Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0413(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0013/2014

Ingediende teksten :

A7-0013/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/01/2014 - 8.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0034

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 35k
Donderdag 16 januari 2014 - Straatsburg
Toestemming aan Frankrijk voor de toepassing van een lager tarief van bepaalde indirecte belastingen op "traditionele" rumproducten geproduceerd in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion *
P7_TA(2014)0034A7-0013/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum en tot wijziging van Beschikking 2007/659/EG (COM(2013)0839 – C7-0488/2013 – 2013/0413(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0839),

–  gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0488/2013),

–  gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0013/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Juridische mededeling - Privacybeleid