Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2881(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0004/2014

Predložena besedila :

B7-0004/2014

Razprave :

PV 15/01/2014 - 18
CRE 15/01/2014 - 18

Glasovanja :

PV 16/01/2014 - 8.8
CRE 16/01/2014 - 8.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0040

Sprejeta besedila
PDF 234kWORD 93k
Četrtek, 16. januar 2014 - Strasbourg
Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo
P7_TA(2014)0040B7-0004/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2014 o procesu vključevanja Kosova v Evropsko unijo (2013/2881(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003 glede možnosti pridružitve držav zahodnega Balkana k Evropski uniji,

–  ob upoštevanju prvega sporazuma o načelih, ki urejajo normalizacijo odnosov, med predsednikoma vlad Ivico Dačićem in Hashimom Thaçijem z dne 19. aprila 2013 ter akcijskega načrta za izvajanje z dne 22. maja 2013, ki je bil rezultat desetih krogov pogovorov na visoki ravni med Beogradom in Prištino,

–  ob upoštevanju skupnega poročila podpredsednice/visoke predstavnice in Evropske komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku Kosova pri reševanju vprašanj iz sklepov Sveta decembra 2012 z dne 22. aprila 2013 glede možne odločitve o začetku pogajanj o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 28. junija 2013 v zvezi s sprejetjem sklepa o pooblastilu za začetek pogajanj o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med EU in Kosovom,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. oktobra 2012 o študiji izvedljivosti sklenitve stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Kosovom (COM(2012)0602),

–  ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 22. oktobra 2012 o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj o okvirnem sporazumu s Kosovom o sodelovanju države v programih Unije,

–  ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja Združenih narodov o sedanjih dejavnostih začasne uprave misije Združenih narodov na Kosovu in s tem povezanim razvojem dogodkov, vključno s poročilom z dne 29. avgusta 2013, ki se nanaša na obdobje od 23. aprila do 15. julija 2013, in zadnjega poročila z dne 28. oktobra 2013,

–  ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2008/124/SZVP z dne 4. februarja 2008 o misiji Evropske unije za utrditev pravne države na Kosovu, EULEX Kosovo, kakor je bil spremenjen s Skupnim ukrepom Sveta 2009/445/SZVP z dne 9. junija 2009, Sklepom Sveta 2010/322/SZVP z dne 8. junija 2010 in Sklepom Sveta 2012/291/SZVP z dne 5. junija 2012,

–  ob upoštevanju sklepov zasedanj Sveta za splošne zadeve z dne 7. decembra 2009, 14. decembra 2010 in 5. decembra 2011, v katerih je bilo poudarjeno in ponovno potrjeno, da bi moralo po izpolnitvi vseh pogojev tudi Kosovo imeti korist od možne liberalizacije vizumske ureditve in to brez poseganja v stališče držav članic do njegovega statusa; ob upoštevanju začetka dialoga o vizumih januarja 2012, predstavitve časovnega načrta za vizumsko liberalizacijo junija 2012 in prvega poročila Komisije z dne 8. februarja 2013 o napredku Kosova pri izpolnjevanju zahtev iz časovnega načrta za liberalizacijo vizumske ureditve (COM(2013)0066),

–  ob upoštevanju strukturiranega dialoga o pravni državi, ki se je začel 30. maja 2012,

–  ob upoštevanju kosovskega narodnega sveta za evropsko integracijo, ustanovljenega marca 2012 v okviru urada predsednika, ki deluje kot usklajevalni organ na visoki ravni za dosego soglasja o evropskem načrtu z vključujočim in medstrankarskim pristopom,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 (1999), svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča z dne 22. julija 2010 o skladnosti enostranske deklaracije o neodvisnosti Kosova z mednarodnim pravom in resolucije generalne skupščine Združenih narodov z dne 9. septembra 2010(1), ki je potrdila vsebino mnenja Meddržavnega sodišča in pozdravila pripravljenost EU, da pospeši dialog med Beogradom in Prištino,

–  ob upoštevanju skupnih izjav z medparlamentarnih srečanj predstavnikov Evropskega parlamenta in Kosova z dne 28. in 29. maja 2008, 6. in 7. aprila 2009, 22. in 23. junija 2010, 20. maja 2011, 14. in 15. marca 2012 ter 30. in 31. oktobra 2013,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. oktobra 2013 o širitveni strategiji in glavnih izzivih za obdobje 2013–2014 (COM(2013)0700),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. oktobra 2013 o proračunskem upravljanju predpristopnih sredstev Evropske unije na področju pravosodnih sistemov in boja proti korupciji v državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah(2) in pripomb v zvezi s Kosovom v njej,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij,

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker je sporazum, ki sta ga aprila 2013 dosegla predsednika vlad Thaçi in Dačić, pomemben korak, ki povečuje odgovornost obeh strani, da sporazum izvajata dobri veri, nadaljujeta normalizacijo odnosov in pripravita reforme, ki so potrebne na poti k vključevanju v Evropsko unijo;

B.  ker 104 od 193 držav članic Združenih narodov, vključno s 23 od 28 držav članic EU, priznava neodvisnost Kosova;

C.  ker vse države članice EU podpirajo evropsko perspektivo Kosova, v skladu z zavezami EU do zahodnega Balkana in brez poseganja v stališča držav članic do statusa Kosova;

D.  ker so organi in prebivalci Republike Kosovo dosegli pomembne politične, upravne in gospodarske reforme; ker je treba še veliko storiti za okrepitev pravne države, ki je temelj dolgoročnega razvoja, demokracije in socialnega tržnega gospodarstva;

E.  ker je Kosovo okrepilo svojo zmogljivost obravnavanja prednostnih nalog procesa vključevanja v Evropsko unijo z nadaljnjimi ukrepi na podlagi kratkoročnih prednostnih nalog, prepoznanih v študiji izvedljivosti, in s pripravo na pogajanja o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu;

F.  ker je Kosovo v okviru dialoga o liberalizaciji vizumske ureditve spremenilo in sprejelo pomembno zakonodajo, vključno z zakoni o azilu, financiranju strank in trgovini z ljudmi;

G.  ker so potrebna nadaljnja prizadevanja za spopadanje z izzivi evropskega programa reform v skladu s stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom, zlasti na prednostnih področjih, kot so pravna država, sodstvo, javna uprava, volilna reforma ter človekove in temeljne pravice;

1.  pozdravlja prvi sporazum o načelih normalizacije, ki sta ga 19. aprila 2013 sklenila predsednika vlad, in sporazum o načrtu izvajanja ter poudarja pomembnost tega, da se ta načrt v celoti izvaja v dobri veri in pravočasno; pozdravlja tudi dodelitev dodatnih sredstev EU v okviru instrumenta za predpristopno pomoč za podporo izvajanju sporazuma;

2.  čestita podpredsednici/visoki predstavnici za njen prispevek pri spodbujanju dialoga med Beogradom in Prištino;

3.  pozdravlja začetek pogajanj med EU in Kosovom dne 28. oktobra 2013 o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu; kljub temu obžaluje, da se zaradi notranje razdeljenosti v Svetu pogajalski mandat razlikuje od tistih za prejšnje stabilizacijsko-pridružitvene sporazume; poudarja, da bo stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ustvaril močno spodbudo reformam in nove priložnosti, ki bodo okrepile odnose Kosova s sosednimi državami in zagotovile dodatno stabilizacijo regije;

4.  poudarja, da so bile lokalne volitve, ki so potekale 3. novembra 2013, ključnega pomena za proces normalizacije odnosov med Beogradom in Prištino;

5.  pozdravlja prve vsedržavne lokalne volitve na Kosovu, ki so potekale po kosovski zakonodaji 3. novembra, 17. novembra in 1. decembra 2013, kot velik korak naprej za demokracijo na Kosovu in za zaupanje državljanov v demokratične procese, na katerih temelji proces normalizacije; pozdravlja na splošno pravilno izvedbo lokalnih volitev, kakor je v predhodnih izjavah ocenila misija EU za opazovanje volitev; pozdravlja dejstvo, da je bila izvoljena prva kosovska županja; še vedno poudarja, da je treba kandidatke spodbujati, naj sodelujejo na prihodnjih volitvah; pozdravlja ukrepe, ki so jih kosovske oblasti sprejele za krepitev zaupanja v državne institucije, na primer močan pomožni mehanizem, s katerim lahko državljani podajo pritožbo o ustrahovanju in nepravilnostih na dan volitev; pozdravlja opazno udeležbo volivcev v pretežno srbskih občinah južno od reke Ibar kot pomemben korak v smeri oblikovanja združenja srbskih občin; v zvezi s tem poudarja, da neuspeh nastopa novega župana v Severni Mitrovici in poznejši poziv k novim volitvam v tej občini ne smeta ovirati nadaljevanje procesa doslednega izvajanja sporazuma z dne 19. aprila 2013; ostro obsoja umor Dimitrija Janićijevića, občinskega svetnika Severne Mitrovice, in poziva pristojne oblasti, naj nemudoma začnejo preiskavo in storilce privedejo pred sodišče;

6.  ostro obsoja nasilje in vztrajno ustrahovanje v občinah Severna Mitrovica in Zvečan; poudarja, da taki incidenti ogrožajo stabilnost in varnost širše regije, ter poziva ustrezne organe, naj storijo vse, da podprejo prizadevanja za privedbo povzročiteljev nasilja pred sodišče; ugotavlja, da so potrebna nadaljnja pazljiva prizadevanja, da bi razbili mrežo organiziranega kriminala in pretrgali njene vezi z lokalnimi političnimi elitami ter na severu Kosova ponovno vzpostavili vladavino prava; pozdravlja stališče srbskih političnih voditeljev, ki so dejavno spodbujali etnične Srbe na Kosovu, naj se udeležijo volitev; vendar obžaluje, da beograjski voditelji niso obiskali severa Kosova pred 3. novembrom 2013;

7.  poziva kosovske oblasti, naj po posvetovanju z Beneško komisijo čim prej sprejmejo nov volilni zakon, da bi povečali preglednost volilnih postopkov, poenostavili volitve, povrnili zaupanje kosovskih državljanov v demokratični proces ter zagotovili udeležbo civilne družbe v procesu volilne reforme;

8.  hkrati ugotavlja, da bodo potrebna nadaljnja trajna prizadevanja za zbliževanje med albansko in srbsko etnično skupnostjo;

9.  pozdravlja sporazum o telekomunikacijah in energiji ter poudarja, da je pomembno, da se Kosovu čim prej dodeli lastna mednarodna klicna številka, kar bo pripomoglo k oblikovanju njegove identitete in mednarodne prepoznavnosti;

10.  poudarja, da mora biti obveščanje o izidu dialoga med Beogradom in Prištino v celoti pregledno ter da je v postopku uresničevanja potrebna udeležba zadevnih parlamentov in civilne družbe; pozdravlja dejstvo, da sta obe strani imenovali uradnika za zveze in poziva k stalni podpori obema;

11.  poudarja pomen liberalizacije vizumskega režima za kosovske državljane in spodbuja kosovske oblasti, naj povečajo prizadevanja za izpolnitev prednostnih nalog iz akcijskega načrta za vizume; poziva Komisijo in države članice, naj bodo bolj dovzetne za prizadevanja kosovske vlade in v zvezi s tem poziva Komisijo, naj pospeši tehnično delo v procesu liberalizacije vizumske ureditve;

12.  poziva Svet, naj čim prej sprejme sklepe, ki so potrebni, da bo Kosovo lahko sodelovalo v programih EU;

13.  spodbuja preostalih pet držav članic, naj priznajo Kosovo; poziva vse države članice EU, naj po svoji moči pospešijo gospodarske, medsebojne, socialne in politične odnose med svojimi državljani in državljani Kosova; opozarja na dejstvo, da si je treba dejavno prizadevati za to, da se instrument predpristopne pomoči lahko v celoti izvaja, in za izboljšanje sodelovanja med misijo EULEX, Europolom in Interpolom, vključno s praktičnimi koraki za vključitev Kosova v delo teh dveh agencij, vse dokler Kosovo ne bo popolnoma priznano, ter poziva Komisijo, naj si prizadeva za sporazume, ki bodo omogočali sodelovanje Kosova z agencijami EU;

14.  pozdravlja ustanovitev regionalnega poveljstva kosovske policije na severu kot dela procesa vzpostavitve enotne kosovske policije;

15.  poudarja pomembnost dela misije EULEX za utrditev načela pravne države v kosovskih institucijah, vendar opozarja na razširjeno nezadovoljstvo z delovanjem misije EULEX tako med kosovskimi Srbi kot tudi med Albanci; zato poziva misijo EULEX, naj poveča učinkovitost, preglednost in odgovornost svojega dela, Evropski in kosovski parlament redno obvešča o svojih dejavnostih in odločitvah ter zlasti predloži konkretnejše in kakovostnejše rezultate tako kosovskim in srbskim oblastem kot tudi širšemu prebivalstvu; opozarja, da še vedno obstajajo področja, ki bi jih bilo treba izboljšati, med drugim je potrebna boljša opredelitev ciljev krepitve zmogljivosti in njihove povezave s specifičnimi referenčnimi merili; poudarja, da je treba zunanje in notranje cilje bolje uskladiti, boljše usklajevanje pa je potrebno tudi med institucijami EU ter med njimi in kosovskimi oblastmi ter mednarodno skupnostjo; v zvezi s tem poziva misijo EULEX, naj, kjer je to mogoče, določi prednostne cilje, optimizira uporabo sredstev in osebja ter pospeši izvajanje operativnega dokumenta Sveta o izvajanju resolucije varnostnega sveta ZN št. 1325 v skupni varnostni in obrambni politiki iz novembra 2005;

16.  poziva kosovske oblasti, naj še nadalje spoštujejo mandat misije EULEX in podpirajo izvajanje njenih izvršnih pooblastil; ugotavlja interes kosovske vlade za prevzem funkcij misije EULEX; vztraja, da je potrebna prisotnost misije EULEX za pomoč pri izvajanju sporazuma z dne 19. aprila 2013 na področju pravne države; poudarja, da je varnost državljanov bistvenega pomena za uspešno izvajanje sporazumov; poudarja, da je nujno sprejeti ukrepe za rešitev tega vprašanja; poudarja, da misija EULEX trenutno preiskuje več kot 250 primerov, vključno s primeri v zvezi z organiziranim kriminalom, korupcijo, vojnimi hudodelstvi in drugimi hudimi obtožbami, v katere so med drugim vključeni mnogi uradniki političnih strank; poudarja, da mora biti vsaka predaja pooblastil postopna, temeljiti na dejanskem napredku in vključevati kosovsko civilno družbo in demokratične institucije Republike Kosovo; zato poziva kosovsko vlado, naj mandat misije EULEX Kosovo, ki se izteče junija 2014, podaljša;

17.  poziva tako Kosovo kot Srbijo, naj dejavno in tvorno sodelujeta z misijo EULEX pri izvajanju sporazuma o medsebojni pravni pomoči, da bo mogoče obravnavati naraščajoče število zahtevkov v zvezi z nepremičninami na Kosovu;

18.  strogo obsoja napad, v katerem je bil 19. septembra 2013 pri občini Zveçan/Zvečan ubit uradnik misije EULEX, ter poziva, naj se hitro izvede preiskava dogodka; poziva vse strani, naj se izogibajo dejanjem, ki bi lahko vodila do napetosti;

19.  ponovno poudarja, da je treba odgovornost za spravo prevzeti na lokalni ravni in hkrati obsoja nacionalistično retoriko na obeh straneh; meni, da bi morale kosovske oblasti sprejeti nadaljnje odločne ukrepe za izgradnjo zaupanja med kosovskimi Srbi in Albanci, zlasti na severu, in vzpostavitev stika s srbsko in drugimi manjšinami, da se zagotovi široko vključevanje v družbo; nadalje poziva, naj se ustavno načelo, ki kosovskim Srbom zagotavlja pravico do dostopa do vseh uradnih storitev v njihovem jeziku, v celoti izvaja; hkrati poudarja pomembnost v celoti dvojezične vzgoje; spodbuja vse kosovske Srbe in njihove politične predstavnike, naj izkoristijo vse možnosti, ki jim jih ponuja kosovska ustava, da prevzamejo konstruktivno vlogo v politiki in družbi in tako z dejavnim delovanjem v okviru kosovskih institucij skupaj s kosovskimi Albanci prevzamejo odgovornost za družbeni razvoj in vzpostavitev institucij, pri čemer naj posebno pozornost namenijo vključitvi žensk v ta proces; pozdravlja napredek pri organizaciji občinskih uprav;

20.  pozdravlja poteze EU za spodbujanje dialoga in sprave med skupnostmi; poziva, naj vsi akterji še naprej pozorno spremljajo tehnične vidike vključevanja v EU in simbolne spravne poteze;

21.  poudarja, da izvajanje zakonodaje o varstvu manjšin in kulturnih pravic na Kosovu ostaja pomemben izziv; poudarja, da je treba izvajati zakonodajo o kulturni dediščini in srbski pravoslavni cerkvi ter strategijo in akcijski načrt za skupnosti Romov, Aškalov in Egipčanov, katerih položaj v regiji je še vedno velik razlog za skrb; čeprav pozdravlja dejstvo, da je bil dosežen določen napredek pri izboljšanju življenja skupnosti Romov, Aškalov in Egipčanov, je še naprej zaskrbljen zaradi njihovega položaja, saj so otroci še vedno posebej ranljivi in marginalizirani; poudarja, da je treba položaj Romov obravnavati kot ključno vprašanje človekovih pravic; poziva oblasti in Komisijo, naj namenijo ustrezno pozornost izboljšanju življenjskih razmer teh skupnosti, vključno z dostopnostjo izobraževanja; poudarja položaj hrvaške, bošnjaške, aškalske, turške, goranske in balkansko-egipčanske manjšine v zvezi s pomenom večjezične izobrazbe, s ciljem zagotoviti, da se te etnične manjšine ne bi počutile politično izolirane;

22.  pozdravlja dodatno financiranje, ki ga je Komisija zagotovila v okviru predpristopnega instrumenta EU za podporo občinam s pretežno srbskim prebivalstvom po celotnem Kosovu;

23.  poziva kosovske oblasti, naj povečajo učinkovitost, preglednost, odgovornost in nepristranskost sodnega sistema ter spoštujejo njegovo neodvisnost, da bi zagotovili, da bosta javnost in poslovna skupnost zaupali sodstvu, ter naj učinkovito obravnavajo vse oblike nasilja nad ženskami; poziva oblasti, naj dejavno krepijo pravno državo, zlasti z zmanjševanjem političnega vmešavanja v sodstvo, zagotavljanjem, da bodo disciplinske kazni proti sodnikom in tožilcem vodile v konkretna dejanja, prizadevanji za neodvisnost in učinkovitost tožilskega sveta in državnega tožilca ter z izvajanjem novega kazenskega zakonika in zakonika o kazenskem postopku;

24.  poziva oblasti, naj okrepijo svojo zavezanost resnični sodni reformi in krepitvi zmogljivosti s poudarkom na imenovanju sodnega osebja na podlagi zaslug, ki je potrebno za odpravo sedanjih sodnih zaostankov, in zagotovijo varno okolje za sodnike in tožilce, v katerem ne bo političnega vmešavanja;

25.  je še zlasti zaskrbljen zaradi nezadovoljivega napredka na področju boja proti korupciji na Kosovu; meni, da korupcija ostaja velik izziv in huda ovira za delovanje javnih institucij; v zvezi s tem obžaluje, da protikorupcijska agencija, ustanovljena leta 2006, nima preiskovalnih pooblastil; ugotavlja, da je skupščina Kosova sprejela novo protikorupcijsko strategijo in akcijski načrt; poziva oblasti, naj zagotovijo njuno izvajanje z določitvijo jasnih vlog in odgovornosti institucij za boj proti korupciji, da bodo lahko dosegale konkretne in trajne rezultate;

26.  je še vedno zaskrbljen zaradi omejenega obsega okvira za zaščito prič na Kosovu, ki je pomemben zlasti v odmevnih primerih, ter poziva k okrepitvi sodelovanja držav članic EU pri morebitni premestitvi prič;

27.  je zaskrbljen, ker pri boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu ni velikega napredka, ter zlasti zaradi visoke stopnje organiziranega kriminala na severu Kosova; ugotavlja, da sta korupcija in organizirani kriminal v tej regiji zelo razširjena in zavirata demokratični, družbeni in gospodarski razvoj Kosova; poudarja, da mora zagotavljanje konkretnih dokazov o rezultatih v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji postati prednostna naloga Kosova; meni, da sta regionalna strategija in okrepljeno sodelovanje med vsemi državami v regiji bistvena za bolj učinkovito reševanje teh težav, zlasti kar zadeva izboljšanje varovanja mej in prizadevanj za boj proti trgovini z ženskami in mladoletniki ter njihovemu izkoriščanju, predvsem tistih, ki so žrtve spolnega izkoriščanja ali prisilnega beračenja; poziva institucije na nacionalni in lokalni ravni, naj zagotovijo konkretne rezultate v boju proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi ter trgovini z mamili in orožjem; poudarja pomen celovitega, večdisciplinarnega in k žrtvam usmerjenega pristopa z neoviranim dostopom do pomoči, podpore in varstva za žrtve; obžaluje, da EULEX v glavnem ni posegala v korupcijo na visoki ravni in organizirani kriminal;

28.  poudarja pomen izvajanja potrebnih reform javne uprave ter povečanja števila žensk in pripadnikov manjšin na vseh upravnih ravneh; ostaja zaskrbljen zaradi dejstva, da imajo mnogi javni uslužbenci še dodatne službe, kar lahko načeloma privede do navzkrižja interesov ali spodbuja korupcijo;

29.  podpira stalno preganjanje vojnih zločinov na nacionalni ravni, vključno s preganjanjem posilstva v vojni; obžaluje, da zaradi vojne leta 1999 na Kosovu še vedno pogrešajo 1 869 oseb; ugotavlja, da gre za vprašanje, ki zahteva hiter odgovor srbskih in kosovskih oblasti, saj je nujen pogoj za spravo med skupnostmi in mirno prihodnost na tem območju; poudarja, da morajo biti za nadaljevanje dialoga med Kosovom in Srbijo sodelovanje pri iskanju pogrešanih oseb in drugi vidiki prehodne pravosodne ureditve prednostna naloga;

30.  v zvezi s tem poziva srbske oblasti, naj dajo popolno podporo pri vrnitvi posmrtnih ostankov kosovskih pogrešanih oseb, ki so bili pred kratkim najdeni v Srbiji, v domovino, in naj še naprej iščejo na področju, na katerem se domneva, da so pogrešane osebe pokopane;

31.  poziva kosovske in srbske oblasti, naj sodelujejo in v celoti prevzamejo odgovornost za iskanje trajnih rešitev za notranje razseljene osebe v Srbiji in na Kosovu; poudarja, da bi morale kosovske oblasti okrepiti svoja prizadevanja za iskanje rešitve problema notranje razseljenih oseb v okviru procesa pristopa k EU, zlasti glede vprašanja učinkovitega reševanja premoženjskih sporov;

32.  poziva kosovske oblasti in oblasti sosednih držav, naj še naprej izkazujejo pripravljenost in v celoti sodelujejo ter podpirajo posebno preiskovalno delovno skupino, ustanovljeno na podlagi poročila parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz decembra 2010, in pregone na podlagi dela te skupine ter spodbuja nadaljnje pospeševanje njenega dela;

33.  poziva institucije na centralni in na lokalni ravni, naj učinkovito izvajajo zakonodajo s področja človekovih pravic in prispevajo k nadaljnjemu razvoju multietnične družbe, s posebnim poudarkom na izobraževanju in zaposlovanju predstavnikov vseh manjšinskih skupin;

34.  podpira profesionalizacijo javne uprave in v zvezi s tem poziva k izvajanju ustrezne zakonodaje; je zaskrbljen zaradi primerov političnega vmešavanja v zaposlovanje in imenovanje javnih uslužbencev;

35.  je zaskrbljen, ker je diskriminacija še vedno hud problem, in poziva oblasti, naj v praksi udejanjijo ustavno načelo nediskriminacije; poudarja, da je potrebna celovita protidiskriminacijska strategija in da je treba protidiskriminacijsko zakonodajo v celoti izvajati, da bi se v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah zagotovila enakopravnost vseh ljudi, ne glede na njihov etnični izvor, vero, spol, spolno usmerjenost, starost ali invalidnost;

36.  je seznanjen z obtožnico proti trem kosovskim državljanom zaradi sodelovanja v napadu na dogodku, ki ga je 14. decembra 2012 organizirala revija Kosovo 2.0 v Rdeči dvorani mladinskega in športnega centra v Prištini, ter pričakuje pravočasen pregon storilcev;

37.  poudarja, da je svoboda vključevanja v sindikate sicer zagotovljena z zakonom, vendar so še vedno potrebne izboljšave v zvezi s temeljnimi delavskimi in sindikalnimi pravicami; spodbuja Kosovo, naj okrepi sociani dialog v okviru postopkov odločanja, oblikovanja politik in krepitve zmogljivosti socialnih partnerjev;

38.  poziva kosovske oblasti, naj v celoti izvajajo Konvencijo o otrokovih pravicah, in priporoča revizijo politik v zvezi z revščino otrok, vključno s spremembo sheme socialne pomoči in uvedbo splošne sheme otroških dodatkov glede na premoženjsko stanje;

39.  je zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine in umrljivosti otrok, nizke ravni kritja, ki ga zagotavlja kosovski sistem socialne zaščite, in velikega obsega izdatkov za zdravstveno varstvo, ki jih ne krije zavarovalnica, zaradi česar so ranljive družine izpostavljene dolgotrajni revščini;

40.  poziva k okrepitvi odnosov in zastopanosti Kosova v mednarodnih kulturnih institucijah in institucijah za ohranjanje kulturne dediščine z namenom izboljšanja zaščite verskih in kulturnih znamenitosti ter spomenikov, pa tudi k okrepitvi zastopanosti v evropskih in mednarodnih medijih in športnih organizacijah, da se kosovskim umetnikom in športnikom omogoči udeležba na vseh mednarodnih kulturnih in športnih dogodkih, vključno s tekmovanjem za pesem Evrovizije, evropskimi in svetovnimi prvenstvi ter olimpijskimi igrami;

41.  poudarja pomembnost svobodnih in neodvisnih medijev ter poziva Komisijo, naj pospeši programe za izboljšanje kakovosti in strokovnosti novinarjev; poudarja vlogo trajnostnih javnih medijev pri tem; je zaskrbljen zaradi pomanjkanja varstva neodvisnih novinarjev in pritiskov, ki se vršijo nanje; poziva kosovske oblasti, naj zagotovijo trajnosten mehanizem financiranja javnega medijskega servisa in zaključijo imenovanje članov njegovega nadzornega sveta; poudarja, da je treba zagotoviti jasno lastništvo medijev ter brezplačne in kakovostne radiodifuzne storitve; podpira prizadevanja institucij, da se Kosovu dodeli lastna internetna domena;

42.  poudarja osrednjo vlogo aktivnih in neodvisnih organizacij civilne družbe pri krepitvi in utrjevanju demokratičnih političnih procesov ter izgradnji povezane družbe v državi; poudarja pomen dialoga z organizacijami civilne družbe in osrednjo vlogo akterjev civilne družbe, ki prispevajo h krepitvi regionalnega sodelovanja glede družbenih in političnih vprašanj; pozdravlja izboljšano sodelovanje vlade z nevladnimi organizacijami in poziva kosovske oblasti, naj vzpostavijo strukturiran dialog in mehanizem posvetovanja za vključitev civilne družbe v oblikovanje politike, tudi pri pripravi politik in zakonodaje, in za spremljanje procesa vključevanja v Evropsko unijo;

43.  je seznanjen s procesom privatizacije državnega premoženja, zlasti kosovske družbe za pošto in telekomunikacije; poziva kosovske oblasti, naj sprejmejo praktične ukrepe za povečanje preglednosti, odgovornosti in legitimnosti tega procesa kot celote, na primer tako, da vsem zainteresiranim stranem pravočasno dajo na voljo vse informacije;

44.  poziva Kosovo, naj izboljša poslovno okolje za mala in srednja podjetja, tako da zmanjša upravno breme in s tem povezane stroške, poveča dostop do sredstev in zagotovi posebno podporo novoustanovljenim podjetjem; toplo pozdravlja podpis memoranduma o soglasju med gospodarskima zbornicama Kosova in Srbije;

45.  pozdravlja dejstvo, da je Kosovo 17. decembra 2012 postalo 66. član Evropske banke za obnovo in razvoj; poleg tega pozdravlja sprejetje prve celovite strategije Evropske banke za obnovo in razvoj za državo dne 8. maja 2013, ki bo prispevala k pospeševanju procesa reform in podprla gospodarstvo na Kosovu, izboljšala življenja ljudi, olajšala tranzicijo in prispevala k regionalni stabilnosti;

46.  pozdravlja začasno zavezo EU, da zagotovi dodatno financiranje v obliki subvencij za kritje vseh stroškov razgradnje stare elektrarne Kosovo A do leta 2017; poziva Kosovo, naj okrepi svoja prizadevanja in nemudoma sprejme konkretne ukrepe, potrebne za razgradnjo elektrarne Kosovo A, in poziva k izvedbi celovite ocene učinkov nove kosovske elektrarne na okolje v skladu s standardi EU; poleg tega poziva Kosovo, naj si prizadeva za razvoj obnovljivih virov energije in za diverzifikacijo virov energije v skladu s svojo zavezo, da bo do leta 2020 25 % celotne kosovske porabe energije iz obnovljivih virov, in v zvezi s tem poudarja, da je treba več finančne pomoči, ki jo zagotavljata EU in Evropska banka za obnovo in razvoj, nameniti projektom v zvezi z varčevanjem z energijo, energetsko učinkovitostjo, vključevanjem v regionalne energetske trge in obnovljivimi viri energije;

47.  obžaluje zamude kosovskih oblasti pri pripravi in sprejetju verodostojne in učinkovite okoljske strategije, zlasti kar zadeva pravila za presojo vplivov na okolje in podnebne cilje EU;

48.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja brezposelnosti visoka, zlasti med mladimi, in poziva vlado, naj to vprašanje obravnava z zagotavljanjem ustreznih priložnosti za mlade in usmerjanjem izobraževanja v skladu s potrebami trga dela;

49.  poudarja, da bi morale vse države v regiji spodbujati članstvo Kosova v organizacijah za regionalno sodelovanje; v zvezi s tem podpira sodelovanje Kosova v regionalnih organizacijah in poziva k odstranitvi vseh ovir, da bi se tako Kosovu omogočilo, da se vključi v te organizacije, vključno s Svetom Evrope;

50.  poudarja pomen razvoja javnega prevoza, zlasti z nadgradnjo ali vzpostavitvijo novih železniških povezav v okviru trajnostnega prometnega sistema; predlaga izgradnjo čezmejnega sistema hitrih železnic med vsemi državami zahodnega Balkana, ki bi bil povezan z vseevropskim omrežjem EU;

51.  z zaskrbljenostjo opozarja na sedanji gospodarski položaj na Kosovu; poudarja, da je treba izboljšati gospodarske statistične kazalnike, da bi se gospodarski položaj lahko ustrezno ocenil, preden se opredelijo načini za njegovo rešitev;

52.  poziva kosovske oblasti, naj si prizadevajo za izboljšanje zanesljivosti statističnih podatkov v skladu z evropskimi merili in mednarodnimi metodologijami;

53.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje in vladi ter narodni skupščini Kosova.

(1) A/RES/64/298.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0434.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov