Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0454(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0385/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0385/2012

Debates :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Balsojumi :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0029

Pieņemtie teksti
PDF 271kWORD 38k
Trešdiena, 2014. gada 15. janvāris - Strasbūra
Hercule III programma un Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzība ***I
P7_TA(2014)0029A7-0385/2012
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Hercule III programmu, lai veicinātu darbības Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā (COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0914),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 325. pantu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0513/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas 2012. gada 15. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 14. novembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A7-0385/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 201, 7.7.2012, 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko izveido programmu darbību veicināšanai Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības jomā (programma Hercule III) un atceļ Lēmumu Nr. 804/2004/EK
P7_TC1-COD(2011)0454

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 250/2014.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika