Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2932(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0005/2014

Ingivna texter :

B7-0005/2014

Debatter :

PV 15/01/2014 - 19
CRE 15/01/2014 - 19

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0041

Antagna texter
PDF 110kWORD 37k
Torsdagen den 16 januari 2014 - Strasbourg
2012 års framstegsrapport om Island och utsikterna efter valet
P7_TA(2014)0041B7-0005/2014

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om 2012 års framstegsrapport om Island och utsikterna efter valet (2013/2932(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 17 juni 2010 om att inleda anslutningsförhandlingar med Island,

–  med beaktande av resultaten av anslutningskonferenserna med Island,

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet, ”Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2012–2013” (COM(2012)0600), tillsammans med 2012 års framstegsrapport om Island som antogs den 10 oktober 2012,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Island, i synnerhet resolutionen av den 7 juli 2010 om Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen(1), resolutionen av den 7 april 2011 om 2010 års framstegsrapport om Island(2) och resolutionen av den 14 mars 2012 om 2011 års framstegsrapport om Island(3),

–  med beaktande av överenskommelsen av den 14 januari 2013 om hanteringen av EU:s anslutningsförhandlingar inför parlamentsval, och av Framstegspartiets och Självständighetspartiets regeringsplattform av den 22 maj 2013,

–  med beaktande av de uttalanden som Islands utrikesminister, Gunnar Bragi Sveinsson och kommissionens ledamot med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik, Štefan Füle, gjorde den 13 juni 2013,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Island uppfyller Köpenhamnskriterierna, och anslutningsförhandlingarna med Island inleddes den 27 juli 2010 efter rådets godkännande.

B.  Hittills har 27 kapitel öppnats för förhandlingar varav 11 preliminärt har stängts.

C.  Den nyvalda isländska regeringen har skjutit upp anslutningsprocessen och håller på att utvärdera anslutningsförhandlingarna och utvecklingen i EU inför en diskussion i Alltinget om dessa frågor.

D.  Den isländska regeringen har förklarat att anslutningsförhandlingarna inte kommer att fortsätta förrän man har hållit en folkomröstning.

1.  Europaparlamentet konstaterar att den isländska regeringen, i enlighet med artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen och efter en tillstyrkande omröstning i Alltinget, ansökte om medlemskap i Europeiska unionen den 17 juli 2009.

2.  Europaparlamentet ser positivt på utsikten att få en ny medlemsstat med en väl fungerande demokratisk tradition, starka institutioner och ett starkt civilsamhälle.

3.  Europaparlamentet konstaterar att Island har en allmänt god förmåga att påta sig de skyldigheter som ett medlemskap medför, särskilt med tanke på dess deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

4.  Europaparlamentet understryker att anslutningsförhandlingarna har varit transparenta och allomfattande, och välkomnar att man öppnat 27 kapitel för förhandlingar samt preliminärt stängt 11 kapitel, vilket är ett tecken på de goda framsteg som gjorts under anslutningsförfarandet.

5.  Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen är fast besluten att fortsätta och fullfölja anslutningsförhandlingarna.

6.  Europaparlamentet konstaterar att de senaste opinionsmätningarna visar att majoriteten av islänningarna vill fullfölja anslutningsförhandlingarna.

7.  Europaparlamentet konstaterar att Island även fortsättningsvis klassificeras som ansökarland.

8.  Europaparlamentet noterar den isländska regeringens beslut att inte vänta tills anslutningsförhandlingarna är avslutade innan man genomför en folkomröstning. Parlamentet ser fram mot debatten i Alltinget och dess utvärdering av anslutningsförhandlingarna och utvecklingen i Europeiska unionen, och erbjuder sitt stöd under förberedelserna av en sådan utvärdering. Parlamentet hoppas att den aktuella utvärderingen kan avslutas i rätt tid och avvaktar ytterligare besked om hur man ska gå vidare, inklusive ett beslut om huruvida man ska hålla en folkomröstning om att fortsätta anslutningsförhandlingarna.

9.  Det är Europaparlamentets förhoppning att folkomröstningen kommer att hållas inom överskådlig tid.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Alltingets talman samt Islands regering.

(1) EUT C 351 E, 2.12.2011, s. 73.
(2) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 89.
(3) EUT C 251 E, 31.8.2013, s. 61.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy