Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2747(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0013/2014

Előterjesztett szövegek :

B7-0013/2014

Viták :

PV 13/01/2014 - 18
CRE 13/01/2014 - 18

Szavazatok :

PV 15/01/2014 - 10.15
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0031

Elfogadott szövegek
PDF 249kWORD 90k
2014. január 15., Szerda - Strasbourg
A vadon élő állatokat és növényeket érintő bűncselekmények elleni küzdelem
P7_TA(2014)0031B7-0013/2014

Az Európai Parlament 2014. január 15-i állásfoglalása a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűncselekményekről (2013/2747(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a bűnözéssel, a megelőzéssel és a büntető igazságszolgáltatással foglalkozó ENSZ-bizottság 2013. áprilisi határozatára, amelyet az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa 2013 júliusában megerősített, és amely „arra ösztönzi az ENSZ tagállamait, hogy a vadon élő növények és állatok tiltott kereskedelmét kezeljék súlyos bűncselekményként, amennyiben abban bűnszervezetek is érintettek”, és így az ember- és a kábítószer-kereskedelemmel azonos súlyúnak tartsák,

–  tekintettel az INTERPOL és az IFAW (Nemzetközi Állatjóléti Alap) által végzett, az EU-n belüli online elefántcsont-kereskedelemre vonatkozó vizsgálatra, amely megállapította, hogy a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos online bűncselekmények üldözése még meglehetősen kezdeti szakaszban van, és felszólított a vadon élő növények és állatok kereskedelmét szabályozó egyedi e-kereskedelmi jogszabály bevezetésére az EU-ban,

–  tekintettel a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes felei konferenciájának 2013. március 3. és 14. között Bangkokban (Thaiföld) megrendezett 16. ülésére készített uniós stratégiai célkitűzésekről szóló, 2013. február 6-i állásfoglalására(1),

–  Tekintettel az említett egyezmény részes felei konferenciája ülésének (CoP 16) eredményeire, amely ülésen a felek megegyeztek az orvvadászat és a vadon élő növényekkel és állatokkal való kereskedelem elleni számos konkrét intézkedésről, többek között a 16.39–16.40., valamint a 16.78–16.83. számú határozatokról,

–  tekintettel a CITES-egyezményre, amelyet a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelettel(2) és a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK bizottsági rendelettel(3) hajtottak végre az Európai Unióban,

–  tekintettel a Berni Egyezmény állandó bizottsága által 2011. december 2-án elfogadott, a vadon élő madarak illegális vadászatáról, csapdába ejtéséről és kereskedelméről szóló 155. (2011) sz. ajánlásra, valamint az ezt követően elfogadott, a madarak illegális vadászatának, csapdába ejtésének és kereskedelmének felszámolására vonatkozó bizottsági ütemtervre (12/2012),

–  tekintettel az USA, a Fülöp-szigetek és Gabon legutóbbi kezdeményezéseire, amelyek célja egyrészről az illegális elefántcsontkészleteik annak érdekében történő megsemmisítése, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét az elefántcsont iránti fokozott keresletre, valamint az illegális kereskedelem és az orvvadászat megnövekedett mértékére, másrészről a vadon élő növények és állatok kereskedelme elleni szigorú fellépés,

–  tekintettel az afrikai elefánt elterjedési területén található országok 11 államfőjének 2013. szeptember 26-i közös nyilatkozatára, amely a Clinton Globális Kezdeményezés keretében vállalt, arra irányuló kötelezettség részét képezi, hogy fellépnek az afrikai elefántok védelmét célzó partnerség mellett, arra ösztönözve a többi országot, hogy „rendeljenek el vagy ismét hirdessenek nemzeti moratóriumot az elefántagyar és az elefántcsontból készült termékek kereskedelmi importjára, exportjára és belföldi értékesítésre vonatkozóan mindaddig, amíg a vadon élő elefántokat az orvvadászat fenyegeti”,

–  tekintettel a „Szervezett bűnözés, korrupció és pénzmosás: megvalósítandó intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozó ajánlások (végleges jelentés)” című, 2013. október 23-i állásfoglalására(4), különösen annak 127. bekezdésére, valamint a „Szervezett bűnözés, korrupció és pénzmosás: megvalósítandó intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozó ajánlások (időközi jelentés)” című, 2013. június 11-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által 2013. február 27-én Brüsszelben a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos nemzetközi bűnözésről tartott munkaértekezlet eredményére,

–  tekintettel a Bizottsághoz intézett, a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűncselekményekről szóló, 2013. október 29-i kérdésre (O‑000123/2013 – B7‑0529/2013),

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűncselekmények, köztük az orvvadászat és az illegális kitermelés, a vadon élő növényekből és állatokból készült illegális termékek továbbítása, valamint e termékeknek az őket fogyasztó országokban történő illegális kereskedelme és használata mára a nemzetközi szervezett bűnözés komoly üzletága lett, amelynek éves forgalma legalább 19 milliárd USD, és jelenleg a világon a negyedik legkiterjedtebb illegális tevékenység a kábítószer-kereskedelem, a hamisítás és az emberkereskedelem után;

B.  mivel a vadon élő növények és állatok tiltott kereskedelmében gyakran nemzetközi szintű szervezett bűnhálózatok is részt vesznek, és e kereskedelem az ilyen hálózatok, valamint fegyveres felkelő csoportok jövedelemforrásaként szolgál;

C.  mivel a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés fenyegeti az egyes állatok jóllétét és az érintett állat- és növényfajok fennmaradását, valamint veszélybe sodorja a helyi ökoszisztémák egészét;

D.  mivel a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűncselekmények súlyos fenyegetést jelentenek számos ország biztonságára, politikai stabilitására, gazdaságára, az ott élők megélhetésére, természeti erőforrásaira és kulturális örökségére nézve; mivel az említett fenyegetések hatékony elhárításához szükséges válaszintézkedések mértéke gyakran túllépi a környezetvédelmi vagy vadvédelmi bűnüldözéssel foglalkozó hivatalok vagy egy adott ország vagy régió korlátozott hatáskörét;

E.  mivel a vadon élő növények és állatok tiltott kereskedelme nemcsak a már kimerített természeti erőforrásokkal rendelkező helyi közösségek biztonsága, jogállamisága és fejlődése szempontjából jelent komoly fenyegetést, hanem az e közösségeknek otthont adó országok és régiók békéje és biztonsága, valamint a globális fenntartható fejlődés szempontjából is;

F.  mivel a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűncselekmények elleni küzdelem a legmagasabb politikai szinten meghozott, összehangolt globális válaszintézkedést tesz szükségessé, továbbá a bűnüldözést és a büntető igazságszolgáltatási rendszert erősítő eszközök hatékony alkalmazását;

G.  mivel mindaddig, amíg a gyenge jogérvényesítési erőfeszítések mellett továbbra is nagy kereslet mutatkozik a vadon élő növényekből és állatokból készült termékek iránt, a legális kereskedelem továbbra is az illegális kereskedelem fedezékeként fog szolgálni, és ösztönözni fogja az orvvadászatot;

1.  hangsúlyozza, hogy az Európai Unió a vadon élő növények és állatok illegális kereskedelmének jelentős piaca és szállítási útvonala; felhívja a figyelmet, hogy az Europol becslései szerint a veszélyeztetett fajok kereskedelmével szerzett bevételek évi 18–26 milliárd eurót tesznek ki, és világviszonylatban az EU ezek legnagyobb célpiaca;

2.  hangsúlyozza, hogy a CITES célja az, hogy a vadon élő állatok és növények nemzetközi kereskedelme ne jelentsen veszélyt a fajok vadonban történő túlélésére;

3.  riasztónak tartja, hogy a Global Financial Integrity „Transznacionális bűnözés a fejlődő világban” című jelentése szerint a vadon élő növényekből és állatokból készült termékek csak online lebonyolított illegális kereskedelmének értéke évente 10 milliárd USD;

4.  aggodalmának ad hangot, amiért egyre kiterjedtebbek a kapcsolatok a vadon élő növények és állatok kereskedelméhez köthető személyek és a pénz, valamint a szervezett bűnözés más formái – köztük a kábítószer- és fegyverkereskedelem, a korrupció és a csalás, valamint a fegyveres megmozdulások és a terrorizmus – között;

5.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy szervezett bűnözői csoportok, különösen a csempészettel foglalkozó csoportok vonzónak találják a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmét, mivel nincs kapacitás a jogszabályok betartatására és végrehajtására, másrészről a haszon tekintélyes és a büntetések enyhék;

6.  hangsúlyozza, hogy ha az Európai Unió és a tagállamok valóban vezető szerepet kívánnak játszani a veszélyeztetett fajok védelmében, nemcsak arra van szükség, hogy sürgősen biztosítsák a nemzetközi tárgyalások aktív és ambiciózus támogatását, hanem arra is, hogy létrehozzák a legmegfelelőbb jogi keretet és megteremtsék a végrehajtás azon feltételeit, amelyek biztosítanák, hogy a tiltott kereskedelmet elősegítő valamennyi joghézag megszűnjön az Unió határain belül;

7.  felhívja a figyelmet arra, hogy a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés súlyosan fenyegetheti a jogállamiságot és a fenntartható fejlődést;

8.  tudatában van annak, hogy a különböző vadon élő állatokat érintő orvvadászat az EU területén is zajlik, és napjainkban tanúi lehetünk a 92/43/EGK irányelv (élőhelyvédelmi irányelv) IV. mellékletében és a 2009/147/EK irányelv (madárvédelmi irányelv) I. mellékletében felsorolt ritka, rendkívül védett és közvetlenül kipusztulással fenyegetett fajok megölésének, eltulajdonításának, elejtésének és kereskedelmének;

Fellépés az EU-n belül

9.  sürgeti a Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozzon ki uniós cselekvési tervet a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés és kereskedelem ellen, egyértelműen meghatározva az elérendő eredményeket és az időkereteket is;

10.  hangsúlyozza, hogy amint az a TRAFFIC legutóbbi jelentéséből(6) is kitűnik, az EU a vadon élő növényekből és állatokból készült illegális termékek, köztük az elefántcsont és az élő állatok fontos tranzitállomása, és ezért kedvező helyzetben van ahhoz, hogy ellenőrzése alá vonja e kereskedelmet;

11.  felszólítja a tagállamokat, hogy vezessenek be moratóriumot az elefántagyar, a nyers elefántcsont és az elefántcsontból készült termékek kereskedelmi importjára, exportjára és belföldi értékesítésre vonatkozóan mindaddig, amíg a vadon élő elefántokat az orvvadászat fenyegeti;

12.  felszólítja a tagállamokat, hogy csatlakozzanak a CITES többi részes feléhez és semmisítsék meg illegális elefántcsontkészleteiket, ezáltal küldve világos jelzést a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos kereskedelemmel és a vadon élő növényekből és állatokból készült illegális termékek iránti kereslettel szemben;

13.  felszólítja a tagállamokat, hogy hiánytalanul hajtsák végre a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtását segítő intézkedésekről szóló 2007/425/EK bizottsági ajánlást; javasolja, hogy a tagállamok rendelkezzenek az elkobzott példányok azonnali lefoglalásáról a CITES jobb végrehajtása és az élő állatok jóllétének védelme érdekében;

14.  felszólítja a Bizottságot, hogy a részes felek konferenciájának 16. ülésén (CoP16) elfogadott, az illegális kereskedelem tárgyát képező és elkobzott példányok elhelyezésének egyszerűsítésére irányuló rendelkezésekről szóló 16.47. sz. határozat tekintetében a CITES Állandó Bizottságának bevonásával biztosítsa az információcserével és az elkobzott élő állatok gyors hazajuttatásával kapcsolatos összehangolt megközelítéseket;

15.  ösztönzi a tagállamokat, hogy az EU-n belül a tudatosság, a kapacitás és az erőforrások növelésével erősítsék meg igazságszolgáltatási rendszerüket annak biztosítása érdekében, hogy a vadon élő növények és állatok tiltott kereskedelmével kapcsolatos büntetőeljárásokat a törvény adta kereteket teljesen kihasználva hatékonyan folytassák le, valamint hogy a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűncselekmények elkövetői a bűncselekmény súlyosságával arányos büntetést kapjanak; ezért szorgalmazza, hogy a Bizottság a 2007/425/EK ajánlás értelmében tegye hatékonyabbá a tagállamok közötti harmonizációt annak elkerülése érdekében, hogy a legenyhébb büntetéseket kiszabó államok a rendszer kiskapujaként szolgáljanak;

16.  felhívja a Bizottságot, hogy alaposan kísérje figyelemmel és felügyelje a környezet büntetőjog általi védelméről szóló 2008/99/EK irányelv végrehajtását, mert egyes tagállamok még mindig nem határozták meg az irányelv által előírt hatékony büntetőjogi szankciókat, amelyeket védett állat- és növényfajok megöléséért, elpusztításáért, birtoklásáért vagy eltulajdonításáért felelős személyekkel szemben is ki kell szabni;

17.  kéri, hogy az ENSZ-nek az erdők elleni bűncselekményekről szóló, 2013 májusában kiadott határozatában megfogalmazott aggályokat figyelembe véve, vizsgálják felül az illegális fakereskedelemre és más erdészeti vonatkozású cselekményekre irányuló meglévő uniós eszközöket, annak megállapítása céljából, hogy képesek-e megfelelően és hatékonyan megbirkózni az Unió területén tapasztalható jelentős mértékű illegális kereskedelemmel;

18.  felhívja a figyelmet arra, hogy napjainkban az Európai Unión belül még óriási eltérés van a vadon élő védett állatok kereskedelméért, eltulajdonításáért, elejtéséért vagy birtoklásáért kiszabott tagállami szankciók szabályozása között; rámutat, hogy ez a tagállamonként eltérő szankcionálás gyakran csökkenti az ellenőrzési rendszerek hatásosságát, valamint az egyes tagállamokban ellenőrzéssel megbízott szervek hatékonyságát;

19.  a 338/97/EK rendelet megsértéséért kiszabható megfelelő szankciók bevezetésére szólít fel a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés megakadályozása érdekében, továbbá felszólít arra, hogy vegyék figyelembe a jogsértésben érintett fajok piaci és természetvédelmi értékét, valamint az okozott költségeket; felszólít arra, hogy dolgozzanak ki egy olyan rendszert, amely biztosítja a szankciók összegének rendszeres naprakésszé tételét és kiigazítását;

20.  hangsúlyozza, hogy a környezet büntetőjog általi védelméről szóló 2008/99/EK irányelv az Európai Unió egészében harmonizálja a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűncselekmények meghatározásait; ezenfelül rámutat arra, hogy az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy vezessenek be hatékony, arányos és elrettentő erejű büntetőjogi szankciókat, ezért sürgeti a tagállamokat, hogy a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűncselekmények tekintetében haladéktalanul határozzanak meg megfelelő szintű szankciókat;

21.  felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a teljes jogérvényesítési láncon belül a kapcsolódó meglévő pénzügyi eszközök keretében támogassák a célzott képzéseket;

22.  felszólítja a tagállamokat, hogy a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés elleni küzdelemben használjanak fel minden kapcsolódó európai és nemzeti eszközt a szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás ellen, valamint biztosítsák a vagyonelkobzást;

23.  felszólítja az összes uniós tagállamot, hogy tegyenek eleget az ENSZ Bűnmegelőzési és Büntető Igazságszolgáltatási Bizottsága 2013. áprilisi határozatának azáltal, hogy naprakésszé teszik jogszabályaikat annak biztosítása érdekében, hogy a vadon élő állatok és növények szervezett bűnözői csoportok részvételével zajló tiltott kereskedelmét legalább négy évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő bűncselekményként kezeljék, hogy a nemzetközi szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezmény a nemzetközi együttműködés és kölcsönös jogi segítségnyújtás alapjául szolgáljon;

24.  felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy hiánytalanul hajtsák végre az EU-n belüli online elefántcsont-kereskedelemről szóló, az INTERPOL/IFAW által végzett vizsgálat, a „Project WEB” ajánlásait;

25.  tudomással bír arról, hogy a fenntarthatatlan és etikátlan trófeavadászat nagymértékben csökkentette a CITES I. és II. függelékében felsorolt veszélyeztetett fajok példányainak számát, és sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák a vadásztrófeák uniós tagállamokba történő behozatalát szabályozó uniós jogi rendelkezések esetleges felülvizsgálatát, valamint hogy a vonatkozó szöveg B. mellékletében felsorolt valamennyi faj esetében tegyék engedélykötelessé a trófeák behozatalát;

26.  megjegyzi, hogy a vadon befogott állatokkal kapcsolatban dokumentált problémákat a fogságban történő tenyésztésre vonatkozó kevésbé korlátozó rendelkezések alkalmazásával tussolják el, felszólítja az Európai Bizottságot, hogy támogassa a részes felek konferenciájának 16. ülésén (CoP16) elfogadott, a fogságban történő tenyésztésről és a fogságban nevelt fajokról szóló 16.63-16.66. sz. határozatokat, valamint biztosítson pénzügyi támogatást az állítólag fogságban tenyésztett fajokkal kapcsolatos aggodalmak értékelését célzó tanulmány elkészítéséhez és a létesítmények ellenőrzésére vonatkozó iránymutatások kidolgozásához;

27.  kéri, hogy az információ és az elemzés központosítása, valamint a vizsgálatok koordinálása érdekében az Europol keretén belül hozzanak létre a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözésre szakosodott egységet, amely teljes körű transznacionális hatáskörökkel és felelősségekkel, valamint elegendő számú és képzett munkaerővel és megfelelő finanszírozással rendelkezne, ami több közösen végzett vizsgálatot és jobban koordinált stratégiai megközelítést eredményezne; az információcsere hatékonyabbá tétele és ezáltal a helyi ellenőrzések eredményességének és hatékonyságának növelése érdekében felszólít a tagállamok helyi szintű ellenőrzéssel megbízott szervei és a nemzetközi ellenőrző szervek közötti kapcsolat optimalizálására és ösztönzésére;

28.  e célból felszólítja a tagállamokat, hogy az Interpol javaslatának megfelelően állítsanak fel egy nemzeti környezetvédelmi biztonsági munkacsoportot (NEST), valamint vegyenek részt az összehangolt műveletekben az Europol keretében működő, a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözésre szakosodott javasolt egység révén;

29.  a CITES gaborone-i módosításának hatálybalépése fényében annak biztosítására kéri a Bizottságot, hogy a szolgálatain belül irányozzon elő elegendő forrást a CITES számára annak lehetővé tétele érdekében, hogy az Unió vezető szerepet töltsön be;

30.  felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy kereskedelmi és fejlesztési eszközeik alkalmazásával hozzanak létre az e területre irányuló, megfelelően finanszírozott programokat azzal a céllal, hogy megerősítsék a CITES végrehajtását és erőforrásokat biztosítsanak az orvvadászat és a jogellenes kereskedelem elleni fellépést célzó kapacitásépítéshez, különösen az olyan végrehajtási kezdeményezések támogatása, megerősítése és bővítése révén, mint például az ASEAN-WEN (ASEAN vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnüldözést szolgáló hálózat) és a HA-WEN (Afrika szarva vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnüldözést szolgáló hálózat), valamint a PAPECALF (a COMIFAC-térség szubregionális cselekvési terve a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos jogszabályok alkalmazásának erősítése érdekében 2012–2017), melyek célja regionális szakértői központok létrehozása és együttműködési modellek biztosítása a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűncselekmények felszámolása érdekében;

31.  arra ösztönzi az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy proaktív módon lépjenek fel az európai polgárok figyelmének arra való felhívása érdekében, hogy a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés nemcsak más kontinenseket érintő kérdés, hanem bolygónkat és ökoszisztémánkat érintő sürgető probléma, amely politikai, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt hatással van a világ közösségeire;

Nemzetközi fellépés

32.  sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés elleni küzdelmet kezeljék prioritásként a fejlesztési segély finanszírozási eszközeinek tematikus és regionális szintű tervezésekor egyaránt;

33.  üdvözli, hogy a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözést az ENSZ Bűnmegelőzési és Büntetőjogi Jogérvényesülési Bizottságának 2013. április 26-i határozatát követően „felminősítették” és egy szintre került az olyan nemzetközi szervezett bűnözéssel, mint az ember- és kábítószer-kereskedelem, továbbá felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a nemzetközi megállapodások maradéktalan végrehajtásának biztosítása érdekében erősítsék meg kereskedelmi és fejlesztési politikájukat; tudomásul veszi, hogy az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 68. rendkívüli ülésszakával kapcsolatban a Tanács által 2013 júniusában elfogadott uniós prioritások közé tartozik az az elképzelés, hogy fokozzák a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés és az illegális fakitermelés ellen irányuló erőfeszítéseket és mozdítsák elő a jobb irányítást;

34.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a CITES keretében és a fogyasztó országokkal folytatott kétoldalú párbeszédek keretében minden tőlük telhetőt tegyenek meg a jelentős veszélynek kitett fajok – így az elefántok, az orrszarvúk és a tigrisek – iránti keresletet ösztönző, párhuzamosan működő nemzetközi és nemzeti legális piacok megszüntetésének biztosítása érdekében;

35.  rámutat, hogy a CITES keretében rendelkezésre állnak az egyezményt be nem tartó felekkel szemben alkalmazható mechanizmusok; ezért sürgeti, hogy a Bizottság és a tagállamok indokolt esetben teljes körűen alkalmazzák e mechanizmusokat;

36.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a vadon élő növények és állatok kereskedelmére vonatkozó cselekvési terv részeként az Unió éves költségvetésére alkalmazandó felülvizsgált költségvetési rendelet 187. cikke alapján hozzanak létre vagyonkezelői alapot vagy más hasonló eszközt a védett területek megóvása, valamint a vadon élő növények és állatok kereskedelme és az orvvadászat elleni küzdelem céljából;

37.  felszólítja az Uniót és a tagállamokat, hogy többek között pénzügyi erőforrások és szakértelem biztosítása révén határozottan támogassák a vadon élő állatokat és növényeket érintő bűncselekmények ellen fellépő nemzetközi konzorciumot (ICCWC), amely a CITES-ből, az Interpolból, az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalából (UNODC), a Világbankból és a Vámigazgatások Világszervezetéből áll, annak érdekében, hogy elősegítsék az ICCWC tagjai körében a kormányok kapacitásfejlesztését, az információk és a bűnüldözési operatív információk cseréjét, valamint a bűnüldözést és a jogkövetést;

38.  üdvözli, hogy a G-8-ak legutóbbi (2013 júniusában az észak-írországi Lough Ernében megrendezett) csúcstalálkozóján döntés született arról, hogy lépést tesznek a védett és veszélyeztetett fajok illegális kereskedelmének kezelésére, valamint politikai és gyakorlati támogatást nyújtanak az arra irányuló erőfeszítések terén élen járó regionális és nemzetközi szervezeteknek, hogy javuljon az országoknak a határaik figyelésével és ellenőrzésével kapcsolatos képessége, továbbá hogy foglalkozzanak a védett és veszélyeztetett fajok illegális kereskedelmét elősegítő tényezőkkel, úgymint a korrupcióval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel és a tiltott kereskedelemmel, amelyek aláássák a kormányzást és a jogállamiságot, illetve bizonyos esetekben a terrorizmus finanszírozása szempontjából fontos forrást jelentenek;

39.  felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözés elleni helyi, nemzeti és regionális szintű küzdelem javítása érdekében az adott fajok afrikai és ázsiai elterjedési területén található államokkal folytatott munkája keretében nyújtson segítséget az említett országoknak annak érdekében, hogy megerősítsék a szakpolitikákat és a jogi kereteket, fokozzák a bűnüldözési kapacitást, hatékony igazságszolgáltatási rendszereket alakítsanak ki, valamint megerősítsék a korrupció leküzdésére irányuló mechanizmusokat, támogatva és finanszírozva az olyan kezdeményezések kihasználását, mint az ICCWC eszköztára;

40.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a szakpolitikákat és a jogi kereteket, fokozzák a bűnüldözési kapacitást, kezeljék a titkosszolgálati technológia iránti igényeket, valamint hatékony igazságszolgáltatási rendszereket alakítsananak ki a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűncselekmények elleni helyi, nemzeti és regionális szintű küzdelem javítása érdekében, többek között támogatva az olyan kezdeményezések végrehajtását, mint az ICCWC eszköztára és a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnözésre szakosodott ügyészek képzése;

41.  felszólítja a Bizottságot, hogy támogatva többek között az INTERPOL környezeti bűnözéssel foglalkozó programját, a nemzeti környezetvédelmi biztonsági munkacsoportok (NEST) létrehozását és azok olyan regionális bűnüldözési szervekbe való integrálását, mint a lusakai megállapodással foglalkozó munkacsoport, a HA-WEN , a SAWEN (A vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnüldözést szolgáló dél-afrikai hálózat) és az ASEAN-WEN, dolgozzon ki és hozzon létre a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos bűnüldözést szolgáló regionális stratégiákat és hálózatokat, amelyek egy globális koordinációs mechanizmuson keresztül kapcsolatban állnak egymással;

42.  felhívja a figyelmet a Kínából és Délkelet-Ázsiából származó, vadon élő növényekből és állatokból készült illegális termékek iránti nagy és egyre növekvő keresletre, és hangsúlyozza, hogy ezt az ügyet a legmagasabb politikai szinten be kell illeszteni az EU és Ázsia közötti párbeszéd napirendjébe; ezzel összefüggésben támogatja és jelentős intézkedésnek tarja a Potočnik biztos és Zhang Jianlong, a kínai állam erdészeti miniszterhelyettese által 2013 júliusában aláírt, a vadon élő növényekkel és állatokkal való tiltott kereskedelem elleni küzdelem érdekében teendő közös erőfeszítésekről szóló megállapodást, valamint szorgalmazza annak teljes körű végrehajtását;

43.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az EU és Afrika közötti soron következő 2014-es csúcstalálkozó keretében az Afrikai Unióval, a NEPAD-dal (Új Partnerség Afrika Fejlesztéséért), az AMCEN-nel (Afrikai Miniszteri Környezetvédelmi Konferencia) és az Afrikai Unió Bizottságával keressen témaköröket annak érdekében, hogy a 2014–2020-as időszakra szóló jövőbeli EU–Afrika közös stratégia számára meghatározzák, hol lehetségesek a közös fellépések e globális kihívással szemben;

44.  bátorítja a Bizottságot, hogy építse be a vadon élő növényekkel és állatokkal való jogellenes kereskedelem kérdését a transzatlanti együttműködésbe egy, az illegális kereskedelemben érintett termékek európai és amerikai piacokra való belépését megakadályozó, hatékony jogrendszereket garantáló közös megközelítés kidolgozása, valamint a vadgazdálkodásra és a vadon élő növényekkel és állatokkal kapcsolatos kereskedelmi szabályozásra vonatkozó információk megosztására szolgáló kommunikációs csatornák javítása érdekében;

45.  ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a kulcsfontosságú országokban támogassák az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a minisztériumokat összefogó munka keretében kutatásokkal kellően alátámasztott keresletcsökkentő kampányokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, továbbá e stratégiák végrehajtására biztosítsanak megfelelő hosszú távú beruházásokat;

46.  felszólítja a Bizottságot, hogy az érintett vadon élő növényekhez és állatokhoz legközelebb élő helyi közösségek esetében támogassa az olyan alternatív megélhetési lehetőségek megteremtését, amelyek nyilvánvalóan hozzájárulnak a vadállományok helyreállításához és megőrzéséhez, valamint bevonja a közösségeket az orvvadászat elleni műveletekbe;

47.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el és hajtsanak végre olyan egyértelmű és hatékony jogszabályokat és politikákat, amelyek eltántorítanak a sérülékeny vadon élő fajokból származó termékek fogyasztásától, valamint világosítsák fel a fogyasztókat a vadon élő fajok fogyasztásának következményeiről, és nyújtsanak megfelelő tájékoztatást az egyes idegen fajok őshonos ökoszisztémákban való ellenőrizetlen elterjedésének lehetséges következményeiről és veszélyeiről;

o
o   o

48.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a CITES titkárságának, az Interpolnak, az Europolnak, az UNODC-nak, a Világbanknak és a Vámigazgatások Világszervezetének.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0047.
(2) HL L 61., 1997.3.3., 1. o.
(3) HL L 166., 2006.6.19., 1. o.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0444.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0245.
(6) http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat