Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0801(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0023/2014

Ingivna texter :

A7-0023/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0033

Antagna texter
PDF 189kWORD 35k
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg
Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (Sabine Lautenschläger)
P7_TA(2014)0033A7-0023/2014

Europaparlamentets beslut av den 16 januari 2014 om rådets rekommendation om utnämningen av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (N7-0002/2014 – C7-0010/2014 – 2014/0801(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 7 januari 2014 (N7-0002/2014)(1),

–  med beaktande av artikel 283.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europeiska rådet har hört Europaparlamentet (C7‑0010/2014),

–  med beaktande av artikel 109 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0023/2014), och av följande skäl:

A.  I en skrivelse av den 8 januari 2014, som mottogs den 9 januari 2014, uppmanade Europeiska rådet Europaparlamentet att yttra sig över nomineringen av Sabine Lautenschläger till ämbetet som direktionsledamot i Europeiska centralbanken med en mandattid på åtta år.

B.  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade sedan Sabine Lautenschlägers kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kravet på centralbankens fullständiga oavhängighet i enlighet med artikel 130 i detta fördrag. I samband med denna utvärdering har utskottet tagit del av Sabine Lautenschlägers meritförteckning och svaren på de skriftliga frågor som utskottet ställt till henne.

C.  Utskottet höll den 13 januari 2014 en utfrågning med Sabine Lautenschläger. Under denna utfrågning, höll hon först ett inledande anförande, och därefter besvarade hon utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets rekommendation om utnämningen av Sabine Lautenschläger till direktionsledamot i Europeiska centralbanken.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, rådet och medlemsstaternas regeringar.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy