Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0801(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0023/2014

Ingediende teksten :

A7-0023/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/01/2014 - 8.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0033

Aangenomen teksten
PDF 191kWORD 35k
Donderdag 16 januari 2014 - Straatsburg
Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (Sabine Lautenschläger)
P7_TA(2014)0033A7-0023/2014

Besluit van het Europees Parlement van 16 januari 2014over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (N7-0002/2014 – C7-0010/2014 – 2014/0801(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 7 januari 2014 (N7-0002/2014)(1),

–  gezien artikel 283, lid 2, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Europese Raad is geraadpleegd (C7‑0010/2014),

–  gezien artikel 109 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7‑0023/2014),

A.  overwegende dat de Europese Raad bij schrijven van 8 januari 2014, dat op 9 januari 2014 is ontvangen, het Europees Parlement heeft geraadpleegd over de benoeming van Sabine Lautenschläger tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB) voor een ambtstermijn van acht jaar;

B.  overwegende dat zijn Commissie economische en monetaire zaken de kwalificaties van mevrouw Lautenschläger heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden en het uit artikel 130 van het Verdrag voortvloeiende gebod van volledige onafhankelijkheid van de ECB op het gebied van het monetair beleid; overwegende dat de commissie in het kader van dit onderzoek een curriculum vitae van mevrouw Lautenschläger heeft ontvangen, alsmede de antwoorden op de haar toegezonden schriftelijke vragenlijst;

C.  overwegende dat de commissie vervolgens op 13 januari 2014 een hoorzitting met mevrouw Lautenschläger heeft gehouden tijdens welke zij een inleidende verklaring heeft afgelegd en vervolgens vragen van de leden van de commissie heeft beantwoord;

1.  brengt een positief advies uit inzake de aanbeveling van de Raad om Sabine Lautenschläger tot lid van de directie van de ECB te benoemen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad en de regeringen van de lidstaten.

(1) Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid