Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0454(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0385/2012

Predkladané texty :

A7-0385/2012

Rozpravy :

PV 14/01/2014 - 13
CRE 14/01/2014 - 13

Hlasovanie :

PV 15/01/2014 - 10.13
CRE 15/01/2014 - 10.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0029

Prijaté texty
PDF 282kWORD 44k
Streda, 15. januára 2014 - Štrasburg
Program Hercule III a ochrana finančných záujmov Európskej únie ***I
P7_TA(2014)0029A7-0385/2012
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0914),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0513/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 15. mája 2012(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. novembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výbor pre rozpočet (A7-0385/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 201, 7.7.2012, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. januára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (program Hercule III) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 804/2004/ES
P7_TC1-COD(2011)0454

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 250/2014.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia