Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2932(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0005/2014

Predkladané texty :

B7-0005/2014

Rozpravy :

PV 15/01/2014 - 19
CRE 15/01/2014 - 19

Hlasovanie :

PV 16/01/2014 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0041

Prijaté texty
PDF 201kWORD 40k
Štvrtok, 16. januára 2014 - Štrasburg
Správa o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľad na obdobie po voľbách
P7_TA(2014)0041B7-0005/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2014 o správe o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľade na obdobie po voľbách (2013/2932(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 17. júna 2010 o začatí prístupových rokovaní s Islandom,

–  so zreteľom na výsledky prístupových konferencií s Islandom,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2012 – 2013 a na sprievodnú správu o pokroku Islandu za rok 2012 prijatú 10. októbra 2012 (COM(2012)0600),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Islande, najmä na uznesenia zo 7. júla 2010 o žiadosti Islandu o členstvo v Európskej únii(1), zo 7. apríla 2011 o správe o pokroku Islandu za rok 2010(2) a zo 14. marca 2012 o správe o pokroku Islandu za rok 2011(3),

–  so zreteľom na dohodu o riadení prístupových rokovaní k EÚ v období pred parlamentnými voľbami prijatú 14. januára 2013 a na vládnu platformu, ktorú 22. mája 2013 schválili Pokroková strana a Strana nezávislosti;

–  so zreteľom na vyhlásenie islandského ministra zahraničia Gunnara Bragiho Sveinssona a komisára pre rozšírenie a európsku susedskú politiku Štefana Füleho z 13. júna 2013,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Island spĺňa kodanské kritériá a keďže 27. júla 2010 sa po schválení Radou začali prístupové rokovania s Islandom;

B.  keďže sa otvorilo 27 rokovacích kapitol, z ktorých 11 sa predbežne uzavrelo;

C.  keďže novozvolená islandská vláda pozastavila prístupový proces a hodnotenie prístupových rokovaní a vývoja v EÚ s cieľom diskutovať o týchto otázkach v islandskom parlamente, pričom táto diskusia práve prebieha;

D.  keďže islandská vláda vyhlásila, že prístupové rokovania nebudú pokračovať bez predchádzajúceho verejného celoštátneho referenda;

1.  poznamenáva, že v súlade s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii po kladnom výsledku hlasovania v islandskom parlamente požiadala islandská vláda 17. júla 2009 o členstvo v EÚ;

2.  víta výhľad na to, že novým členským štátom EÚ sa stane krajina s dobre fungujúcou demokratickou tradíciou a silnými inštitúciami a občianskou spoločnosťou;

3.  poznamenáva, že Island má dobrú všeobecnú kapacitu prijať záväzky vyplývajúce z členstva, a to najmä vzhľadom na svoje členstvo v Európskom hospodárskom priestore;

4.  zdôrazňuje transparentný a inkluzívny priebeh prístupových rokovaní a víta otvorenie 27 rokovacích kapitol, ako aj dočasné uzavretie 11 kapitol, pričom podčiarkuje uspokojivý pokrok, ktorý sa dosiahol v rámci prístupového procesu;

5.  zdôrazňuje, že EÚ aj naďalej dodržiava svoj záväzok pokračovať v procese prístupových rokovaní a ukončiť ho;

6.  poznamenáva, že nedávne prieskumy verejnej mienky ukázali, že väčšina Islanďanov si želá dokončiť prístupové rokovania;

7.  poznamenáva, že Island je aj naďalej zaradený ako krajina žiadajúca o členstvo;

8.  berie na vedomie rozhodnutie islandskej vlády nepočkať na dokončenie prístupových rokovaní pred usporiadaním referenda; so záujmom očakáva parlamentnú rozpravu o vyhodnotení prístupových rokovaní a vývoji v rámci EÚ a ich preskúmanie v islandskom parlamente; ponúka pomoc pri príprave takéhoto hodnotenia; dúfa, že relevantné hodnotenie bude včas dokončené a očakáva nadchádzajúce rozhodnutia o ďalšom smerovaní vrátane rozhodnutia o tom, či sa bude konať referendum o pokračovaní prístupových rokovaní alebo nie;

9.  dúfa, že sa referendum uskutoční v dohľadnom časovom rámci;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, predsedovi islandského parlamentu a vláde Islandu.

(1) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 73.
(2) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 89.
(3) Ú. v. EÚ C 251 E, 31.8.2013, s. 61.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia