Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2995(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0015/2014

Razprave :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Glasovanja :

PV 16/01/2014 - 8.6

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0038

Sprejeta besedila
PDF 196kWORD 44k
Četrtek, 16. januar 2014 - Strasbourg
Državljanstvo EU naprodaj
P7_TA(2014)0038RC-B7-0015/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2014 o državljanstvu EU naprodaj (2013/2995(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 4, 5, 9 in 10 Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju člena 20 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 110(2) in 110(4) Poslovnika,

A.  ker se od vseh držav članic pričakuje, da bodo odgovorno varovale skupne vrednote in dosežke Unije, in ker so te vrednote in dosežki neprecenljivi ter jih ni mogoče ovrednotiti z denarjem;

B.  ker so številne države članice uvedle sheme, ki povzročajo posredno ali neposredno prodajo državljanstva EU državljanom tretjih držav;

C.  ker vse več držav članic izdaja začasna ali stalna dovoljenja za bivanje državljanom tretjih držav, ki vlagajo v zadevni državi članici;

D.  ker je mogoče v nekaterih državah članicah pridobiti stalno bivališče in s tem dostop v celotno schengensko območje; ker nekatere države članice sprejemajo ukrepe, ki bi utegnili privesti do dejanske prodaje njihovega državljanstva;

E.  ker imajo v nekaterih primerih ti programi naložb morebitne negativne stranske učinke, na primer izkrivljanje stanovanjskega trga;

F.  ker je zlasti malteška vlada nedavno sprejela ukrepe za uvedbo sheme, ki bo povzročila neprikrito razprodajo malteškega državljanstva, s tem pa tudi državljanstva EU brez zahtev glede stalnega bivališča;

G.  ker takšna neprikrita razprodaja državljanstva EU spodkopava medsebojno zaupanje, na katerem temelji Unija;

H.  ker imajo državljani EU predvsem pravico, da se svobodno gibajo in bivajo v EU, da volijo in kandidirajo na občinskih volitvah in volitvah v Evropski parlament v državi, kjer bivajo, in sicer pod enakimi pogoji kot državljani te države, in da v državah zunaj EU, kjer posamezna država članica nima veleposlaništva ali konzulata, prejmejo pomoč pri veleposlaništvu ali konzulatu druge države članice pod enakimi pogoji kot državljani te države;

I.  ker EU temelji na vzajemnem zaupanju med državami članicami, vzpostavljenem z dolgoletnim trudom in naklonjenostjo držav članic, pa tudi Unije kot celote;

J.  ker so bili prav tako izraženi pomisleki glede nezakonite zlorabe omenjenih programov naložb, tudi v zvezi s pranjem denarja;

K.  ker je slišati pomisleke glede morebitne diskriminacije, saj države članice s takšno prakso omogočajo pridobitev državljanstva EU zgolj najbogatejšim državljanom tretjih držav, pri tem pa ne obravnavajo drugih meril;

L.  ker ni jasno, ali bodo malteški državljani res imeli koristi od te nove politike, na primer pri pobiranju davkov, saj zadevni tuji vlagatelji ne bodo dolžni plačevati davkov; opozarja, da državljanstvo ne zajema zgolj pravic, temveč tudi dolžnosti;

M.  ker je državljanstvo EU eden največjih dosežkov EU in ker so vprašanja glede bivališča in državljanstva v skladu s pogodbami EU v izključni pristojnosti držav članic;

1.  je zaskrbljen zaradi tovrstnega načina pridobivanja državljanstva na Malti ter vseh drugih nacionalnih shem, ki vključujejo neposredno ali posredno neprikrito prodajo državljanstva EU, kar ogroža sam koncept evropskega državljanstva;

2.  poziva države članice, naj priznajo in izpolnijo dolžnosti, ki jih imajo pri varovanju vrednot in ciljev Unije;

3.  poziva Komisijo, naj kot varuhinja pogodb jasno navede, ali so te sheme v skladu s črko in duhom pogodb in zakonika o schengenskih mejah, pa tudi s pravili EU o nediskriminaciji;

4.  poudarja, da člen 4(3) Pogodbe o Evropski uniji vsebuje načelo lojalnega sodelovanja med Unijo in državami članicami, ki ob popolnem vzajemnem spoštovanju druga drugi pomagajo pri izvajanju nalog, izhajajočih iz pogodb;

5.  izraža zaskrbljenost zaradi posledic nekaterih naložbenih in državljanskih shem, ki so jih pred kratkim oblikovale nekatere države članice EU;

6.  priznava, da so za vprašanja bivališča in državljanstva pristojne države članice; kljub temu poziva države članice, naj bodo pri izvajanju pristojnosti na tem področju previdne in naj upoštevajo morebitne stranske učinke;

7.  ugotavlja, da državljanstvo EU pomeni, da ima določena oseba interes v Uniji, in je odvisno od vezi te osebe z Evropo in državami članicami oziroma od osebnih vezi z državljani EU; poudarja, da državljanstvo EU nikdar ne sme postati blago, s katerim bi se trgovalo;

8.  poudarja, da pravice, pridobljene z državljanstvom EU, temeljijo na človekovem dostojanstvu, zato se ne smejo kupovati ali prodajati za nobeno ceno;

9.  poudarja, da dostop do sredstev ne sme biti osrednje merilo pri podeljevanju državljanstva EU državljanom tretjih držav; poziva države članice, naj upoštevajo pomisleke glede nezakonitih goljufij, na primer pranja denarja;

10.  ugotavlja, da bi utegnila nenehna konkurenca za privlačnejše naložbene pogoje ali finančne vire povzročiti znižanje standardov in zahtev za pridobitev dovoljenja za bivanje v schengenskem območju in državljanstva EU;

11.  poziva Komisijo, naj ob upoštevanju evropskih vrednot ter črke in duha zakonodaje in prakse EU preuči različne sheme državljanstva in izda priporočila, s čimer bi preprečili, da bi tovrstne sheme omajale vrednote, na katerih temelji EU, ter izda smernice za pridobitev državljanstva EU prek nacionalnih shem;

12.  poziva Malto, naj svojo shemo državljanstva uskladi z vrednotami EU;

13.  poziva države članice, ki so sprejele nacionalne sheme, s katerimi lahko državljani tretjih držav posredno ali neposredno kupijo državljanstvo EU, naj te sheme uskladijo z vrednotami EU;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov