Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2995(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0015/2014

Viták :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Szavazatok :

PV 16/01/2014 - 8.6

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0038

Elfogadott szövegek
PDF 117kWORD 46k
2014. január 16., Csütörtök - Strasbourg
Megvásárolható uniós állampolgárság
P7_TA(2014)0038RC-B7-0015/2014

Az Európai Parlament 2014. január 16-i állásfoglalása a megvásárolható uniós állampolgárságról (2013/2995(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az az Európai Unióról szóló szerződés 4., 5., 9. és 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel minden tagállammal szemben elvárás, hogy felelős módon járjon el az Unió közös értékeinek és eredményeinek megőrzése tekintetében, és mivel ezek az értékek és eredmények felbecsülhetetlen értékűek és pénzben nem kifejezhetőek;

B.  mivel számos tagállam olyan rendszereket vezetett be, amelyek közvetlenül vagy közvetetten az uniós állampolgárság harmadik országok állampolgárai számára való értékesítését eredményezik;

C.  mivel egyre növekszik azon tagállamok száma, amelyek ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedélyt adnak ki olyan, harmadik országbeli állampolgároknak, akik az adott tagállamban beruházásokat eszközölnek;

D.  mivel egyes tagállamokban az ilyen kérelmezők a schengeni térség egészébe belépést biztosító állandó tartózkodási engedélyhez juthatnak; mivel bizonyos tagállamok olyan intézkedéseket hoztak, amelyek gyakorlatilag az adott tagállam állampolgárságának áruba bocsátását eredményezhetik;

E.  mivel bizonyos esetekben ezek a beruházási programok negatív mellékhatásokkal járnak, például a helyi ingatlanpiac torzulásait eredményezhetik;

F.  mivel különösen a máltai kormány hozott a közelmúltban intézkedéseket a máltai állampolgárság áruba bocsátását eredményező rendszer bevezetésére, ami egyszersmind automatikusan az uniós állampolgárság tartózkodási követelmények előírása nélküli áruba bocsátását jelenti;

G.  mivel az uniós állampolgárság ilyesfajta kimondott áruba bocsátása aláássa az Unió alapját képező kölcsönös bizalmat;

H.  mivel az uniós polgárok rendelkeznek az Unión belüli szabad mozgás és letelepedés jogával, választásra jogosultak és választhatók a lakóhelyük szerinti tagállam európai parlamenti és helyhatósági választásain, ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai, továbbá joguk van ahhoz, hogy olyan, EU-n kívüli ország területén, ahol az állampolgárságuk szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel, bármely uniós tagállam diplomáciai vagy konzuli hatóságának védelmét igénybe vegyék ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai;

I.  mivel az EU alapja a tagállamok közötti kölcsönös bizalom, melyet a tagállamok lépésről lépésre, az Unió egészének jó szándékától övezve építettek fel;

J.  mivel aggályok merültek fel a szóban forgó beruházási programokkal való törvényellenes visszaélés kapcsán is, ideértve többek közt a pénzmosást is;

K.  mivel aggodalomra ad okot diszkrimináció lehetősége, tekintettel arra, ezek a tagállami gyakorlatok csak a leggazdagabb harmadik országok polgárai számára teszik lehetővé az uniós állampolgárság megszerzését, melynek során a hatóságok semmilyen más kritériumot nem vesznek figyelembe;

L.  mivel nem egyértelmű, hogy a máltai polgárok – például adóbevételek révén – valóban hasznát fogják-e venni az új rendszernek, mivel a külföldi befektetőknek nem kell majd adót fizetniük; emlékeztet arra, hogy az állampolgárság nem csak jogokkal, hanem kötelességekkel is jár;

M.  mivel az uniós állampolgárság az EU egyik fő eredménye, és mivel az uniós Szerződések értelmében a tartózkodási és állampolgársági ügyek a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak;

1.  aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az állampolgárság Máltában történő, ilyen módon való megszerzése, illetve az egyéb olyan nemzeti rendszerek, amelyek az uniós állampolgárság közvetlen vagy közvetett egyértelmű áruba bocsátására irányulnak, magát az európai állampolgárság fogalmát ássa alá;

2.  felhívja a tagállamokat, hogy ismerjék el az Unió értékeinek és céljainak megőrzésében rájuk háruló felelősséget, és annak megfelelően járjanak el;

3.  felhívja a Bizottságot, mint a Szerződések őrét, hogy egyértelműen állapítsa meg, hogy ezek a rendszerek megfelelnek-e a Szerződések és a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex betűjének és szellemének, valamint a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó uniós szabályoknak;

4.  megismétli, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdése kimondja az Unió és a tagállamok közti „lojális együttműködés” elvét, amelyek kölcsönösen tiszteletben tartják és segítik egymást a Szerződésekből eredő feladatok végrehajtásában;

5.  aggodalmának ad hangot a számos tagállam által a közelmúltban bevezetett beruházási és állampolgársági rendszerek némelyike vonatkozásaival kapcsolatban;

6.  tudomásul veszi, hogy a tartózkodási és állampolgársági ügyek a tagállamok hatáskörébe tartoznak; ugyanakkor felhívja a tagállamokat, hogy járjanak el körültekintően e téren és vegyék figyelembe a lehetséges mellékhatásokat;

7.  megjegyzi, hogy az uniós állampolgárság az Unióval való érdekviszonyt testesít meg, és az az egyén Európához és a tagállamokhoz, illetve az uniós állampolgárokhoz fűződő személyes viszonyától függ; hangsúlyozza, hogy az uniós állampolgárság semmilyen körülmények között sem bocsátható áruba;

8.  hangsúlyozza, hogy az uniós állampolgárság révén elnyert jogok az emberi méltóságon alapulnak, és azokat semmifajta ellentételezésért sem szabad áruba bocsátani;

9.  hangsúlyozza, hogy a pénzeszközökhöz való hozzájutás nem lehet fő szempont az uniós állampolgárság harmadik országbeli állampolgároknak való megadásában; felszólítja a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a pénzmosáshoz hasonló csalásokkal kapcsolatos aggályokat is;

10.  megjegyzi, hogy a vonzóbb beruházási feltételekért vagy pénzügyi forrásokért való jelenlegi verseny a schengeni térségre érvényes tartózkodási engedélyek és az uniós állampolgárság megszerzésére vonatkozó normák és előírások lazulását eredményezheti;

11.  felhívja a Bizottságot, hogy az uniós értékek, valamint az uniós jogszabályok és gyakorlat betűje és szelleme tükrében értékelje az egyes állampolgársági feltételrendszereket, és adjon ki ajánlásokat annak megelőzése érdekében, hogy ezek a rendszerek aláássák az EU alapját képező értékeket, továbbá adjon ki ajánlásokat az uniós állampolgárság nemzeti rendszerek révén való megszerzésére vonatkozóan;

12.  felszólítja Máltát, hogy jelenlegi állampolgársági feltételrendszerét hozza összhangba az uniós értékekkel;

13.  felhívja azokat a tagállamokat, amelyek az uniós állampolgárság harmadik országbeli állampolgároknak való közvetlen vagy közvetett értékesítését lehetővé tevő nemzeti rendszereket fogadtak el, hogy hozzák azokat összhangba az Unió értékeivel;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat