Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0454(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0385/2012

Předložené texty :

A7-0385/2012

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Hlasování :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0029

Přijaté texty
PDF 284kWORD 40k
Středa, 15. ledna 2014 - Štrasburk
Program Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie ***I
P7_TA(2014)0029A7-0385/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie COM(2011)0914 – C7–0513/2011 – 2011/0454(COD)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0914),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0513/2011),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 15. května 2012(1),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 14. listopadu 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Rozpočtového výboru (A7-0385/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1)Úř. věst. C 201, 7.7.2012, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. ledna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se zavádí program na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie (program Hercule III) a zrušuje rozhodnutí č. 804/2004/ES
P7_TC1-COD(2011)0454

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 250/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí