Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0413(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0013/2014

Teksty złożone :

A7-0013/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2014 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0034

Teksty przyjęte
PDF 196kWORD 36k
Czwartek, 16 stycznia 2014 r. - Strasburg
Upoważnienie Francji do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion *
P7_TA(2014)0034A7-0013/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion oraz zmieniającej decyzję 2007/659/WE (COM(2013)0839 – C7-0488/2013 – 2013/0413(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0839),

–  uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0488/2013),

–  uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust.1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0013/2014),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności