Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2747(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0013/2014

Texte depuse :

B7-0013/2014

Dezbateri :

PV 13/01/2014 - 18
CRE 13/01/2014 - 18

Voturi :

PV 15/01/2014 - 10.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0031

Texte adoptate
PDF 302kWORD 90k
Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg
Combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice
P7_TA(2014)0031B7-0013/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2014 referitoare la infracțiunile legate de speciile sălbatice (2013/2747(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția din aprilie 2013 a Comisiei Națiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalității și Justiția Penală, aprobată de Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite în iulie 2013, care încurajează statele membre ale ONU „să declare traficul ilicit cu specii sălbatice de faună și floră drept infracțiune gravă atunci când sunt implicate grupuri infracționale organizate”, punându-l astfel pe picior de egalitate cu traficul de ființe umane și cu traficul de droguri,

–  având în vedere ancheta efectuată de Interpol și IFAW (Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor) privind comerțul online cu fildeș în UE, potrivit căreia punerea în aplicare a legislației privind infracțiunile legate de speciile sălbatice săvârșite online este într-o etapă incipientă și în care se solicită introducerea unei legislații specifice privind comerțul electronic, care să reglementeze comerțul cu specii sălbatice în UE,

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 februarie 2013 referitoare la obiectivele strategice ale UE pentru cea de-a 16-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), care se va desfășura între 3 și 14 martie 2013 la Bangkok (Thailanda)(1),

–  având în vedere rezultatul reuniunii Conferinței părților (Cop16) menționate mai sus, în cadrul căreia părțile au convenit o serie de acțiuni concrete care vizează braconajul și traficul cu specii sălbatice, inclusiv deciziile 16.39-16.40 și deciziile 16.78-16.83,

–  având în vedere Convenția CITES, pusă în aplicare în UE prin Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea(2) și prin Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului(3),

–  având în vedere Recomandarea nr. 155 (2011) a Comitetului permanent al Convenției de la Berna privind uciderea, capturarea și comerțul ilegal cu păsări sălbatice, adoptată la 2 decembrie 2011, și Foaia de parcurs a Comisiei privind eliminarea uciderii, capturării și comerțului ilegal cu păsări (12/2012), adoptată ulterior;

–  având în vedere inițiativele recente întreprinse de SUA, Filipine și Gabon vizând distrugerea stocurilor lor de fildeș ilegal în vederea sensibilizării opiniei publice cu privire la creșterea cererii de fildeș și la nivelurile ridicate ale comerțului ilegal și braconajului, având ca scop combaterea traficului cu specii sălbatice;

–  având în vedere declarația comună din 26 septembrie 2013 a 11 șefi de state africane din aria de răspândire a elefanților, ca parte a angajamentului Inițiativei Globale Clinton de a acționa în favoarea Parteneriatului pentru salvarea elefanților din Africa, care îndeamnă celelalte țări „să declare sau să restabilească moratoriile naționale privind toate importurile și exporturile comerciale și vânzările și achizițiile naționale de colți de elefant și de produse din fildeș până când populațiile de elefanți sălbatici nu vor mai fi amenințate de braconaj”;

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la „crima organizată, corupție și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun (raport final)”(4) și, în special, punctul 127 și Rezoluția sa din 11 iunie 2013 referitoare la crima organizată, corupție și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun (raport intermediar)(5),

–  având în vedere rezultatul atelierului privind infracțiunile legate de speciile sălbatice la nivel internațional, organizat de Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară la 27 februarie 2013, la Bruxelles,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei la 29 octombrie 2013 referitoare la infracțiunile legate de speciile sălbatice (O‑000123/2013 – B7‑0529/2013),

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât infracțiunile legate de speciile sălbatice, inclusiv braconajul, recoltarea ilegală, tranzitul de produse ilegale din specii sălbatice și de produse derivate și vânzarea și utilizarea ilegală a acestor produse în țările consumatoare constituie, în prezent, o importantă activitate de criminalitate organizată transnațională, cu o cifră de afaceri de cel puțin 19 miliarde USD pe an, care se situează pe locul al patrulea la nivel mondial în clasamentul activităților ilegale, după traficul de droguri, contrafacere și traficul de persoane;

B.  întrucât traficul ilicit cu specii sălbatice implică adesea rețele transnaționale de criminalitate organizată și este utilizat ca sursă de venituri pentru astfel de rețele și pentru grupările rebele combatante;

C.  întrucât infracțiunile legate de speciile sălbatice constituie o amenințare la adresa bunăstării anumitor animale și a conservării speciilor de animale și plante în cauză, periclitând ecosistemele locale în totalitatea lor;

D.  întrucât, în numeroase țări, infracțiunile legate de speciile sălbatice au ajuns să constituie o gravă amenințare la adresa securității, stabilității politice, economiei, mijloacelor de subzistență locale, resurselor naturale și patrimoniului cultural; întrucât mijloacele necesare pentru a răspunde cu eficacitate acestor amenințări sunt, adesea, mult prea importante și nu pot fi oferite doar de domeniului de competență al agențiilor de mediu și al celor însărcinate cu aplicarea legislației privind protecția speciilor sălbatice sau de o singură țară ori regiune;

E.  întrucât traficul ilicit cu specii sălbatice nu reprezintă o amenințare majoră doar la adresa securității, a statului de drept și a dezvoltării comunităților locale în care resursele vieții sălbatice sunt epuizate, ci și la adresa păcii și securității națiunilor și regiunilor în care sunt situate aceste comunități, precum și la adresa dezvoltării mondiale durabile;

F.  întrucât combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice necesită nu doar un răspuns mondial coordonat la cel mai înalt nivel politic și între agențiile însărcinate cu aplicarea legii la nivel internațional și național, ci și utilizarea eficace a instrumentelor de consolidare a aplicării legii și a sistemelor justiției penale;

G.  întrucât, atât timp cât cererea de produse din specii sălbatice rămâne ridicată, iar eforturile depuse pentru aplicarea legii sunt limitate, comerțul legal va continua să servească drept paravan pentru comerțul ilegal și să favorizeze braconajul,

1.  subliniază că Uniunea Europeană este atât o piață importantă, cât și o rută de tranzit pentru comerțul ilegal cu specii sălbatice; atrage atenția asupra faptului că Europol estimează că veniturile generate de traficul cu specii pe cale de dispariție se ridică la 18-26 de miliarde EUR pe an, UE fiind principala piață de destinație la nivel mondial;

2.  subliniază faptul că CITES are drept obiectiv să se asigure că supraviețuirea speciilor sălbatice nu este periclitată de comerțul internațional cu specii sălbatice de animale și plante;

3.  este alarmat de faptul că organizația Global Financial Integrity a estimat, în raportul său din februarie 2011 privind „Criminalitatea transnațională în țările în curs de dezvoltare”, că numai traficul online ilegal de produse din specii sălbatice generează 10 miliarde de dolari anual;

4.  își exprimă preocuparea privind legăturile din ce în ce mai strânse dintre persoanele și fondurile implicate în comerțul cu specii sălbatice și alte forme de activitate infracțională organizată, inclusiv traficul de droguri și de arme, corupția și frauda, precum și activitățile combatante și terorismul;

5.  este preocupat de faptul că, pentru grupurile infracționale organizate, în special pentru cele care au capacitatea de a desfășura activități de contrabandă, traficul cu specii sălbatice prezintă atractivitate, din cauza lipsei capacității de punere în aplicare și de execuție a legii, a profiturilor ridicate și a sancțiunilor insuficiente;

6.  subliniază că, dacă doresc să exercite un rol de veritabil lider în materie de protecție a speciilor pe cale de dispariție, este necesar nu doar ca UE și statele membre să asigure cu titlu de urgență promovarea activă și energică a negocierilor internaționale, ci și să creeze cadrul juridic și condițiile de punere în aplicare cele mai adecvat care să garanteze că toate lacunele care contribuie la acest comerț ilicit sunt eliminate la frontierele Uniunii;

7.  atrage atenția asupra faptului că infracțiunile legate de speciile sălbatice pot reprezenta o amenințare gravă la adresa statului de drept și a dezvoltării durabile;

8.  este conștient de faptul că, în cazul a diverse specii de faună sălbatică, fenomenul braconajului este prezent inclusiv pe teritoriul Uniunii Europene și că, și în ziua de zi, continuă uciderea, prelevarea, capturarea și comercializarea unor specii rare care beneficiază de protecție specială și a unor specii pe cale de dispariție enumerate în anexa IV la Directiva 92/43/CEE (Directiva privind habitatele) și în anexa I la Directiva 2009/147/CE (Directiva privind păsările);

Măsurile luate la nivelul UE

9.  îndeamnă Comisia să stabilească fără întârziere un plan de acțiune al UE împotriva infracțiunilor legate de speciile sălbatice și a traficului cu specii sălbatice, în care să se prevadă în termeni clari rezultatele preconizate și calendarele aferente;

10.  subliniază faptul că UE este una dintre destinațiile de tranzit importante pentru produsele ilegale din specii sălbatice, ca, de exemplu, fildeșul și animalele vii, astfel cum se subliniază într-un recent raport al TRAFFIC(6), aflându-se, prin urmare, într-o situație avantajoasă pentru a controla acest tip de comerț;

11.  solicită statelor membre să introducă moratorii asupra tuturor importurilor și exporturilor comerciale și asupra vânzărilor și achizițiilor interne de colți de elefant și de produse brute și prelucrate din fildeș până când populațiile de elefanți sălbatici nu vor mai fi amenințate de braconaj;

12.  invită statele membre ca, alături de alte părți la CITES, să transmită un semnal clar împotriva traficului cu specii sălbatice și a cererii de produse ilegale din specii sălbatice prin distrugerea stocurilor lor de fildeș ilegal;

13.  invită statele membre să pună în aplicare pe deplin Recomandarea Comisiei 2007/425/CE de identificare a unui set de acțiuni pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea; recomandă ca statele membre să prevadă confiscarea imediată a exemplarelor sechestrate pentru a pune în aplicare mai eficient CITES și pentru a proteja bunăstarea animalelor vii;

14.  solicită Comisiei să contacteze Comitetul permanent al CITES cu privire la Decizia 16.47 a Celei de-a 16-a Conferințe a părților (CP 16) privind dispozițiile de raționalizare a eliminării exemplarelor comercializate ilegal și confiscate, pentru a asigura abordări coordonate în ceea ce privește schimbul de informații și reintegrarea rapidă a animalelor vii confiscate;

15.  încurajează statele membre să consolideze sistemul judiciar din UE prin creșterea gradului de conștientizare, a capacității și a resurselor, astfel încât urmăririle penale în cazurile de trafic ilicit cu specii sălbatice să se desfășoare cu eficacitate, cu toată rigoarea permisă de lege, iar autorii infracțiunilor legate de specii sălbatice să primească pedepse proporționale cu gravitatea infracțiunii; îndeamnă, prin urmare, Comisia să simplifice armonizarea, între statele membre, a punerii în aplicare a Recomandării Comisiei nr. 2007/425/CE, pentru a evita ca statele membre care prevăd sancțiunile cele mai puțin severe să fie utilizate ca punct de intrare preferat;

16.  invită Comisia să monitorizeze și să supravegheze cu strictețe punerea în aplicare a Directivei 2008/99/CE privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, deoarece, în prezent, în anumite state membre nu au fost încă prevăzute sancțiuni penale eficace, prevăzute totuși de directivă împotriva celor care ucid, distrug, dețin, capturează, respectiv prelevează specimene de faună și floră protejate;

17.  solicită ca, pe baza unor preocupări similare celor exprimate în Rezoluția ONU din mai 2013, care include infracționalitatea silvică, să fie revizuite actualele instrumente ale UE privind comerțul ilegal cu lemn și alte acte asociate cu pădurile, cu scopul de a stabili dacă sunt suficient de adecvate și de eficace pentru a face față nivelelor ridicate ale traficului ilegal care se înregistrează în prezent pe teritoriul Uniunii;

18.  atrage atenția asupra faptului că în prezent, în Uniunea Europeană persistă diferențe importante între statele membre în ceea ce privește regimul de sancțiuni aplicabile comercializării, prelevării, capturii sau deținerii de specimene sălbatice de faună protejată; semnalează că această diferență de tratament de la un stat membru la altul în materie de sancțiuni se răsfrânge deseori în mod negativ asupra eficacității sistemelor de monitorizare și asupra eficienței factorilor responsabili cu monitorizarea din fiecare stat membru;

19.  solicită aplicarea de sancțiuni corespunzătoare pentru încălcarea Regulamentului (CE) nr. 338/97 cu scopul de a preîntâmpina infracțiunile legate de speciile sălbatice și de a se ține seama de valoarea pe piață a speciilor, de valoarea de conservare a speciilor care fac obiectul infracțiunilor și de costurile suportate; solicită stabilirea unui sistem care să prevadă actualizarea și adaptarea regulată a cuantumului sancțiunilor;

20.  subliniază faptul că Directiva 2008/99/CE privind protecția mediului armonizează, prin intermediul dreptului penal, definițiile infracțiunilor legate de speciile sălbatice în întreaga Uniune; evidențiază, în plus, faptul că directiva solicită statelor membre să instituie sancțiuni penale eficiente, proporționale și disuasive; îndeamnă, prin urmare, statele membre să stabilească fără întârziere niveluri adecvate ale sancțiunilor pentru infracțiunile legate de speciile sălbatice;

21.  solicită Comisiei și Consiliului să susțină formarea specifică privind lanțul complet de aplicare a legii prevăzut de instrumentele financiare existente relevante;

22.  solicită statelor membre să utilizeze toate instrumentele europene și naționale relevante pentru combaterea criminalității organizate, corupției și spălării de bani și pentru confiscarea bunurilor în contextul combaterii infracțiunilor legate de speciile sălbatice;

23.  solicită tuturor statelor membre să respecte Rezoluția din aprilie 2013 a Comisiei Națiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalității și Justiția Penală prin actualizarea legislației naționale pentru a se asigura că traficul ilicit cu specii sălbatice de faună și floră în care sunt implicate grupuri infracționale organizate reprezintă o infracțiune penală care se pedepsește cu cel puțin patru ani de închisoare, astfel încât Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate să fie utilizată ca bază pentru cooperarea internațională și asistența juridică reciprocă;

24.  solicită UE și statelor membre să pună în aplicare pe deplin recomandările prezentate în „Project WEB”, o anchetă INTERPOL/IFAW privind comerțul online cu fildeș în UE;

25.  este conștient de faptul că vânătoarea de trofee nesustenabilă și lipsită de etică a cauzat declinuri la scară largă ale speciilor pe cale de dispariție enumerate în apendicele I și II ale CITES și îndeamnă statele membre să sprijine o eventuală revizuire a dispozițiilor juridice ale UE ce reglementează importul de trofee de vânătoare în statele membre și să solicite autorizații pentru importul de trofee din toate speciile enumerate în anexa B la textul respectiv;

26.  ia act de problemele documentate privind animalele sălbatice capturate a căror situație este mușamalizată prin utilizarea unor dispoziții mai puțin restrictive privind înmulțirea în captivitate; solicită Comisiei să sprijine deciziile 16.63-16.66 ale CoP 16 privind exemplarele înmulțite în captivitate și cele de crescătorie și să asigure sprijin financiar pentru un studiu care să evalueze preocupările asupra speciilor despre care se susține că sunt înmulțite în captivitate și pentru elaborarea de orientări pentru inspecția instalațiilor;

27.  solicită înființarea unei unități specializate pentru infracțiunile legate de speciile sălbatice în cadrul Europol, care să dispună de competențe și responsabilități transnaționale depline, de resurse umane suficiente și competente, precum și de finanțare adecvată, pentru a centraliza informațiile și analizele și pentru a coordona anchetele în vederea creșterii numărului de anchete comune și a realizării unei abordări mai bine coordonate; solicită optimizarea și stimularea legăturii dintre organele de control locale ale statelor membre și cele internaționale, în vederea îmbunătățirii schimbului de informații și a creșterii, prin urmare, a nivelului și eficienței operativității controlorilor locali;

28.  invită statele membre, în acest sens, să înființeze un Grup operativ pentru securitatea națională în domeniul mediului (NEST), astfel cum a recomandat Interpol, și să se implice în operațiuni coordonate prin intermediul Unității specializate pentru infracțiunile legate de speciile sălbatice din cadrul Europol;

29.  solicită Comisiei să se asigure că resursele alocate CITES în cadrul serviciilor sale sunt suficiente pentru a permite UE să joace un rol de lider, în lumina intrării în vigoare a Amendamentului de la Gaborone la CITES;

30.  invită Comisia și Consiliul să se folosească de instrumentele lor comerciale și de dezvoltare pentru a crea programe dedicate, cu scopul de a consolida punerea în aplicare a CITES și de a furniza resurse pentru consolidarea capacităților de luptă împotriva braconajului și a traficului, îndeosebi prin sprijinirea, consolidarea și extinderea inițiativelor care vizează aplicarea legislației în domeniu, cum ar fi ASEAN-WEN (ASEAN Wildlife Enforcement Network- Rețeaua din ASEAN pentru aplicarea legislației în domeniul combaterii infracțiunilor legate de speciile sălbatice), HA-WEN (Horn of Africa Wildlife Enforcement Network- Rețeaua pentru aplicarea legislației în domeniul combaterii infracțiunilor legate de speciile sălbatice din Cornul Africii), LATF (Lusaka Agreement Task Force- Grupul operativ pentru Acordul de la Lusaka) și PAPECALF (Planul de acțiune subregional al țărilor din spațiul COMIFAC pentru consolidarea aplicării legislațiilor naționale privind fauna sălbatică 2012-2017), care au ca scop înființarea de centre regionale de expertiză și furnizarea de modele pentru cooperarea pentru combaterea criminalității împotriva speciilor sălbatice;

31.  încurajează UE și statele membre să acționeze proactiv pentru a face cetățenii europeni conștienți de faptul că infracțiunile legate de speciile sălbatice nu reprezintă o problemă care privește alte continente, ci o problemă urgentă care privește planeta și ecosistemul nostru, având impact politic, economic și social asupra comunităților din întreaga lume;

Măsurile luate la nivel internațional

32.  îndeamnă Comisia și Consiliul să includă lupta împotriva infracțiunilor legate de speciile sălbatice ca prioritate în programarea instrumentelor financiare de asistență pentru dezvoltare, atât în programarea tematică, cât și în cea regională;

33.  salută faptul că, în urma rezoluției din 26 aprilie 2013 a UNCCPCJ, infracțiunile legate de speciile sălbatice au fost puse pe picior de egalitate cu forme grave de crimă organizată la nivel internațional, precum traficul de ființe umane și traficul de droguri, și solicită Comisiei și statelor membre să își actualizeze politicile în domeniul comerțului și dezvoltării pentru a asigura punerea în aplicare pe deplin a acordului internațional; ia act de faptul că, printre prioritățile UE pentru cea de a 68-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite adoptate de Consiliu în iunie 2013, continuă să se afle ideea intensificării eforturilor de combatere a infracțiunilor legate de speciile sălbatice și a exploatării forestiere ilegale, precum și în vederea promovării unei guvernanțe îmbunătățite;

34.  solicită Comisiei și statelor membre să depună toate eforturile la CITES și în cadrul dialogului bilateral cu țările consumatoare, pentru a asigura închiderea piețelor legale paralele, internaționale și naționale, care stimulează cererea de specii amenințate de riscuri semnificative, cum ar fi elefanții, rinocerii și tigrii;

35.  evidențiază faptul că există mecanisme disponibile în cadrul CITES pentru părțile care nu se conformează; îndeamnă, prin urmare, Comisia și statele membre să utilizeze pe deplin aceste mecanisme, dacă este cazul;

36.  solicită Comisiei și statelor membre să înființeze un fond fiduciar sau un mecanism similar, în temeiul articolului 187 din regulamentul financiar revizuit aplicabil bugetului general al Uniunii, cu scopul de a asigura protecția zonelor protejate și de a combate traficul cu specii sălbatice și braconajul, ca parte a unui plan de acțiune împotriva traficului cu specii sălbatice;

37.  invită UE și statele membre să sprijine cu tărie Consorțiul internațional pentru combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice (ICCWC), compus din CITES, Interpol, UNDOC (Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate), Banca Mondială și Organizația Mondială a Vămilor, inclusiv prin furnizarea de resurse financiare și de expertiză de specialitate, în vederea facilitării consolidării capacităților de către guverne, a schimbului de informații și date și a susținerii punerii în aplicare și respectării legislației de către membrii ICCWC;

38.  salută faptul că la ultimul summit G-8 (de la Lough Erne, Irlanda de Nord, în iunie 2013) s-a decis luarea de măsuri pentru abordarea traficului ilegal cu specii sălbatice protejate sau pe cale de dispariție și oferirea de sprijin politic și practic organizațiilor regionale și internaționale care conduc eforturile de consolidare a capacităților țărilor de a-și monitoriza și controla frontierele și de a aborda factorii favorizanți precum corupția, criminalitatea transnațională organizată și traficul ilicit, care subminează guvernanța și statul de drept și, în anumite cazuri, asigură o sursă importantă de finanțare pentru teroriști;

39.  solicită Comisie ca, prin activitățile sale cu statele africane și asiatice, să furnizeze asistență respectivelor țări pentru consolidarea politicilor și a cadrelor lor juridice, sporirea capacității de aplicare a legii, dezvoltarea unor sisteme judiciare eficace și consolidarea mecanismelor de combatere a corupției, în vederea îmbunătățirii combaterii infracțiunilor legate de speciile sălbatice la nivel local, național și regional, inclusiv sprijinind și finanțând aplicarea inițiativelor de tipul setului de instrumente ICCWC;

40.  solicită Comisiei și statelor membre să consolideze politicile și cadrele juridice, să sporească capacitatea de punere în aplicare a legii, să abordeze nevoile în ceea ce privește tehnologia de colectare de date și să instituie sisteme judiciare eficace pentru a combate mai eficient infracțiunile legate de speciile sălbatice la nivel local, național și regional, printre altele, sprijinind implementarea inițiativelor de tipul setului de instrumente ICCWC și al formării de procurori specializați pe infracțiuni împotriva speciilor sălbatice;

41.  solicită Comisiei să elaboreze strategii regionale de punere în aplicare a legislației care vizează speciile sălbatice și să le pună în aplicare și să creeze rețele interconectate prin intermediul unui mecanism global de coordonare, printre altele sprijinind Programul privind infracțiunile ecologice al INTERPOL, înființarea de NEST și integrarea acestora în cadrul autorităților de punere în aplicare a legii la nivel regional, cum ar fi Grupul operativ pentru Acordul de la Lusaka, HA-WEN, SAWEN (South Africa Wildlife Enforcement Network- Rețeaua pentru aplicarea legislației în domeniul combaterii infracțiunilor legate de speciile sălbatice din Africa de Sud) și ASEAN-WEN;

42.  ia act de cererea ridicată și aflată în creștere de produse din specii sălbatice din China și Asia de Sud-Est și subliniază necesitatea de a include acest aspect pe ordinea de zi a dialogului UE-Asia, la cel mai înalt nivel politic; în acest context, sprijină acordul semnat în iulie 2013 de comisarul Potocnik și viceministrul administrației forestiere de stat din China, Zhang Jianlong, o etapă importantă în ceea ce privește eforturile comune de combatere a traficului cu specii sălbatice și dorește punerea în aplicare pe deplin a acestuia;

43.  îndeamnă Comisia și statele membre să analizeze aspectele alături de Uniunea Africană, NEPAD (Noul Parteneriat pentru Dezvoltarea Africii), AMCEN (Conferința ministerială africană cu privire la mediu) și Comisia Uniunii Africane în cadrul viitorului Summit UE-Africa din 2014, pentru a identifica domeniile pentru acțiuni de colaborare privind această provocare globală pentru următoarea Strategie comună UE-Africa 2014-2020;

44.  încurajează Comisia să includă problema traficului de specii sălbatice pe ordinea de zi a cooperării transatlantice, cu scopul de a elabora o abordare comună, care să garanteze regimuri juridice eficace care să împiedice intrarea pe piața europeană și americană a produselor comercializate ilegal și să amelioreze canalele de comunicare în vederea schimbului de informații cu privire la reglementările în materie de gestionare și de comerț cu specii sălbatice;

45.  încurajează Comisia și statele membre să susțină eforturile țărilor-cheie de a desfășura activități în cadrul tuturor ministerelor pentru a elabora și a implementa campanii de reducere a cererii bazate pe cercetări solide și să asigure investiții adecvate pe termen lung pentru punerea în aplicare a acestor strategii;

46.  solicită Comisiei să susțină dezvoltarea de mijloace de subzistență alternative pentru comunitățile locale aflate în cea mai apropiată vecinătate de speciile sălbatice vizate, care să contribuie în mod real la refacerea și conservarea populațiilor de specii sălbatice și să implice comunitățile în operațiuni antibraconaj;

47.  solicită Comisiei și statelor membre să adopte și să pună în aplicare legi și politici clare și eficiente care să descurajeze consumul de produse derivate din specii sălbatice vulnerabile, să educe consumatorii cu privire la impactul consumului de specii sălbatice și să ofere informații corespunzătoare privind consecințele și pericolele pe care le poate implica diseminarea necontrolată a anumitor specii exotice în ecosistemele autohtone;

o
o   o

48.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, secretariatului CITES, Interpol, Europol, UNODC, Băncii Mondiale și Organizației Mondiale a Vămilor.

(1) Text adoptate P7_TA(2013)0047.
(2) JO L 61, 3.3.1997, p. 1.
(3) JO L 166, 19.6.2006, p. 1.
(4) Text adoptate P7_TA(2013)0444.
(5) Text adoptate P7_TA(2013)0245.
(6) http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate