Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0801(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0023/2014

Předložené texty :

A7-0023/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/01/2014 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0033

Přijaté texty
PDF 199kWORD 38k
Čtvrtek, 16. ledna 2014 - Štrasburk
Jmenování členky Výkonné rady Evropské centrální banky (Sabine Lautenschlägerová)
P7_TA(2014)0033A7-0023/2014

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2014 o doporučení Rady týkajícím se jmenování členky Výkonné rady Evropské centrální banky (N7-0002/2014 – C7-0010/2014 – 2014/0801(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

—  s ohledem na doporučení Rady ze dne 7. ledna 2014 (N7-0002/2014)(1),

—  s ohledem na čl. 283 odst. 2 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle něhož Evropská rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7-0010/2014),

—  s ohledem na článek 109 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0023/2014),

A.  vzhledem k tomu, že dopisem ze dne 8. ledna 2014 obdrženým dne 9. ledna 2014 Evropská rada konzultovala s Evropským parlamentem jmenování Sabine Lautenschlägerové členkou Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB) na osmileté funkční období;

B.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Parlamentu zhodnotil profesní způsobilost paní Lautenschlägerové, zejména s ohledem na požadavky uvedené v čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a nutnost zajistit plnou nezávislost ECB v oblasti měnové politiky podle článku 130 Smlouvy o fungování EU, a vzhledem k tomu, že v rámci tohoto hodnocení obdržel od paní Lautenschlägerové její životopis a odpovědi na písemný dotazník, který jí byl zaslán;

C.  vzhledem k tomu, že výbor poté uspořádal dne 13. ledna 2014 s paní Lautenschlägerovou slyšení, na němž pronesla úvodní prohlášení a poté odpověděla na otázky členů výboru;

1.  vydává kladné stanovisko k doporučení Rady o jmenování Sabine Lautenschlägerové členkou Výkonné rady Evropské centrální banky;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě, Radě a vládám členských států.

(1) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí