Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2515(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0033/2014

Rozpravy :

PV 16/01/2014 - 12.1
CRE 16/01/2014 - 12.1

Hlasování :

PV 16/01/2014 - 13.1

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0044

Přijaté texty
PDF 317kWORD 65k
Čtvrtek, 16. ledna 2014 - Štrasburk
Situace obhájců lidských práv a opozičních aktivistů v Kambodži a Laosu
P7_TA(2014)0044RC-B7-0033/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2014 o situaci ochránců lidských práv a opozičních aktivistů v Kambodži a Laosu (2014/2515(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kambodži a Laosu,

—  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 4. ledna 2014 o násilí souvisejícím s pracovními spory a ze dne 23. září 2013 o novém volebním období v Kambodži,

—  s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie Catherine Ashtonové ze dne 29. července 2013 po volbách v Kambodži,

—  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN ze dne 5. srpna 2013 o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži,

—  s ohledem na zprávu „Hořkosladká sklizeň – Posouzení dopadu iniciativy Evropské unie nazvané Vše kromě zbraní na lidská práva v Kambodži“, kterou vypracovaly organizace Equitable Cambodia a Inclusive Development International v roce 2013,

—  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím z roku 1997,

—  s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie Catherine Ashtonové ze dne 21. prosince 2012 o zmizení Sombatha Somphoneho v Laosu,

—  s ohledem na prohlášení, které v rámci zasedání u kulatého stolu organizovaného Laoskou lidově demokratickou republikou učinili evropští rozvojoví partneři dne 19. listopadu 2013,

—  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi EU a Laoskou lidově demokratickou republikou ze dne 1. prosince 1997,

—  s ohledem na obecné zásady EU z roku 2008 týkající se ochránců lidských práv,

—  s ohledem na Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením a na Deklaraci OSN ze dne 18. prosince 1992 o ochraně všech osob před násilným zmizením,

—  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

—  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

—  s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

Kambodža

A.  vzhledem k tomu, že dne 3. ledna 2014 v průběhu poklidných demonstrací dělníků v textilním průmyslu požadujících zvýšení mezd, jež nakonec vyústily v násilí, zahájily bezpečnostní síly palbu ostrou municí na demonstrující osoby, přičemž bylo zabito pět osob a dalších více než třicet zraněno; vzhledem k tomu, že dne 4. ledna 2014 bezpečnostní síly razantním způsobem vyklidily Freedom Park (Park svobody), kdy se shromáždili opoziční aktivisté;

B.  vzhledem k tomu, že při těchto nedávných událostech bylo zatčeno 23 osob, včetně ochránců lidských práv, které byly údajně bity a mučeny;

C.  vzhledem k tomu, že napětí, které vyhrotila přítomnost policie, vyústilo v zákaz demonstrací;

D.  vzhledem k tomu, že právo na svobodu pokojného shromažďování je zakotveno v kambodžské ústavě, v článku 20 Všeobecné deklarace lidských práv a v článku 21 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

E.  vzhledem k tomu, že vedoucí představitelé Kambodžské národní strany záchrany (CNRP) Sam Rainsy a Kem Sokha byli dne 14. ledna 2014 předvoláni k výslechu u Městského soudu v Phnompenhu; vzhledem k tomu, že Sam Rainsy a Kem Sokha mohou být odsouzeni za podněcování k občanským nepokojům;

F.  vzhledem k tomu, že kambodžské orgány nepřijaly všechna opatření nezbytná k odstranění některých zásadních nedostatků volebního procesu, jako je zlepšení spolehlivosti voličských seznamů, zajištění spravedlivého přístupu sdělovacích prostředků a zabránění používání státních prostředků, včetně vedení kampaně státními úředníky a vojáky;

G.  vzhledem k tomu, že král dne 14. července 2013 udělil Samovi Rainsymu amnestii, díky čemuž se mohl vrátit do Kambodže; vzhledem k tomu, že nezískal zpět právo volit ani kandidovat ve volbách;

H.  vzhledem k tomu, že strana CNRP zahájila v září 2013 po oznámení volebních výsledků třídenní nenásilné masové protesty proti oficiálním výsledkům voleb do Národního shromáždění; vzhledem k tomu, že vláda nechala v reakci na tyto pokojné protesty rozmístit značný počet ozbrojených policistů a strážníků;

I.  vzhledem k tomu, že ochránci lidských práv jsou neustále zastrašováni, a to svévolným zatýkáním a vynášením rozsudků na základě nepravdivého či přehnaného obvinění za pokojné uplatňování lidských práv; a vzhledem k tomu, že v zemi panuje klima beztrestnosti, pokud jde o tyto činy;

J.  vzhledem k tomu, že Kambodža se potýká s vážnými problémy, pokud jde o situaci v oblasti lidských práv, zejména v důsledku systematického vyvlastňování půdy a korupce vlády, vládnoucí strany a soukromých činitelů, kteří požívají oficiální podpory a ochrany;

K.  vzhledem k tomu, že ve dnech 12. až 17. ledna 2014 přicestoval do země na oficiální návštěvu zvláštní zpravodaj OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Kambodži;

L.  vzhledem k tomu, že EU je pro Kambodžu největším dárcem;

M.  vzhledem k tomu, že mnoho mezinárodních společností, včetně evropských, se údajně podílí na porušování pozemkového práva, především v odvětví cukru, a vzhledem k tomu, že v listopadu 2013 se firma Coca-Cola zasazovala o nulovou toleranci vysídlování obyvatel z pozemků bez náhrady;

Laos

N.  vzhledem k tomu, že Sombath Somphone, aktivista v oblasti lidských a environmentálních práv a vůdce občanské společnosti, který v říjnu 2012 spolupředsedal 9. zasedání Asijsko-evropského občanského fóra ve Vientiane, jež předcházelo 9. vrcholné schůzce ASEM, se údajně dne 15. prosince 2012 ve Vientiane stal obětí násilného zmizení; vzhledem k tomu, že se rodině nepodařilo Sombatha Somphoneho od tohoto dne vypátrat, a to navzdory opakovaným výzvám k místním orgánům a pátrání v přilehlé oblasti;

O.  vzhledem k tomu, že během návštěvy delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) v Laosu, která proběhla dne 28. října 2013, byla otázka zmizení Sombatha Somphoneho projednána s laoskými orgány;

P.  vzhledem k tomu, že zásadní otázky týkající se tohoto případu, mj. zda proběhlo vyšetřování, či nikoliv, zůstávají více než rok po jeho zmizení stále otevřené a laoské orgány odmítají přijmout zahraniční pomoc při vyšetřování;

Q.  vzhledem k tomu, že evropští partneři Laosu považují nevysvětlené zmizení Sombatha Somphoneho za velmi vážnou věc a prohlášení laoské vlády, jež v této záležitosti učinila, se jim nezdají být dostatečná ani přesvědčivá;

R.  vzhledem k tomu, že dne 15. prosince 2013 vzneslo 62 nevládních organizací požadavek, aby bylo zahájeno nové vyšetřování zmizení Sombatha Somphoneho; vzhledem k tomu, že dne 16. prosince 2013 vyzvala pracovní skupina OSN pro násilná či nedobrovolná zmizení laoskou vládu, aby vyvinula maximální úsilí o nalezení Sombatha Somphoneho, zjistila, co se s ním stalo a kde se nachází, a pohnala odpovědné osoby k odpovědnosti;

S.  vzhledem k tomu, že došlo k několika dalším případům násilných zmizení; vzhledem k tomu, že i nadále není známo místo pobytu dalších devíti osob – dvou žen (Kingkeo a Somchit), a sedmi mužů (Soubinh, Souane, Sinpasong, Khamsone, Nou, Somkhit, a Sourigna), kteří byli svévolně zadrženi laoskými bezpečnostními jednotkami v listopadu 2009 na několika různých místech v zemi;

T.  vzhledem k tomu, že Laos v posledních letech vykázal nejrychlejší hospodářský růst v jihovýchodní Asii a že činnost občanské společnosti je zásadní pro zajištění toho, aby lidská práva nebyla v průběhu rychlého rozvoje Laosu zanedbávána;

Kambodža

1.  vyjadřuje soustrast rodinám obětí; odsuzuje nepřiměřené a nadměrné používání síly bezpečnostními jednotkami v Kambodži, v jehož důsledku přišli lidé o život a jiní byli zraněni;

2.  vyzývá kambodžské orgány, aby se vůči protestujícím stavěly zdrženlivě, a připomíná, že každé použití síly ze strany úřadů musí být v souladu se zásadami legality, nezbytnosti a přiměřenosti;

3.  vyzývá kambodžské orgány, aby okamžitě propustily všech 23 nespravedlivě zatčených osob;

4.  naléhavě vyzývá kambodžské orgány, aby provedly důkladné vyšetřování, co se týče osob odpovědných za smrt a zranění pokojných demonstrantů, a aby se tyto osoby ze svých činů zodpovídaly;

5.  je znepokojen situací ochránců práv a opozičních aktivistů v Kambodži; odsuzuje veškerá politicky motivovaná obvinění, tresty a odsouzení osob kritických vůči politickému režimu, opozičních politiků, ochránců lidských práv a aktivistů v oblasti pozemkového práva v Kambodži; zdůrazňuje, že státní orgány musí zajistit ochranu práv jednotlivců a organizací zaměřených na obranu a podporu lidských práv, včetně práva na pokojnou kritiku vládní politiky a vyjádření nesouhlasu s touto politikou prostřednictvím veřejných protestních shromáždění a stávek;

6.  vyzývá kambodžskou vládu, aby se zasadila o posílení demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod a aby okamžitě odvolala zákaz veřejného shromažďování;

7.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby uznala legitimní úlohu, kterou hraje politická opozice tím, že přispívá k celkovému hospodářskému a politickému vývoji v Kambodži; vyzývá kambodžské orgány, aby okamžitě upustily od předvolání, jež byla vydána pro vůdčí představitele Kambodžské národní strany záchrany (CNRP) Sama Rainsyho a Kema Sokhu a odborového vůdce Ronga Chhuna z kambodžského nezávislého sdružení učitelů (CITA) a kambodžské konfederace odborových svazů (CCFU);

8.  se znepokojením bere na vědomí neustávající spory ohledně údajných nesrovnalostí v průběhu voleb; vyzývá politické strany, aby spolupracovaly na zjištění jakýchkoli nedostatků, k nimž došlo, a aby se dohodly na opatřeních ke zlepšení volebního postupu, především na reformě seznamu voličů, přístupu ke sdělovacím prostředkům, vyváženém podávání zpráv a národní volební komisi, jakož i na strukturálních reformách v oblastech, jež přispějí k rozvoji Kambodže v delším časovém horizontu, včetně reformy soudnictví a Národního shromáždění, i dalším úsilí, jež směřuje k lepší správě věcí veřejných a demokracii;

9.  vyzývá kambodžskou vládu, aby akceptovala nezávislé vyšetřování s mezinárodním rozměrem, co se týče údajných volebních podvodů a jiných nesrovnalostí v období voleb v červenci roku 2013;

10.  vyzývá kambodžskou vládu a parlament k přijetí a provádění zákonů, které zajistí, aby soudní systém fungoval nezávisle na politické kontrole i korupci;

11.  vyzývá kambodžskou vládu, aby zřídila národní orgán pro lidská práva s cílem plně spolupracovat se zmocněnci OSN pro zvláštní postupy a zejména umožnit návštěvu zvláštního zpravodaje pro nezávislost soudců a advokátů i zvláštního zpravodaje pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování;

12.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby zastavila veškeré nucené vysidlování obyvatelstva a zavedla a poté uplatnila moratorium na veškeré vysidlování v Kambodži až do doby, kdy bude zaveden transparentní a odpovědný právní rámec a budou prováděny příslušné politiky zajišťující, že vysidlování bude probíhat pouze v souladu s mezinárodními normami; vyzývá mezinárodní společnosti, aby z tohoto nuceného vysidlování nečerpaly přímý prospěch, aniž by byla poskytnuta spravedlivá náhrada;

13.  vítá návštěvu zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Kambodži probíhající ve dnech 12.–17. ledna 2014 a vyzývá kambodžskou vládu, aby splnila doporučení obsažená v jeho zprávách;

14.  vítá iniciativy, jako je iniciativa pro transparentnost oděvního průmyslu (GITI), jež byla před nedávnem zahájena jako společný přístup vlád, obchodního odvětví a občanské společnosti v zemích výroby i spotřebitelských zemích a jejímž cílem je dosažení dohody o souhrnných a společně monitorovaných pracovních normách;

15.  vyzývá orgány a instituce EU, členské státy a evropské i nadnárodní společnosti, aby tuto i další obdobné iniciativy aktivně podporovaly a aby se zasadily o etické a sociálně odpovědné firemní postupy, včetně zaručení spravedlivých pracovních norem a životního minima, uznání práva na zakládání odborů a zapojení do kolektivního vyjednávání i zajištění bezpečných a lidských pracovních podmínek pro všechny pracovníky;

16.  vyzývá Komisi, aby se bezodkladně zabývala zjištěními nedávno provedeného posouzení dopadů iniciativy Evropské unie „Vše kromě zbraní“ na lidská práva v Kambodži a aby uvážila, zda do kritérií pro vývozce z nejméně rozvinutých zemí, kteří usilují o využití privilegií vyplývajících z uvedené iniciativy, zařadit povinnost doložit, že se nepodíleli na vysídlování obyvatel z jejich pozemků a domovů bez náležité náhrady;

17.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, aby situaci v Kambodži bedlivě sledovala;

Laos

18.  vyzývá laoskou vládu, aby objasnila stav vyšetřování místa pobytu Sombatha Somphoneho, reagovala na mnoho nedořešených otázek kolem jeho zmizení a aby si vyžádala pomoc zahraničních soudních znalců a odborníků v oblasti prosazování práva, a následně ji také přijala;

19.  domnívá se, že nedostatečná reakce laoské vlády vzbuzuje podezření, že v tomto únosu by mohly být zapojeny státní orgány;

20.  opakuje svou výzvu místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie, aby bedlivě sledovala vyšetřování laoské vlády, pokud jde o zmizení Sombatha Somphoneho;

21.  vyzývá členské státy, aby i nadále laoskou vládu na případ Sombatha Somphoneho upozorňovaly; zdůrazňuje, že násilná zmizení jsou i nadále hlavní překážkou toho, aby se Laos stal členem Rady OSN pro lidská práva;

22.  vyzývá laoskou vládu, aby důkladně, nestranně a účinně vyšetřila veškerá údajná násilná zmizení a aby řešila pokračující represi občanských a politických práv v Laosu, včetně práva na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování, aby zajistila dodržování a ochranu práv všech ochránců lidských práv, aktivistů, menšin a členů občanské společnosti a aby chránila právo na svobodu náboženského vyznání či přesvědčení;

23.  vyzývá laoskou vládu, aby bez dalšího prodlení ratifikovala Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením, jež byla podepsána již v roce 2008;

24.  vyzývá laoské orgány, aby zajistily podporu reforem, jež zaručí dodržování základních lidských práv, a připomíná Laosu jeho mezinárodní závazky vyplývající z lidskoprávních smluv, které ratifikoval;

25.  vyjadřuje znepokojení ohledně případů násilného vyvlastnění a vysídlení bez poskytnutí náhrady i ohledně korupce v Laosu;

o
o   o

26.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, zvláštnímu zástupci Evropské unie pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států EU, sekretariátu sdružení států ASEAN, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému komisaři OSN pro lidská práva, vládě a Národnímu shromáždění Kambodžského království a vládě i parlamentu Laosu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí