Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0413(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0013/2014

Внесени текстове :

A7-0013/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0034

Приети текстове
PDF 263kWORD 36k
Четвъртък, 16 януари 2014 г. - Страсбург
Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион*
P7_TA(2014)0034A7-0013/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за изменение на Решение № 2007/659/ЕО (COM(2013)0839 — C7‑0488/2013 — 2013/0413(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0839),

—  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C7‑0488/2013),

—  като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7‑0013/2014),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Правна информация - Политика за поверителност