Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0801(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0023/2014

Внесени текстове :

A7-0023/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0033

Приети текстове
PDF 261kWORD 38k
Четвъртък, 16 януари 2014 г. - Страсбург
Назначаване на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка (Сабине Лаутеншлегер)
P7_TA(2014)0033A7-0023/2014

Решение на Европейския парламент от 16 януари 2014 г. относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (N7-0002/2014 — C7-0010/2014 — 2014/0801(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 7 януари 2014 г. (N7‑0002/2014)(1),

—  като взе предвид член 283, параграф 2, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Европейският съвет се е консултирал с Парламента (C7‑0010/2014),

—  като взе предвид член 109 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0023/2014),

А.  като има предвид, че с писмо от 8 януари 2014 г., получено на 9 януари 2014 г., Европейският съвет се е консултирал с Европейския парламент относно назначаването на Сабине Лаутеншлегер за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) за мандат от осем години;

Б.   като има предвид, че комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент направи оценка на квалификацията на г-жа Лаутеншлегер, по-специално от гледна точка на условията, посочени в член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и на изискването за пълна независимост на ЕЦБ в областта на паричната политика съгласно член 130 от ДФЕС; като има предвид, че в рамките на тази оценка г-жа Лаутеншлегер предостави на комисията автобиография, както и своите отговори на изпратения до нея писмен въпросник;

В.   като има предвид, че впоследствие, на 13 януари 2014 г. комисията проведе изслушване на г-жа Лаутеншлегер, по време на което тя направи встъпителна декларация, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  Изказва положително становище относно препоръката на Съвета за назначаване на Сабине Лаутеншлегер за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета, както и на правителствата на държавите членки.

(1) Все още непубликувана в Официален вестник.

Правна информация - Политика за поверителност