Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2932(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0005/2014

Texte depuse :

B7-0005/2014

Dezbateri :

PV 15/01/2014 - 19
CRE 15/01/2014 - 19

Voturi :

PV 16/01/2014 - 8.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0041

Texte adoptate
PDF 199kWORD 42k
Joi, 16 ianuarie 2014 - Strasbourg
Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Islanda și perspectivele de după alegeri
P7_TA(2014)0041B7-0005/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 16 ianuarie 2014 referitoare la raportul de țară pentru 2012 privind Islanda și perspectivele postelectorale (2013/2932(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere decizia Consiliului European din 17 iunie 2010 de a deschide negocierile de aderare cu Islanda,

–  având în vedere rezultatele conferinței de aderare cu Islanda,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări în perioada 2012-2013” și raportul de țară pentru 2012 privind Islanda, adoptat la 10 octombrie 2012 (COM(2012)0600),

–  având în vedere rezoluțiile anterioare privind Islanda, îndeosebi Rezoluția din 7 iulie 2010 referitoare la cererea Islandei de aderare la Uniunea Europeană(1), Rezoluția din 7 aprilie 2011 referitoare la raportul de țară pentru 2010 privind Islanda(2) și Rezoluția din 14 martie 2012 referitoare la raportul de țară pentru 2011 privind Islanda(3),

–  având în vedere acordul privind gestionarea negocierilor de aderare la UE în perioada premergătoare alegerilor parlamentare, adoptat la 14 ianuarie 2013, și platforma guvernamentală adoptată de Partidul Progresist și Partidul Independenței la 22 mai 2013,

–  având în vedere declarațiile din 13 iunie 2013 de ministrul afacerilor externe al Islandei, Gunnar Bragi Sveinsson, și de comisarul pentru extindere și politica de vecinătate, Štefan Füle,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Islanda îndeplinește criteriile de la Copenhaga, iar negocierile de aderare cu Islanda au fost începute la 27 iulie 2010, în urma aprobării de către Consiliu;

B.  întrucât 27 de capitole au fost deschise negocierilor, dintre care 11 au fost închise în mod provizoriu;

C.  întrucât Guvernul nou-ales al Islandei a suspendat procesul de aderare și o evaluare a negocierilor de aderare și a evoluțiilor din cadrul Uniunii Europene în vederea unei dezbateri în cadrul Althingi (Parlamentul Islandei) cu privire la aceste chestiuni este în curs;

D.  întrucât guvernul Islandei a declarat că negocierile de aderare nu vor fi continuate fără un referendum național prealabil;

1.  ia act de faptul că, în conformitate cu articolul 49 din Tratatul Uniunii europene și în urma unui vot favorabil în cadrul Althingi, guvernul islandez a solicitat, la 17 iulie 2009, aderarea la Uniunea Europeană;

2.  salută perspectiva de a avea ca nou stat membru o țară cu o tradiție democratică ce funcționează bine, cu instituții și o societate civilă puternice;

3.  observă că Islanda are o bună capacitate generală de asumare a obligațiilor ce decurg din calitatea de stat membru, având în vedere îndeosebi participarea sa la Spațiul Economic European;

4.  subliniază desfășurarea transparentă și deschisă a negocierilor de aderare și salută deschiderea celor 27 de capitole de negociere și închiderea provizorie a 11 dintre acestea, ceea ce demonstrează că procesul de aderare evoluează în mod satisfăcător;

5.  subliniază că Uniunea Europeană își menține angajamentul total în vederea continuării și finalizării procesului negocierilor de aderare;

6.  ia act de faptul că recentele sondaje de opinie atestă că majoritatea islandezilor doresc finalizarea negocierilor de aderare;

7.  ia act de faptul că Islande este considerată în continuare țară candidată;

8.  ia act de decizia guvernului Islandei de a nu aștepta încheierea negocierilor de aderare pentru a organiza un referendum; așteaptă cu interes dezbaterea parlamentară privind evaluarea negocierilor de aderare, și evoluțiile din cadrul Uniunii Europene, precum și analiza acestora făcută în cadrul Althingi; oferă asistență pentru elaborarea unei astfel de evaluări; speră ca evaluarea relevantă poate fi finalizată în timp util și așteaptă deciziile ulterioare cu privire la calea de urmat, inclusiv o decizie cu privire la dacă sau nu pentru a organiza un referendum cu privire la continuarea negocierilor de aderare;

9.  își exprimă speranța că referendumul va fi organizat într-un interval de timp rezonabil;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, președintelui Althingi precum și guvernului Islandei.

(1) JO C 351 E, 2.12.2011, p. 73.
(2) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 89.
(3) JO C 251 E, 31.8.2013, p. 61.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate