Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0278(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0457/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0457/2013

Rasprave :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Glasovanja :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Objašnjenja glasovanja
PV 15/04/2014 - 17.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Usvojeni tekstovi
PDF 504kWORD 105k
Srijeda, 15. siječnja 2014. - Strasbourg
Statistika u vezi s robnom razmjenom između država članica ***I
P7_TA(2014)0030A7-0457/2013

Amandmani Europskog parlamenta od 15. siječnja 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 638/2004 o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera, priopćavanjem informacija od strane carinske uprave, razmjenom povjerljivih podataka između država članica i definicijom statističke vrijednosti. (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Posebno je važno da Komisija provede odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnog rada, uključujući savjetovanja na stručnoj razini. Tijekom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija treba osigurati istodobnu, pravovremenu i odgovarajuću dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.
(6)  Posebno je važno da Komisija provede odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnog rada, uključujući savjetovanja na najučinkovitijoj stručnoj razini, nakon obavještavanja država članica o tome koga se treba konzultirati te na temelju čega se treba osigurati poštovanje nepristranosti, te izbjegavanje mogućih sukoba interesa. Tijekom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija treba osigurati istodobnu, pravovremenu i odgovarajuću dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.
Amandman 2
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Komisija treba osigurati da se tim delegiranim aktima ne nameće znatan dodatni administrativni teret državama članicama i njihovim predstavnicima.
(7)  Komisija treba osigurati da se tim delegiranim aktima ne nameće znatan dodatni trošak ili administrativni teret državama članicama i njihovim predstavnicima te da ostanu u okviru isplativosti.
Amandman 3
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 638/2004, Komisiji se trebaju dodijeliti provedbene ovlasti kojima joj se omogućuje donošenje postupaka prikupljanja informacija, posebno u odnosu na oznake koje će se koristiti, tehničkih odredbi za sastavljanje godišnje statistike trgovine prema karakteristikama poduzeća i svih mjera potrebnih kako bi se osiguralo da je kvaliteta proslijeđenih podataka u skladu s kriterijima kvalitete. Te se ovlasti trebaju izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.
(8)  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu Uredbe (EZ) br. 638/2004, Komisiji se trebaju dodijeliti provedbene ovlasti kojima joj se omogućuje donošenje postupaka prikupljanja informacija, posebno u odnosu na oznake koje će se koristiti, tehničkih odredbi za sastavljanje godišnje statistike trgovine prema karakteristikama poduzeća i svih mjera potrebnih kako bi se osiguralo da je kvaliteta besplatnih proslijeđenih podataka u skladu s kriterijima kvalitete. Te se ovlasti trebaju izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.
Amandman 4
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  U okviru strategije za novu strukturu Europskog statističkog sustava (dalje u tekstu: „ESS”) namijenjene poboljšanju koordinacije i partnerstva u jasnoj piramidalnoj strukturi u okviru ESS-a, Odbor za europski statistički sustav (dalje u tekstu: „ESSC”), osnovan na temelju Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici9, treba imati savjetodavnu ulogu i pomoći Komisiji u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti.
(10)  U okviru strategije za novu strukturu Europskog statističkog sustava (dalje u tekstu: „ESS”) namijenjene poboljšanju koordinacije i partnerstva u jasnoj piramidalnoj strukturi u okviru ESS-a, Odbor za europski statistički sustav (dalje u tekstu: „ESSC”), osnovan na temelju Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća9, treba imati savjetodavnu ulogu i pomoći Komisiji u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti. Poboljšanje koordinacije između nacionalnih vlasti i Komisije (Eurostata) ključ je za pripremanje kvalitetnije statistike u Europskoj uniji.
__________________
__________________
9 SL L 87, 31.3.2009., str. 164.
9 Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici
(SL L 87, 31.3.2009, str. 164).
Amandman 5
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Uredbu (EZ) br. 638/2004 potrebno je izmijeniti zamjenom upućivanja na Odbor za Intrastat upućivanjem na ESSC.
(11)  Uredbu (EZ) br. 638/2004 potrebno je izmijeniti zamjenom upućivanja na Odbor za Intrastat upućivanjem na ESSC. ESSC bi trebao imati jednaku strukturu članstva kao i Odbor za Intrastat, tj. jednog člana po svakoj državi članici.
Amandman 6
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Pojednostavljenje programa carinjenja dovelo je do nedostupnosti statističkih informacija na razini carine o robi koja podliježe postupcima carinjenja. Kako bi se osigurala pokrivenost podataka, kretanja te robe trebaju se uključiti u sustav Intrastat.
(12)  Pojednostavljenje programa carinjenja dovelo je do nedostupnosti statističkih informacija na razini carine o robi koja podliježe postupcima carinjenja. Kako bi se osigurala pokrivenost podataka, kretanja te robe trebaju se uključiti u sustav Intrastat uz ograničavanje dodatnih troškova u najvećoj mogućoj mjeri. Podaci bi trebali slijediti načelo jednosmjernog sustava izvještavanja, stoga bi ih trebala prikupljati samo izvozna društva, pod uvjetom da se može jamčiti kvaliteta podataka.
Amandman 7
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  Među državama članicama treba biti dopuštena razmjena povjerljivih podataka koji se odnose na statistiku trgovine unutar EU-a radi povećanja učinkovitosti razvoja, proizvodnje i diseminacije ili poboljšanja kvalitete te statistike.
(13)  Među državama članicama treba biti dopuštena besplatna razmjena povjerljivih podataka koji se odnose na statistiku trgovine unutar EU-a ako je to potrebno radi povećanja učinkovitosti razvoja, proizvodnje i distribucije ili poboljšanja kvalitete te statistike. Takve bi razmjene trebale biti dobrovoljne te bi trebale biti moguće na prijelazno razdoblje nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Takva razmjena povjerljivih podataka trebala bi se, međutim, pažljivo provoditi i sama po sebi ne bi trebala prouzročiti povećanje administrativnog opterećenja za društva.
Amandman 8
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Definicija statističke vrijednosti treba se razjasniti i uskladiti s definicijom tog podatkovnog elementa u okviru statistike trgovine izvan EU-a.
(14)  Definicija statističke vrijednosti mora se razjasniti i uskladiti s definicijom tog podatkovnog elementa u okviru statistike trgovine izvan EU-a kako bi se omogućila bolja usporedivost statistike trgovine unutar EU-a i izvan EU-a. Jedinstvene definicije nužne su za ispravnu i neometanu prekograničnu trgovinu, a posebno su važne kao preduvjet da različite nacionalne vlasti na usklađen način mogu tumačiti pravila koja utječu na prekogranične aktivnosti poslovnih subjekata.
Amandman 9
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  U skladu s načelom proporcionalnosti, potrebno je i primjereno utvrditi pravila priopćenja informacija od strane carinske uprave, razmjene povjerljivih podataka između država članica i definiranja statističke vrijednosti u domeni statistike trgovine unutar EU-a. Ova Uredba ne izlazi iz okvira onog što je potrebno za postizanje tog cilja u skladu s člankom 5. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji.
(15)  U skladu s načelom proporcionalnosti, potrebno je i primjereno utvrditi usklađena pravila priopćenja informacija od strane carinske uprave, razmjene povjerljivih podataka između država članica i definiranja statističke vrijednosti u domeni statistike trgovine unutar EU-a. Ova Uredba ne izlazi iz okvira onog što je potrebno za postizanje tog cilja u skladu s člankom 5. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji.
Amandman 10
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15a)  Razmjena informacija preko nacionalnih tijela treba biti besplatna za države članice i institucije Unije ili agencije.
Amandman 11
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17a)  S obzirom na gospodarsku situaciju država članica i jačanje koordinacijskih mjera na razini Unije, postoji potreba za izradom cjelovitog pristupa i pouzdanijih statističkih pokazatelja kako bi se politike učinkovitije provele.
Amandman 12
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 17.b (nova)
(17b)  Nakon nedavnog otkrića kršenja zaštite podataka građana Unije i država članica, postoji potreba za pojačanjem sigurnosti načina prijenosa osjetljivih statističkih podataka, uključujući ekonomske podatke,
Amandman 13
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka b
Uredba (EZ) br. 638/2004
Članak 5. – stavak 2.
2.  Statističke informacije o otpremama i dostavama robe koja podliježe jedinstvenoj carinskoj deklaraciji u carinske ili fiskalne svrhe carinska tijela dostavljaju izravno nacionalnim tijelima najmanje jednom mjesečno.
2.  Statističke informacije o otpremama i dostavama robe koja podliježe jedinstvenoj carinskoj deklaraciji u carinske ili fiskalne svrhe carinska tijela dostavljaju izravno nacionalnim tijelima jednom mjesečno.
Amandman 14
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 638/2004
Članak 9a. – stavak 1.
Razmjena povjerljivih podataka, prema definiciji u članku 3. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici (*) u statističke je svrhe dozvoljena između odgovarajućih nacionalnih tijela svake države članice ako služi učinkovitom razvoju, proizvodnji i diseminaciji europskih statistika u vezi s robnom razmjenom između država članica ili poboljšava njihovu kvalitetu.
* SL L 87, 31.3.2009., str. 164.
Besplatna razmjena povjerljivih podataka, prema definiciji u članku 3. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (*) isključivo je u statističke svrhe dozvoljena između odgovarajućih nacionalnih tijela svake države članice ako se dokaže da služi učinkovitom razvoju, proizvodnji i distribuciji europskih statistika u vezi s robnom razmjenom između država članica ili znatno poboljšava njihovu kvalitetu. Svako dodatno administrativno opterećenje i troškovi za državu članicu drže se na minimumu. Takva razmjena povjerljivih podataka dobrovoljna je do ...⃰ ⃰
(*) Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. Ožujka 2009. O europskoj statistici (SL L 87, 31.3.2009., str. 164).
⃰ ⃰ Pet godina od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 15
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 638/2004
Članak 9a. – stavak 2.
Nacionalna tijela koja su dobila povjerljive podatke moraju tretirati te podatke kao povjerljive i koristiti ih samo u statističke svrhe.
Nacionalna tijela koja su dobila povjerljive podatke moraju tretirati te podatke kao povjerljive i koristiti ih samo u statističke svrhe. Nacionalna tijela ne prenose takve podatke međunarodnim organizacijama, osim onima navedenim u ovoj Uredbi.
Amandman 16
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 6. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 638/2004
Članak 10. – stavak 5.
5.  Države članice mogu, pod određenim uvjetima, koji zadovoljavaju zahtjeve kvalitete, pojednostavniti informacije koje je potrebno pribaviti za male pojedinačne poslove. Komisija je ovlaštena, u skladu s člankom 13.a, donositi delegirane akte radi definiranja tih uvjeta.
5.  Države članice mogu, pod određenim uvjetima koji zadovoljavaju zahtjeve kvalitete, pojednostavniti informacije koje je potrebno pribaviti za male pojedinačne poslove uz uvjet da takvo pojednostavljenje nema negativne učinke na kvalitetu statistike. Komisija je ovlaštena, u skladu s člankom 13.a, donositi delegirane akte radi definiranja tih uvjeta.
Amandman 17
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 6.a (nova)
Uredba (EZ) br. 638/2004
Članak 11.
(6a)  Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:
Članak 11.
„Članak 11.
Statistička povjerljivost
Statistička povjerljivost
Samo ako osoba ili osobe koje su pružile informacije to zatraže, nacionalna tijela moraju donijeti odluku o tome hoće li se statistički rezultati koji omogućuju neizravno utvrđivanje navedenog/navedenih dobavljača širiti, ili će se dopuniti tako da njihovo širenje ne dovede u pitanje statističku povjerljivost.
Samo ako osoba ili osobe koje su pružile informacije to zatraže, nacionalna tijela moraju donijeti odluku o tome hoće li se statistički rezultati koji omogućuju neizravno utvrđivanje navedenog/navedenih dobavljača širiti, ili će se dopuniti tako da njihovo širenje ne dovede u pitanje statističku povjerljivost. Nacionalna tijela osiguravaju da svi štetni učinci na osobi ili osobama koje pružaju informacije budu jasno nadjačani statističkim prednostima.”
Amandman 18
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 7. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 638/2004
Članak 12. – stavak 4. – podstavak 3.
Komisija provedbenim aktima donosi tehničke odredbe za sastavljanje te statistike.
Komisija provedbenim aktima donosi tehničke odredbe za najekonomičnije sastavljanje te statistike.
.
Amandman 19
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 8.
Uredba (EZ) br. 638/2004
Članak 13. – stavak 4. – podstavak 1.
(4)  Komisija provedbenim aktima donosi sve potrebne mjere za osiguravanje kvalitete proslijeđene statistike u skladu s kriterijima kvalitete.
(4)  Komisija provedbenim aktima donosi sve potrebne mjere za osiguravanje kvalitete proslijeđene statistike u skladu s kriterijima kvalitete, pri čemu treba izbjegavati prekomjerne troškove za nacionalne statističke službe.
Amandman 20
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 9.
Uredba (EZ) br. 638/2004
Članak 13a. – stavak 2.
(2)  Pri izvršavanju ovlasti delegiranih u članku 3. stavku 4., članku 6. stavku 2., članku 10. stavcima 3., 4. i 5., članku 12. stavku 1. točki (a) i stavku 2. Komisija mora osigurati da se delegiranim aktima ne nameće znatno dodatno administrativno opterećenje državama članicama i njihovim nadležnim odjelima.
(2)  Pri izvršavanju ovlasti delegiranih u članku 3. stavku 4., članku 6. stavku 2., članku 10. stavcima 3., 4. i 5., članku 12. stavku 1. točki (a) i stavku 2. Komisija mora osigurati da se delegiranim aktima ne nameću znatni dodatni troškovi ili administrativno opterećenje državama članicama i njihovim nadležnim odjelima. Komisija teži smanjenjima troškova ili administrativnog opterećenja kad je to moguće. Osim toga, Komisija savjesno opravdava radnje u tim namjernim delegiranim aktima te pruža podatke iz država članica o opterećenjima i troškovima proizvodnje u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EZ ) br. 223/2009.
Amandman 21
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 9.
Uredba (EZ) br. 638/2004
Članak 13a. – stavak 3.
3.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 4., članka 6. stavka 2., članka 10. stavaka 3., 4. i 5., članka 12. stavka 1. točke (a) i stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od [(Ured za publikacije: unijeti točan datum stupanja na snagu Uredbe o izmjeni)].
3.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 4., članka 6. stavka 2., članka 10. stavaka 3., 4. i 5., članka 12. stavka 1. točke (a) i stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [(Ured za publikacije: molimo unesite točan datum stupanja na snagu Uredbe o izmjeni)]. Komisija sastavlja izvješće u vezi s ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja ako se Europski parlament i Vijeće ne usprotive tom produljenju najkasnije 3 mjeseca prije isteka svakog od tih razdoblja.
Amandman 22
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 9.
Uredba (EZ) br. 638/2004
Članak 13a. – stavak 6.
6.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3. stavkom 4., člankom 6. stavkom 2., člankom 10. stavcima 3., 4. i 5., člankom 12. stavkom 1. točkom (a) i stavkom 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće na njega ne izraze nikakav prigovor u razdoblju od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskome parlamentu i Vijeću ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. To se razdoblje produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
6.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3. stavkom 4., člankom 6. stavkom 2., člankom 10. stavcima 3., 4. i 5., člankom 12. stavkom 1. točkom (a) i stavkom 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće na njega ne izraze nikakav prigovor u razdoblju od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskome parlamentu i Vijeću ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. To se razdoblje produžuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

(1) Predmet je vraćen nadležnom odboru na razmatranje sukladno članku 57. stavku 2., drugom podstavku (A7-0457/2013).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti