Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2932(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0005/2014

Esitatud tekstid :

B7-0005/2014

Arutelud :

PV 15/01/2014 - 19
CRE 15/01/2014 - 19

Hääletused :

PV 16/01/2014 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0041

Vastuvõetud tekstid
PDF 108kWORD 37k
Neljapäev, 16. jaanuar 2014 - Strasbourg
Islandi 2012. aasta eduaruanne ja valimisjärgsed väljavaated
P7_TA(2014)0041B7-0005/2014

Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2014. aasta resolutsioon Islandi 2012. aasta eduaruande ja valimistejärgsete väljavaadete kohta (2013/2932(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. aasta otsust alustada Islandiga ühinemisläbirääkimisi,

–  võttes arvesse Islandiga toimunud ühinemiskonverentsi tulemusi,

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2012–2013” (COM(2012)0600) ning sellega kaasnevat 10. oktoobril 2012. aastal vastu võetud Islandi 2012. aasta eduaruannet,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Islandi kohta, eelkõige 7. juuli 2010. aasta resolutsiooni Islandi Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse kohta(1), 7. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Islandi 2010. aasta eduaruande kohta(2) ning 14. märtsi 2012. aasta resolutsiooni Islandi 2011. aasta eduaruande kohta(3),

–  võttes arvesse 14. jaanuaril 2013. aastal heakskiidetud kokkulepet ELiga ühinemise läbirääkimiste pidamise kohta enne parlamendivalimisi ning 22. mail 2013 aastal Progressipartei ja Iseseisvuspartei poolt vastuvõetud valitsusprogrammi,

–  võttes arvesse Islandi välisministri Gunnar Bragi Sveinssoni ning laienemise ja naabruspoliitika voliniku Štefan Füle 13. juunil 2013. aastal tehtud avaldusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et Island täidab Kopenhaageni kriteeriume ning ühinemisläbirääkimised Islandiga avati 27. juulil 2010. aastal pärast nõukogult heakskiidu saamist;

B.  arvestades, et läbirääkimisteks on avatud 27 peatükki, millest 11 on ajutiselt suletud;

C.  arvestades, et Islandi uus valitsus on ühinemisprotsessi peatanud ning praegu on käimas ühinemisläbirääkimiste ja Euroopa Liidu arengu hindamine, et arutada neid küsimusi Islandi parlamendis (Alþingi);

D.  arvestades, et Islandi valitsus on teatanud, et ühinemisläbirääkimisi ei jätkata ilma eelneva rahvahääletuseta;

1.  märgib, et Islandi valitsus esitas Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse 17. juulil 2009 kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 49 ja lähtudes Alþingis toimunud hääletuse positiivsest tulemusest;

2.  hindab positiivselt väljavaadet, et uueks liikmesriigiks saab riik, millel on hästi toimiv demokraatlik traditsioon ning tugevad institutsioonid ja tugev kodanikuühiskond;

3.  märgib, et Islandil on hea üldine võime täita liikmesusest tulenevaid kohustusi eelkõige tänu oma osalusele Euroopa Majanduspiirkonnas;

4.  rõhutab, et ühinemisläbirääkimisi on peetud läbipaistvalt ja kaasavalt, ning väljendab rahulolu selle üle, et läbirääkimisteks on avatud 27 peatükki ja neist 11 on ajutiselt suletud, mis näitab ühinemisprotsessi edukat kulgemist;

5.  rõhutab, et Euroopa Liit on endiselt täielikult valmis ühinemisläbirääkimiste protsessi jätkama ja selle lõpule viima;

6.  märgib, et hiljutised avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et enamik islandlasi soovib ühinemisläbirääkimiste lõpuleviimist;

7.  märgib, et Island jääb endiselt taotlejariigiks;

8.  võtab teadmiseks Islandi valitsuse otsuse korraldada referendum ühinemisläbirääkimiste lõppu ära ootamata; ootab parlamentaarset arutelu ja Alþingi poolset hinnangu andmist ühinemisläbirääkimistele ja Euroopa Liidu arengusuundadele; pakub abi sellise hinnangu ettevalmistamiseks; loodab, et asjakohane hindamine suudetakse õigeaegselt lõpule viia, ning ootab järgnevaid otsuseid selle kohta, kuidas edasi minna, sealhulgas otsust, kas korraldada referendum ühinemisläbirääkimiste jätkamise kohta;

9.  loodab, et referendum korraldatakse lähema aja jooksul;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Alþingi esimehele ja Islandi valitsusele.

(1) ELT C 351 E, 2.12.2011, lk 73.
(2) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 89.
(3) ELT C 251 E, 31.8.2013, lk 61.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika