Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2995(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0015/2014

Συζήτηση :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0038

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 263kWORD 48k
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Η ιθαγένεια της ΕΕ προς πώληση
P7_TA(2014)0038RC-B7-0015/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την προσφερόμενη προς πώληση ιθαγένεια της ΕΕ (2013/2995(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 5, 9 και 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ευλόγως αναμένεται από τα κράτη μέλη να ενεργούν με υπευθυνότητα για τη διαφύλαξη των κοινών αξιών και των επιτευγμάτων της Ένωσης, καθώς και ότι οι αξίες και τα επιτεύγματα αυτά είναι ανεκτίμητα και δεν μπορούν να τιμολογούνται·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εισαγάγει σχήματα που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην πώληση της ιθαγένειας της ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διαρκώς περισσότερα κράτη μέλη εκδίδουν προσωρινές ή μόνιμες άδειες παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που πραγματοποιούν επενδύσεις σε αυτά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, είναι δυνατή η απόκτηση μόνιμης άδειας παραμονής που δίνει πρόσβαση σε ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, λαμβάνονται μέτρα τα οποία στην πράξη μπορεί να οδηγήσουν στην πώληση της ιθαγένειας του οικείου κράτους μέλους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα επενδυτικά προγράμματα αυτού του είδους μπορεί να έχουν αρνητικές παρενέργειες όπως, για παράδειγμα, στρέβλωση της τοπικής αγοράς κατοικίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Μάλτας, συγκεκριμένα, πρόσφατα έλαβε μέτρα με τα οποία καθιερώνεται σχήμα για την εκποίηση της μαλτέζικής ιθαγένειας, ενέργεια η οποία συνεπάγεται αυτομάτως την εκποίηση της ιθαγένειας της ΕΕ συνολικά, χωρίς καμία απαίτηση σε σχέση με την παραμονή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκποίηση της ιθαγένειας της ΕΕ υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη που αποτελεί τα θεμέλια της Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται και να διαμένουν ελεύθερα στο εσωτερικό της ΕΕ, να ψηφίζουν και να θέτουν υποψηφιότητα στις δημοτικές και τις ευρωπαϊκές εκλογές, όπου και αν ζουν στην ΕΕ, υπό τους ίδιους όρους με τους πολίτες της αντίστοιχης χώρας, και να δέχονται τη συνδρομή της πρεσβείας ή του προξενείου άλλου κράτους μέλους της ΕΕ όταν βρίσκονται εκτός Ένωσης, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους πολίτες του εν λόγω κράτους μέλους, εφόσον η δική τους χώρα δεν διαθέτει εκπροσώπηση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, η οποία οικοδομήθηκε βαθμιαία με το πολυετές έργο και την καλή θέληση των κρατών μελών, καθώς και της Ένωσης ως συνόλου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες ακόμη και για ενδεχόμενη δόλια χρήση αυτών των επενδυτικών προγραμμάτων για εγκληματικούς σκοπούς, όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες σε σχέση με το ενδεχόμενο διακριτικής μεταχείρισης, διότι οι συγκεκριμένες πρακτικές κρατών μελών επιτρέπουν μόνο στους πλουσιότερους πολίτες τρίτων χωρών να αποκτούν την ιθαγένεια της ΕΕ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλα κριτήρια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές αν οι πολίτες της Μάλτας θα αποκομίσουν πράγματι οφέλη από τη νέα αυτή πολιτική, για παράδειγμα μέσω της είσπραξης φορολογικών εσόδων, δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενοι ξένοι επενδυτές δεν θα υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρους· υπενθυμίζει ότι η ιθαγένεια δεν συνεπάγεται μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιθαγένεια της ΕΕ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της και ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, τα ζητήματα παραμονής και ιθαγένειας εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο τρόπος αυτός απόκτησης της ιθαγένειας στη Μάλτα, καθώς και κάθε άλλο εθνικό σχήμα το οποίο μπορεί να συνεπάγεται την άμεση ή έμμεση εκποίηση της ενωσιακής ιθαγένειας, υπονομεύει την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις ευθύνες τους όσον αφορά τη διαφύλαξη των αξιών και των στόχων της Ένωσης και να συμπεριφερθούν αναλόγως·

3.  καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να δηλώσει ρητά εάν τα σχήματα αυτά σέβονται ή όχι το γράμμα και το πνεύμα των Συνθηκών και του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, καθώς και τους κανόνες της ΕΕ περί μη εισαγωγής διακρίσεων·

4.  επαναλαμβάνει ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει την αρχή της «καλόπιστης συνεργασίας» μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, τα οποία εκπληρώνουν τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας συνεργασίας·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνέπειες ορισμένων προγραμμάτων επενδυτών και ιθαγένειας που θεσπίστηκαν πρόσφατα σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ·

6.  αναγνωρίζει ότι τα ζητήματα παραμονής και ιθαγένειας αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών· καλεί, ωστόσο, τα κράτη μέλη να επιδείξουν προσοχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σε αυτόν τον τομέα και να συνεκτιμήσουν τις πιθανές παρενέργειες·

7.  σημειώνει ότι η ιθαγένεια της ΕΕ σημαίνει και ανάληψη μεριδίου συμμετοχής στην Ένωση και εξαρτάται από τους δεσμούς ενός προσώπου με την Ευρώπη και τα κράτη μέλη ή από προσωπικούς δεσμούς με πολίτες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η ιθαγένεια της ΕΕ δεν πρέπει ποτέ να μετατραπεί σε εμπορεύσιμο προϊόν·

8.  υπογραμμίζει ότι τα δικαιώματα που παρέχει η ιθαγένεια της ΕΕ βασίζονται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν πρέπει να πωλούνται ή να αγοράζονται με οιοδήποτε τίμημα·

9.  τονίζει ότι η εξασφάλιση κεφαλαίων δεν πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη χορήγηση ιθαγένειας της ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες για εγκλήματα απάτης, όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος·

10.  επισημαίνει ότι ο υπό εξέλιξη ανταγωνισμός για πιο ελκυστικούς επενδυτικούς όρους ή χρηματοοικονομικούς πόρους μπορεί να οδηγήσει στην υποβάθμιση των προτύπων και των απαιτήσεων για την απόκτηση άδειας παραμονής στον χώρο Σένγκεν και της ιθαγένειας της ΕΕ·

11.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα διάφορα συστήματα ιθαγένειας υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών αξιών και με βάση το γράμμα και το πνεύμα της ενωσιακής νομοθεσίας και πρακτικής, και να εκδώσει συστάσεις ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο τα συστήματα αυτά να υπονομεύσουν τις αξίες που αποτελούν τα θεμέλια της ΕΕ, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσβαση στην ιθαγένεια της ΕΕ μέσω εθνικών σχημάτων·

12.  καλεί τη Μάλτα να ευθυγραμμίσει το ισχύον σύστημά της για την ιθαγένεια με τις αξίες της ΕΕ·

13.  καλεί τα κράτη μέλη τα οποία έχουν εγκρίνει εθνικά σχήματα που επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση πώληση της ιθαγένειας της ΕΕ σε πολίτες τρίτων χωρών να ευθυγραμμίσουν τα σχήματα αυτά με τις αξίες της ΕΕ·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου