Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0454(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0385/2012

Texte depuse :

A7-0385/2012

Dezbateri :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Voturi :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0029

Texte adoptate
PDF 277kWORD 80k
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg
Programul Hercule III și protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene ***I
P7_TA(2014)0029A7-0385/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind programul Hercule III în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene (COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0914),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0513/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi Europene din 15 mai 2012(1)

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 14 noiembrie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0385/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)JO C 201, 7.7.2012, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 ianuarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene (programul „Hercule III”) și de abrogare a Deciziei nr. 804/2004/CE
P7_TC1-COD(2011)0454

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 250/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate