Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2512(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0018/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2014 - 8.10
CRE 16/01/2014 - 8.10

Приети текстове :

P7_TA(2014)0042

Приети текстове
PDF 290kWORD 67k
Четвъртък, 16 януари 2014 г. - Страсбург
Положението в Южен Судан
P7_TA(2014)0042RC-B7-0018/2014

Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2014 г. относно положението в Южен Судан (2014/2512(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Судан и Южен Судан, по-специално тази от 10 декември 2013 г. относно усилията на международната общност в областта на развитието и изграждането на държавните структури в Южен Судан(1),

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от 2 януари 2014 г. и от 24 декември 2013 г. относно положението в Южен Судан,

–  като взе предвид изявленията на говорителя на върховния представител от 16 декември и от 28 декември 2013 г. относно положението в Южен Судан,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юли 2013 г. относно Судан и Южен Судан,

–  като взе предвид местното изявление на ЕС от 20 декември 2013 г. на делегацията на Европейския съюз,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН 2132 (2013) от 24 декември 2013 г. и 2126 (2013) от 25 ноември 2013 г.,

–  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН за правата на човека от 24 декември 2013 г., в което се призовава настоятелно ръководството на Южен Судан да овладее тревожното насилие срещу цивилно население,

–  като взе предвид доклада за положението, изготвен от Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA) от 7 януари 2014 г. — Доклад № 8 относно кризата в Южен Судан,

–  като взе предвид разговорите относно положението в Южен Судан, за които призова Съветът за мир и сигурност (СМС) на Африканския съюз, по-специално на заседанието си в Банджул на 30 декември 2013 г., и за които беше призовано на срещата на върха на Междуправителствения орган за развитие (ИГАД), проведена в Найроби на 27 декември 2013 г.,

–  като взе предвид изявлението от 8 януари 2014 г., направено от специалните пратеници на ИГАД след посещението им в Джуба с цел преговорите между правителството и бунтовниците да излязат от застоя,

–  като взе предвид суданското всестранно мирно споразумение от 2005 г.,

–  като взе предвид пътната карта за Судан и Южен Судан, изложена в комюникето на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз от 24 април 2012 г., която се ползва от пълната подкрепа на ЕС,

–  като взе предвид изявлението за печата, направено от председателя на Комисията на Африканския съюз, д-р Нкосазана Дламини-Зума, от името на Африканския съюз на 4 януари 2014 г.,

–  като взе предвид изявлението на изпълнителния секретариат на ИГАД от 19 декември 2013 г.,

–  като взе предвид преразгледаното Споразумение от Котону,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че политическият конфликт започна, след като президентът на страната Салва Кийр, принадлежащ към етническата група динка, обвини своя бивш вицепрезидент Риек Машар, от етническата група нуер, в планиране на държавен преврат срещу него; като има предвид, че Риек Машар отрече да е правил опит за преврат;

Б.  като има предвид, че правителството на Южен Судан арестува 11 високопоставени политици, включително бившия министър на финансите и бившия генерален секретар на Народното движение за освобождение на Судан, на основание предполагаем заговор за преврат срещу президента Кийр; като има предвид, че на 23 юли 2013 г. президентът Кийр разпусна целия кабинет и уволни вицепрезидента Риек Машар;

В.  като има предвид, че настоящият конфликт би трябвало да намери демократично, политическо решение и да проправи пътя за това институции, за които е постигнато демократично съгласие, да изградят новата държава, възникнала след референдума за независимост; като има предвид, че гражданското общество отправи искане за мирно политическо решение на проблема;

Г.  като има предвид, че страните в конфликта в Южен Судан започнаха преговори на 7 януари 2014 г. в Адис Абеба, под егидата на ИГАД; като има предвид, че прекратяването на враждебните действия, отварянето на хуманитарни коридори, освобождаването на политически затворници и защитата на цивилното население ще формират основния дневен ред на разговорите;

Д.  като има предвид, че нестабилността, бойните действия и мобилизирането на въоръжени сили продължиха, въпреки продължаващите мирни преговори; като има предвид, че понастоящем правителствени въоръжени сили се опитват да завладеят отново град Бор, последната столица на провинция, която все още е в ръцете на бунтовниците;

Е.  като има предвид, че пратеникът на САЩ Доналд Буут и пратеници от съседните на Южен Судан държави се срещнаха на 11 януари 2014 г. с Риек Машар, за да се опитат да включат предложенията на двете страни в проекта на документ за прекратяване на огъня;

Ж.  като има предвид, че на 8 януари 2014 г. няколко десетки човека участваха в поход на мира в Джуба, за да осъдят сраженията между лагерите на президента и сваления вицепрезидент;

З.  като има предвид, че настоящият конфликт, който придоби и етническо измерение, се корени в разцеплението от 1991 г. в рамките на Народното движение за освобождение на Судан между фракцията на Гаранг, вече починалия лидер на Народното движение за освобождение на Судан, на чиято страна бе Салва Кийр, и фракцията на Риек Машар, оспорваща ръководната роля на Гаранг;

И.  като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН прие резолюция, съгласно която ще бъдат изпратени подкрепления под формата на 5 500 войници и 440 полицаи, за да се увеличи общият размер на въоръжените сили на мисията на ООН в Южен Судан;

Й.  като има предвид, че на 15 декември 2013 г. възникнаха военни сблъсъци между членове на охраната на президента във военните казарми в Джуба; като има предвид, че боевете започнаха да се разпространяват към региона около Джонглей;

K.  като има предвид, че са документирани масови извънсъдебни екзекуции, действия, насочени срещу лица на основата на етническата им принадлежност и произволни арести, като най-малко три масови гроба са установени на 6 януари 2014 г.;

Л.  като има предвид, че в резултат на настоящата криза в Южен Судан хиляди са убити и стотици хиляди цивилни граждани са разселени, като десетки хиляди, намиращи се в бази на ООН в цялата страна, се нуждаят спешно от основни здравни грижи, чиста вода и по-добри санитарно-хигиенни условия; като има предвид, че броят на южносуданските граждани, търсещи подслон в Уганда и Етиопия, нарасна драстично; като има предвид, че на 14 януари 2014 г. най-малко 200 цивилни граждани потънаха в злополука с ферибот на река Бели Нил, докато бягаха от боевете в град Малакал;

M.  като има предвид, че активните враждебни действия представляват основното предизвикателство пред достъпа на операциите за хуманитарна помощ; като има предвид, че в цялата страна достъпът на населението до храна продължава да бъде ограничен и са необходими доставки на основни хранителни продукти особено в Бор и Бентю; като има предвид, че насилието и разселването доведоха до загуба на средства за препитание, което засегна по-специално хранителните ресурси, и това в крайна сметка може да доведе до продоволствена криза;

Н.  като има предвид, че наскоро имаше атаки срещу лица от групата нуба, незаконни убийства, масови изнасилвания и произволни арести на цивилни граждани, живеещи в планините Нуба; като има предвид, че през последните две седмици на декември 2013 г. суданските правителствени милиции и въоръжени сили, подкрепяни от сили на сигурността, атакуваха много области около Кадугли и Диланж, хиляди цивилни граждани напуснаха своите домове и беше докладвано за извършването на незаконни убийства и масови изнасилвания на жени; като има предвид, че съществува риск тази криза да засегне много по-широк регион, който вече клони към нестабилност, и че този факт трябва винаги да се отчита при международната реакция на място;

O.  като има предвид, че източноафриканските съседи, включително Кения и Етиопия, оказаха натиск върху двете страни да положат усилия за намиране на мирно решение; като има предвид, че по искане на президента Кийр Уганда изпрати 1200 войници и военна техника за осигуряване на съоръжения като летището и правителствените сгради;

П.  като има предвид, че по искане на ООН за оказване на помощ, Механизмът за гражданска защита на Съюза беше задействан на 4 януари 2014 г. в подкрепа на Южен Судан с предоставяне на помощ в натура под формата на предоставяне на подслон, медицински материали, медикаменти, материали за подобряване на бита и храни;

Р.  като има предвид, че Република Южен Судан е една от най-бедните и най-слабо развити държави в света, като 50 % от нейното население живее под прага на бедността, процентът на смъртност сред родилките е най-висок в света, детската смъртност е сред най-високите, неграмотността е около 75 % и само една трета от населението има достъп до чиста вода; като има предвид, че продоволствената несигурност е заплаха за повече от един милион души годишно; като има предвид, че около 80 % от всички здравни грижи и основни услуги в Южен Судан се осигуряват от неправителствени организации, а достъпът до хуманитарна помощ все още е ограничен от активните враждебни действия и нападенията срещу хуманитарни работници и техните ресурси;

С.  като има предвид, че ЕС обяви, че ще предостави 50 милиона евро за хуманитарни действия в Южен Судан; като има предвид, че по този начин хуманитарната помощ на ЕС става 170 милиона евро до този момент през финансовите 2013 и 2014 години;

Т.  като има предвид, че на 31 декември 2013 г. агенции за оказване на помощ стартираха плана за реакция при кризата в Южен Судан; като има предвид, че OCHA отправи общ призив за 166 милиона щатски долара за справяне с кризата и подпомагане на приблизително 628 000 души от януари до март 2014 г.;

У.  като има предвид, че изграждането на държавни структури и преодоляването на несигурността изискват дългосрочна перспектива и сериозен, предвидим и стабилен ангажимент от страна на международната общност;

1.  Осъжда строго разразилите се напоследък боеве в Южен Судан и призовава всички страни в конфликта да оставят оръжието и незабавно да прекратят насилието, което причини смъртни случаи, телесни повреди и щети сред цивилното население и разселването на стотици хиляди лица от началото на кризата през декември 2013 г.;

2.  Изразява дълбоката си загриженост относно неотдавнашната ескалация на насилието в Южен Судан, която има сериозни хуманитарни, политически, икономически и социални последици и последици във връзка със сигурността в държава, която вече е крехка и нестабилна, и която би могла да дестабилизира целия Източноафрикански регион; изразява по-специално безпокойство във връзка с етническото измерение на конфликта; подчертава, че стремежът към вземане на властта чрез насилие или етническо разделение е в противоречие с демократичните принципи на правовата държава и нарушава международното право;

3.  Осъжда докладваните нарушения на правата на човека, призовава всички страни в конфликта незабавно да сложат край на всички нарушения на правата на човека, включително тези, засягащи бежанците и разселените лица, жените и хората, принадлежащи към уязвими групи, както и журналистите, и призовава тези, които са отговорни за нарушения на правата на човека, да бъдат подведени под отговорност; счита, че президентът Кийр и Риек Машар следва да направят всичко, което е по силите им, за да възпрат военните под техен контрол от извършване на подобни нарушения срещу хора;

4.  Настоятелно призовава всички засегнати страни да зачитат международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, както и да предоставят достъп и защита на хуманитарните агенции, идващи в помощ на страдащото цивилно население, и да отворят хуманитарни коридори за доставка на стоки и оборудване; отбелязва, че редица чуждестранни агенции за оказване на помощ вече са се оттеглили от Южен Судан, а тези, които остават, са затруднени да посрещнат потребностите на разселеното цивилно население; отбелязва също така, че тези агенции за оказване на помощ все още не са в състояние да достигнат много райони, в които се счита, че десетки хиляди души може би все още очакват помощ или се придвижват в търсене на подобна помощ;

5.  Настоятелно призовава двете страни в конфликта да постигнат споразумение и напълно подкрепя продължаващия процес на преговори в Адис Абеба, като призовава за незабавно прекратяване на огъня и усилия за намирането на начин за постигане на траен мир и стабилност; настоятелно призовава правителството и бунтовниците да се включат добросъвестно в безусловни, приобщаващи и всеобхватни политически разговори за успешното приключване на преговорите; приветства усилията на Африканския съюз и на ИГАД за насърчаване на приобщаващ диалог и медиация;

6.  Призовава за освобождаване на всички политически затворници и на 11-те политически лидери, които са задържани понастоящем, чието задържане се превърна в ключов въпрос в преговорите за мир;

7.  Призовава всички съседи на Южен Судан и регионални сили да работят в тясно сътрудничество, за да подобрят положението със сигурността в страната и региона и да намерят начин за мирно, трайно политическо решение на настоящата криза; подчертава, че сътрудничеството със Судан по-специално ще представлява подобрение на връзките, след като в началото на 2012 г. противниците в гражданската война стигнаха отново близо до конфликт в спорове, свързани с таксите за петрола и границите;

8.  Приветства решението на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз за създаване на комисия, която да разследва нарушения на правата на човека и други злоупотреби и да препоръча начини и средства за гарантиране на отчетност, помирение и намаляване на напрежението между всички общности; приветства засилването на капацитета на Мисията на ООН в Южен Судан (UNMISS) за разследване в областта на правата на човека с подкрепата на Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека;

9.  Изразява съжаление във връзка с решението, взето от върховния представител на ЕС, да прекрати мандата на специалния представител на Европейския съюз за Судан и Южен Судан, предвид сериозните политически вълнения в Судан и въоръжените конфликти; счита, че ако няма определен специален представител на ЕС за Судан и Южен Судан, ЕС ще остане встрани от международните преговори и усилия; следователно призовава върховния представител да отмени това решение и да продължи мандата на специалния представител за Судан и Южен Судан;

10.  Призовава международната общност да изпълни поетите от нея ангажименти към Южен Судан за финансиране и да мобилизира ресурси с цел да се реагира незабавно на влошаването на хуманитарното положение в Южен Судан;

11.  Изразява загриженост относно широкоразпространената корупция; изразява загриженост и относно това, че подобна корупция вреди на перспективите за установяване на свободна и справедлива демокрация, стабилност, устойчиво развитие и икономически растеж;

12.  Приветства решението за укрепване на UNMISS с допълнителни служители във военната, полицейската и логистичната област и цивилни служители; подчертава при все това, че е основна отговорност на държавата да защити цивилното население; приветства работата на специалния представител на ООН и ръководител на UNMISS, Хилде Джонсън;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството на Южен Судан, на комисаря за правата на човека на Южен Судан, на националното законодателно събрание на Южен Судан, на институциите на Африканския съюз, на Междуправителствения орган за развитие, на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС и на Генералния секретар на ООН.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0546.

Правна информация - Политика за поверителност