Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0454(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0385/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0385/2012

Viták :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Szavazatok :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0029

Elfogadott szövegek
PDF 201kWORD 38k
2014. január 15., Szerda - Strasbourg
A Hercule III. program és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme ***I
P7_TA(2014)0029A7-0385/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. január 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló Hercule III programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0914),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 325. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0513/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Számvevőszék 2012. május 15-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. november 14-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság Bizottság véleményére (A7-0385/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)HL C 201., 2012.7.7., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. január 15-én került elfogadásra az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló program (Hercule III program) létrehozásáról és a 804/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0454

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 250/2014/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat