Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0801(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0023/2014

Predkladané texty :

A7-0023/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0033

Prijaté texty
PDF 198kWORD 36k
Štvrtok, 16. januára 2014 - Štrasburg
Vymenovanie členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (Sabine Lautenschläger)
P7_TA(2014)0033A7-0023/2014

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2014 o odporúčaní Rady na vymenovanie členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (N7-0002/2014 – C7-0010/2014 – 2014/0801(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 7. januára 2014 (N7-0002/2014)(1),

–  so zreteľom na článok 283 ods. 2 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0010/2014),

–  so zreteľom na článok 109 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0023/2014),

A.  keďže prostredníctvom listu z 8. januára 2014, ktorý bol doručený 9. januára 2014, Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom vymenovanie Sabiny Lautenschlägerovej za členku Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) na funkčné obdobie ôsmich rokov;

B.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu následne posúdil poverovacie listiny pani Lautenschlägerovej, najmä so zreteľom na požiadavky ustanovené v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a vzhľadom na potrebu úplnej nezávislosti ECB v oblasti menovej politiky podľa článku 130 ZFEÚ, a keďže v priebehu tohto posúdenia bol výboru doručený životopis pani Lautenschlägerovej, ako aj jej odpovede na písomný dotazník, ktorý jej bol zaslaný;

C.  keďže výbor následne usporiadal 13. januára 2014 vypočutie pani Lautenschlägerovej, počas ktorého predniesla úvodné vyhlásenie a potom odpovedala na otázky položené členmi výboru;

1.  súhlasí s odporúčaním Rady vymenovať Sabinu Lautenschlägerovú za členku Výkonnej rady ECB;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade a vládam členských štátov.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia