Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0801(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0023/2014

Teksty złożone :

A7-0023/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2014 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0033

Teksty przyjęte
PDF 198kWORD 37k
Czwartek, 16 stycznia 2014 r. - Strasburg
Mianowanie członka zarządu EBC (Sabine Lautenschläger)
P7_TA(2014)0033A7-0023/2014

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego powołania na stanowisko członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego (N7-0002/2014 – C7-0010/2014 – 2014/0801(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 7 stycznia 2014 r. (N7-0002/2014)(1),

–  uwzględniając art. 283 ust. 2 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada Europejska skonsultowała się z Parlamentem (C7–0010/2014),

–  uwzględniając art.109 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0023/2014),

A.  mając na uwadze, że pismem z dnia 8 stycznia 2014 r., otrzymanym dnia 9 stycznia 2014 r., Rada zasięgnęła opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Sabine Lautenschläger na stanowisko członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na okres ośmiu lat;

B.  mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego następnie dokonała oceny kwalifikacji S. Lautenschläger, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz w świetle potrzeby zapewnienia pełnej niezależności EBC w dziedzinie polityki pieniężnej zgodnie z art. 130 TFUE, a także mając na uwadze, że w ramach procesu oceny komisja otrzymała życiorys S. Lautenschläger, jak również odpowiedzi na przedstawione jej pytania pisemne;

C.   mając na uwadze, że komisja odbyła następnie przesłuchanie S. Lautenschläger w dniu 13 stycznia 2014 r., podczas którego wygłosiła ona oświadczenie wstępne, a następnie udzieliła odpowiedzi na pytania członków komisji,

1.  wydaje pozytywną opinię w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania Sabine Lautenschläger na członka Zarządu EBC;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przedłożenia niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie, a także rządom państw członkowskich.

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności