Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2517(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0043/2014

Συζήτηση :

PV 16/01/2014 - 12.3
CRE 16/01/2014 - 12.3

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2014 - 13.3
CRE 16/01/2014 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0046

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 293kWORD 63k
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο
Πρόσφατες κινήσεις για την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ
P7_TA(2014)0046RC-B7-0043/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με πρόσφατες κινήσεις για την ποινικοποίηση πρακτικών των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών (ατόμων ΛΟΑΔΜ) (2014/2517(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης κατά των Γυναικών, τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών και το Σύνταγμα της Ινδίας,

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών A/HRC/17/19 της 17ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου,

—  έχοντας υπόψη τη δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφετέρου (Συμφωνία Κοτονού), και τις περιεχόμενες σε αυτήν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα τα άρθρα 8 παράγραφος 4 και 9 αυτής,

—  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 5 και 21 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που υποχρεώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να σέβονται και να προάγουν στις σχέσεις τους με τον ευρύτερο κόσμο τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του ατόμου,

—  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών (ατόμων ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Ιουνίου 2013,

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 20ης Δεκεμβρίου 2013 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, σχετικά με την έγκριση του νομοσχεδίου κατά της ομοφυλοφιλίας στην Ουγκάντα,

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Catherine Ashton στις 15 Ιανουαρίου 2014 με την οποία εκφράζεται η ανησυχία της για την υπογραφή και μετατροπή σε νόμο του νομοσχεδίου για την απαγόρευση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στη Νιγηρία·

—  έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη βία κατά των λεσβιών και τα δικαιώματα των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών (ατόμων ΛΟΑΔΜ) στην Αφρική(1), τη θέση του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας δεύτερης τροποποίησης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της Ομάδας Κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005(2), και το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2012 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα(3),

—  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 17ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την Ουγκάντα: νομοσχέδιο κατά των ομοφυλοφίλων(4), της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την Ουγκάντα: ο λεγόμενος «Νόμος Bahati» και οι διακρίσεις σε βάρος του πληθυσμού ΛΟΑΔ(5), της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την Ουγκάντα: δολοφονία του Ντέιβιντ Κάτο(6),

—  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 15ης Μαρτίου 2012(7) και της 4ης Ιουλίου 2013(8) σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων στις διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ανθρώπινα πλάσματα γεννιούνται ελεύθερα και ίσα ως προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα· ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να προλαμβάνουν τη βία, την υποδαύλιση μίσους και τον στιγματισμό με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο γενετήσιος προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και η έκφραση του φύλου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 78 χώρες εξακολουθούν να θεωρούν τις συναινετικές δραστηριότητες μεταξύ ενηλίκων ατόμων του ιδίου φύλου ως έγκλημα και ότι 7 χώρες προβλέπουν την ποινή του θανάτου για παρόμοια "εγκλήματα" (Ιράν, Μαυριτανία, τμήματα της Νιγηρίας, Σαουδική Αραβία, τμήματα της Σομαλίας, Σουδάν και Υεμένη)· ότι αυτοί οι νομικοί περιορισμοί είναι παρωχημένοι στο φως της συνολικής ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων των των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ) τις τελευταίες δεκαετίες και ότι οι θετικές εξελίξεις σε πολλές χώρες πρέπει να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα για μια συνολική βελτίωση των θεμάτων ΛΟΑΔΜ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συναινετικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου ήδη τιμωρούνταν με φυλάκιση 14 ετών στην Ουγκάντα και με φυλάκιση 7 ετών στη Νιγηρία (ή τη θανατική ποινή στις 12 πολιτείες όπου ισχύει η Σαρία), ενώ είχαν αποποινικοποιηθεί στην Ινδία με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Δελχί το 2009·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2013, το κοινοβούλιο της Ουγκάντας ενέκρινε το "Νομοσχέδιο κατά της Ομοφυλοφιλίας", το οποίο τιμωρεί την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ με φυλάκιση έως 7 ετών, την μη καταγγελία ατόμων ΛΟΑΔΜ με φυλάκιση έως 3 ετών, τους δε "παραβάτες καθ' υποτροπή" ή τους οροθετικούς παραβάτες με ισόβια κάθειρξη, ενώ οι συναινετικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έχουν ήδη ποινικοποιηθεί βάσει του άρθρου 145 του Ποινικού Κώδικα της Ουγκάντας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2013, η Νιγηριανή Γερουσία ενέκρινε το "Νομοσχέδιο για την Απαγόρευση του Γάμου Ατόμων του Ιδίου Φύλου" το οποίο τιμωρεί τα άτομα που έχουν συνάψει σχέση με άτομο ίδιου φύλου με φυλάκιση έως 14 ετών, καθώς και τα άτομα που παρευρίσκονται σε γάμους ιδίου φύλου ή που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία μπαρ, οργανώσεων ή συναντήσεων μεταξύ ατόμων ΛΟΑΔΜ με φυλάκιση έως 10 ετών· ότι το νομοσχέδιο υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο Goodluck Jonathan τον Ιανουάριο και απέκτησε ισχύ νόμου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2013, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας ανέτρεψε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Δελχί από το 2009, σύμφωνα με την οποία το άρθρο 377 του Ινδικού Ποινικού Κώδικα, ένας νόμος της αποικιακής εποχής ο οποίος ποινικοποιούσε την ομοφυλοφιλία, συνιστούσε παραβίαση της αρχής της ισότητας που κατοχυρώνεται από το Ινδικό Σύνταγμα· έτσι, η ομοφυλοφιλία επαναποινικοποιήθηκε και τιμωρείται με έως και ισόβια φυλάκιση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2013, η Ρωσική Κρατική Δούμα ενέκρινε νόμο που απαγορεύει τη λεγόμενη "ομοφυλοφιλική προπαγάνδα", κάτι που περιορίζει σοβαρά την ελευθερία έκφρασης και του συνέρχεσθαι των οργανώσεων ΛΟΑΔΜ, ενώ ο Πρόεδρος Vladimir Putin υπέγραψε το νομοσχέδιο, το οποίο απέκτησε ισχύ νόμου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης, η κοινή γνώμη και πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες στις χώρες αυτές επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο να εκφοβίζουν τα άτομα ΛΟΑΔΜ, να περιορίζουν τα δικαιώματά τους και να νομιμοποιούν την εναντίον τους βία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ηγέτες των Ηνωμένων Εθνών, εκπρόσωποι κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, (συμπεριλαμβανομένων του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου), καθώς και πολλές άλλες παγκόσμιες προσωπικότητες έχουν καταδικάσει σθεναρά τους νόμους που ποινικοποιούν πρακτικές των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

1.  καταδικάζει κατηγορηματικά αυτές τις σοβαρές απειλές στα οικουμενικά δικαιώματα της ζωής, της ελευθερίας από βασανιστήρια και από ωμή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, καθώς και κάθε διάκριση και νομικό περιορισμό εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ και οποιουδήποτε υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους· υπογραμμίζει ότι η ισότητα των ΛΟΑΔΜ αποτελεί αναμφισβήτητο τμήμα των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων·

2.  καταδικάζει σθεναρά την έγκριση ακόμη πιο κατασταλτικών νόμων εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ· επαναλαμβάνει ότι ο γενετήσιος προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου είναι θέματα που εμπίπτουν στο δικαίωμα των ατόμων στην ιδιωτικότητα όπως αυτό εξασφαλίζεται στο διεθνές δίκαιο και τα εθνικά συντάγματα· καλεί τις εν λόγω 78 χώρες να σταματήσουν την ποινικοποίηση συναινετικών πράξεων μεταξύ ενηλίκων ατόμων του ίδιου φύλου·

3.  καλεί τον Πρόεδρο της Ουγκάντας να μην υπογράψει το Νομοσχέδιο κατά της Ομοφυλοφιλίας, προσδίδοντάς του ισχύ νόμου και να καταργήσει το άρθρο 145 του Ποινικού Κώδικα της Ουγκάντας· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ουγκάντας τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και βάσει της Συμφωνίας Κοτονού που ζητεί το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο·

4.  καταδικάζει σθεναρά την έγκριση και μετατροπή σε νόμο του Νομοσχεδίου για την Απαγόρευση του Γάμου μεταξύ Ατόμων του Ίδιου Φύλου· καλεί τον Πρόεδρο της Νιγηρίας να καταργήσει αυτό το νόμο, καθώς και τα άρθρα 214 και 217 του Νιγηριανού Ποινικού Κώδικα·

5.  υπογραμμίζει ότι συναινετικές πράξεις μεταξύ ενηλίκων ατόμων του ίδιου φύλου είναι νόμιμες στη Μπουρκίνα Φάσο, το Μπενίν, το Τσαντ, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,. το Κονγκό, τη Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό, την Ισημερινή Γουινέα, το Γκαμπόν, τη Γουϊνέα-Μπισάου, την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Μαδαγασκάρη, το Μάλι, τη Νιγηρία, τη Ρουάντα και τη Νότια Αφρική και ότι οι διακρίσεις με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό θεωρούνται παράνομες στο Σύνταγμα της Νότιας Αφρικής, κάτι που καταδεικνύει ότι υπάρχουν ποικίλες αφρικανικές προσεγγίσεις στο θέμα·

6.  καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να εκφράσουν την κατηγορηματική τους αντίθεση σε αυτούς τους τρεις νόμους και να καταστήσουν σαφές ότι θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις των εν λόγω χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα κράτη μέλη της·

7.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Ινδίας να καλέσει το Ανώτατο Δικαστήριο να επανεξετάσει την απόφασή του δεδομένου ότι παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας· καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει το άρθρο 377 σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο δεν αναθεωρήσει την απόφασή του·

8.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις αρνητικές συνέπειες του νόμου που απαγορεύει την προπαγάνδα "μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων" στη Ρωσία, γεγονός που αυξάνει τις διακρίσεις και τη βία εναντίον ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί τις ρωσικές αρχές να καταργήσουν το νόμο και ζητεί συνεχή διεθνή επαγρύπνηση επί του θέματος·

9.  υπενθυμίζει ότι οι νόμοι που ποινικοποιούν τις συναινετικές δραστηριότητες μεταξύ ενηλίκων του ίδιου φύλου και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην καταπολέμηση του HIV/AIDS, και ότι αυξάνουν συστηματικά την μετάδοση του HIV και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών, δεδομένου ότι οι ομάδες κινδύνου φοβούνται την επαφή με επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, ενώ επίσης συνεισφέρουν προς ένα κλίμα άκρας ομοφοβίας και διακρίσεων· παρατηρεί ότι οι νόμοι αυτοί, μεταξύ άλλων, θα καταστήσουν την πρόληψη του HIV/AIDS ακόμη πιο δύσκολη σε χώρες όπου η παρουσία του είναι ήδη υψηλή·

10.  υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω ποινικοποίηση συναινετικών δραστηριοτήτων μεταξύ ενηλίκων του ίδιου φύλου θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, ιδίως όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των ασθενειών, καθώς και οποιασδήποτε επιτυχίας στο αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015·

11.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλους τους υφιστάμενους διαύλους, συμπεριλαμβανομένων των διμερών και πολυμερών φόρουμ, καθώς και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με την Ινδία, έτσι ώστε να εκφράσουν όσο το δυνατόν πιο κατηγορηματικά την αντίθεσή τους στη ποινικοποίηση πρακτικών των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

12.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να παρέχουν οποιαδήποτε δυνατή βοήθεια στις ΜΚΟ και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρησιμοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) και άλλα προγράμματα·

13.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν ρητή μνεία της αποφυγής διακρίσεων με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό κατά την προσεχή αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού, όπως έχει ζητήσει κατ' επανάληψη το Κοινοβούλιο·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τα κράτη μέλη, τις εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ουγκάντας, της Νιγηρίας, της Ινδίας και της Ρωσίας, και στους Προέδρους της Ουγκάντας, της Νιγηρίας και της Ρωσίας.

(1) ΕΕ C 349 E της 29.11.2013, σ. 88.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0273.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0575.
(4) ΕΕ C 286 E της 22.10.2010, σ. 25.
(5) ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 134.
(6) ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 62.
(7) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 97.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0335.
(9) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 13.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου