Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2995(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0015/2014

Dezbateri :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Voturi :

PV 16/01/2014 - 8.6

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0038

Texte adoptate
PDF 201kWORD 46k
Joi, 16 ianuarie 2014 - Strasbourg
Cetățenia UE de vânzare
P7_TA(2014)0038RC-B7-0015/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 16 ianuarie 2014 referitoare la vânzarea cetățeniei UE (2013/2995(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 4, 5, 9 și 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolul 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât se așteaptă ca fiecare stat membru să acționeze în mod responsabil pentru menținerea valorilor și realizărilor comune ale Uniunii și întrucât aceste valori și realizări au o valoare inestimabilă și nu pot fi scoase la vânzare;

B.  întrucât anumite state membre ale UE au introdus sisteme care, în mod direct sau indirect, presupun vânzarea cetățeniei UE unor resortisanți ai țărilor terțe;

C.  întrucât din ce în ce mai multe state membre emit permise de ședere temporară sau permanentă resortisanților țărilor terțe care fac investiții în statul membru respectiv;

D.  întrucât, în câteva state membre, se poate obține reședință permanentă cu acces la întregul spațiu Schengen; întrucât în anumite state membre se adoptă măsuri care pot conduce, în practică, la vânzarea cetățeniei statului membru respectiv;

E.  întrucât, în anumite cazuri, aceste programe de investiții pot avea efecte secundare negative, precum denaturări ale pieței imobiliare locale;

F.  întrucât guvernul maltez, în special, a adoptat recent măsuri pentru introducerea unui sistem de vânzare directă a cetățeniei malteze, care, în mod automat, presupune vânzarea directă a cetățeniei UE în ansamblu, fără impunerea unei obligații de ședere;

G.  întrucât o astfel de vânzare directă a cetățeniei UE subminează încrederea reciprocă pe care se întemeiază Uniunea;

H.  întrucât cetățenii UE au dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul UE, dreptul de a vota și de a candida la alegerile municipale și la cele pentru Parlamentul European, indiferent de statul în care locuiesc în UE, în aceleași condiții ca și cele aplicate resortisanților acelui stat, precum și dreptul de a beneficia, în exteriorul UE, de asistență din partea ambasadei sau consulatului altui stat membru al UE, în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective, în cazul în care țara lor nu este reprezentată;

I.  întrucât UE se bazează pe încredere reciprocă între statele membre, construită pe parcursul a mulți ani de eforturi treptate și de bunăvoință din partea statelor membre, precum și din partea Uniunii în ansamblu;

J.  întrucât au fost exprimate, de asemenea, preocupări cu privire la abuzuri cu caracter penal ale acestor programe de investiții, printre care au fost semnalate chestiuni precum spălarea de bani;

K.  întrucât există preocupări cu privire la posibile situații de discriminare din cauza faptului că aceste practici ale statelor membre nu permit decât celor mai bogați resortisanți ai țărilor terțe să obțină cetățenia UE, fără a se lua în considerare niciun alt criteriu;

L.  întrucât nu este clar dacă cetățenii maltezi vor avea de câștigat de fapt de pe urma acestei noi politici, de exemplu, prin colectarea impozitelor, dat fiind că investitorilor străini nu li se vor percepe taxe; reamintește că cetățenia nu presupune numai drepturi, ci și responsabilități;

M.  întrucât cetățenia UE constituie una dintre cele mai mari realizări ale UE și întrucât, conform tratatelor UE, chestiunile referitoare la reședință și la cetățenie intră exclusiv în competența statelor membre,

1.  este preocupat de faptul că această modalitate de obținere a cetățeniei malteze, precum și orice alt sistem național care poate implica vânzarea directă sau indirectă a cetățeniei UE subminează însuși conceptul de cetățenie europeană;

2.  invită statele membre să recunoască și să își asume responsabilitățile care le revin cu privire la protejarea valorilor și a obiectivelor Uniunii;

3.  invită Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, să indice clar dacă aceste sisteme respectă litera și spiritul tratatelor și al Codului frontierelor Schengen, precum și normele UE privind nediscriminarea;

4.  reiterează faptul că articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană consacră principiul „cooperării loiale”, în temeiul căruia Uniunea și statele membre se respectă și se ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate;

5.  își exprimă preocuparea cu privire la implicațiile anumitor sisteme care vizează acordarea cetățeniei unor categorii de investitori și care au fost înființate recent de diferite state membre ale UE;

6.  recunoaște faptul că chestiunile legate de reședință și cetățenie intră în competența statelor membre; cu toate acestea, solicită statelor membre să își exercite competența în acest domeniu cu o atenție deosebită și să țină seama de posibilele efecte secundare;

7.  constată că cetățenia UE implică un interes în Uniune și depinde de legăturile unei persoane cu Europa și cu statele membre ale acesteia sau de legăturile personale cu cetățeni ai UE; reamintește că cetățenia UE nu ar trebui să devină niciodată un bun care poate fi comercializat;

8.  subliniază faptul că drepturile conferite de cetățenia UE se bazează pe demnitatea umană și nu ar trebui sub nicio formă cumpărate sau vândute;

9.  subliniază că accesul la fonduri nu ar trebui să constituie principalul criteriu de eligibilitate pentru acordarea cetățeniei UE resortisanților țărilor terțe; invită statele membre să țină seama de infracțiunile conexe fraudei, precum spălarea de bani;

10.  constată că rivalitatea din prezent pentru condiții de investiții sau resurse financiare mai atractive poate conduce la scăderea nivelului standardelor și al cerințelor pentru obținerea permiselor de ședere pentru spațiul Schengen și a cetățeniei UE;

11.  invită Comisia Europeană să evalueze diferitele sisteme de acordare a cetățeniei ținând seama de valorile europene și de spiritul și litera legislației și practicilor UE și să elaboreze recomandări pentru a preveni subminarea de către aceste sisteme a valorilor pe care se întemeiază UE, precum și orientări privind accesul la cetățenia UE prin intermediul sistemelor naționale;

12.  invită Republica Malta să modifice actualul sistem de acordare a cetățeniei astfel încât să fie în conformitate cu spiritul valorilor UE;

13.  invită statele membre care au adoptat sisteme naționale care permit vânzarea directă sau indirectă a cetățeniei UE resortisanților din țările terțe să le modifice astfel încât să fie în conformitate cu spiritul valorilor UE;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate