispondenti tagħhom lill-entitá kontraenti li ressqet l-applikazzjoni.
Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
Fejn l-awtorità/entità kontraenti għandha l-ħsieb li, skont l-Artikolu 69 tad-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku jew skont l-Artikolu 79 tad-Direttiva dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali, wara li tivverifika l-ispjegazzjonijiet tal-offerent, taċċetta offerta anormalment baxxa li tinkludi prodotti u/jew servizzi li joriġinaw minn barra l-Unjoni u li fiha l-valur tal-prodotti jew servizzi mhux koperti jaqbeż il-50 % tal-valur totali tal-prodotti jew servizzi li jikkostitwixxu l-offerta, għandha tinforma b'dan lill-offerenti l-oħrajn bil-miktub u tinkludi r-raġunijiet għan-natura anormalment baxxa tal-prezz jew tal-ispejjeż imposti.
Fejn l-awtorità/entità kontraenti għandha l-ħsieb li, skont l-Artikolu 69 tad-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku jew skont l-Artikolu 79 tad-Direttiva dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali, wara li tivverifika l-ispjegazzjonijiet tal-offerent, taċċetta offerta anormalment baxxa li tinkludi prodotti u/jew servizzi li joriġinaw minn barra l-Unjoni u li fiha l-valur tal-prodotti jew servizzi mhux koperti jaqbeż il-50 % tal-valur totali tal-prodotti jew servizzi li jikkostitwixxu l-offerta, għandha tinforma b'dan lill-offerenti l-oħrajn bil-miktub u tinkludi r-raġunijiet għan-natura anormalment baxxa tal-prezz jew tal-ispejjeż imposti. L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri adegwati biex jiżguraw li fit-twettiq tal-kuntratti pubbliċi l-operaturi ekonomiċi jikkonformaw mal-obbligi applikabbli fl-oqsma tal-liġi ambjentali, soċjali u tax-xogħol stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni, id-dritt nazzjonali, il-ftehimiet kollettivi jew mid-dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali tal-ambjent, soċjali u tax-xogħol elenkati fl-Anness XI tad-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku [...] 2013.
Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2
Awtorità/entità kontraenti tista' twaqqaf kwalunkwe divulgazzjoni ta' tagħrif fejn dan ikun jista' jostakola l-applikazzjoni tal-liġi, imur kontra l-interess pubbliku, jippreġudika l-interessi kummerċjali leġittimi tal-operaturi ekonomiċi, kemm jekk pubbliċi jew privati, jew ikun jista' jippreġudika l-kompetizzjoni ġusta bejniethom.
Wara li jiġu infurmati mill-awtorità/entità kontraenti bl-intenzjoni tagħhom li jaċċettaw offerta anormalment baxxa, l-offerenti l-oħrajn għandu jkollhom il-possibilità li jagħtu informazzjoni rilevanti lill-awtorità/entità kontraenti fi żmien raġonevoli sabiex l-awtorità/entità kontraenti tkun tista’ tieħu deċiżjoni dwar l-aċċettazzjoni b’għarfien sħiħ ta’ fatturi potenzjali li setgħu influwenzaw il-valutazzjoni tan-natura anormalent baxxa tal-prezz jew tal-ispejjeż imposti.
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
Il-Kummissjoni tista' fi kwalunke ħin, fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba tal-partijiet interessati jew ta' Stat Membru, tiftaħ investigazzjoni esterna dwar l-akkwist fir-rigward ta' miżuri allegatament restrittivi tal-akkwist, meta tqis li din l-azzjoni tkun fl-interess għall-Unjoni.
Il-Kummissjoni tista’ fi kwalunke ħin, fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba tal-partijiet interessati, l-awtorità/entità kontraenti jew ta’ Stat Membru, tiftaħ investigazzjoni esterna dwar l-akkwist fir-rigward ta’ miżuri allegatament restrittivi tal-akkwist. Fid-deċiżjoni tagħha biex tinbeda investigazzjoni tal-akkwist esterna, il-Kummissjoni għandha tqies in-numru ta' talbiet li saru mill entitajiet/awtoritajiet kontraenti jew mill-Istati Membri. Fil-każ li l-Kummissjoni tirrifjuta li tiftaħ investigazzjoni, għandha tiġġustifika d-deċiżjoni tagħha lill-Istat Membru, il-parti interessata jew l-entità kontraenti li jkunu għamlu t-talba.
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tqis jekk għadd ta' esklużjonijiet maħsuba kinux approvati skont l-Artikolu 6(3) ta' dan ir-Regolament.
imħassar
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
2.  L-investigazzjoni msemmija f'paragrafu 1 titwettaq abbażi tal-kriterja stipulati f'Artikolu 6.
2.  L-investigazzjoni msemmija f'paragrafu 1 titwettaq abbażi tal-kriterja stipulati fil-punt (ga) tal-Artikolu 2(1).
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3
3.  Il-valutazzjoni li titwettaq mill-Kummissjoni dwar jekk miżuri restrittivi tal-akkwist ikunux qed jiġu applikati minn pajjiżi terzi kkonċernati għandha ssir abbażi ta' tagħrif mogħti minn partijiet interessati u Stati Membri u/jew fatti miġbura mill-Kummissjoni matul l-investigazzjoni tagħha, u għandha tiġi konkluża f'perjodu ta' disa' xhur wara li tkun bdiet l-investigazzjoni. F’każijiet iġġustifikati kif xieraq dan il-perjodu ta’ żmien jista’ jiġi estiż bi tliet xhur.
3.  Il-valutazzjoni li titwettaq mill-Kummissjoni dwar jekk miżuri restrittivi tal-akkwist ikunux qed jiġu applikati minn pajjiżi terzi kkonċernati għandha ssir abbażi ta’ tagħrif mogħti minn partijiet interessati u Stati Membri u/jew fatti miġbura mill-Kummissjoni matul l-investigazzjoni tagħha jew ir-rapporti regolari tagħha dwar l-ostakli kummerċjali li jeżistu fil-pajjiżi terzi; u għandha tiġi konkluża f’perjodu ta’ tliet xhur wara li tkun bdiet l-investigazzjoni. F’każijiet iġġustifikati kif xieraq dan il-perjodu ta’ żmien jista’ jiġi estiż b’xahar.
Il-valutazzjoni mill-Kummissjoni għandha tqis it-talbiet li saru mill-awtoritajiet/entitajiet kontraenti għall-investigazzjonijiet skot l-Artikolu 6 paragrafu 1 wara li jkunu nbdew il-proċeduri stabbiliti f'dan l-artikolu.
Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
Meta, wara li tkun inbdiet il-konsultazzjoni, il-pajjiż ikkonċernat jieħu miżuri rimedjali/korrettivi sodisfaċenti, iżda dan mingħajr ma jieħu impenji ġodda għall-aċċess għas-suq, il-Kummissjoni tista' tissospendi jew ittemm il-konsultazzjoni.
Meta, wara li tkun inbdiet il-konsultazzjoni, il-pajjiż ikkonċernat jieħu miżuri rimedjali/korrettivi sodisfaċenti, iżda dan mingħajr ma jieħu impenji ġodda għall-aċċess għas-suq, il-Kummissjoni tista’ tissospendi, ittemm il-konsultazzjoni, jew tistieden lill-pajjiż konċernat biex jibda negozjati, skont l-Artikolu 9(4).
Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – parti introduttorja
Fejn il-miżuri rimedjali/korrettivi li jkunu ttieħdu mill-pajjiż terz ikkonċernat jintemmu, jiġu sospiżi jew implimentati b'mod mhux xieraq, il-Kummissjoni tista':
Fejn il-miżuri rimedjali/korrettivi li jkunu ttieħdu mill-pajjiż terz ikkonċernat jintemmu, jiġu sospiżi jew implimentati b’mod mhux xieraq, il-Kummissjoni taġixxi skont l-Artikolu 10 sabiex tadotta atti ta’ implimentazzjoni sabiex tillimita l-aċċess ta’ prodotti u servizzi li joriġinaw f’pajjiż terz.
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – punt i
(i)  tkompli jew terġa tibda l-konsultazzjoni mal-pajjiż terz ikkonċernat, u/jew
imħassar
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – punt ii
(ii)  tieħu azzjoni skont Artikolu 10 li tadotta atti ta' implimentazzjoni biex tillimita l-aċċess għal prodotti u servizzi li joriġinaw minn pajjiż terz
imħassar
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4
4.  Jekk, wara li tkun bdiet il-konsultazzjoni, jidher li l-aktar mod xieraq sabiex tintemm prattika restrittiva ta’ akkwist tkun il-konklużjoni ta’ ftehim internazzjonali, għandhom jitwettqu negozjati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 207 u 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Jekk pajjiż ikun impenja ruħu f’negozjati sostanzjali mal-Unjoni Ewropea dwar l-aċċess għas-suq fil-qasam tal-akkwist pubbliku, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni li jipprevedi li l-prodotti u s-servizzi minn dak il-pajjiż ma jistgħux jiġu esklużi mill-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti skont l-Artikolu 6.
4.  Jekk, wara li tkun bdiet il-konsultazzjoni, jidher li l-aktar mod xieraq sabiex tintemm prattika restrittiva ta’ akkwist tkun il-konklużjoni ta’ ftehim internazzjonali, għandhom jitwettqu negozjati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 207 u 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Jekk pajjiż ikun impenja ruħu f’negozjati mal-Unjoni Ewropea dwar l-aċċess għas-suq fil-qasam tal-akkwist pubbliku, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni li jipprevedi li l-prodotti u s-servizzi minn dak il-pajjiż ma jistgħux jiġu esklużi mill-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti skont Artikolu 6. Il-Kummissjoni għandha tiġġustifika kif dovut id-deċiżjoni korrispondenti tagħhom lill-entitá kontraenti li ressqet l-applikazzjoni.
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
Il-Kummissjoni tista' ttemm il-konsultazzjoni jekk il-pajjiż ikkonċernat jieħu impenji internazzjonali mifthema mal-Unjoni fi kwalunkwe wieħed minn dawn l-oqsfa li ġejjin:
Il-Kummissjoni tista’ ttemm il-konsultazzjoni jekk il-pajjiż ikkonċernat ikun ħa l-miżuri li ġejjin mal-Unjoni jew fuq livell internazzjonali:
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a (ġdid)
(a)  impenji internazzjonali ġew miftehma mal-Unjoni Ewropea fi kwalunkwe minn dawn l-oqsfa li ġejjin:
Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a iii
(iii)  Espansjoni tal-impenji tiegħu għall-aċċess għas-suq li ttieħdu fil-kuntest tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Akkwist tal-Gvern jew fil-kuntest tal-ftehim bilaterali konkluż mal-Unjoni f’dak il-qafas,
(iii)Espansjoni tal-impenji tiegħu għall-aċċess għas-suq li ttieħdu fil-kuntest tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Akkwist tal-Gvern (GPA) jew fil-kuntest ta' ftehim bilaterali konkluż mal-Unjoni f’dak il-qafas, u
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b (ġdid)
(b)  jiġu adottati miżuri korrettivi mill-pajjiż ikkonċernat
Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6
6.  Fil-każ li konsultazzjoni ma’ pajjiż terz ma twassalx għal riżultati sodisfaċenti fi żmien 15-il xahar mid-data meta tkun bdiet il-konsultazzjoni mal-pajjiż terz, il-Kummissjoni għandha ttemm il-konsultazzjoni u tikkunsidra azzjoni skont l-Artikolu 10 biex tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jillimitaw l-aċċess ta’ prodotti u servizzi li joriġinaw minn pajjiż terz.
6.  Fil-każ li konsultazzjoni ma’ pajjiż terz ma twassalx għal riżultati sodisfaċenti fi żmien 12-il xahar mill-jum kalendarju meta tkun bdiet il-konsultazzjoni mal-pajjiż terz, il-Kummissjoni għandha ttemm il-konsultazzjoni u tikkunsidra azzjoni skont l-Artikolu 10 biex tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jillimitaw l-aċċess ta’ prodotti u servizzi li joriġinaw minn pajjiż terz.
Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1
1.  Fejn f'investigazzjoni skont Artikolu 8, u wara li tkun segwita l-proċedura prevista f'Artikolu 9, jinsab li miżuri restrittivi tal-akkwist adottati jew applikati minn dak il-pajjiż terz wasslu għal nuqqas ta' reċiproċità importanti fil-ftuħ tas-suq bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz, kif imsemmi f'Artikolu 6, il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni sabiex tillimita temporanjament l-aċċess għal prodotti u servizzi mhux koperti li joriġinaw minn pajjiż terz. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 17(2).
1.  Meta f’investigazzjoni skont l-Artikolu 8, u wara li tkun ġiet segwita l-proċedura prevista fl-Artikolu 9, tinstab nuqqas ta’ reċiproċità importanti fil-ftuħ tas-suq bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz, kif imsemmi f'punt (ga) tal-Artikolu 2(1), il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni sabiex tillimita temporanjament l-aċċess għal prodotti u servizzi mhux koperti li joriġinaw minn pajjiż terz.sa perjodu ta' ħames snin, li jista' jiġi estiż għal ħames snin oħra. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 17(2).
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – parti introduttorja
Miżuri adottati skont il-paragrafu 1 jistgħu, b'mod partikolari, ikunu limitati għal:
Il-Kummissjoni ma għandhiex tapprova esklużjoni maħsuba fejn din tkun tikser l-impenji għall-aċċess għas-suq li tkun ħadet l-Unjoni fil-ftehimiet internazzjonali tagħha. Miżuri adottati skont il-paragrafu 1 jistgħu, b'mod partikolari, ikunu limitati għal:
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)
Jekk il-miżuri adottati skont l-Artikolu 9(4) u l-Artikolu 10 ma jkunu, fil-frattemp, ġew sospiżi jew imħassra, għandhom jiskadu ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tagħhom.
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Awtoritajiet/entitajiet kontraenti jistgħu jiddeċiedu li, fil-qafas tal-proċedura tal-akkwist, ma japplikawx il-miżuri skont Artikolu 10 jekk:
1.  Awtoritajiet/entitajiet kontraenti jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni biex, fil-qafas tal-proċedura tal-akkwist, ma tapplikax il-miżuri skont Artikolu 10 jekk:
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 (ġdid)
Jekk, fl-aħħar ta’ 15-il jum kalendarju, il-Kummissjoni ma tkunx adottat deċiżjoni li tapprova jew ma tapprovax din it-talba, għandu jitqies li t-talba ma tkunx ġiet approvata mill-Kummissjoni. F’ċirkostanzi eċċezzjonali, din l-iskadenza tista’ tiġi estiża b’perjodu massimu ieħor ta’ ħamest ijiem kalendarju.
Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
Fejn awtorità/entità kontraenti jkollha l-intenzjoni li ma tapplikax il-miżuri adottati skont l-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament, jew applikabbli mill-ġdid skont l-Artikolu 11, għandha tindika dan fin-notifika ta’ kuntratt li għandha tippubblika skont l-Artikolu 35 tad-Direttiva 2004/18/KE jew l-Artikolu 42 tad-Direttiva 2004/17/KE. Għandha tinnotifika lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn għaxart ijiem kalendarji wara l-pubblikazzjoni tan-notifika tal-kuntratt.
Fejn awtorità/entità kontraenti jkollha l-intenzjoni li ma tapplikax il-miżuri adottati skont l-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament, jew applikabbli mill-ġdid skont l-Artikolu 11, għandha tindika dan fin-notifika ta’ kuntratt li għandha tippubblika skont l-Artikolu 35 tad-Direttiva 2004/18/KE jew l-Artikolu 42 tad-Direttiva 2004/17/KE.
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
In-notifika għandha tintbagħat permezz ta' mezzi elettroniċi u bl-użu ta' formoli standard. Il-Kummissjoni għanda tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu formoli standard għan-notifiki tal-kuntratti u n-notifikazzjoni skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 17(3).
Il-Kummissjoni għanda tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu formoli standard għan-notifiki tal-kuntratti skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 17(3).
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3
In-notifika għandha tinkludi t-tagħrif li ġej:
imħassar
(a)  l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-awtorità/entità kontraenti;
(b)  deskrizzjoni tal-prodott tal-kuntratt;
(c)  tagħrif dwar l-oriġini tal-operatur ekonomiku, il-prodotti u/jew is-servizzi li għandhom jiġu ammessi;
(d)  ir-raġunijiet li fuqhom hija bbażata d-deċiżjoni li ma jiġux applikati miżuri restrittivi u ġustifikazzjoni ddettaljata għall-użu tal-eċċezzjoni;
(e)  fejn xieraq, kwalunkwe tagħrif ieħor meqjus bżonnjuż mill-awtorità/entità kontraenti.
Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3
3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 14 tista' tkun revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ b’effett mill-jum ta’ wara l-publikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
3.  Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikolu 14 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din tidħol fis-seħħ fil-ġurnata kalendarja wara dik tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fid-deċiżjoni msemmija. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 16 a (ġdid)
Artikolu 16a
Kundizzjonijiet tal-akkwist fil-qafas ta’ programmi ffinanzjati mill-Unjoni fil-pajjiżi terzi.
Fil-qafas tas-kuntratti pubbliċi ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, il-Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura l-implimentazzjoni ta’ qafas regolatorju vinkolanti, sabiex jirregola l-akkwist u l-implimentazzjoni tal-kuntratti pubbliċi internazzjonali. F'dak il-kuntest, l-Unjoni għandha tadotta regoli uniformi biex tiżgura kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni leali bejn l-Unjoni u operaturi ekonomiċi ta' pajjiżi terzi.
Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni, il-Kunsill, il-Parlament Ewropew, l-Istati Membri u l-uffiċjali tagħhom m'għandhomx jiżvelaw kwalunkwe tagħrif ta' natura kunfidenzjali li jasal skont dan ir-Regolament, mingħajr permess speċifiku mill-fornitur ta' dan it-tagħrif.
imħassar
Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 18 - paragrafu 4a (ġdid)
4a.  L-informazzjoni li tasal skont dan ir-Regolament u ddikjarata mill-fornitur tal-informazzjoni li hi ta’ natura kunfidenzjali, taħt l-ebda ċirkostanzi m’għandha tiġi żvelata, sakemm il-fornitur ma jagħtix il-permess speċifiku tiegħu.
Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 19
Sal-1 ta' Jannar 2017, u mill-inqas kull tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u dwar il-progress li jkun sar fin-negozjati internazzjonali, skont dan ir-Regolament, fir-rigward tal-aċċess għall-operaturi ekonomiċi tal-UE għall-proċeduri ta' għoti ta' kuntratti pubbliċi fil-pajjiżi terzi. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, fuq talba tagħha, tagħrif xieraq.
Mill-inqas kull tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u dwar il-progress li jkun sar fin-negozjati internazzjonali, skont dan ir-Regolament, fir-rigward tal-aċċess għall-operaturi ekonomiċi tal-UE għall-proċeduri ta' għoti ta' kuntratti pubbliċi fil-pajjiżi terzi. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, fuq talba tagħha, tagħrif xieraq. Meta l-Kummissjoni tissottometti t-tieni rapport tagħha, għandha tippreżenta wkoll lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill proposta leġiżlattiva għal Regolament emendat jew inkella tistabbilixxi raġunijiet għaliex fl-opinjoni tagħha ma huwa meħtieġ l-ebda tibdil. Jekk il-Kummissjoni ma tikkonformax ma’ dan l-obbligu, ir-Regolament jieqaf japplika fi tmiem it-tieni sena wara s-sottomissjoni tat-tieni rapport.
Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 20
L-Artikoli 58 u 59 tad-Direttiva 2004/17/KE għandhom ikunu rrevokati b’effett mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.
Il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk l-Artikoli 58 u 59 tad-Direttiva 2004/17/KE għandhomx jinżammew. Fid-dawl tal-konlużjonijiet ta’ din il-valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva li tirrevoka dawk l-Artikoli b’effett mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa jiġi eżaminat skont l-Artikolu 57(2), it-tieni subparagrafu (A7-0454/2013).

Avviż legali - Politika tal-privatezza