Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2881(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0004/2014

Texte depuse :

B7-0004/2014

Dezbateri :

PV 15/01/2014 - 18
CRE 15/01/2014 - 18

Voturi :

PV 16/01/2014 - 8.8
CRE 16/01/2014 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0040

Texte adoptate
PDF 243kWORD 100k
Joi, 16 ianuarie 2014 - Strasbourg
Procesul de integrare europeană a Kosovo
P7_TA(2014)0040B7-0004/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 16 ianuarie 2014 referitoare la procesul de integrare europeană a Kosovo (2013/2881(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Salonic, din 19-20 iunie 2003, privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale Uniunii Europene,

–  având în vedere primul acord referitor la principiile de bază privind normalizarea relațiilor dintre prim-miniștrii Ivica Dacic și Hasim Thaci din 19 aprilie 2013 și planul de acțiune și punere în aplicare din 22 mai 2013, care a fost rezultatul a zece runde de dialog la nivel înalt între Belgrad și Pristina,

–  având în vedere Raportul comun al Vicepreședintelui/Înaltul Reprezentant și al Comisiei Europene din 22 aprilie 2013 adresat Parlamentului European și Consiliului privind progresele înregistrate de Kosovo în soluționarea problemelor menționate în Concluziile Consiliului din decembrie 2012, în vederea unei posibile decizii cu privire la începerea negocierilor privind Acordul de stabilizare și de asociere,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 28 iunie 2013 de adoptare a Deciziei de autorizare a deschiderii negocierilor privind un acord de stabilizare și de asociere între UE și Kosovo,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 referitoare la Studiul de fezabilitate pentru un Acord de stabilizare și de asociere între Uniunea Europeană și Kosovo (COM(2012)0602),

–  având în vedere Decizia Consiliului din 22 octombrie 2012 de autorizare a Comisiei în vederea deschiderii negocierilor referitoare la acordul-cadru cu Kosovo privind participarea la programele Uniunii,

–  având în vedere rapoartele Secretarului General al Națiunilor Unite privind activitățile în desfășurare ale administrației interimare a Misiunii Organizației Națiunilor Unite în Kosovo și evoluțiile aferente, inclusiv raportul din 29 august 2013, care acoperă perioada 23 aprilie-15 iulie, precum și cel mai recent raport din 28 octombrie 2013,

–  având în vedere Acțiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Kosovo, EULEX Kosovo, modificată prin Acțiunea comună 2009/445/PESC a Consiliului din 9 iunie 2009, Decizia Consiliului 2010/322/PESC din 8 iunie 2010 și prin Decizia Consiliului 2012/291/PESC din 5 iunie 2012,

–  având în vedere concluziile reuniunii Consiliului Afaceri Generale din 7 decembrie 2009, 14 decembrie 2010 și 5 decembrie 2011, care au subliniat și reafirmat că, fără a aduce atingere poziției exprimate de statele membre cu privire la statutul său, Kosovo ar trebui să beneficieze, de asemenea, de perspectiva unei eventuale liberalizări a vizelor, odată cu îndeplinirea tuturor condițiilor; având în vedere lansarea dialogului privind vizele în ianuarie 2012, prezentarea foii de parcurs privind vizele în iunie 2012, și primul raport al Comisiei din 8 februarie 2013 privind progresele înregistrate de Kosovo în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor prevăzute de foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor (COM(2013)0066),

–  având în vedere Dialogul structurat privind statul de drept, lansat la 30 mai 2012,

–  având în vedere existența Consiliului Național pentru Integrare Europeană din Kosovo, în subordinea Președintelui, care este un organism de coordonare la nivel înalt responsabil de edificarea unui consens privind agenda europeană, printr-o abordare integratoare și transpartinică, creat în martie 2012,

–  având în vedere Rezoluția 1244(1999) a Consiliului de Securitate al ONU, Avizul consultativ al Curții Internaționale de Justiție din 22 iulie 2010 privind conformitatea cu dreptul internațional a declarației unilaterale de independență a Kosovo, precum și rezoluția din 9 septembrie 2010 a Adunării Generale a ONU(1), care a luat act de conținutul avizului și a salutat disponibilitatea UE de a înlesni dialogul dintre Belgrad și Pristina,

–  având în vedere declarațiile comune ale reuniunilor interparlamentare PE-Kosovo din 28-29 mai 2008, 6-7 aprilie 2009, 22-23 iunie 2010, 20 mai 2011, 14-15 martie 2012 și din 30-31 octombrie 2013,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 octombrie 2013 privind Strategia de extindere și principalele provocări 2013-2014 (COM(2013)0700),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 octombrie 2013 referitoare la gestiunea bugetară a fondurilor Uniunii Europene de preaderare din domeniul sistemelor judiciare și al combaterii corupției din țările candidate și potențial candidate(2) și observațiile sale privind Kosovo cuprinse în aceasta,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât acordul la care au ajuns, în aprilie 2013, prim-miniștrii Thaci și Dacic marchează un pas important și consolidează responsabilitatea ambelor părți de a pune în aplicare acordul cu bună credință, de a continua normalizarea relațiilor și de a adopta reformele necesare pe calea spre integrarea europeană;

B.  întrucât 104 din cele 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv 23 din cele 28 de state membre ale UE, recunosc independența Kosovo;

C.  întrucât toate statele membre ale UE susțin perspectiva europeană a Kosovo, în conformitate cu angajamentele UE față de Balcanii de Vest și fără a aduce atingere pozițiilor statelor membre privind statutul Kosovo;

D.  întrucât autoritățile și populația din Republica Kosovo au realizat reforme politice, administrative și economice importante; întrucât încă trebuie depuse eforturi pentru a consolida statul de drept, care este piatra de temelie a dezvoltării pe termen lung a democrației și a economiei de piață sociale;

E.  întrucât Kosovo și-a mărit capacitatea de abordare a priorităților procesului de integrare europeană prin monitorizarea priorităților pe termen scurt identificate de studiul de fezabilitate și prin pregătirea pentru negocierea Acordului de stabilizare și asociere (ASA);

F.  întrucât, în contextul dialogului privind liberalizarea vizelor, Kosovo a modificat și a adoptat legislația importantă, inclusiv legislația privind azilul, finanțarea partidelor și traficul de ființe umane;

G.  întrucât sunt necesare eforturi suplimentare pentru a răspunde provocărilor agendei de reformă europeană în vederea ASA, în special în domeniile prioritare precum statul de drept, reforma judiciară, a administrației publice și electorală, drepturile omului și drepturile fundamentale,

1.  salută încheierea, la 19 aprilie 2013, a primului acord privind principiile de normalizare de către cei doi prim-miniștri, precum și a acordului privind planul de punere în aplicare și subliniază importanța implementării depline a acestuia cu bună credință și în timp util; de asemenea, salută alocarea de fonduri europene în temeiul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) în sprijinirea punerii în aplicare a acordului;

2.  felicită Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant pentru activitățile sale vizând facilitarea dialogului dintre Belgrad și Pristina;

3.  salută lansarea negocierilor dintre UE și Kosovo privind ASA la 28 octombrie 2013; regretă, cu toate acestea, că în urma diviziunii interne de la nivelul Consiliului, mandatul de negociere diferă de cele ale ASA anterioare; subliniază că acest ASA va crea un puternic stimulent pentru reforme și noi posibilități care vor întări relațiile de vecinătate ale Kosovo și vor asigura o stabilizare mai mare a regiunii;

4.  subliniază că alegerile locale din 3 noiembrie 2013 au reprezentat un test crucial în procesul de normalizare a relațiilor dintre Belgrad și Pristina;

5.  salută primele alegeri locale la nivel de țară organizate vreodată în Kosovo la 3 noiembrie, 17 noiembrie și 1 decembrie 2013, în temeiul legislației Kosovo, ca fiind un pas imens spre democrație în Kosovo și pentru încrederea cetățenilor în procesele democratice aflate la baza procesului de normalizare și salută buna desfășurare generală a alegerilor, potrivit evaluării din declarațiile preliminare ale misiunii UE de observare a alegerilor (MOA); salută alegerea primului primar femeie din Kosovo; continuă să sublinieze necesitatea de a încuraja femeile să candideze la alegerile viitoare; salută măsurile luate de autoritățile din Kosovo pentru a consolida încrederea în instituțiile țării, cum ar fi, de exemplu, puternicul mecanism de stand-by prin intermediul căruia cetățenii pot face plângeri cu privire la intimidarea și neregulile din ziua alegerilor; salută prezența vizibilă la vot a votanților în municipalitățile preponderent sârbești la sud de râul Ibar ca un pas crucial spre formarea de asociații de municipalități sârbe; subliniază, în această privință, că eșecul de a inaugura un nou primar în Mitrovica de Nord și apelul ulterior pentru noi alegeri în această municipalitate nu trebuie să împiedice continuarea procesului și punerea în aplicare în întregime a acordului din 19 aprilie 2013; condamnă cu fermitate uciderea lui Dimitrije Janicijevic, consilier municipal în Mitrovica de Nord, și solicită autorităților competente să înceapă imediat ancheta și să îi aducă în fața justiției pe autori;

6.  condamnă cu vehemență violența și intimidarea persistentă care au avut loc în localitățile Mitrovica (nord) și Zvečan; subliniază că aceste incidente pun în pericol stabilitatea și securitatea în regiunea înconjurătoare și solicită autorităților relevante să depună toate eforturile, astfel încât autorii actelor de violență să fie aduși în fața justiției; constată că sunt necesare eforturi suplimentare vigilente pentru a distruge rețeaua de crimă organizată și legăturile sale cu elitele politice locale și pentru a restabili statul de drept în nordul Kosovo; salută poziția liderilor politici sârbi care au încurajat în mod activ etnicii sârbi din Kosovo să participe la alegeri; regretă totuși că liderii de la Belgrad nu au vizitat în mod activ nordul Kosovo înainte de 3 noiembrie 2013;

7.  îndeamnă autoritățile din Kosovo să adopte cât mai curând posibil, în consultare cu Comisia de la Veneția, o nouă lege electorală, pentru a face procedurile electorale mai transparente, pentru a simplifica votarea și pentru a restabili încrederea cetățenilor kosovari în procesul democratic și pentru a asigura participarea societății civile la procesul de reformă electorală;

8.  constată în același timp că vor fi necesare eforturi suplimentare constante pentru a apropia și mai mult comunitățile de etnici albanezi și sârbi;

9.  salută acordurile cu privire la telecomunicații și energie, subliniind importanța atribuirii, cât mai curând posibil, a unui indicativ telefonic internațional propriu pentru Kosovo, care va contribui la modelarea identității Kosovo și a vizibilității sale pe plan internațional;

10.  subliniază necesitatea unei transparențe totale în comunicarea rezultatelor dialogului dintre Belgrad și Pristina și a implicării parlamentelor și societăților civile în procesul de implementare; salută desemnarea de funcționari de legătură de ambele părți și îndeamnă ca aceștia să fie sprijiniți în mod constant;

11.  subliniază importanța liberalizării regimului de vize pentru cetățenii din Kosovo și încurajează autoritățile din Kosovo să își intensifice eforturile vizând îndeplinirea priorităților stabilite în planul de acțiune privind vizele; îndeamnă Comisia și statele membre să fie mai receptive la eforturile depuse de guvernul din Kosovo și solicită în acest context Comisiei să accelereze activitatea tehnică privind procesul de liberalizare a vizelor;

12.  solicită Consiliului să adopte, cât mai curând posibil, deciziile necesare care să îi permită Kosovo să participe la programele UE;

13.  încurajează restul de cinci state membre să procedeze la recunoașterea Kosovo; solicită tuturor statelor membre ale UE să facă tot ce le stă în putință pentru a facilita contactele interpersonale, relațiile economice, sociale și politice între cetățenii lor și cei din Kosovo; evidențiază necesitatea de a se efectua în mod activ pași în direcția deplinei implementări a IPA, precum și de a se ameliora cooperarea dintre EULEX, Europol și Interpol, inclusiv, atâta vreme cât încă nu s-a realizat deplina recunoaștere, măsuri practice pentru a include Kosovo în activitatea acestor agenții și invită Comisia să lucreze la acorduri care să permită cooperarea Kosovo cu agențiile UE;

14.  salută înființarea, în nord, a unei echipe de comandament regional a poliției din Kosovo ca parte a procesului de edificare a unei poliții kosovare unificate;

15.  subliniază importanța activității EULEX pentru consolidarea statului de drept în instituțiile din Kosovo, însă constată nemulțumirea larg răspândită în ceea ce privește performanța EULEX în rândul sârbilor și al albanezilor din Kosovo; invită, prin urmare, EULEX să sporească transparența, eficacitatea și gradul de responsabilitate a activității sale, să informeze cu regularitate Parlamentul European și Parlamentul din Kosovo cu privire la activitățile și deciziile sale și, în special, să demonstreze rezultate mai concrete atât autorităților din Kosovo, cât și celor din Serbia, și populației largi; atrage atenția asupra existenței unor domenii în care ar trebui să se aștepte îmbunătățiri, inclusiv o definire mai clară a obiectivelor de consolidare a capacității și a legăturii lor cu criterii de referință specifice; subliniază necesitatea unei mai bune coordonări a obiectivelor interne și externe, a unei mai bune coordonări între instituțiile UE și a coordonării acestora din urmă cu autoritățile kosovare și comunitatea internațională; în această privință, îndeamnă EULEX, în măsura în care este posibil, să acorde prioritate obiectivelor sale, să optimizeze utilizarea resurselor și a personalului său și să accelereze punerea în aplicare a documentului operațional al Consiliului privind punerea în aplicare a RCSONU 1325 în PESA (începând din noiembrie 2005);

16.  invită autoritățile kosovare să respecte în continuare mandatul EULEX și să sprijine exercitarea competențelor sale executive; ia act de interesul guvernului kosovar în preluarea atribuțiilor EULEX; insistă asupra prezenței EULEX în vederea sprijinirii implementării acordului de la 19 aprilie 2013 în domeniul statului de drept; subliniază că siguranța publică este esențială pentru ca acordurile să fie puse în aplicare cu succes; subliniază nevoia urgentă de măsuri pentru abordarea acestui aspect; subliniază faptul că, în prezent, peste 250 de cazuri sunt în curs de anchetare de către EULEX, inclusiv cazuri de crimă organizată, corupție, crime de război și alte acuzații grave în care sunt implicați, printre alții, zeci de politicieni; subliniază că orice transfer de responsabilități trebuie să fie treptat, bazat pe progrese reale pe teren și ar trebui să implice societatea civilă și instituțiile democratice din Republica Kosovo; prin urmare, invită guvernul kosovar să fie de acord cu extinderea mandatului EULEX Kosovo după iunie 2014;

17.  solicită, în special Kosovo, dar și Serbiei, să coopereze în mod activ și constructiv cu EULEX în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului privind asistența juridică reciprocă pentru a face față numărului tot mai mare de cereri privind proprietățile din Kosovo;

18.  condamnă cu fermitate atacul ce a dus la uciderea unui funcționar al EULEX la 19 septembrie 2013lângă municipalitatea Zveçan/Zvečan și solicită efectuarea cu promptitudine a unei anchete; îndeamnă toate părțile să se abțină de la orice acțiune care ar putea tensiona situația;

19.  subliniază din nou nevoia de responsabilitate și de asumare a procesului de reconciliere la nivel local și, în același timp, condamnă retorica naționalistă de ambele părți; consideră că autoritățile din Kosovo ar trebui să ia măsuri suplimentare decisive în consolidarea încrederii dintre sârbii și albanezii din Kosovo, în special în nord, și să lanseze un dialog cu minoritatea sârbă și cu alte minorități, pentru a asigura integrarea largă în societate; solicită, de asemenea, aplicarea integrală a principiului constituțional prin care se garantează sârbilor din Kosovo dreptul de acces la servicii publice în propria limbă; subliniază, în același timp, importanța unei educații pe deplin bilingve; îi încurajează pe toți sârbii din Kosovo și pe reprezentanții lor politici să utilizeze toate posibilitățile acordate de Constituția Kosovo pentru a juca un rol constructiv în politică și societate și astfel, printr-o participare activă în cadrul instituțiilor din Kosovo, împreună cu albanezii din Kosovo, să partajeze responsabilitatea pentru dezvoltarea socială și a instituțiilor și să acorde o atenție deosebită implicării femeilor în acest proces; salută progresul făcut în organizarea administrației municipale;

20.  salută acțiunile UE de încurajare a dialogului intracomunitar și a reconcilierii; solicită ca toți actorii să continue să acorde o atenție deosebită detaliilor tehnice ale integrării în UE, precum și gesturilor simbolice de reconciliere;

21.  subliniază că punerea în aplicare a legislației privind protecția minorităților și a drepturilor culturale continuă să fie o preocupare importantă în Kosovo; subliniază necesitatea punerii în aplicare a unei legislații privind patrimoniul cultural și Biserica Ortodoxă Sârbă, precum și strategia și planul de acțiune pentru comunitățile de romi, ashkali și egipteni, a căror situație pe teren rămâne o preocupare majoră; deși salută puținul progres făcut în îmbunătățirea mijloacelor de subzistență ale comunităților romilor, ashkalilor și egiptenilor, este în continuare preocupat de situația lor, dat fiind faptul că în special copiii sunt în continuare vulnerabili și marginalizați; subliniază necesitatea abordării situației romilor ca problemă esențială a drepturilor omului; solicită autorităților și Comisiei să acorde o atenție corespunzătoare îmbunătățirii nivelului de trai al acestor comunități, inclusiv a accesului lor la educație; subliniază poziția minorităților croate, bosniace, ashkale, turce, gorani și balcano-egiptene în ceea ce privește importanța educației multilingve, pentru ca aceste minorități etnice să nu se simtă izolate din punct de vedere politic;

22.  salută finanțarea suplimentară furnizată de către Comisie în temeiul IPA al UE pentru a sprijini municipalitățile majoritar sârbe de pe teritoriul Kosovo;

23.  invită autoritățile din Kosovo să îmbunătățească eficacitatea, transparența, responsabilitatea și imparțialitatea sistemului judiciar și să îi respecte independența în scopul de a garanta că publicul larg și comunitatea de afaceri au încredere în sistemul judiciar și să abordeze în mod eficace toate formele de violență împotriva femeilor; îndeamnă autoritățile să consolideze statul de drept, în special prin reducerea interferențelor politice în sistemul judiciar, garantând că sancțiunile disciplinare împotriva judecătorilor și a procurorilor dau naștere unor acțiuni concrete, depunând eforturi spre independența și eficacitatea Consiliului procurorilor și a procurorului de stat și punând în aplicare noul cod penal și codul de procedură penală;

24.  invită autoritățile să își sporească angajamentul față de o reformă judiciară reală și să își consolideze capacitățile punând accent pe recrutarea pe bază de merit a personalului judiciar necesar, pentru a depăși întârzierile existente în cauzele aflate pe rol și pentru a garanta un mediu sigur pentru judecători și procurori, fără intervenții politice;

25.  este deosebit de preocupat de lipsa de progrese concrete în domeniul combaterii corupției în Kosovo; consideră corupția ca fiind în continuare o provocare majoră și un obstacol serios în calea funcționării instituțiilor publice; regretă în această privință că Agenția pentru combaterea corupției înființată în 2006 nu are competențe de anchetă; constată că Adunarea de la Kosovo a adoptat o nouă strategie de combatere a corupției și un plan de acțiune; solicită autorităților să asigure punerea lor în aplicare prin stabilirea unor roluri și responsabilități clare pentru instituțiile de combatere a corupției care să le permită să asigure rezultate concrete și sustenabile;

26.  este în continuare preocupat de cadrul limitat pentru protecția martorilor în Kosovo, deosebit de important în cazurile de mare importanță și îndeamnă la mai multă cooperare între statele membre ale UE în ce privește posibila schimbare a domiciliului martorilor;

27.  este preocupat de lipsa de progrese semnificative în combaterea corupției și a crimei organizate și în special în ceea ce privește nivelul ridicat al crimei organizate în nordul Kosovo; ia act de faptul că corupția și crima organizată sunt larg răspândite în regiune și reprezintă, de asemenea, un obstacol în calea dezvoltării democratice, sociale și economice a Kosovo; subliniază că Kosovo trebuie să prezinte, în mod prioritar, dovezi concrete ale rezultatelor obținute în lupta împotriva crimei organizate și a corupției; consideră că o strategie regională și de cooperare consolidată între toate țările din regiune sunt vitale pentru combaterea mai eficientă a acestor fenomene, în special în ceea ce privește îmbunătățiri ale supravegherii frontierelor și eforturi de combatere a traficului de femei și minori și exploatarea acestora, în special cei care sunt victime ale exploatării sexuale sau ale cerșetoriei forțate; îndeamnă instituțiile de la nivel central și local să furnizeze rezultate concrete în combaterea crimei organizate, a traficului de ființe umane și a traficului de droguri și arme; subliniază importanța unei abordări cuprinzătoare, multidisciplinare și orientate spre victime, cu un acces nestingherit la asistență, sprijin și protecția victimelor; regretă că corupția la nivel înalt și crima organizată au rămas în mare parte neatinse de EULEX;

28.  subliniază importanța punerii în aplicare a reformei necesare a administrației publice și a creșterii numărului de femei și persoane care aparțin minorităților la toate nivelurile administrației; este în continuare preocupat de faptul că numeroși funcționari publici au locuri de muncă suplimentare care, în principiu, ar putea să genereze conflicte de interese sau să faciliteze practicile care implică corupția;

29.  sprijină continuarea urmăririi crimelor de război la nivel național, inclusiv importanța urmăririi penale a cazurilor de viol de război; regretă faptul că, datorită războiului din 1999 din Kosovo, 1 869 de persoane sunt încă dispărute; remarcă faptul că această problemă impune un răspuns prompt din partea autorităților din Serbia și Kosovo, ca o condiție prealabilă esențială a reconcilierii dintre comunități și a unui viitor pașnic în regiune și subliniază că, pentru ca dialogul dintre Kosovo și Serbia să continue, cooperarea în găsirea persoanelor dispărute și a altor aspecte ale justiției tranziționale trebuie să fie o prioritate;

30.  solicită, în acest context, autorităților din Serbia să furnizeze asistență deplină în vederea repatrierii corpurilor persoanelor kosovare dispărute și descoperite recent în Serbia și să continue căutările în zona identificată în care se presupune că sunt îngropate persoane dispărute;

31.  îndeamnă autoritățile din Kosovo și Serbia să coopereze și să își asume responsabilitatea deplină pentru găsirea unor soluții de durată pentru persoanele strămutate pe plan intern în Serbia și Kosovo; subliniază că autoritățile din Kosovo ar trebui să își consolideze eforturile în găsirea unei soluții la problema persoanelor strămutate pe plan intern în contextul unui proces de aderare la UE, în special în ceea ce privește problema soluționării eficace a litigiilor privind proprietățile;

32.  solicită autorităților din Kosovo și țărilor învecinate să arate în continuare bunăvoință și să coopereze pe deplin și să sprijine Grupul special de investigații instituit ulterior raportului din decembrie 2010 al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, precum și orice acuzație care poate apărea ca urmare a activității Grupului special de investigații și încurajează urgentarea pe viitor a activității sale;

33.  solicită instituțiilor de la nivel central și local să aplice efectiv legislația privind drepturile omului și să contribuie la dezvoltarea în continuare a unei societăți multietnice, punând un accent deosebit asupra educației și a ocupării forței de muncă în rândul reprezentanților tuturor grupurilor minoritare;

34.  sprijină profesionalizarea funcției publice și solicită punerea în aplicare a legislației necesare în această privință; este preocupat în legătură cu implicarea politică în recrutarea și numirea angajaților publici;

35.  este preocupat de faptul că discriminarea constituie, încă, o problemă gravă și invită autoritățile să pună în practică principiul constituțional al nediscriminării; subliniază necesitatea unei strategii cuprinzătoare de combatere a discriminării și a deplinei implementări a Legii privind combaterea discriminării, astfel încât să garanteze, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE, egalitatea tuturor persoanelor, indiferent de originea lor etnică, religie, gen, orientare sexuală, vârstă sau handicap;

36.  ia act de punerea sub acuzare a celor trei cetățeni kosovari pentru implicarea lor în atacul din Kosovo 2.0 din 14 decembrie 2012 în Sala roșie a Centrului pentru tineret și sport și se așteaptă ca autorii să fie urmăriți penal în timp util;

37.  subliniază că, deși libertatea de a se afilia la sindicate este garantată prin lege, sunt necesare în continuare îmbunătățiri în ceea ce privește drepturile de bază ale forței de muncă și ale sindicatelor; încurajează Kosovo să consolideze dialogul social în cadrul procesului decizional și în elaborarea politicilor, precum și consolidarea capacităților partenerilor sociali;

38.  solicită autorităților kosovare să pună în aplicare pe deplin Convenția privind drepturile copilului și recomandă revizuirea politicilor privind sărăcia în rândul copiilor, inclusiv modificarea sistemului de asistență socială și introducerea unui sistem universal de prestații sociale pentru copii testate pe baza mijloacelor;

39.  este îngrijorat de rata mare a sărăciei și a mortalității în rândul copiilor, de acoperirea scăzută oferită de sistemul de protecție socială din Kosovo și de cheltuielile personale ridicate pentru îngrijirea medicală care expun familiile vulnerabile la sărăcie cronică;

40.  solicită ameliorarea relațiilor pe care Kosovo le are cu instituțiile culturale și de patrimoniu internaționale și a reprezentării sale în cadrul acestora, pentru a îmbunătăți protecția lăcașurilor și monumentelor religioase și culturale, precum și îmbunătățirea reprezentării Kosovo în mass-media internațională și în cadrul organizațiilor sportive europene și internaționale, pentru a permite artiștilor și atleților din Kosovo să participe la toate evenimentele culturale și sportive internaționale, inclusiv la concursul muzical Eurovision și la campionate europene și mondiale și la Jocurile Olimpice;

41.  subliniază importanța unor mijloace de comunicare în masă libere și independente și solicită Comisiei să urgenteze programele de îmbunătățire a calității și profesionalismului jurnaliștilor; subliniază rolul unor servicii publice de mass-media sustenabile; este îngrijorat în ceea ce privește lipsa de protecție a jurnaliștilor independenți și presiunea exercitată asupra acestora; solicită autorităților din Kosovo să asigure un mecanism de finanțare sustenabil al serviciilor publice de mass-media și să finalizeze numirea membrilor organismului său de conducere; subliniază necesitatea garantării unei proprietăți clare a mass-mediei și a unui serviciu de radiodifuziune liber și de înaltă calitate; sprijină eforturile instituțiilor de a acorda Kosovo propriul cod de internet;

42.  subliniază rolul central al organizațiilor active și independente ale societății civile în consolidarea proceselor democratice politice și în construirea unei societăți integrate în țară; subliniază importanța dialogului cu organizațiile societății civile și evidențiază contribuția crucială pe care actorii din societatea civilă o aduc la consolidarea cooperării regionale cu privire la aspectele sociale și politice; salută îmbunătățirea cooperării guvernului cu ONG-urile și solicită autorităților din Kosovo să stabilească un dialog structurat și un mecanism de consultare cu societatea civilă în elaborarea de politici, inclusiv în cadrul formulării de politici și de legislație și pentru monitorizarea procesului de integrare europeană;

43.  ia act de procesul în curs de privatizare a activelor statului în ceea ce privește, în special, compania de poștă și telecomunicații din Kosovo (PTK); îndeamnă autoritățile kosovare să întreprindă măsuri concrete pentru a consolida transparența, responsabilitatea și legitimitatea procesului în ansamblu, de exemplu prin punerea informațiilor la dispoziția tuturor părților interesate în timp util;

44.  solicită Kosovo să îmbunătățească mediul de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii prin reducerea sarcinii administrative și a costurilor conexe, prin creșterea accesului la finanțare și prin oferirea unui sprijin special întreprinderilor nou-înființate; salută cu căldură semnarea unui memorandum de înțelegere între Camera de Comerț din Kosovo și Serbia;

45.  salută faptul că, la 17 decembrie 2012, Kosovo a devenit al 66-lea membru al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD); mai mult, salută adoptarea primei strategii complete de țară a BERD la 8 mai 2013, care va contribui la accelerarea procesului de reformă și sprijinirea economiei Kosovo, va îmbunătăți viețile oamenilor, va facilita tranziția și va contribui la stabilitatea regională;

46.  salută angajamentul provizoriu al UE de a acorda o subvenție suplimentară de finanțare a acoperirii totalității costurilor de dezafectare a vechii centrale electrice Kosovo A până în 2017; invită Kosovo să își intensifice eforturile și să ia măsurile concrete imediate necesare pentru dezafectarea centralei electrice Kosovo A și solicită o evaluare cuprinzătoare a impactului asupra mediului în conformitate cu standardele UE pentru noua centrală electrică din Kosovo; invită, de asemenea, Kosovo să depună eforturi cu privire la dezvoltarea energiei regenerabile și diversificarea surselor de energie, în conformitate cu angajamentele sale potrivit cărora 25% din consumul total de energie va proveni din surse regenerabile până în 2020 și subliniază, în acest sens, necesitatea de a consacra mai mult din ajutorul financiar al UE și al BERD economiilor de energie, eficienței energetice, integrării pe piețele regionale de energie și proiectelor privind sursele regenerabile de energie;

47.  regretă întârzierile autorităților din Kosovo în pregătirea și adoptarea unei strategii de mediu credibile și efective în ceea ce privește în special normele privind evaluarea impactului asupra mediului și obiectivele UE privind clima;

48.  constată cu îngrijorare nivelul ridicat al șomajului, inclusiv în rândul tinerilor și solicită guvernului să abordeze problema prin asigurarea unor oportunități adecvate pentru tineri și prin orientarea educației către necesitățile pieței muncii;

49.  subliniază că apartenența Kosovo la organizații de cooperare regională ar trebui promovată și încurajată de toate țările din regiune; sprijină, în acest context, angajamentul Kosovo în cadrul organizațiilor regionale și solicită îndepărtarea tuturor obstacolelor, astfel încât Kosovo să poată face parte din aceste organizații, inclusiv din Consiliul Europei;

50.  subliniază importanța dezvoltării transportului public, în special în ceea ce privește modernizarea sau crearea de noi legături feroviare în cadrul unui sistem sustenabil de transporturi; sugerează construirea unui sistem transfrontalier de căi ferate de mare viteză, între toate țările din Balcanii de Vest, care să fie conectat cu rețeaua transeuropeană din Uniunea Europeană;

51.  constată cu îngrijorare situația economică actuală din Kosovo; subliniază că statistica economică trebuie îmbunătățită în vederea evaluării adecvate a situației economice înainte de identificarea unor modalități de abordare a acesteia;

52.  invită autoritățile din Kosovo să depună eforturi pentru îmbunătățirea fiabilității informațiilor statistice în conformitate cu standardele europene și metodologiile internaționale;

53.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European pentru Acțiune Externă, precum și guvernului și Adunării Naționale a Kosovo.

(1) A/RES/64/298.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0434.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate