Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0801(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0023/2014

Texte depuse :

A7-0023/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/01/2014 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0033

Texte adoptate
PDF 195kWORD 37k
Joi, 16 ianuarie 2014 - Strasbourg
Numirea unui membru al Comitetului executiv al BCE (Sabine Lautenschläger)
P7_TA(2014)0033A7-0023/2014

Decizia Parlamentului European din 16 ianuarie 2014 referitoare la recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (N7-0002/2014 – C7-0010/2014 – 2014/0801(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere recomandarea Consiliului din 7 ianuarie 2014 (N7-0002/2014)(1),

–  având în vedere articolul 283 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliul European (C7-0010/2014),

–  având în vedere articolul 109 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0023/2014),

A.  întrucât, prin scrisoarea din 8 ianuarie 2014, primită la 9 ianuarie 2014, Consiliul European a consultat Parlamentul European cu privire la numirea Sabinei Lautenschläger ca membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene pentru un mandat de opt ani;

B.  întrucât Comisia sa pentru afaceri economice și monetare a evaluat calificările doamnei Lautenschläger, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și, astfel cum decurge din articolul 130 din TFUE, imperativul independenței totale a BCE în domeniul politicii monetare; întrucât, în cadrul acestei evaluări, comisia a primit din partea doamnei Lautenschläger un curriculum vitae, precum și răspunsurile sale la întrebările scrise care i-au fost adresate;

C.  întrucât comisia a organizat apoi, la 13 ianuarie 2014, o audiere a doamnei Lautenschläger, în cursul căreia aceasta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  emite un aviz favorabil privind recomandarea Consiliului de numire a Sabinei Lautenschläger ca membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului și guvernelor statelor membre.

(1) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate